Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Seksualinės Energijos Transmutacija: 1

 

„Paliesti pačius giliausius sekso paslapčių aspektus per medicinos terminų prizmę yra tolygu Odisėjui atrišti maišą, kuriame Ajolas jam atidavė įkalintus vėjus.“

- Samael Aun WeorĮvadas


„Visi mes turime tam tikras elektrines ir magnetines jėgas savo viduje ir kaip magnetas mes spinduliuojame traukos ir atstūmimo jėgas... Tarp mylimųjų, magnetinė jėga yra ypatingai stipri ir jos poveikis turi toli siekiantį efektą.

Seksualinė Magija (Sahadža Maithuna) tarp vyro ir žmonos yra pagrįsta polinėmis savybėmis, kurios neabejotinai turi savo potencialų elementą seksualiniuose santykiuose. Ne hormonai ar patentuoti vitaminai yra reikalingi gyvenimui, bet greičiau autentiškos žinios apie TAVE ir MANE, apsikeitimas labiausiai atrinktais, efektyviais ir erotiniais sugebėjimais tarp vyro ir moters.

Praėjusioje Žuvų eroje viduramžių asketizmas atmetė seksualinius santykius, charakterizuodamas juos kaip tabu ar nuodėmę. Naujas revoliucinis Vandenio eros asketizmas yra pagrįstas seksualiniais santykiais; yra aišku, kad raktas į visas Galias randamas Lingam-Joni paslaptyse.

Iš seksualinio ilgesio ir dvasinio entuziazmo inteligentiškos kombinacijos, tarsi burtų pagalba, iškyla magiška Sąmonė.

Išmintingas autorius pasakė:

„Seksualinė magija veda į Sielos vienybę ir jausmingumą, kitais žodžiais sakant, gyvybę įkvepiantį seksualumą. Seksualumas daugiau nebe charakterizuojamas kaip įtartinas ir paniekinantis, kuris turi būti praktikuojamas tik slaptai ir su neabejotina, pripažinta gėda; priešingai, seksualumas apibūdinamas kaip nuostabus džiaugimasis gyvenimu, prisisunkęs to ir kaip pakilus egzistavimo patvirtinimas, kuris laimingai užtikrina laisvos Asmenybės Pusiausvyrą

Mums skubiai reikia pabėgti nuo niūrios kasdieninės tendencijos vulgariai poruotis ir įeiti į švytinčią magnetinės pusiausvyros sferą, kad savo sutuoktinyje atrastume patys save, kad rastume jame (joje) Kelią Skustuvo Ašmenimis, slaptą kelią, kuris veda į galutinį Išsilaisvinimą

- Samael Aun Weor, iš knygos "The Mystery of the Golden Blossom"

 

"Visiškai akivaizdu, jog Vandenilio branduolį sudaro protonas; tai yra vandenilio, paties lengviausio ir paprasčiausio iš žinomų elementų, centrinė dalis.

Šių laikų mokslininkas Proutas yra pareiškęs, kad skirtingi gamtos elementai buvo formuojami per paties paprasčiausio elemento – vandenilio - sutirštėjimus.

Egzistuoja dvylika pagrindinių vandenilių, atitinkančių dvylika materijos kategorijų, kurios egzistuoja Visatoje, pradedant Absoliutu ir baigiant pragaro pasauliais, simbolizuojamais Dantės knygoje „Dieviškoji Komedija“ ir esančiais nugrimzdusioje mineralų karalystėje Žemės gelmėse."

- Samael Aun Weor, iš knygos "The Doomed Aryan Race"

 

Būtina žinoti, jog Visatoje egzistuoja dvylika pagrindinių vandenilių.

Dvylika pagrindinių vandenilių atitinka dvylika materijos kategorijų. Visoje kūrinijoje egzistuoja Dvylika materijos kategorijų. Atminkime dvylika zodiako menių, dvylika kosminės vibracijos sferų, kuriose turėtų išsivystyti Saulės Žmonija.

Iš dvylikos pagrindinių vandenilių yra išvedami antraeiliai vandeniliai, kurių tankis svyruoja nuo 6 iki 12 283.

Šis terminas gnosticizme turi labai plačią prasmę. Bet kuris paprastas elementas iš tikro yra tam tikro tankio „vandenilis“.

Vandenilis (H) 384 yra aptinkamas vandenyje, H 192 – ore, H 96 yra išmintingai sutelktas gyvūnų magnetizme, žmogaus kūno energetinėse emanacijose, rentgeno spinduliuose, hormonuose, vitaminuose ir t. t.

Gnostiškojo Judėjimo broliai ir seserys jau yra pakankamai supažindinti su vandeniliais 48, 24 ir 6, kadangi mes juos studijavome mūsų ankstesnėse Kalėdų Žiniose (ciklas knygų pavadinimu „Christmas Messages“). Vandenilis 48 atitinka chlorą (Cl), kurio atominė masė yra 35,5; vandenilis 24 atitinka fluorą, kurio atominė masė yra 19; vandenilis 12 atitinka vandenilį (H), mūsų žinomą chemijoje ir kurio atominė masė yra 1; Anglis (C), azotas (N) ir deguonis (O) turi atomines mases, lygias 12, 14 ir 16. Vandenilis 96 atitinka bromą (Br), kurio atominė masė yra 80; vandenilis 192 atitinka jodą (I), kurio atominė masė lygi 127.

Šis įdomus vandenilių tyrinėjimo aspektas, priklausąs okultinės chemijos arba gnostinės chemijos sričiai, yra gana sudėtingas, todėl (mūsų studentų gerovei) mes patariame tai studijuoti laipsniškai kiekvienoje mūsų Kalėdų Žinioje.

Dabar pastudijuokime žymųjį Seksualinį Vandenilį SI-12, nuostabųjį kuriantįjį vandenilį, kuris išmintingai pagaminamas žmogaus organizmo gamykloje.

Žmogaus organizme maistas tampa daugybės transformacijų, rafinavimo ir subtilių pakitimų objektu. Minėti pakitimai vyksta pagal muzikinę gamą DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI.

Kai yra kramtomas maistas kietoje stadijoje, jo pakitimai atitinka muzikinės gamos DO natą; kai jis ryjamas (maistas juda gerklomis), sukeliami pakitimai, atitinkantys RE natą; kai maistas pasiekia skrandį, pakitimai atitinka MI natą; kai blužnis ir kepenys ima įsisavinti maistą, jo pakitimai atitinka kūrimo FA natą; SOL natos pakitimai sąlygojami procesais vykstančiais kasoje ir gaubtinėje žarnoje; LA natos pakitimai sąlygojami gyvybinių procesų vykstančių kraujyje; aukščiausios natos SI pakitimai pasireiškia tuomet, kai lytinėse liaukose imasi gamintis nuostabiosios energijos eliksyras: Ens Seminis, Seksualinis Vandenilis SI-12, pirminis Gyvsidabris.

Neabejotinai šis Seksualinis Vandenilis SI-12 yra galutinis maisto transformavimo produktas nuostabioje žmogaus organizmo laboratorijoje.

Atsižvelgiant į moksliškai Einšteino įrodytą galimybę materiją transformuoti į energiją ir energiją transformuoti į materiją (e=m*c2), niekas šiais laikais nenustebtų išgirdęs, jog Sėklos Skystis, kuriame yra Seksualinis Vandenilis SI-12, gali būti transformuojamas į energiją.

Pažiūrėkite, kaip laipsniškai veikiamas Saulės kaitros, išgaruoja pakelėje esančios balutės vanduo, galiausiai tampąs debesimis ir virstąs galutine energija, žaibu ir griaustiniu. Visas jūrų ir upių vanduo tampa debesimis, kurie galiausiai virsta žaibu ir griaustiniu, tai yra energija. Tas pats dalykas nutinka ir su Ens Seminis.

Ką reiškia „Ens Seminis“ sąvoka? Sėklos Esybę, sėklos skystį arba, kitais žodžiais sakant, Šventąją Sėklą [Redaktorius: vyrų ir moterų seksualinę energiją].

Šiomis dienomis egzistuoja tendencija sėklą laikyti tiktai substancija, kurią išskiria mūsų lytinės sekrecijos liaukos. Vis dėlto, sėkla yra šventa, kadangi joje yra mūsų tikroji tapatybė.

Viduramžių Alchemikai Sėkloje matydavo VITRIOL. Minėtas žodis yra šios frazės akrostichas: „VISITA INTERIORA TERRAE, RECTIFICANDO INVENIES OCCULTUM LAPIDEM“ (apsilankykite žemės viduje, kurį išgrynindami atrasite OKULTINĮ AKMENĮ).

Tačiau būtent kurį Akmenį viduramžių Alchemikai čia turi omenyje? Žymųjį Filosofinį Akmenį. Toks Akmuo turi būti pagamintas; neabejotinai yra formulės jo pagaminimui. Žinoma, šios formulės yra mumyse, gebančiuose Transmutuoti „Seksualinį Libido“; tai yra transformuoti Sėklą į Energiją.

Jeigu su ENS SEMINIS mes galime duoti gyvybę žmogui, jeigu su Ens Seminis mes galime pratęsti gyvybės rūšis, jeigu su Ens Seminis mes galime pripildyti pasaulį milijonais būtybių – tuomet, nors tai gali ir atrodyti neįmanoma, yra tikra tiesa, kad Ens Seminis (Sėklos Skysčio) pagalba mes galime duoti gyvybę sau ir tapti autentiškais supervyrais arba supermoterimis pilnąją ta žodžio prasme.

Žiūrėdami iš griežtai mokslinio taško, mes turėtume pasakyti, kad tuomet, kai šventa sėkla nėra išliejama, ji tampa tuo, kas yra vadinama „mazgu“ (mazgai yra energija – nepaprasta elektros energija). Tuomet ta Seksualinė Energija specifiniais ultra-jautriais stuburo nervų kanalais (kurie yra susiję su nervo klajoklio ir simpatine nervų sistemomis) kyla iki galvos smegenų. Ta energija leidžia smegenims tapti dinamiškomis – ji vystosi, atsiskiedžia su pačia smegenų mase, tokiu būdu aktyvuodama tam tikras psichikos galias.

Transmutuodami „seksualinį libido“, mes neabejotinai pasiekiame tai, ką kai kurie žmonės pavadino „sėklos cerebrizacija ir smegenų prisėklinimu“. Būtina „prisėklinti smegenis“, kadangi mokslininkams yra gerai žinoma, jog ne visos smegenų sritys dirba. Medicinoje taip pat yra žinoma, kad dirba, atlieka savo funkcijas tiktai minimali mūsų smegenų dalis. Neabejotinai mes turime daug neveiklių sričių savo smegenyse.

Jei su nedidele aktyvia savo smegenų dalimi mes sugebėjome pagaminti raketas, skriejančias į Mėnulį, bei atominę bombą (kuria buvo sunaikinti tokie miestai, kaip Hirosima ir Nagasakis), o taip pat viršgarsinius lėktuvus, skriejančius nepaprastai dideliu greičiu, tuomet kas būtų, jei mes regeneruotume smegenis, jei visas jų dalis suaktyvintumėme, jei dirbtų visa smegenų masė? Tuomet mes galėtume transformuoti pasaulį, jį pakeisti, padaryti jį nuostabia vieta...

Tačiau mums reikia jas regeneruoti. Mums reikia jas „prisėklinti“: „cerebrizuoti sėklą ir prisėklinti smegenis“; tai yra raktas.

Smegenis prisėklinti yra įmanoma. Praeityje didieji muzikai (pvz., Bethovenas, Mocartas, Šopenas arba Listas) buvo žmonės, kurių smegenys buvo ypatingai prisėklintos, žmonės, kurie savo smegenims atvėrė nepaprastas galimybes, žmonės, kurie išnaudojo didžiausią procentą savo smegenų sričių. Vis dėlto, mūsų dienomis viskas yra kitaip: žmonių smegenys per daug degeneravo ir mes to nesuvokiame...

Jei jūs mėgaujatės „išgertuvėmis“, jei jūs vaikotės paskutinės „bangos“ ir jei kas nors staiga jums išjungia kokį nors „rokenrolą“, ir vietoj jo pradeda leisti Bethoveno Devintąją Simfoniją, kaip jūs tuomet pasijusite? Tikriausiai jūs nebesimėgautumėte „išgertuvėmis“. Ką jūs darytumėte? Jūs žinoma nepradėtumėte įžeidinėti dėl to svečio (akivaizdu, kad ne), bet greičiausiai jūs išeitumėte. Ar ne taip? Kodėl...?

Pvz., ankstesniuose amžiuose, kai smegenys nebuvo taip daug degeneravę, viskas buvo kitaip: žmonės šokdavo valsą, šokdavo pagal kasikinę muziką; jie pietaudavo tuomet, kai jiems grodavo muzikantai, taigi jie vibruodavo pačiomis maloniausiomis simfonijomis: Bethoveno, Mocarto, Listo ir Šopeno muzika buvo madinga...

Taip buvo viduramžiuose, tačiau mes dabar nesame viduramžiuose: šiomis dienomis, kai mes esame pačiame įsismaginimų įkarštyje, išgirdę panašią muziką, mes paprasčiausiai nusigręžiame ir „au revoir!“ – paliekame. Akivaizdu, kad mes išeiname. Kodėl? Nes mes pajuntame nuobodulį. Kodėl mes pajuntame nuobodulį? (Būkime analitikai – mes čia tam, kad analizuotume). Tai paprasta, kadangi mūsų smegenys yra degeneravę: yra tam tikros smegenų sritys, kuriomis daugiau nebegalima įvertinti geros muzikos. Ir kodėl smegenys degeneravo? Jos paprasčiausiai degeneravo todėl, kad daugelį amžių mes iš savo organizmų pašalindavome Sėklos Skystį.

Iš tikrųjų, mes neištraukdavome jo iš savo organizmo siekdami suteikti gyvybę kitoms būtybėms, žinoma, kad ne: mes ištraukdavome jį, kadangi mes mėgavomės tai darydami, kadangi tai yra didžiulis malonumas, štai ir viskas. Todėl mes mėgaujamės gašlumu, malonumų lovomis, jausdami milžinišką pasitenkinimą. Tačiau vienintelės smegenys liko atpirkimo ožiu, smegenys užmokėjo už pasekmes: dabar yra daug smegenų sričių, kurios nebedirba.

Nepaisant to, regeneruoti smegenis yra įmanoma. Tačiau, norint jas regeneruoti, reikalinga transmutuoti sėklos esybę, paversti ją energija. Tiktai taip galima „cerebrizuoti sėklą“.

Kai Šventa Sėkla yra transformuojama į energiją, įvyksta nepaprasti psichosomatiniai pakitimai. Mes gerai žinome, kas yra hormonų kanalėliai mūsų lytinėse liaukose, kaip jie funkcionuoja, kaip hormonai pereina iš vieno kanalėlio į kitą, kaip jie keliauja sėkliniais virželiais, kol galiausiai pasiekia prostatą. Mes gerai žinome, kokia vertinga yra prostata. Ten įvyksta didžiausios Sėklinio Skysčio transformacijos ir galiausiai hormonai patenka į kraują.

Žodis „hormonas“ yra kilęs iš graikų kalbos šaknies, kuri reiškia norą egzistuoti/būti, egzistavimo jėgą.

Mūsų mokslininkai studijavo hormonus; hormonai yra nuostabūs. Pvz., lytiniai hormonai, patekę į kraują, atlieka stebuklus: jie užmezga ryšį su vidaus sekrecijos liaukomis (nesvarbu, ar tai su skydliauke, prieskydinė liauka, antinksčių ar užkrūčio liauka) ir jas stimuliuoja; jie priverčia šias mikro laboratorijas pagaminti vis daugiau ir daugiau hormonų. Šie hormonai, kuriuos bendrai pagamina visos liaukos, nepaprastai praturtina kraują, tuomet išnyksta negalavimai, išnyksta ligos.

Ar jūs žinote, kas iš tikro yra senėjimas? Galbūt jūs manote, kad tai yra susiję su amžiumi, laiku. Vis dėlto tai, ką mes vadiname laiku, yra ne daugiau kaip Proto iliuzija.

Vieną dieną mes išvykstame į kaimą, matome patekančią saulę ir sakome: „dabar yra šešta valanda ryto“, tuomet vėliau matome ją leidžiantis ir sakome: „dabar yra šešta valanda vakaro“, tačiau kur yra tos dvylika valandų? Aš klausiu savęs ir jūsų: Iš kur jūs jas paėmėte? Noriu, kad kas nors paimtų tas dvylika valandų ir patalpintų jas laboratorijoje, siekdamas jas ištirti tam, kad pamatytų iš ko tos valandos padarytos, ar iš geležies, vario, ar dar iš ko nors.

Iš kur jūs jas paėmėte? Man įdomu, iš kokios substancijos jos padarytos... Ar jos apvalios, ar jos keturkampės? Kokios jos? Aš norėčiau sužinoti apie jas: kas nors turėtų jas išstatyti parodoje ar pakloti jas ant tyrimų stalo kokioje nors laboratorijoje...

Iš tikro jos neegzistuoja: „laikas“ neegzistuoja; jis yra tiktai proto išradimas. Kas ten buvo, tai saulės kilimo ir nusileidimo procesas, tačiau tarp vieno ir kito periodų (t. y. tarp fenomeno, stebint kylančią saulę, ir fenomeno, stebint ją besileidžiančią) mes patalpiname savo nuvalkiotas valandas. Tai yra proto išradimas! Šie du fenomenai, saulės kilimas ir leidimasis, yra du fenomenai, kurie įvyko amžinoje akimirkoje.

Todėl nėra tokio dalyko kaip laikas! Laikas yra visiškai subjektyvus: jis neturi objektyvaus šaltinio, tikrojo šaltinio. Jis yra proto išradimas. Taip nutinka ir su klausimais apie senatvę. Mes sakome: „man 80 metų, ko pasekmėje aš esu senas žmogus“. Bet parodykite man tuos metus. Kur jie yra? Norėčiau, kad kas nors juos patalpintų laboratorijoje (tuos nuvalkiotus 80 metų) tam, kad ištirtų juos ir pamatytų, iš ko jie padaryti, iš kokios medžiagos jie padaryti.

Kur jie yra? Žiauri to tikrovė, mano draugai, yra ta, jog organizme vienas po kito vyko tam tikri reiškiniai: naujos ląstelės keitė senas; kai kurios ląstelės buvo sužalotos, jos sugedo ir buvo eliminuotos. Tada mes sakome: „Tai yra amžiaus įtaka...“ Tačiau tai yra ląstelių įtaka, ne amžiaus! Tai yra ląstelėse vykstančių procesų reiškinys. Kas dėl metų, tai kurgi jie yra? Kas aptinkama, tai ląstelėse vykstantys procesai, klaidingi mechaniniai procesai!

Dabar jūs turėtumėte žinoti, kad patys galingiausi žmogaus organizmo hormonai yra vidaus sekrecijos lytinėse liaukose.

Akimirkai pagalvokite, kas, pvz., yra Lytiniai Hormonai. Žinoma, susikoncentruokime į faktus – sėklidės turi tris sluoksnius: pirmasis sėklidžių sluoksnis turi ląsteles, kurios ypatingai pasireiškia per pirmuosius septynis žmogaus gyvenimo metus, tuomet, kai minėtas asmuo yra įtakojamas Merkurijaus, ima funkcionuoti antrasis sėklidžių sluoksnis, kuriuo pilnai nusakoma vyriškoji lytis; dar vėliau, nuo keturiolikos iki dvidešimt vienerių metų, įtakojant Venerai, tampa aktyvus trečiasis sėklidžių sluoksnis, pradedąs gaminti gausybę spermatozoidų. Trečiajame sėklidžių sluoksnyje pagaminti spermatozoidai pakyla iš sėklidės ir per sėklinį virželį toliau keliauja link sėklinių pūslelių, kol pasiekia prostatą.

Įdomiausia sužinoti tai, kad spermatozoidai, kildami sėkliniais virželiais, yra įelektrinami, jie laipsniškai pakraunami dideliu elektros krūviu, ir kas dar įdomiau, jie įsimagnetina, tiesą sakant, iš Pietų poliaus į Šiaurės polių; t. y. jie ima veikti kaip kompasas, kryptimi iš pietų į šiaurę; įsielektrinę ir įsimagnetinę jie susiorientuoja šiaurės kryptimi...

Įdomiausia pamatyti, kaip jie pereina iš vieno mažo kanalėlio į kitą, kopdami sėkliniais virželiais tol, kol pasiekia sėklines pūsleles, kuriose sėkla (visi šie spermatozoidai) yra dar labiau išgryninami. Po to jie pasiekia prostatą, kur egzistuoja labai svarbi čakra. Akivaizdu, kad toje vietoje yra Svadisthana Čakra, kuri sudaro pagrindą seksualinės transmutacijos technikoje. Seksualinės transmutacijos pagrindas yra prostata. Todėl Prostatos Čakra yra pati svarbiausia ir pati įdomiausia.

Ta sėkla tampa absoliučiai išgryninta. Ji tampa absoliučiai radioaktyvi, absoliučiai elektromagnetinė... Ir transmutacijos pagalba pavirsta į energiją.

Spermatozoidai susiskaido į hormonus, kurie prasiskverbę pro membranas galiausiai patenka į kraują, taip aktyviai stimuliuodami vidaus sekrecijos liaukas. Jie priverčia jas nepaprastai intensyviai funkcionuoti. Kai hormonai kyla, jie tęsia savo kelionę link smegenų. Ten jie suaktyvina tas smegenų dalis, kurios jau nebedirba, kurios yra degeneravę; jie įgalina visas smegenų ląsteles tapti dinamiškomis, suaktyvina tam tikras žmoguje paslėptas galias ir t. t. 

Deja brangūs draugai, žmonės yra degeneravę ir tai yra pats rimčiausias dalykas. Vulgarus eilinis žmogus neleidžia spermatozoidams pakilti iki prostatos – net sekundei: jie eliminuoja jas iš sėklos maišelių, siekdami patenkinti savo brutalius impulsus.

Tokiomis aplinkybėmis, dėl kylančių hormonų trūkumo smegenys siaubingai degeneruoja. Jos negauna lytinių hormonų ir netenka savo gebėjimo veikti. Paslėpti žmoguje gebėjimai degeneruoja, kadangi, kaip minėjau, nėra pakankamo lytinių hormonų, kurie yra tokie galingi, stimuliavimo. Jie turi galią suaktyvinti visas vidaus sekrecijos liaukas, priversti jas gaminti visų rūšių hormonus, kurie įgalina gyvą organizmą tapti dinamišku.

 Be to, yra ir kiti faktoriai, į kuriuos turi būti atsižvelgta: seksualinė jėga yra ta jėga, kuri sukelia „Mitozės“ reiškinį embrione. Mitozė yra ląstelės dalijimosi procesas, kuris leidžia atsirasti žmonėms, gyvūnams... Kūrybinė Energija priverčia pirminę ląstelę, kuri turi gerai žinomas 48 Chromosomas, pasidalinti į dvi; taip pat ji priverčia dvi pasidalinti į keturias, keturias į aštuonias, t. t.; ir tokiu pat būdu yra suformuojami audiniai, organai ir t. t. Tai yra nėštumo, būtybių formavimosi motinos įsčiose, procesas.

Kalbant apie Seksualinę Transmutaciją, aš norėčiau jums pasakyti, kad lytiniai hormonai (aktyvūs kraujyje, įelektrinti bei įmagnetinti) sukelia „Mitozę“ subrendusiame žmogaus organizme: naują ląstelių dalijimąsi, naujų audinių susidarymą ir t. t.  Štai kaip jūs galite pasiekti, žiūrint biologų akimis, visišką žmogaus organizmo regeneraciją ir atnaujinimą.

Pvz., koks yra skirtumas tarp jaunuolių „naujų bangų“ ir senamadžių, atsilikusių, senų žmonių? Vienas: jauno vyro trečiasis sėklidžių sluoksnis gamina didžiulius kiekius lytinių hormonų, daugybę spermatozoidų. Viši šie spermatozoidai, transformuoti į hormonus, patenka į smegenis ir jas atnaujina. Štai kodėl jauni žmonės turi revoliucinį mąstymo būdą ir atsiveria tam, kas nauja. Iš kitos pusės, vargani seni žmonės, kurie jau yra iššvaistę Šventąją Sėklą, kurie sunyko piktnaudžiaudami seksualine energija, yra iš tikro apgailėtini: dabar trečiasis sėklidžių sluoksnis pagamina labai nedaug spermatozoidų.

Labai dažnas reiškinys tas, kad jiems prireikia dienų ir mėnesių, norint pagaminti užtektinai spermatozoidų paprastai erekcijai pasiekti. Ir, žinoma, kai jiems pavyksta pasiekti erekciją, jie nedelsiant ieško būdų kaip lytiškai sueiti ir eliminuoti šiuos spermatozoidus. Jie dienas, mėnesius ir dar daugiau laiko praleidžia kaupdami spermatozoidus; tuomet, kai jų prikaupia, nedelsiant juos iššvaisto (dėl momentinio aistringo pasitenkinimo), štai kaip jie praleidžia savo gyvenimus, kol numiršta.

Kadangi jie neturi to, kas sukelia didžiulio spermatozoidų kiekio gamybą, laipsniškai trečiasis sėklidžių sluoksnis visiškai atrofuojasi. Jis pagamina ląsteles ir hormonus, tačiau dėl minėto sluoksnio atrofavimosi šie negali pereiti prie kito etapo. Tuomet tarp antrojo ir trečiojo sluoksnių netgi gali atsirasti tam tikri uždegimai ar patinimai, ir kas yra blogiausia, galiausiai yra paveikiama prostata. Šie apgailėtini, degeneravę seni vyrai visada operuojasi savo prostatas dėl minėto piktnaudžiavimo. Tai yra aišku ir aš noriu, kad jūs tai tiksliai ir aiškiai suprastumėte.

Taigi dėl tos priežasties, kad senų žmonių trečiasis sėklidžių sluoksnis neprigamina pakankamai spermatozoidų, vargani seni žmonės nebegeneruoja naujų idėjų, nes jų smegenys yra atrofavęsi ir tam tikros jų sritys nebedirba. Jie užstringa tame, ko jie išmoko praeityje ir pavirsta senų pažiūrų žmonėmis, kurie nepriima nieko nauja; jie ir toliau plėtoja savo pasenusias, gremėzdiškas idėjas.

Akivaizdu, kad jie konfliktuoja su jaunais žmonėmis, kadangi pastarieji pagamina naujų spermatozoidų ir taip generuoja naujas idėjas ir atsiveria tam, kas yra nauja; tuomet užsimezga konfliktas tarp to, kas yra nauja ir to, kas yra sena. Štai toks yra skirtumas tarp „naujos bangos“ jaunų žmonių ir senų žmonių: jis yra absoliučiai seksualinis, biologinis. Supraskite tą aiškiai.


Pastabos:

48 Chromosomos: šiuose ir kituose darbuose Mokytojas Samael Aun Weor paaiškina, kad dvi chromosomos yra eterinės, atitinkančios vitalinį kūną, todėl šiuolaikiniam mokslui, kuris pripažįsta tiktai 46 chromosomas, jų egzistencija lieka nežinoma.

 


Toliau >>> “Atsigulę kalbėkitės su  savo pačių širdimis,  ir būkite tylūs.“

     - Psalmynas 4:4

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos