Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Santykių pasaulis


Santykių pasaulis turi tris skirtingus aspektus, kuriuos turime tiksliai paaiškinti.

  • Pirmasis: mes esame susiję su planetiniu kūnu, kitais žodžiais tariant, su fiziniu kūnu.
  • Antrasis: mes gyvename Žemės planetoje ir, kaip logiška to pasekmė, esame susiję su išoriniu pasauliu ir su mūsų asmeniniais dalykais, tokiais kaip giminės, verslas, pinigai, darbo reikalai, profesija, politika ir t. t.
  • Trečiasis: tai – žmogaus santykis su juo pačiu. Daugumai žmonių toks santykis visiškai nerūpi.

Nelaimei, žmones domina tik pirmi du santykių tipai, į trečiąjį jie žiūri su visišku abejingumu.

Maistas, sveikata, pinigai ir verslas iš tikro sudaro pagrindinius „intelektualaus gyvūno“, klaidingai vadinamo žmogumi, rūpesčius.

Taigi akivaizdu, kad tiek fizinis kūnas, tiek pasauliniai reikalai mums yra išoriniai.

Planetinis kūnas (fizinis kūnas) kartais serga, kartais būna sveikas ir t. t.

Mes visada esame įsitikinę, kad turime tam tikrų žinių apie savo fizinį kūną, tačiau iš tikrųjų netgi patys geriausi pasaulio mokslininkai daug nežino apie kūną iš audinių ir kaulų.

Neabejotina, jog fizinis kūnas, turint omenyje jo nuostabią ir sudėtingą sandarą, mums vis dar yra nesuprantamas.

Kas liečia antrąjį santykių tipą, mes visada esame aplinkybių aukos. Apgailėtina tai, kad mes dar neišmokome, kaip reikia sąmoningai kurti aplinkybes.

Egzistuoja daug žmonių, kurie prie nieko nesugeba prisitaikyti, nesugeba sėkmingai gyventi.

Kai mąstome apie save iš gnostiško ezoterinio darbo pusės, mums būtinai reikia išsiaiškinti kuriuose iš šių trijų santykių tipų mums nesiseka.

Gali realiai nutikti taip, jog mes fiziškai susirgsime dėl to, kad mūsų santykis su fiziniu kūnu buvo netinkamas.

Gali nutikti ir taip, jog esame netinkamai susiję su išoriniu pasauliu. Taigi, kaip to pasekmė, mus lankys konfliktai, ekonominės ir socialinės problemos, t. t.

Taip pat gali atsitikti taip, jog mūsų santykis su savimi yra netinkamas. Taigi dėl vidinio nušvitimo stokos mes labai kentėsime.

Akivaizdu, kad jeigu lempa miegamajame neįjungta į elektros tinklą, mūsų miegamasis bus tamsoje.

Todėl tie, kurie kenčia nuo vidinio nušvitimo trūkumo, savo protą turi prijungti prie aukštesniųjų savo Esybės centrų.

Mums, be abejonės, reikia atrasti tinkamą santykį ne tik su savo planetiniu kūnu (fiziniu kūnu) ir išoriniu pasauliu, bet taip pat ir su visomis mūsų Esybės dalimis.

Deivė TonantzinPesimistiški ligoniai, pavargę nuo tiek daug daktarų ir vaistų, daugiau nebenori išgyti. Tačiau optimistiški ligoniai kovoja dėl gyvenimo.

Daugybė milijonierių, kurie belošdami Monte Karlo kazino patiria nesėkmę, nusižudo. Kai tuo tarpu milijonai vargingų motinų dirba, kad išlaikytų savo vaikus.

Egzistuoja nesuskaičiuojama daugybė nusiminusių aspirantų, kurie atsižadėjo ezoterinio darbo su savimi dėl psichinių galių ir vidinio nušvitimo stokos.

Tik vienetai žino, kaip pasinaudoti nepalankia padėtimi.

Negailestingų gundymų, nevilties ir sielvarto metu, mes turime griebtis vidinio Savasties atsiminimo.

Kiekvieno iš mūsų gilumoje egzistuoja Dievas-Motina (actekų Tonantzin, Stella Maris, egiptiečių Izidė), kuri laukia, kad galėtų išgydyti mūsų skaudančią širdį.

Kai išgyvename savęs atsiminimo šoką, tada stebuklingai keičiasi visas kūno funkcionavimas ir ląstelės pradeda gauti kitokio maisto.

 


<<< Plepėjimas      Psichologinė daina >>>

 


 „Melagingas liudytojas  neliks nenubaustas, ir  kas kalba melus, tas  pražus.“ 

      - Patarlės 19:9

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos