Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Evoliucija, Devoliucija ir Revoliucija


Paskaitoje „Kūrimo Spindulys“ mes aptarėme bendrą visuotinio Kūrimo Spindulio nusileidimo iš Dvasios, žemyn į Materiją, procesą. Tai yra Šviesos Spindulys, kurį mes matome besileidžiantį Gyvybės Medžiu.

Yra labai svarbus šio proceso aspektas, kuris atskleidžia Monados nusileidimo kurti tikslą arba priežastį. Jis yra vadinamas „Esybės-Partkdolg-Pareiga“, kuris apibrėžia Monados tikslą pasiekti Paramarthą („Para“ sanskrito kalba reiškia visišką ar absoliučią, o „Martha“ reiškia išmintį) – visišką Esybės Savirealizaciją.

Monada: (graikų kalba) „Monas“ = Vienybė.

Monada yra susijusi su Trejybe, trimis viename. Monada yra Vidinė Esybė. Vidinė Esybė, Viešpats Tiesos Dievas, turi dvi sielas. Šios dvi sielos kartu su Vidine Esybe sudaro tris Monados aspektus. (Žr. paveikslėlį žemiau).

Dieviškoji Siela (Geburah) yra visų dvasiškiausių Atomų ir Vidinės Esybės elementų saugykla. Ji yra Vidinės Esybės atspindys. Ši siela yra moteriška ir pamokančiuose apsakymuose yra vaizduojama Ginevra, Helena, Beatriče ir t. t.

Žmogiškoji Siela (Tifereth) yra Dieviškosios Sielos atspindys. Žmogiškoji Siela yra vyriška, susijusi su seru Lancelotu arba Ardžuna, ji yra kovotojas.


Septyni Esybės kūnai


Žmogiškoji Siela yra kovotojas, kadangi Vidinė Esybė paima Žmogiškosios Sielos atspindį ir jį siunčia į pasaulį tam, kad šis dalyvautų procese, kuris yra susijęs su Šventa Esybės Parlok Pareiga. Taigi Esmė arba Budhata (sielos embrionas, kuris yra Žmogiškosios Sielos atspindys) įžengia į pasaulį ir tai yra susiję su Dievo (Slaptojo) Inteligencijos nusileidimu į keturis Nuodėmės Kūnus. Šie keturi nuodėmės kūnai yra: Protas (Netzach), emocijos/Astralinis principas (Hod), vitalinis principas (Yesod) ir fizinis principas (Malkuth).

Monada nusileidžia Didžiosios Kosminės Dienos (Mahamanvantaros) pradžioje. Tuomet septyni didieji kosmo-kūrėjai ar Elohimai trimituoja tam, kad sušauktų visas Monadas dalyvauti nusileidimo iš Absoliuto į pasireiškiančius Gyvybės Medžio pasaulius ceremonijoje. Nekaltos kibirkštys nusileidžia, kad taptų Paramarthasatjomis…

Žinoma septyni kosmo-kūrėjai yra septyni Kristaus įsikūnijimai. Kosminis Kristus yra Logos, todėl septyni Kosmo-kūrėjai yra septyni Logos.

Logos yra tas Gyvybės Medžio aspektas, kuris yra sudarytas iš Trijų Aukščiausiųjų Gyvybės Medžio Išsiskleidimų: Kether, Chokmah ir Binah. Trys Aukščiausieji yra Šventoji Patvirtinančioji, Šventoji Paneigiančioji ir Šventoji Sutaikančioji jėgos, kurios kuria ir palaiko kiekvieną pasaulį, kosmosą ir visatą. Šios trys jėgos (+,-,=) yra tai, kas sudaro Šventąjį Triamazicamno. Visa, kas yra sukurta, pasireiškia per Trijų Dėsnį, Kosminį Kristų.

Septyni kosmo-kūrėjai organizuoja Kosminio Kristaus (Kūrimo Spindulio) šviesą. Septyni kosmo-kūrėjai Savyje atspindi Trijų Dėsnį, kiekvienas jų atspindi vieną iš septynių visuotinių vibracijų. Tai jie daro pagal Oktavos Dėsnį. Šis dėsnis vadinamas Heptaparaparshinock (Septynių Dėsniu, dėsniu, kuris organizuoja).

Kiekviena Monada pereina per vieną iš septynių spindulių priklausomai nuo tos Monados dvasinės idiosinkrazijos. Todėl bet kuris iš septynių kosmo-kūrėjų yra tam tikros Monados „Tėvas“, tam tikras tos Monados Logos kūrėjas, tam tikras jos Šlovingasis…

Trumpai vėl viską peržvelkime pagal Kabalos analogiją:

1. Monados yra tarsi lašeliai, kurie nusileidžia iš Dieviškosios Motinos Erdvės vandenyno įsčių (Absoliuto).

2. Kai lašelis nusileidžia į pasireiškusią visatą, jis „sukuriamas“ Trijų Pirminių Jėgų (Logos, Kosminio Kristaus)… Kitais žodžiais sakant, tam tikras lašelis yra „apvaisinamas“ vieno iš septynių Logoi. Jis praeina pro vieną iš septynių vaivorykštės spalvų, priklausomai nuo konkrečiai savo spindulio.

3. Tuomet Monada yra išlaikoma Galaktikoje, šeštoje dimensijoje. Štai čia ji apsistoja tam, kad į pasaulį pasiųstų savo sūnų (vyriškos sielos aspektą).

4. Žmogiškosios Sielos atspindys yra Esmė/Sąmonė/Budhata, kuri yra Dievo dieviškosios inteligencijos aspektas. Tai yra Monados aspektas, kurį Artimasis panaudoja, siekdamas susikurti žemesniuosius savo Gyvybės Medžio aspektus. Monada turi savirealizuotis visose Medžio dalyse, todėl ji turi vyrauti, vadovauti savo prigimčiai (keturiems elementams/keturiems nuodėmės kūnams). Ji turi ištobulinti tuos keturis aspektus, kad jie būtų tobuli įrankiai, kurie tarnautų Artimjo valiai išreikšti. Dieviškoji Motina Gamta Esmei duoda keturis kūnus tam, kad ji „vystytųsi“. Tai yra dalykas, kurį yra labai svarbu suprasti. Esmė įžengia į pasaulį ir iš Dieviškosios Motinos Gamtos gauna keturias dovanas. Šios keturios dovanos susintetinamos į tris sėklas, kurios patalpinamos Yesod-Merkurijaus vandenyse, kūrybinėje seksualinėje jėgoje.

 

Tokiu būdu Esmė nusileidžia į keturis nuodėmės kūnus/pradmenis (žemesnioji ketveriukė) ir turi praeiti per labai įdomų procesą. Esmė, esanti keturiuose kūnuose, turi išmokti gamtos „taisykles“. Ji turi visas jas išmokti, kad galėtų persiųsti visas tas žinias savo Artimąjam. Artimasis (Atmanas) savo ruožtu panaudoja tas žinais, kad toliau, per Esmės inteligenciją, vystytų keturis gamtos kūnus. Pastaroji esmės inteligencija yra minėtuose kūnuose.


Evoliucija

Kai Esmė pirmą kartą nusileidžia į pasaulį, ji turi nusileisti į žemiausiąją iš keturių gamtos karalysčių. Pirmoji gamtos karalystė yra mineralų karalystė. Štai čia Esmė įžengia į mineralo kūną. Esmė šioje karalystėje mokosi gamtos inteligencijos. Čia Esmę instruktuoja gamtos Devos, kurios valdo tam tikrą karalystę ir yra atsakingos už Elementalus (paprasčiausias Esmes, kurios vystosi bet kurioje iš žemesniųjų trijų karalysčių: mineralų, augalų ir gyvūnų).

Po daugelio egzistencijų (gyvenimų) kaip mineralas, Esmė gali gauti leidimą įžengti į aukštesnę natūralios evoliucijos oktavą. Šiuo atveju Esmė gali įžengti į augalų karalystę. Čia Elementalas yra instruktuojamas Devų, kurios valdo tam tikrą gamtos regioną. Kai tik Esmė įgauna būtinų žinių, reikalingų norint jai kurti aukštesnėje kūrinijos oktavoje, tuomet Monada turi galimybę siųsti savo Esmę į gyvūnų karalystę…


Samsaros Ratas, dešimtas Arkanas


Mineralų, augalų ir gyvūnų karalystėse Devos turi šventyklas, kuriose instruktuoja tam tikrus gamtos regiono Elementalus, kuriuos valdo. Čia Esmė gauna būtinas instrukcijas, kad galėtų įsisavinti tam tikro gamtos regiono inteligenciją…

Kai Esmė pilnai išsivysto gyvūnų karalystėje, Monada gali gauti leidimą ir elementus, kurių reikia norint kurti žmonių karalystėje. Štai čia Dieviškoji Motina Gamta naujojo humanoido protui suteikia gebėjimą Samprotauti. Gebėjimas samprotauti atskiria humanoidų karalystę nuo trijų žemesniųjų gamtos karalysčių. Labai svarbu tai suprasti. Samprotavimas suteikiamas tam, kad Monada galėtų save pažinti žemesnėse gamtos karalystėse. Esmė turi išmokti panaudoti protą kaip Artimojo įrankį, kad ji galėtų išvystyti Gėrio ir Blogio pažinimą ir galiausiai grįžti į Absoliutą kaip paramarthasatja. Šioje karalystėje Esmė turi 108 galimybes tam dalykui įvykdyti (vienam ar kitam to dalyko laipsniui pasiekti). Ji turi 108 gyvenimus tam, kad pasiektų savirealizaciją.

108 = 9 gimimai kiekviename iš 12-kos zodiako ženklų (9 x 12 = 108)

9 todėl, kad šis skaičius yra susijęs su Yesod, lytiniais santykiais, visa gyvybė kyla iš lytinių santykių.

1 + 0 + 8 = 9 (Yesod)

Dėl tos priežasties senovės krikščionių, indų ir budistų rožančiuose yra 108 karoliukai. Tai yra Budos vėrinio paslaptis.


Devoliucija

Gavęs naują Intelektą (gyvūno protas + gebėjimas argumentuoti, samprotauti) humanoidas gali palyginti, kurti koncepcijas ir mąstyti. Problema ta, kad instinktyvios gyvūnų karalystės elementai vis dar egzistuoja humanoido prote. Gamta valdo gyvūno protą. Gyvūnų karalystėje tai yra būtina ir naudinga. Elementalai (visų trijų žemesnių karalysčių gamtos dvasios) yra nekalti ir laisvi nuo Karmos Dėsnio įtakos dėl tos paprastos priežasties, kad jie neturi gebėjimo samprotauti, neturi intelekto.  Humanoidas turi atsakomybę, nes jam leista pasireikšti Netzach srityje... Jo atsakomybė yra pažinti gėrį ir blogį, todėl jis turi atsakyti už visus savo veiksmus… Jis turi pakilti virš gyvūnų karalystės ir valdyti savo gyvūniškus instinktus. Jis turi valdyti savo paties prigimtį.

Problema ta, kad gamta vis dar valdo gyvūnišką protą, tokiu būdu įtakodama humanoido impulsus. Humanoidas ragauja gamtos pojūčius ir gebėdamas samprotauti susitapatina su maloniais ir skausmingais pojūčiais.


Švytuoklės dėsnis


Būtent šioje susitapatinimo vietoje ir užgimsta Troškimas humanoido psichikoje. Šis troškimas yra tai, ką humanoidas labiau apibrėžia kaip save patį, nei Vidinę Esybę, Sąmonę…

Humanoidas iškeičia Tiesą (Monadą) į savo naujos klaidingos tapatybės (troškimo) iliuziją. Gašlumas, išdidumas, pyktis, godumas, apsirijimas, Baimė, tingėjimas ir pavydas subręsta prote dėl to paties troškimo. Pvz., instinktyvus gyvūniškas instinktas apsaugoti rūšį nuo išorinio pavojaus tampa troškimu kovoti ir žudyti, jis veda link pykčio ir paranojos… Gyvūniškas impulsas didinti rūšies populiaciją humanoido karalystėje tampa kūnišku gašlumu…

Daugybė troškimų, kurie apsigyvena keturiuose humanoido nuodėmės kūnuose, yra tarsi atskiri padarai, kurių kiekvienas trokšta atitinkamos sensorinės stimuliacijos. Šie troškimai yra vadinami Ego arba psichologiniais „aš“. Kaip gali vystytis Esmė, jei kiekviename iš keturių kūnų gyvena tie “aš”? Kaip tuomet Monada gali išvystyti protoplazmines sėklas į tobulus įrankius, kurių jai reikia norint pilnai išvystyti savo Gyvybės Medį?

Ego, nuolatos trokšdami ir bjaurėdamiesi, įkalina Žmogaus Sielos sąmonę, taip iššvaistydami Monados inteligenciją. Ego yra tarsi buteliai, kurie sulaiko sąmonę ir užsklendžia ją kiekvieno troškimo mechaniniame impulse. Todėl Monada, norėdama išvystyti žemesniąją ketveriukę, privalo iš ego paimti sąmonę ir eliminuoti ego…

Esmė turi lygiai 108 šansus tai padaryti. Jei po 108 gyvenimų Esmė nepradėjo tobulinti žemesniosios ketveriukės (bent jau kurti Sauliškųjų Kūnų) ir šalinti ego, tada ji nusileidžia į gyvūnų karalystę, tuomet į augalų ir galiausiai į mineralų karalystę. Tai yra devoliucijos procesas. Tai yra gamtos būdas, kuriuo ji atskiria sąmonę nuo ego, kad ji vėl galėtų pradėti nuo mineralų karalystės ir dar kartą išsivystyti iki humanoido, kad turėtų kitą šansą… Tačiau šis procesas yra labai skausmingas, kadangi Esmė turi sumokėti visą karmą, kuri buvo sukurta ego… Esmė gali 3000 kartų grįžti evoliucionuoti ir vėl devoliucionuoti minėtose karalystėse. Tokiu būdu esmė turi 3000 galimybių po 108 egzistencijas, kad pasiektų savirealizaciją. Tai yra lygu 324 000 humanoido egzistencijų…

Po 108 išgyventų hunanoido egzistencijų, nusileidimas į žemesniąsias gamtos karalystes yra devoliucija. Tuomet ego kenčia, kai jis yra iš lėto ir mechaniškai skaidomas. Štai iš čia ir kyla visų religijų pragarai. Tiesa yra ta, kad ego gyvena ir miršta pragare. Ir tik mūsų pasirinkimas, ar tas ego mirs mechaniškai, ar mes nuspręsime tą darbą atlikti sąmoningai.


Revoliucija

Ačiū dievams, Šlovingasis patalpino papildomas tris sėklas mūsų lytinėse liaukose, kabalistiniame Yesod. Šios trys sėklos yra paties Logos atspindys. Šios trys sėklos visuomet egzistuoja kiekvienoje jaučiančioje būtybėje iš bet kurios karalystės. Tačiau tik humanoidas turi galimybę dirbti su tomis trimis jėgomis, kad sukurtų ir išvystytų sielą. Šios trys sėklos turi transformuoti tris mėnulio sėklas į saulės kūnus, kurie yra sąmonės įrankiai.Žinoma, tai nėra lengva užduotis, kadangi trys pirminės jėgos TURI tapti labai aktyviomis kūne, sieloje ir dvasioje. Iš tiesų tas darbas prasideda nuo seksualinės jėgos; visi šiai transformacijai reikalingi elementai yra seksualinėje jėgoje. Revoliucija išties yra sąmonės revoliucija, kuri įvykdoma pritaikius Tris Sąmonės Revoliucijos Faktorius:

1. Alcheminis Gimimas: gimti iš naujo, kaip minėjo Jėzus pokalbyje su Nikodemu. Tai reiškia saulės kūnų susikūrimą. Tą galima įvykdyti tiktai panaudojus tris pirmines jėgas. Tai reiškia, kad turi būti suaktyvinti trys Logoi atomai. Tai nutinka tik išmintingai panaudojus seksualinę jėgą. Vyras yra teigiama (aktyvi) jėga, moteris yra neigiama (pasyvi) jėga ir Seksualinė Energija yra ta jėga, kuri pastarąsias suvienija, tai yra sutaikančioji (neutrali) jėga.

Akivaizdu, kad mes negalime tų jėgų panaudoti kaip gyvūnai – instinktyviai Sanguliaudami. Mes jau išsamiai aptarėme sanguliavimo padarinius. Einantis iniciacijų keliu turi išmokti priimti ir atiduoti tą jėgą, nukreipdamas ją į vidų ir į viršų, panaudodamas elektronines jėgas, kurios miega seksualinėje Sėkloje. Vyro ir žmonos lytinio akto metu, transmutuota ši jėga įgalina sukurti sielos kūnus, žymiuosius sauliškuosius kūnus.

Kai ta jėga nubunda, ji yra pati galingiausia ir nuostabiausia jėga visatoje – Dieviškoji Motina Kundalini. Ji yra Ugnies Gyvatės, kurios seksualinės Transmutacijos metu, iš lėto, slankstelis po slankstelio, užsirango centriniu stuburo kanalu, sanskrito kalboje vadinamu Sušumna. Ta jėga nubunda tiktai praktikuojant seksualinę magiją, seksualinio akto tarp vyro ir žmonos metu, kai NIEKADA neišliejamas nei vienas seksualinio skysčio lašas. Šis gimimas yra Didžiųjų Paslapčių Iniciacijos, kurių kiekviena atitinka tam tikrą Sefirą (Malkuth, Yesod, Hod ir t. t.) ir kiekviena sefira atitinka tam tikro saulės kūno sukūrimą.

Kai tik einantis Iniciacijų keliu pasiekia Trečiąją Didžiųjų Paslapčių Iniciaciją, atitinkančią sefirą Hod, tuomet ima kilti trečioji Kundalini ugnies gyvatė ir pradedamas kurti saulės Astralinis Kūnas. Čia einantis iniciacijų keliu išvysto tam tikro laipsnio nemirtingumą. Čia jis išsilaisvina iš 108 egzistencijų dėsnio ir gali derėtis su Karmos Dėsnio teisėjais. Žinoma, einantis iniciacijų keliu, kuris sukuria visus saulės kūnus, pasiekia aukštesnį oktavos lygmenį, jis tuomet užbaigia pirmąjį faktorių…

2. Mistinė Mirtis. Tai yra paprasta. Ji reiškia ego mirtį. Kiekvienas ego įkalina tam tikrą sąmonės procentą. Žmonija, bendrai paėmus, 97% savo sąmonės yra įkalinusi ego viduje… Vienintelis būdas išlaisvinti Sąmonę yra numirti ego viduje. Kai Sąmonė, Esmė, einantysis iniciacijų keliu, suvokia stebimą ego iki tam tikro laipsnio savo psichikoje, tuomet Dieviškoji Motina Kundalini sunaikina tą ego iki tokio laipsnio, iki kurio jis buvo suvoktas. 

Atminkite, kad protas turi 49 lygmenis ir kiekvienas ego egzistuoja tiek paviršiniuose jo lygmenyse, tiek ir pačiuose giliausiuose. Norint visiškai eliminuoti ego, sąmonė turi pilnai suvokti ego, pasireiškusį tiek šiame, tiek ir praeituose gyvenimuose… Tai nėra lengva padaryti, kai mes turime tik 3% laisvos sąmonės…

Iki tam tikro laipsnio suvoktas ego turi būti iškeltas alcheminėje praktikoje (Seksualinėje Magijoje). Tai yra praktika, kai pora lytiškai susijungia, ji suskoncentruoja į tam tikrą ego, prašydama Dieviškosios Motinos Kundalini su savo ugnimi eliminuoti pastarąjį ego.

Labai svarbu yra išmokti nustoti maitinti ego. Tai yra daroma Transformuojant Įspūdžius. Pirmiausia mes turime išmokti sukaupti valios pastangas, kad galėtume nustoti maitinti savo troškimą. Pvz., kai mes turime įprotį nužiūrinėti priešingos lyties patrauklaus asmens kūną, mes turime išmokti kontroliuoti tą mechaninį savo elgesį. Tai darome todėl, kad tas gašlumas gali būti maitinamas akimis. Kai tai nutinka, sąmonė susitapatina su tuo pojūčiu ir tuomet ji susižavi tuo konkrečiu įspūdžiu. To paskemės yra, jog sąmonė užmiega ir leidžia ego visiškai perimti psichikos valdymą, kuris tą daro savo įprastiniais impulsais…

Mes turime išmokti kontroliuoti, suvokti ir transmutuoti visus instinktinius impulsus ir troškimus.

3. Pasiaukojimas Žmonijai. „Meilė yra Dėsnis, tačiau Sąmoningas Dėsnis.“ Kosminis Kristus kiekvienu metu pasiaukoja, kad mums suteiktų gyvybę. To tikslas yra, kad kiekviena Monada turėtų galimybę įkūnyti Kristų. Kiekvienas iš mūsų turime atsakomybę pasiaukoti žmonijai, pagelbėti jai, kad ji atsidurtų geresnėje situacijoje. Problema yra ta, kad mes dažnai manome darą gera, tačiau dažnai pridarome didelių klaidų…

Mes turime išmokti matyti blogį geruose dalykuose ir gėrį bloguose. Jei mes elgetai sušelpiame pinigų ir šis savo ruožtu už juos nusiperka narkotikų, tuomet, ką gero mes padarėme?

Jei mes aukojame organizacijai, kuri tiktai švaisto pinigus, tuomet, kaip mes padedame žmonijai?

Dažnai mūsų laikomi maži pasiaukojimai yra gana reikšmingi. Žinoma, mes matome didelius pasiaukojimus, kuriuos vardan žmonijos atliko visi avatarai, įkūniję Kristų…

Todėl revoliucija yra tas kelias, kurį praktikuodami mes galime išsivaduoti iš evoliucijos ir devoliucijos dėsnių. Aukštesnis dėsnis (Revoliucija) visuomet viršija žemesnius dėsnius (evoliuciją ir devoliuciją). Taigi vienintelis būdas, kuriuo galima pabėgti nuo šio uždaro rato (Samsaros Rato arba 10-to Taro Arkano), yra trijų faktorių taikymas.

 


 „Aš negaliu ištraukti  kieno nors iš pragaro  realybės ir nunešti  juos į nirvaną.  Samsaros palikimas,  nirvanos ar Budos  sąmonės pasiekimas,  priklauso tik nuo jūsų  pačių pastangų.  Jūs negalite niekuo  pasikliauti – nei  Guru, nei Buda, nei  Bodhisatvomis."

  - Keturioliktasis Dalai   Lama

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos