Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Kursas: Įvadas Į Gnosis Studijas


      

  Šis kursas supažindina skaitytoją su Gnosis studijomis. Per jį skaitytojui pateikiama informacija,     kuri turėtų būti sistemingai studijuojama.


                                   1. Kūrimo Spindulys
                                   2. Evoliucija, Devoliucija ir Revoliucija
                                                           


 


 "Tie, kas niekina širdies  doktriną, nes jie  vadovaujasi akių  doktrina (teorijomis,  mokyklomis, knygine  kultūra ir t. t.),  niekada nepasieks  didžių realizacijų."

 - Samael Aun weor, iš  knygos "Igneous Rose"

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos