Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Seksualinės Energijos Transmutacija: 4

 

Transmutacijos pratimas: Ham-Sah


Egzistuoja įvairios ezoterinės sistemos mokančios transmutuoti sėklos esybę į Seksualinę Energiją. Žinoma pati galingiausia sistema (Arkanas A. Z. F.) turi būti atliekama tarp vyro ir moters – mes konkrečiai kalbame apie Sahadža Maithuną, seksualinę jogą, baltąją Tantrą; kitur mes pateiksime visas šios praktikos detales. O dabar mes paaiškinsime pratimą, kurį gali praktikuoti vieniši asmenys, o taip pat ir susituokusieji. Kaip tik dabar jums apibūdinsiu šią techniką, prašau atkreipkite dėmesį…

Patogiai atsisėskite rytietiškoje (sukryžiavus kojas) arba vakarietiškoje (patogiame fotelyje) padėtyje. Atpalaiduokite savo kūnus, kaip tą daro vaikai.

Labai iš lėto, giliai įkvėpkite, įsivaizduodami kaip kūrybinė energija sėkliniais kanalais kyla į smegenis; mintyse tarkite mantrą „HAM“ taip: HAAAAAAAAAAAMMM. Tada greitai ir trumpai iškvėpkite, balsu tardami mantrą „SAH“: SAAAAHH…

Be abejo, jūs įkvepiate per nosį ir iškvepiate per burną. Įkvėpdami jūs „mantralizuojate“ šventą skiemenį „HAM“ (tai atliekama mintyse, kadangi jūs įkvepiate per nosį); tačiau iškvėpdami jūs galite balsu tarti skiemenį „SAH“.

Rytuose nuostabusis simbolis, kuris chaotiškus gyvybės vandenis padaro vaisingais, yra HAM-SAH, Trečiasis Logos.

Paprastai seksualinės jėgos teka iš vidaus į išorę išcentriniu būdu ir todėl įvyksta naktiniai išsiliejimai; kai jūsų sapnas yra susijęs su seksualiniu centru, įvyksta išsiliejimas, šventos Sėklos ar sėklinio skysčio netekimas…

Jeigu žmogus savo vitalines sistemas organizuoja taip, kad vietoj išcentrinės sistemos yra naudojama įcentrinė sistema, t. y. jeigu su transmutacijos pagalba jis priverčia seksualines jėgas tekėti iš išorės į vidų, tada nebūna išsiliejimų, net jeigu ir būna erotinių sapnų.

Žmogus turi atitinkamai nukreipti savo seksualines jėgas, jeigu norima išvengti išsiliejimų. Akivaizdu, kad tos jėgos yra artimai susijusios su žmogaus maitinimusi, su Prana, su gyvenimu. Taigi egzistuoja gilus ryšys tarp seksualinių jėgų ir žmogaus kvėpavimo; todėl kai abu šie dalykai yra tinkamai sujungiami ir harmonizuojami, jie atneša esminių pokyčių fizinėje ir psichologinėje žmogaus anatomijoje.

Svarbu padaryti taip, kad seksualinės energijos pradėtų „tekėti atgal“, į vidų ir aukštyn įcentriniu būdu; tik taip įmanoma pasiekti konkretų pokytį seksualinės kūrybinės jėgos atliekamose funkcijose ir veikloje. Meditacijos metu reikia įsivaizduoti kūrybinę jėgą judėjime, priverčiant energiją ritmiškai ir natūraliai kilti į smegenis pasitelkus mantros „HAM-SAH“ vokalizaciją, neužmirštant suderinti oro įkvėpimus ir iškvėpimus tobuloje koncentracijoje, harmonijoje ir ritme.

Kalbėkime be užuolankų, įkvėpimas turi būti gilesnis už iškvėpimą tiesiog todėl, jog mums reikia priversti kūrybinę energiją tekėti iš išorės į vidų; tai yra, mūsų iškvėpimas turi būti trumpesnis nei įkvėpimas.

Dirbant su šia praktika priartėja akimirka, kai visa energija ima tekėti į vidų ir į viršų. Akivaizdu, jog taip - įcentriniu būdu - nukreipta kūrybinė energija tampa nepaprastu Esmės instrumentu, priemone pabudinti Sąmonei.

Aš jus mokau tikrojo baltojo tantrizmo, šią praktiką naudoja tantros mokyklos Himalajuose ir Indostane; tai - praktika, su kuria žmogus gali pasiekti Ekstazę ar samadhi, kad ir kaip tai bepavadintumėte.

Jie daug kalba apie Nušviečiančią Tuštumą, kurią mes neabejotinai galime patirti patys. Toje Tuštumoje mes galime atrasti tokius gamtos dėsnius, kokie jie yra iš tikrųjų, o ne tokius, kokiais jie atrodo. Šiame fiziniame pasaulyje mes matome tiktai priežasčių ir pasekmių mechanizmą, taigi mes nepažįstame pačių gamtos dėsnių. Tuo tarpu Nušviečiančioje Tuštumoje mes, paprastu ir natūraliu būdu, juos galime suvokti tokius, kokie jie yra iš tikrųjų.

Mums buvo pasakyta, jog siekiant suformuoti Tuštumą yra reikalinga siurbimo pompa, tokią pompą mes turime savo stubure ir Ida ir Pingala kanaluose, per kuriuos kūrybinė energija kyla į smegenis. Mums taip pat buvo pasakyta, kad reikalinga ir dinama; ją mes turime savo smegenyse ir valios stiprybėje. Galiausiai akivaizdu, jog kiekvienoje technikoje turi būti generatorius. Laimei jis yra kūrybiniai organai, Lytiniai Santykiai, seksualinė jėga.

Turėdami sistemą ir visus elementus, mes galime suformuoti Nušviečiančią Tuštumą. Pompa, dinama ir generatorius yra tie elementai, kurių mums reikia norint pasiekti Nušviečiančią Tuštumą meditacijos metu. Tik visiškoje Tuštumoje mes pažinsime tai, kas yra tikra.

Iš tikrųjų Nušviečianti Tuštuma yra sukeliama dėl iš išorės į vidų tekančių kūrybinių energijų, kurios prisotina Sąmonę ir galiausiai padeda jai palikti Ego ir kūną. Sąmonė, išvaduota iš ego lyg iš butelio, būdama be ego ir už fizinio kūno ribų, neabejotinai patenka į Nušviečiančią Tuštumą ir patiria Tao.

Taigi kūrybinė energija sujungta su meditacija pasitarnauja Sąmonės nubudinimui. Neabejotinai ji ištraukia Sąmonę iš Ego ir panardina ją Nušviečiančioje Tuštumoje.

Meditacija sujungta su tantra yra nuostabus dalykas. HAM-SAH yra raktas…


[Red.: Mokytojas Samael Aun Weor kitose lekcijose paaiškina, kad moterys neturėtų praktikuoti transmutacijos pratimų menstruacijų ciklo metu.]

 

* Daugiau informacijos: Seksualinė Transmutacija Vienišiems Žmonėms
                                Kristiškoji Egiptietiška Pranajama

 


<<< Atgal

 


 „Proto vandenyno  ramuma nėra  rezultatas, tai yra  natūrali būsena.  Pakilusios minčių  bangos yra tiktai  atsitiktinumas sukeltas  monstro „Aš“.

  - Samael Aun Weor

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos