Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Seksualinės Energijos Transmutacija: 2

 

Tai, kas man vis dar liko pasakyti šiame pokalbyje: kaip galima sėklą paversti energija. Man bus malonu jums paaiškinti nepaprastą specialų metodą, kurį naudojo viduramžių alchemikai ir taip pat siekė to išmokyti savo mokinius.

Šių ypatingų priemonių, kurių aš ketinu jus išmokyti, taip pat mokė įvairūs mokslininkai, tokie kaip Braunas Sekardas, JAV.

Daktaras Krumas-Heleris, šlovingos Meksikos armijos pulkininkas–gydytojas, taip pat to mokė, kaip ir Karlas Jungas. To paties yra mokoma Azijos Rytų tantrizmo mokyklose.

Tai nėra kažkas, ką aš būčiau išradęs pats arba sau: aš išmokau to iš visų šių išminčių ir aš savo ruoštu tą perduodu jums, tačiau ne tam, kad tuo būtų aklai tikima, ar kaip kokią nepalaužiamą dogmą. Jei norite, priimkite tai arba nepriimkite to, jeigu to nenorite. Daugelis mokyklų tą priėmė ir daugelis tą atmetė. Visi žmonės turi laisvą valią manyti taip, kaip jie nori ir aš jums tiktai pateikiu savo kuklią nuomonę.

ImageDaktaras Krumas-Heleris pateikdavo šią formulę lotyniškai: jis pasakytų: „INMISIUM MEMBRUM VIRILI IN VAGINAE FEMINA, SINE EYACULATIUM SEMINUS“. Apibendrindami mes apibrėžtume šį metodą taip: "Lingam-Joni SUSIJUNGIMAS NIEKADA NEIŠLIEJANT ENS SEMINUS." Kaip reiktų suprasti „lingam“? Tai - vyro lyties organas, graikų falas. Kaip mes suprantame „joni“? Tai - moters lyties organai. Taigi raktas yra lingam ir joni jungtyje, tačiau neišliejant Sėklos Esybės.

Kai kurie šių laikų mokslininkai tą priėmė; Jungtinėse Amerikos Valstijose Oneida bendruomenė eksperimentavo su šia formule. Pažiūrėkite ką jie padarė toje Oneida bendruomenėje: maždaug 25 poros, vyrai ir moterys, sutiko lytiškai santykiauti; jie buvo instruktuoti tai daryti tam tikrą laiką, tačiau neišliejant Sėklos Esybės. Po to JAV buvo atliktos šių žmonių klinikinės studijos.

Buvo nustatytas visiškas smegenų prisėklinimas, hormonų padaugėjimas kraujyje, bendras organizmo pagerėjimas, seksualinių galių sustiprėjimas ir t. t. Daugelis negalavimų išnyko. Nusprendus, kad reikalingas apvaisinimas, mokslininkai bendruomenei suteikdavo laisvę lytiškai santykiauti išliejant sėklą; tokiu būdu buvo pasiekta reprodukcija. Šiuo būdu buvo atlikta daug eksperimentų Oneida bendruomenėje.

Bet kuriuo atveju, kas yra įdomu šiame metode – viduramžių alchemikų Paslapčių Paslaptyje (Secretum Secretorum) – yra tai, kad lytinės liaukos galiausiai nedegeneruoja. Mes jau minėjome, kad kai degeneruoja lytinės liaukos, tuomet taip pat degeneruoja visos kitos vidaus sekrecijos liaukos. Visa nervų sistema pereina degeneracijos procesus, tuomet ateina susenimas ir mirtis...

Vis dėlto šio subtilaus metodo pagalba, lingam ir joni sujungimu neišliejant Ens Seminis (kaip kad tai aprašė žymūs gydytojai Arnoldas Krumas-Heleris ir Braunas Sekardas), yra įmanoma ištisą gyvenimą išlaikyti lytinių liaukų aktyvumą.

Tai reiškia, kad žmogus, praktikuodamas šią sistemą, pasieks 90 ar 100 metų ir vis dar galės lytiškai santykiauti ir laisvai mėgautis seksualiniu malonumu, kuris nėra „nuodėmė“ arba tabu, tai taip pat neturėtų būti akstinas gėdai ar kažko tai slėpimui, bet yra – aš kartoju – pagrįsta žmogaus teisė.

Transmutuojant galima mėgautis nepaliaujamu seksualiniu malonumu. Bendru atveju po lytinių santykių jaučiamas išsekimas; tačiau, jei neišliejama Sėklos Esybė, po minėtų santykių vis dar yra noras pakartoti tai milijonus kartų, visuomet tuo mėgaujantis ir jaučiant laimę; tuo mėgaujamasi niekada nenusilpstant.

Nėra nusikaltimas kraują praturtinti hormonais. To buvo mokoma Oneida bendruomenėje JAV, taip pat to mokė Jungas. Visame pasaulyje to mokė patys išmintingiausi žmonės.

Be to, transmutuojant Sėklos Skystį, įvyksta nepaprasti psichologiniai pokyčiai, tokie kaip kankorėžinės liaukos vystymasis. Ankstesniais, tolimos istorijos laikais ši liauka būdavo aktyvi. Tuomet žmonės buvo išvystę Akį, apie kurią užsimena Homeras savo kūrinyje „Odisėja“: Laecertido Akį. Akį, kurią jie matė milžine, bandančiame juos praryti. Ta Laecertido Akis nėra tiktai legenda, neturinti jokio pagrindo... Seksualinės transmutacijos pagalba ši akis išsivysto, tampa vėl aktyvi; tuomet ji įgalina matyti tai, kas yra anapus visko.

Mūsų pasaulis nėra tik trijų dimensijų, kaip kad tuo tiki "mokyti visažiniai", jis taip pat egzistuoja Ketvirtoje Vertikalėje. Be to, mes kategoriškai galime tvirtinti, jog egzistuoja Penktoji, Šeštoji ir Septintoji Vertikalės. Tai reiškia, kad mes nematėme savo pasaulio tokio, koks jis iš tikro yra. Ir mes jo nematėme todėl, kad mūsų penki jutimai yra degeneravę, mūsų kankorėžinė liauka yra sunykusi.

Mumyse yra kitų jutimų skirtų suvokimui, tačiau jie visiškai degeneravę. Jei mes pajėgtume juos regeneruoti, mes galėtume suvokti pasaulį tokį, koks jis yra, visas jo Septynias Dimensijas.

Taigi žiauri faktų realybė yra ta, kad kankorėžinė liauka ir kiti jutimai dabar yra atrofavęsi, tačiau jie gali būti regeneruoti seksualinės transmutacijos pagalba. Tokiu būdu mes galėtume įžengti į nepaprasto pažinimo pasaulį. Tokiu būdu mes patirtume Aukštesniąsias Gamtos Dimensijas ir Visatą, mes pamatytume, išgirstume, prisiliestume ir pajustume didžiąsias Gyvenimo ir Mirties realybes. Tuomet mes galėtume savyje suvokti visus visatos reiškinius tokius, kokie jie yra – on ne tokius, kokie jie atrodo esą.

Todėl svarbiausias dalykas yra pilnai pasinaudoti visa seksualine potencija, siekiant prisėklinti smegenis ir išvystyti kankorėžinę liauką, netgi hipofizę ir kitas liaukas. Tokiu būdu mes pasiektume nuostabių organinių transformacijų.

Transmutacija yra raktas: sėklos transformavimas, jos pavertimas energija. Tai yra pagrindas. Atėjo laikas pilnai, giliai, visiškai tą suprasti...

Be jokios abejonės, aš jums galiu pasakyti, jog jei žmogus tvirtai laikysis šios formulės, kuri yra tokia paprasta (šis specialus metodas, kurio mokė Braunas Sekardas, Krumas-Heleris ir viduramžių alchemikai), jis galiausiai transformuos save į Antžmogį.

Mes visi jaučiame poreikį tapti siek tiek skirtingi – tai yra, jeigu mes nesame reakcingi, atsilikę, pasenusių pažiūrų žmonės, kurie nenori pasikeisti. Tačiau, jei kas nors iš tikro yra revoliucionierius, jis nori iš pagrindų pasikeisti, transformuoti save į kažką kita, tapti Antžmogiu, paversti Nyčės doktriną realia.

Yra įmanoma pasikeisti seksualinės transmutacijos dėka. Seksualinė jėga davė mums egzistenciją šiame pasaulyje, jūs to nepaneigsite. Mes egzistuojame, esame gyvi, nes turėjome tėvą ir motiną. Apibendrinę galime pasakyti, kad gyvenimo šaknys yra vyro ir moters lytiniuose santykiuose.

Akivaizdu tai, kad jei seksualinė jėga turėjo galios duoti mums egzistenciją, tuomet ji yra vienintelė jėga, kuri iš tikro turi galių iš esmės mus transformuoti.

Pasaulyje yra daug ideologijų, pasaulyje yra daug nuomonių ir žmonės turi laisvą valią tikėti tuo, kas jiems patinka; tačiau vienintelė jėga, turinti galią mus transformuoti, yra ta, kuri mus sukūrė, kuri davė mums egzistenciją: aš neabejotinai kalbu apie seksualinę jėgą. Išmokti valdyti šią nuostabiąją energiją reiškia tapti kūrinijos šeimininku.

Psichosomatika yra glaudžiai susijusi su seksualiniais dalykais. Tiesą sakant, supraseksualumas taip pat apima kažką supraseksualaus psichosomatikoje. Štai kodėl aš jums aiškiai galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, Hermis Trismegistas, Kecalkoatlis, Buda arba pats Ješua Ben Pandira (kas yra ne kas kitas, kaip didis kabiras Jėzus) buvo supraseksualūs žmonės. Nyčės Antžmogis yra supraseksualus asmuo.

Antžmogio lygmenį galima pasiekti pasinėrus į supraseksualumo sritį, mėgaujantis meile, sutuoktiniu (-e), laimingai gyvenant, labiau puoselėjant emocijas negu bevertį Samprotavimą.

Svarbu emocijos, jos vertos daugiau nei bet kas kita.

Todėl revoliucine prasme, mes galime tapti žmonėmis–dievais, jeigu to panorėsime. Mums tiktai reiktų regeneruoti kitas smegenų sritis, jas padaryti veiklias ir tuomet galiausiai mes padarytumėme pasaulį geresnį. Aš manau, kad bet kuriuo atveju yra būtina žinoti: transmutacijos raktas taip pat yra raktas regeneracijai...


Seksualinis susilaikymas

"Nėra abejonės, kad Septynių Dėsnis turi septynis pagrindinius magnetinius centrus. Neabejotinai seksualinės ir magnetinės energijos, begalinės seksualinės jėgos pereina nuo vieno regiono prie kito, jos nusileidžia nuo vieno pasaulio prie kito septyniais skirtingais magnetiniais centrais, kurie kilo iš seksualinių jėgų pastarosioms besileidžiant. Akivaizdu, kad jos negali būti pertrauktos, normaliai jos pagamina transporto priemones (kūnus); tai yra jos tampa kūrybinėmis jėgomis, kurių dėka dauginasi visos rūšys. To neignoruoja paleistuvystės vaikai – „intelektualūs gyvūnai“.

Kai Kūrybinė Energija nusileidžia iš aukštesniųjų pasaulių, kai ji pereina per savo septynis magnetinius centrus, kai ji galiausiai kristalizuojasi fiziniame pasaulyje ir kai mes, siekdami realizuoti naują kūriniją, norime ją grąžinti, nukreipdami ją į vidų ir į viršų, tuomet ji turi patirti specialų šoką, priešingu atveju ji rutuliosis žemyn ir gamins naujus organizmus.

Kaip pavyzdys mums pasitarnauja Šventa Absoliuto Saulė: iš jos sklinda gyvybė, kuri toliau leidžiasi nuo vieno regiono link kito tol, kol galiausiai ji (Šventa Absoliuto Saulė:) pradeda rinkti savo jėgas iš tos pačios gyvybės; tai yra, ji patiria šoką iš išorinio pasaulio ir jį patyrusi, save išsilaiko. Ezoterikas taip pat turėtų veikti tokiu būdu.

Kai mes analizuojame šį dalyką, mes suvokiame kokią klaidą daro susilaikantieji vienuoliai: jie nusistato sau abstinencijos tikslą, kuris yra sulaikyti sėklą, tačiau kadangi jie nežino mokslo, jie siaubingai degeneruoja, jie pasikrauna siaubingomis, piktybinėmis Jadoinoskiriškomis Vibracijomis. Yra aišku, kad kai sėkla nepatiria specialaus šoko, ji siaubingai degeneruoja, taip įgalindama pasibjaurėtino kundartiguator [Kundabuferio] organo atsiradimą."

– Samael Aun Weor, iš paskaitos „Message Addressed to the Gnostic Youth“


Aišku tai, kad arba Šventa Sėkla yra naudojama rasės reprodukcijai, arba ne.

Čia mes susiduriame su pagrindiniu, pačiu svarbiausiu dalyku: jei sėkla nebus naudojama rasės reprodukcijai ir taip pat ji nebus transmutuojama, liks tiktai susilaikymas, priverstinis Celibatas ir nieko daugiau, tuomet ši sėkla devoliucionuos (moteryje devoliucionuos seksualinės išskyros; tai, ką aš sakau, taip pat liečia ir moteris).

Seksualinių sekrecijų devoliucija sukelia pasibjaurėtinas vibracijas, ezoterikoje žinomas kaip „jadoinoskiriškos vibracijos“.

Kiekvienas susilaikantis asmuo, paveiktas žalingų jadoinoskiriškų vibracijų, patiria šiurpias katastrofas savo biologijoje, fiziologijoje ir psichikoje. Kai kurie asmenys ima tukti, kitus tai paveikia kažkaip kitaip ir jie tampa liesi kaip žarsteklis, apaugę spuogais, žymėmis odoje ir t. t. Psichologine prasme devoliucionuojati sėkla sukelia asmens idiosinkraziją: iš vienos pusės asmenys tampa pernelyg fanatikai, iš kitos pusės – aukštos kvalifikacijos cinikai.

Seksualinis susilaikymas veda link seksualinio iškrypimo.

Pažvelkime į viduramžių žmones, didžiuosius inkvizitorius: besilaikantys celibato, abstinentai, nutukę individai, pilni riebalų, tikros kiaulės; kiti ploni, ištįsę, siaubingi, pilni spuogų ant savo odos. Po to kai jie ant stulpo sudegindavo auką arba ją nukankindavo, galėdavai matyti jų cinizmą, jų akys blizgėjo fanatizmu.

Taigi, iš vienos pusės, šio tipo asmenyse mes sutinkame ekstremalų fanatizmą, o iš kitos pusės – sukeliantį nerimą cinizmą. Sudeginę auką, jie patrūkčios pečiais ir pasiteisins iš tikro cinišku būdu.

Sėklos ir seksualinių išskyrų devoliucija iš tikro yra kažkas, priverčiąs tuo patikėti ir tas aišku nėra rekomenduojama. Viskas gamtoje tęsiasi ir akivaizdu, kad sėkla turi sekti įkandin reprodukcijos arba būti paversta į energiją transmutuojant.

Žmonės, kurie netransmutuoja šventos sėklos ir leidžia jai devoliucionuoti, praktikuodami absurdišką celibatą ar seksualinę abstinenciją, neišvengiamai pasikrauna šiomis siaubingomis, piktybinėmis jadoinoskiriškomis vibracijomis ir, laikui bėgant, aktyvuoja pasibjaurėtiną kundartiguator organą, „šėtono uodegą“ (Atomas, esantis stuburgalyje, nukreipia kūrybinę jėgą apačion, kuri viduje tampa kažkuo panašiu į šėtono uodegą arba apendiksą).

Taigi ši bėda visuomet yra absurdiškos abstinencijos pasekmė. Šių žmonių Sąmonė miega. Jei jie būtų nubudę, jie galėtų patys per tiesioginį patyrimą pasitikrinti tą siaubingą pasibaisėtinų jadoinoskiriškų vibracijų aktyvumą savo mėnulio kūnuose (vaiduokliškuose kūnuose, kuriuos dabar žmonės turi aukštesnėse gamtos dimensijose), kur jie galiausiai, su neapsakomu siaubu, pamatytų siaubingą kundartiguator organo išsivystymą savo nugrimzdusioje gyvuliškoje prigimtyje.

Žmonės, kurie yra nuoširdūs, tačiau klydę, nenori suprasti to, kad kas nori pakilti, pirma turi nusileisti.

Daugelis klydusių asketų gyvena Pragaro Pasauliuose, abstinentai, kurie atmetė seksualinius santykius, pirma nesusikūrę Sauliškųjų Kūnų (dieviškųjų kūnų, kuriais galima sąmoningai patekti į aukštesnes gamtos dimensijas) Devintoje Sferoje (seksualiniuose santykiuose): žmonės, kurie nepasiekė savo „Antrojo Gimimo“, to gimimo, apie kurį Jėzus kalbėjo Nikodemui.

Kelias, vedantis į Pragarą, yra grįstas gerais ketinimais. Avernas (pragaras) yra pilnas nuoširdžių, bet klydusių žmonių.

Yra daug miegančių pseudoezoterikų ir pseudookultistų šiame sielvartingame pasaulyje, kuriame mes gyvename. Jie svajoja apie tai, kad yra nubudę, nesuprasdami, kad Sąmonės miegas vis dar juos laiko savo nagais ir kad juose yra keršto šešėliai, tykantys jų pačių.

Šie vargani žmonės mano esantys nubudę ir atmeta lytinius santykius, pirma nedirbę Devintoje Sferoje, nepasiekę Antrojo Gimimo (nesukūrę Saulės Kūnų).

Mistinis išdidumas yra fariziejų (šventeivų) vidinės būsenos bruožas; tie, kurie mano einantys Iniciacijų Keliu, esantys šventi ir išmintingi, tačiau pirma nėra susikūrę Saulės Kūnų, niekuomet nėra dirbę Devintoje Sferoje, užbaigia atmesdami lytinius santykius ir išvysto pasibjaurėtiną kundartiguator organą.

Yra labai sunku atvesti į teisingą kelią šiuos nuoširdžius, bet klydusius žmones; jie mano esą viršiję viską, jie mano esą dievai, nors jie net pėdomis neprisilietė prie pirmosios Šventųjų Kopėčių pakopos...


Pastabos

1 – Čarlzas Eduardas Braunas Sekardas (Charles Edouard Brown-Séquard [1817-1894]), daugeliu svarbių indėlių prisidėjo prie endokrinologijos mokslo pažinimo.
2 – Dr. Arnoldas Krumas-Heleris, vokiečių gydytojas ir rozenkreiceris.
3 – Oneida bendruomenė įkurta 1840 m. New York valstijoje, JAV. Oneida bendruomenė praktikavo „vyro susilaikymą“, kurio metu pora lytiškai santykiauja ir vyras neišlieja sėklos nei lytinio akto metu, nei jam pasibaigus. Galiausiai bendruomenės išsiformavimas gali būti paaiškinamas tuo, kad nebuvo suprastas būtinas psichologinis darbas, kuris turi lydėti minėtą techniką.

 


<<< Atgal           Toliau >>>

 


  „Kiekvienas žmogus   yra savo sveikatos ir   ligų autorius.“

   - Buda Šakjamunis

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos