Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Ką daryti jei jaučiate artėjantį spazmą?


Seksualinis Spazmas

Baltoji Brolija visiškai ir galutinai uždraudė seksualinį spazmą. Absurdiška yra pasiekti seksualinį spazmą. Kas praktikuoja Seksualinę Magiją, tie niekada neturėtų pasiekti spazmo. Tie, kas bando išvengti Sėklos išsiliejimo neatsisakydami spazmo malonumo, dažnai kenčia nuo pražūtingų pasekmių organizmui. Spazmas yra tikra prievarta ir jei organizmas yra prievartaujamas, rezultatai atsiranda nedelsiant: impotencija, nervų sistemos pažeidimai ir t. t.

Kiekvienas praktikuojantis Seksualinę Magiją turi atsitraukti dar gerokai prieš seksualinį spazmą. Gydytojai labai gerai žino, kodėl praktikuojantys Seksualinę Magiją turėtų atsitraukti prieš spazmą. Seksualinė Magija turėtų būti praktikuojama vieną kartą per parą; niekada negalima praktikuoti du kartus per parą. Mes niekada gyvenime neturėtume išlieti sėklos. Niekada. Niekada. Niekada. Reikia žinoti ir suprasti šį Baltosios Brolijos nurodymą, tačiau, jei esant nesėkmei įvyks spazmas prieš mūsų valią, mokinys atsitrauks iš akto ir greitai atsiguls Decubitus-Dorsal (veidu į viršų) ir tada greitai susilaikys sekančių veiksmų pagalba:


Instrukcijos

  1. Sutelkite visas pastangas (kaip sutelkia gimdydama moteris) nusiųsdami nervinę srovę link seksualinių organų, tačiau tuo pačiu stenkitės sutraukti sutraukiamuosius raumenis ar išėjimus, pro kuriuos sėklos skystis paprastai išeina. Tai reikalauja ypatingų pastangų.
  2. Įkvėpkite lyg pumpuodami ar stengdamiesi įkvėpimu priversti sėklos skystį kilti link smegenų. Kai įkvepiate tarkite Mantrą HAM, įsivaizduokite šią energiją kylančią į smegenis ir tada pereinančią į širdį.
  1. Dabar iškvėpkite, įsivaizduodami kaip Seksualinė Energija išlieka širdyje. Iškvėpdami balsu tarkite mantrą SAH.
  2. Jei spazmas labai stiprus, susilaikykite, susilaikykite ir tęskite įkvėpimus ir iškvėpimus mantros HAM-SAH pagalba [plačiau]. HAM yra vyriškas, SAH yra moteriška. HAM yra sauliškas, SAH yra mėnuliškas.

    Orą reikia sparčiai iškvėpti per burną sukeliant garsą SAH, kuris tariamas minkštai ir žavingai. Įkvėpti reikia su pusiau atvira burna, mintyse dainuojant mantrą HAM.

Šio ezoterinio pratimo esminė idėja yra invertuoti kvėpavimo procesą, padarant jį iš tiesų teigiamą, kadangi dabartinėje situacijoje dominuoja neigiamasis mėnuliškas SAH aspektas ir tai veda link sėklos išsiliejimo. Šio kvėpavimo pratimo metu, invertuojant kvėpavimo procesą, išcentrinė jėga tampa įcentrine ir tada sėkla teka vidun ir viršun. 


Papildymas

Ankstesniuose paragrafuose mūsų pateiktos instrukcijos dėl spazmo taip pat gali būti taikomos apskritai kiekvienai Seksualinės Magijos praktikai.

Kiekviena Seksualinės Magijos praktika gali būti užbaigta šiuo nuostabiu pratimu. Darbas Devintoje Sferoje reiškia kovą, auką, pastangas, valią. Silpnieji pasitraukia iš devintosios sferos pasibaisėję ir išsigandę. Tie, kuriuos praryja gyvatė, tampa gyvatėmis, dievais.

Ypatingai rimtais atvejais, kai seksualinis spazmas įvyksta staiga su neišvengiamu pavojumi išlieti sėklą, inicijuotasis iš karto turėtų atsitraukti iš akto ir atsigulti ant nugaros sulaikydamas kvėpavimą. Taip padaryti galima užspaudžiant nosies kanalus, užspaudžiant juos su rodomuoju pirštu ir nykščiu. Šios pastangos turėtų būti derinamos su minties koncentracija. Neofitas turėtų intensyviai koncentruotis į varpos pulsacijas, kurios yra širdies pulso atkartojimas. Jis turėtų mėginti sulaikyti šias seksualines pulsacijas, kad išvengtų sėklos išsiliejimo, ir jei jam būtinai reikia įkvėpti deguonies, tai turėtų būti daroma labai trumpu ir greitu įkvėpimu, tęsiant kvėpavimo sulaikymą maksimaliai.


- Ištrauka iš knygos „The Perfect Matrimony“, pagal Samael Aun Weor

 

-----------------------------------

„Kai sėkla iškrinta iš įsčių, tada dėl joje esančių druskų pakitimų, susiformuoja tam tikri parazitai. Šie parazitai įsitvirtina Astraliniame Kūne to, kuris juos sukūrė. Taigi, tokiu būdu, jie absorbuoja savo kūrėjų energiją.“ - iš knygos „Occult Medicine and Practical Magic“

„Šventas Tomas sakydavo, kad šalavijas ir rūta turėtų būti naudojami prieš kerus, vartojant juos kaip gėrimą ar deginant aromatines substancijas.“ – iš knygos “Logos Mantram Theurgy”

Šalavijas yra vienas iš paprasčiausių ir efektyviausių augalų, kuriuos mes galime naudoti išvalyti savo kūnams ir namams. Geriausiai būtų, jei rastume šalaviją augantį gamtoje, kad galėtume jį nuskinti pagal procedūra mokytą Samael Aun Weor. Į tai įeina augalo palaiminimas, meldimasis Gamtos Jėgų Šalininkui (jis yra mūsų Esybės dalis) dėl pagalbos, prašymas augalo Elementalo padėti, prašymas, kad Esybė palaimintų mūsų prašymą ir įvykdytų jį pagal Karmos įstatymą. Po to galima pagarbiai nuskinti augalą.  

Tada šalavijas yra išdžiovinamas ir surišamas į kuokštelį. Jei neišeina pačiam nuskinti augalo, jūs galite jį nusipirkti šviežią ar jau išdžiovintą, palaiminti jį ir pasimelsti, kaip yra aprašyta.

Norėdami išvalyti aplinką, uždekite kuokštelio viršų, jis pradės smilkti ir aplinką užpildys dūmais, tada duokite komandą augalo elementalui jums padėti, t. y. išvalyti aplinką ar norimus kūnus. Tegul dūmai užpildo aplinką ar apgaubią kūną, kad apvalymas įvyktų. Tarkite apsaugančius magiškus žodžius mintyse ar garsiai.

Svarbu melstis ir visada kreiptis pagalbos į savo vidinę Esybę, kad būtų galima įgyvendinti norimus darbus, melžiantis, jog tai būtų atlikta tik pagal Karmos įstatymą.

Lygiai taip pat gali būti panaudojama ir rūta.  

 


 „Kadangi žmogus eina į  savo amžinus namus,  raudotojai būriuojasi  gatvėje, laukdami, kol  bus nutrauktas sidabro  siūlas ir sudaužytas  aukso dubuo, ąsotis  sudaužytas prie šaltinio  ir vandens ratas  sulaužytas prie  talpyklos.“

    - Mokytojo knyga     12:5-6

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos