Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Tibetietiški Pratimai


Redaktoriaus įvadas:


Šis tekstas yra žodinių instrukcijų, kurias Samael Aun Weor perdavė studentui, transkripcija. Transkribuotas tekstas pradžioje buvo išleistas ispanų kalba pasakojimo forma, jame buvo daug asmeninių istorijų ir dalykų, nesusijusių su Gnosis. Vėliau nesusiję tekstai buvo pašalinti ir esminė medžiaga buvo pateikta kaip Samael Aun Weor knyga, tačiau reikia atminti, kad jis iš tikrųjų neparašė šio teksto, nors jis ir tęsė čia aprašytų pratimų mokymą.

<...>

Jantra joga

Jantra jogaSanskrito kalbos žodis „jantra“ reiškia sulaikymą ar tvirtą pagrindą. Induizme šis terminas parastai vartojamas ryšium su meditacijoje naudojamomis mistinėmis diagramomis ar formomis.

Yra laikoma, kad budizmą (ypatingai dzogčeną) Tibete 8-ame amžiuje mūsų eros metais įkūrė Indijos tantros Mokytojas Padmasambhava ir jo studentas, tibetietis mokinys ir vienuolis, vardu Vairočana; jie taip pat padėjo pamatus Tibeto medicinai bei gana sudėtingų fizinių ir energetinių pratimų serijoms, kurios vadinamos jantra joga (tibetietiškai: „khrul khor“). Šių pratimų tikslas buvo sukurti tvirtą pagrindą dvasiniam vystymuisi. Šiandieną šie pratimai yra praktikuojami daugelyje Tibeto budizmo mokyklų, tačiau saugomi tik tarp inicijuotųjų. Mokytojas Samael Aun Weor rašo, jog dalis šių pratimų buvo aprašyti viešai, tačiau nepilna forma.

Tikri jantros pratimai dalinai siejasi ir su hatha joga (dabar labai populiaria Vakaruose), su cigunu, ir su įvairiais kovos menais, kurie visi kilo iš ketinimo fizinį kūną išlaikyti pakankamai geros formos, jog būtų galima atlaikyti intensyvius dvasinio vystymosi reikalavimus. Akivaizdu, jog ir hatha jogoje, ir kovos menuose praktiškai visiškai buvo pamirštos jų esminės dvasinės šaknys; to įrodymas yra visiškas nesugebėjimas pabudinti Sąmonę tų, kurie tai praktikuoja. Tačiau šioje knygoje aprašyti pratimai labai skiriasi; praktikuojami su atsidavimu, jie gali pabudinti sąmonę ir suteikti daugelį kitų esminių privalumų.

<...>

Terminologija

Šie pratimai buvo žinomi įvairiais pavadinimais, ypač dažnai gnostikų studentų vadinami „tibetietiškais ritualais“ arba „lamų vienuolyno pratimais“ [Lietuvoje šie pratimai yra žinomi kaip „Penki tibetietiški pratimai“ arba „Jaunystės šaltinis: 5 Tibeto pratimai“]. <...> Taip pat mes siūlome sieti šiuos pratimus su tradicija, kuriai jie priklauso - jantra jogai.

 

Jantros pratimai

Būtina žinoti, jog mūsų žmogiškame kūne, mūsų ląsteliniame organizme, mes turime kai kurias čakras, kurias galime apibūdinti kaip specifines, turinčias ypatingą reikšmę mūsų organiškam gyvybingumui. Jos yra lyg sūkuriai, per kuriuos Prana (gyvybė) patenka į mūsų organizmą. Šios čakros yra:

 • Pirmoji – pakaušio
 • Antroji – kaktinė
 • Trečioji – gerklų, esanti gerklės srityje
 • Ketvirtoji – kepenų
 • Penktoji – prostatos [arba gimdos]
 • Šeštoji ir septintoji – dvi tarpusavyje susijusios čakros, esančios kelių srityje

Taigi šios yra septynios pagrindinės čakros [susiję su organišku gyvybingumu; organizme egzistuoja ir kitos čakros]. Pasikartosime, jos yra svarbios mūsų fizinio organizmo gyvybingumui, nes per jas gyvybė, prana, prasiskverbia į mūsų vitalinį kūną, kuris yra visos organinės veiklos centras.

Pavyzdžiui, gerklų čakra palaiko glaudų ryšį su prostatos čakra, štai kodėl tai, ką mes sakome, mūsų žodžiai, turi būti kruopščiai pasverti. Taip pat kalbėdami mes turime atidžiai vengti labai žemų garsų, vengti spiegimo, klykimo; t. y. jei mes atidžiai stebėtume nukaršusius senus žmones, mes lengvai patvirtintume, kad kai jie kalba, jie skleidžia garsus, kuriuos galėtume pavadinti „ausį veriančiais“. Šie garsai pažeidžia jų seksualinę potenciją arba jie tiksliai nurodo impotenciją. Tas pats yra su garsais, kurie yra per daug žemi arba duslūs, jie irgi pažeidžia seksualinę potenciją. Būtent todėl vyro balsas turi likti savo įprastame diapazone, kaip ir moters balsas turi būti nei per žemas, nei spiegiantis, kadangi tai pažeidžia jos seksualinę potenciją dėl labai glaudaus ryšio tarp gerklų ir seksualinio centro. 

Ankstesnis teiginys galėtų būti ginčytinas, kadangi moteris neturi prostatos. Tai tiesa, jį neturi prostatos, tačiau ji turi čakrą, susijusią su jos gimda, ir tai vaidina tokį pat svarbų vaidmenį jos kūne, kaip ir prostatos čakra vyro kūne. Moteryje šią čakrą mes galime vadinti gimdos čakra, kadangi jau žinome gimdos svarbą moteriai.

Po šios trumpos įžangos, vardan brolių ir seserų gnostikų, mes ketiname papasakoti kai ką labai svarbaus.

Kadaise Indijoje gyveno anglų pulkininkas, kuriam buvo apie septyniasdešimt metų. Jis jau buvo pasitraukęs iš aktyvios karo tarnybos ir turėjo jauną draugą.

Pulkininkas išgirdo apie lamų vienuolyną Tibete, kur seni žmonės vėl tapdavo jaunais, kitaip tariant - ten nuvykdavo seni, o išvykdavo jauni. Šiek tiek vėliau aš jums visiems tiksliai aprašysiu metodą kaip tai pasiekti. Šią akimirką aš tik noriu paaiškinti kaip šie šeši ritualai gali sugražinti jaunystę, dėl kurios taip rūpinosi anglų pulkininkas.

Pirmiausia mes visada turime siekti puikios sveikatos, nes sveikas kūnas tinka viskam, atlaiko viską ir visada mūsų klauso, kad galėtume iš jo reikalauti vykdyti materialinį ir dvasinį darbą.

Taigi pirmas dalykas, kaip aš jau teigiau, yra išgydyti kūną ir palaikyti jo atsparumą visą mūsų gyvenimą. Todėl mes turime palaikyti jį geroje formoje, kadangi ką gi mes padarysime su sergančiu kūnu? Akivaizdu, jog ezoterikas, inicijuotasis niekada neturėtų sirgti; ligos ir kamuojančios problemos yra tiems, kurie neina tikruoju keliu, argi ne taip? Iš tikrųjų tie, kurie eina keliu, neturėtų būti nei nukaršę, nei sergantys, tai yra akivaizdu.

Kaip tik dėl to egzistuoja ypatingai svarbių ezoterinių pratimų serijos, t. y. ezoterikoje, Kundalini jogoje buvo daug rašyta ir kalbėta apie viparita karani mudrą, taip pat ir apie šokančius ar besisukančius dervišus. Pakistane, Indijoje ir t. t. dervišai žino kaip atlikti tam tikrus nuostabius šokius, kad pažadintų atitinkamus gebėjimus, Galias arba čakras. Taigi mums yra neatidėliotinai svarbu visa tai sužinoti, jeigu mes norime turėti jaunatvišką kūną ir išvystyti čakras. Todėl pradėkime studijuoti šiuos pratimus.

Jauni žmonės neįvertina jaunystės, nes jie yra jauni, tačiau seni žmonės labai brangina jaunystę. Taigi, praktikuodami šiuos šešis ritualus, kuriuos mes pademonstruosime, seni žmonės gali atjaunėti. Kitaip tariant, jei asmuo yra senas, jis arba ji gali susigrąžinti savo jaunystę. Akivaizdu, kad jei asmuo yra jaunas, šių ritualų pagalba jis arba ji gali sėkmingai išlikti jaunais.

Bet kuris asmuo šių pratimų pagalba gali atsikratyti savo skausmų. Mokydami šiuos pratimus, mes parodysime majurasaną, poziciją atsiklaupus, stalo pozą, kuri vaizduojama kai kuriuose šventuose griuvėsiuose, ir t. t. Visa tai yra sintezė ezoterinių pratimų, aprašytų Indijoje, Persijoje, Pakistane, Turkijoje, Jukatane, Meksikoje ir kitose šalyse.

Aš perskaičiau keletą išleistų leidinių, tačiau, deja, jie nemoko pilnai subalansuotos formulės, kokia ji iš tikrųjų privalo būti. Taigi tai, ko aš ketinu jus išmokyti, yra labai svarbu ir tai turi būti labai aiškiai mokoma Pietų Amerikoje ir taip pat visiems Gnostiškojo Judėjimo broliams ir seserims tam, kad seni žmonės vėl taptų jaunatviškais. Pavyzdžiui, gnostikai, kuriems yra septyniasdešimt, gali tapti tokiais, lyg jiems būtų trisdešimt penki arba keturiasdešimt metų.

Kai kurie klaus, kodėl aš pats neatrodau jaunesnis. Aš atsakysiu jiems, kad taip yra todėl, jog aš paprasčiausiai nebuvau suinteresuotas išsaugoti šį fizinį kūną, bet dabar, kai aš buvau informuotas, kad galiu išlaikyti šį kūną neribotam laikui tam, kad inicijuočiau Vandenio erą, akivaizdu, kad aš turiu praktikuoti šiuos pratimus dėl minėtos priežasties.

Prieš kurį laiką aš skaičiau leidinį, kuriame buvo rašoma apie šiuos ritualus; šį leidinį man atsiuntė iš Kosta Rikos. Nepaisant to, šie ritualai nėra kieno nors išskirtinis palikimas. Himalajuose ir kai kuriose kitose vietose egzistuoja tam tikri vienuolynai, kur šie ritualai yra praktikuojami, tačiau pagrinde jie praktikuojami vienuolyne, kuris vadinas „Jaunystės Šaltinis“. Aukščiau minėtame leidinyje, nors ten ir atliekama daugelis pratimų, aš nesugebėjau rasti pilnos dokumentacijos apie šiuos pratimus.

Dalį informacijos aš gavau iš ankščiau minėto ir man labai gerai žinomo vienuolyno, o likusią informaciją – iš kitų Indijoje esančių mokyklų, kurios man taip pat yra labai gerai žinomos.

Kas apsiima keliauti per Turkiją, Persiją, Pakistaną ir panašias šalis, tas gali kažką sužinoti apie šokančius ar besisukančius dervišus ir t. t. Mums reikėtų šiek tiek pasinerti į apmąstymą apie tai, ką simbolizuoja klūpėjimas ant kelių, kadangi būdami vaikais, mes nesąmoningai praktikuojame tam tikrus pratimus.

Dabar aš tęsiu nepaprastai intriguojantį tame leidinyje mano perskaitytą pasakojimą, kur aprašoma ypač įdomi anglų pulkininko istorija. Aš ją detaliai atpasakosiu tam, kad visi jūs galėtumėte turėti tikslų ir išbaigtą supratimą apie šių mano mokomų pratimų duodamą naudą.

Aukščiau paminėtame žurnale, jie rašė apie tą septyniasdešimties metų anglų pulkininką, kuris būdamas Indijoje sužinojo, kad Tibete yra vienuolynas, kuriame žmonės gali susigrąžinti jaunystę. Keliauti kartu jis pakvietė ir savo draugą, tačiau, kadangi draugas buvo jaunas, akivaizdu, jog jis nepaklausė. Jaunuolis turbūt pamanė, kad kuriems galams jis turėtų ieškoti kažkokios vietos, kur galėtų atjaunėti, jeigu jis ir taip yra jaunas.

Seno, sukriošusio žmogus išvykimo dieną jo jaunasis draugas – kaip ir galima buvo tikėtis – daug juokėsi, matydamas kaip pasigailėtinas septyniasdešimties metų vyras su lazda, plika galva su vos keliais plaukais, būdamas labai senas, keliauja į Himalajus ieškoti jaunystės. Jaunojo draugo galvoje kilo tokios mintys: „Koks juokingas tas senis - jis ir taip jau atgyveno savo gyvenimą, bet vis vien nori jį pergyventi dar kartą.“ Taigi jis žiūrėjo kaip senis išvyksta ir jam tai kėlė tik juoką.

Įdomu tai, kad po maždaug keturių mėnesių, jaunasis pulkininko draugas gavo laišką, kuriame senasis pulkininkas rašė, kad jis jau pakeliui į Jaunystės Šaltinio vienuolyną. Tai, žinoma, jaunuoliui kėlė tik juoką, tačiau toliau šis reikalas užsitęsė.

Tada po keturių metų įvyko kai kas, kas jau visiškai nebekėlė juoko. Kai kas atvyko prie jaunuolio namo ir pasibeldė į duris. Taigi jaunasis žmogus atidarė duris ir pasakė: „Jūsų paslaugoms, kuo galiu padėti?“ Svečias, kuris atrodė maždaug trisdešimt penkių-keturiasdešimties metų amžiaus vyras, atsakė: „Aš esu pulkininkas toks ir toks.“

„A..., - tarė jaunas vyras, - ar jūs esate pulkininko, kuris išvyko į Himalajus, sūnus?“

Svečias atsakė: „Ne! Aš esu pats pulkininkas.“

Jaunuolis pareiškė: „Tai neįmanoma, aš pažįstų pulkininką, jis yra mano draugas ir jis yra senas žmogus, o jūs nesate senas.“

Svečias tarė: „Kartoju, aš esu tas pulkininkas, kuris tau parašė laišką po keturių mėnesių nuo mano išvykimo. Jame aš tave informavau, kad radau kelią į vienuolyną.“

Po to svečias parodė jaunuoliui savo dokumentus, neabejotinai jaunasis jo draugas buvo apstulbęs.

Čia intriguoja tai, kad būdamas Himalajuose, tame Jaunystės Šaltinio vienuolyne, pulkininkas regėjo daug jaunuolių su kuriais susidraugavo. Vienuolyne nebuvo nė vieno seno žmogaus, visi buvo jauni. Jis buvo vienintelis senas žmogus, o visi kiti buvo trisdešimt penkių ar keturiasdešimties metų amžiaus. Tačiau, po kurio laiko, kai jis labai artimai su daugeliu jų susidraugavo, jis sužinojo, kad visiems jiems yra daugiau nei šimtas metų. Kitaip tariant, visi jie pranoko jo amžių, tačiau nė vienas iš jų neatrodė senyvas. Akivaizdu, kad pulkininkas buvo apstulbęs, taigi jis atsidavė to vienuolyno disciplinai ir sėkmingai atsikovojo savo jaunystę.

Na, aš perskaičiau visą istoriją, kuri buvo tame man siųstame leidinyje. Nepaisant to, aš asmeniškai žinau tą vienuolyną: aš ten buvau, tai milžiniškas pastatas su dideliais kiemais. Vyrai dirba viename kieme, o inicijuotosios moterys - kitame. Inicijuotosios to vienuolyno moterys nėra vien tik iš Tibeto, bet ir iš Anglijos, Vokietijos, Prancūzijos ir iš kitų Europos šalių.

Man nuo senų laikų yra žinomi visi pratimai, kurių mokoma tame vienuolyne:

 • Aš jau labai senai žinau mahometonų sukimosi judesius. Šie šokiai sudaro dalį ezoterinio mahometonizmo aspekto ir, kaip jau minėjau, yra praktikuojami besisukančių dervišų.
 • Tuo tarpu klūpėjimas priklauso ezoterinio misticizmo specialiesiems techniniams judesiams.
 • Kas liečia stalo pozą, tai ji randama Jukatane.
 • Pozicija, kurią kai kas vadina „driežo poza“, yra pratimas skirtas pilvui sumažinti. Ši poza yra dokumentuota Indostane, Kundalini jogoje; ji vadinama - majurasana.
 • Pozicija atsigulus su statmenai iškeltomis kojomis yra gausiai aprašyta. Ji visada buvo žinoma kaip viparita karani mudra, ją mes galime rasti daugelyje šventų tekstų.
 • Taip pat ir žymioji vadžroli mudra, kuri yra naudinga viengungiams ir viengungėms, atliekant seksualinės transmutacijos pratimus. Vadžroli mudra taip pat labai padeda tiems, kurie dirba su Sahadža Maithuna.

Apie šių pratimų seriją yra išspausdinta daugybė leidinių, tačiau jie nėra kieno nors išskirtinė nuosavybė ir, kaip jau minėjau, tik vienetai žino ezoterinę šių pratimų pusę. Aš žinau šių pratimų ezoterinę pusę, tačiau ne dėl to, kas buvo parašyta minėtame leidinyje iš Kosta Rikos ar dėl daugelio kitų mūsų skaitytų šiuos pratimus aprašančių publikacijų, o dėl to, kad šiuos pratimus aš žinau jau labai ilgą laiką.

Iš tiesų, šiuos ritualus aš praktiškai žinau iš Lemurijos laikų. Pavyzdžiui, aš intensyviai praktikavau viparita karani mudrą būdamas įsikūnijęs Mu ar Lemurijos žemyne; taigi aš praktiškai žinau to ypatingą svarbą.


Gydymasis su Šventosios Dvasios pagalba

Dabar pasinerkime į praktinį šio reikalo aspektą, leiskite tarptautinio gnosticizmo brolius ir seseris išmokyti visko, ką aš perduodu iš patriarchalinio Gnostiškojo Judėjimo centro Meksike. Būčiau nepaprastai pamalonintas, jeigu jūs visi išmoktumėte šiuos šešis ritualus, kurių dabar mokysiu.

Iš tikrųjų aš ketinu jus išmokyti šešių ritualų, tačiau supraskite - jie nėra paprasčiausia fizinė gimnastika, ne!

Šie ritualai yra praktikuojami lamų, kurie dirba Jaunystės Šaltinio vienuolyne. Ritualams atlikti jie naudoja maldos kilimėlį, kas yra paprastas mažas patiesalas ant kurio jie atlieka šiuos pratimus-ritualus. Ant jų jie gulasi, klūpo, sėdi ir t. t.

Meditacija ir malda yra derinama su kiekviena poza ar sadhana. Kitaip tariant, kai jie pakeičia ritualą-pozą, jie suintensyvina meditaciją ir maldą ties bet kuriuo mistiniu aspektu, priklausomai nuo to, ko jie prašo.

Dieviškoji Motina Kundalini yra kiekvienos sadhanos centrinis susikaupimo tikslas. Taigi, kai atliekame šiuos pratimus, mes turime būti tobuloje koncentracijoje ir maldoje. Mes maldaujame, prašome Dieviškosios Motinos, kad ji išgirstų apie mūsų neatidėliotiną bėdą. Per Ją mes galime prašyti Logos; Ji užtars mus Logos akivaizdoje, Ji prašys kartu su mumis, Ji mels vardan mūsų. Ji turi didžiulę galią, todėl mes maldaujame Jos, Dieviškosios Motinos, kad ji užtartu mus Trečiojo Logos akivaizdoje, kad prašytų mūsų išgijimo, sąmonės pabudinimo, čakros pažadinimo ir t. t.

Trejybė

Kiekviena pozicija yra skirtinga ir ties kiekviena jų turėtume suintensyvinti savo maldą, savo peticiją, savo prašymą, savo maldavimą.

Šiais meditacijos, koncentracijos ir maldavimo pratimais mes drąsiai galime prašyti mūsų Dieviškosios Motinos, kad Ji savo valia kreiptųsi į savo dieviškąjį sutuoktinį - Trečiąjį Logos, kas yra Šventoji Dvasia. Mes jau puikiai žinome, kad Dieviškosios Motinos sutuoktinis yra Šventoji Dvasia.

Būtina maldauti ir intensyviai prašyti mūsų Dieviškosios Motinos, kad Ji, savo ruožtu, prašytų ir maldautų savo dieviškojo sutuoktinio pagydyti mus ir išvaduoti mus iš bet kokios ligos ar skausmo. Tokiu būdu, Ji susikoncentruos į Logos, savo sutuoktinį, Arkihierofantą ar Arkimagą (kaip Jis yra vadinamas), kad Jis pasirodytų ir pagydytų tą ar aną sergantį organą, mums trukdantį atlikti darbą.

Tokiomis akimirkomis mes turime susitapatinti, tapti viena su Logos, su Šventąja Dvasia, ir sakydami su jėga, įsakmiai organui liepti:

„Išgyk! Išgyk! Išgyk!
Dirbk! Dirbk! Dirbk!“

Mes turime kalbėtis su organu nuoširdžiai tikėdami, energingai, drąsiai, kadangi jis neišvengiamai turi būti pagydytas.

Mes neabejotinai turime būti susikoncentravę į kiekvieną sergančio organo ląstelę, į kiekvieną atomą, į kiekvieną molekulę, į kiekvieną mūsų sergančio organo elektroną, įsakydami jam dirbti, išgyti, atsinaujinti, tuo pat metu būnant giliai susikoncentravus į Logos, visiškai susitapatinus su Šventąja Dvasia, kuri tuo metu atlieka gydymą, gydo sergantį organą. Taigi tokiu būdu mūsų organas bus išgydytas, jis turės būti išgydytas, tai yra akivaizdu.

Būtų pagirtina, jei kiekvienas asmuo išmoktų išgydyti save. Taigi, per Šventosios Dvasios jėgą mes galime save išgydyti, galime išgydyti bet kokią ligą. Kaip žinia, ligos yra labai slegiančios ir labai skausmingos, todėl tie, kurie eina keliu, kaip aš jau ir minėjau ankščiau, neturėtų sirgti. Taigi šie pratimai išvysto čakras, kita vertus – jie gydyto mūsų organizmą.

Egzistuoja labai svarbios čakros, t. y. viena iš jų yra pakaušio, ji yra durys, pro kurias patenka daugybė energijų. Kaktinė čakra yra kitos durys, per kurias į mūsų organizmą prasiskverbia gyvybinės jėgos, kai jų čakros yra išvystomos. Gerklos, kaip jau minėjau, turi labai artimą ryšį su prostatos čakra, kuri siejasi su abiem lytimis - moteriška ir vyriška; todėl tiek prostatos/gimdos čakra, tiek gerklų čakra yra labai svarbios mūsų organizmo sveikatai. Kita čakra yra kepenų čakra ir, kaip jūs jau žinote, kepenys yra tikra laboratorija. Mes turime išvystyti kepenų čakrą, kad tinkamai funkcionuotų kepenys, nes kai kepenys gerai funkcionuoja, tada ir organizmas puikiai dirba.

Taip pat egzistuoja ir kelių čakros; jos yra dvi, ant kiekvieno kelio po vieną, ir jos yra gyvybiškai svarbios žmogaus kūnui. Šie jėgos sūkuriai turi intensyviai suktis tam, kad gyvybė, prana, sveikata, patektų į žmogaus kūną.


Pirmas ritualas

Stovėdami studentai ištiesia rankas į šalis, taip suformuodami kryžių. Po to jie pradeda suktis aplink ratu, kūną sukdami iš kairės į dešinę, pagal laikrodžių rodyklių sukimosi kryptį (žr. 1 pav.).

Akivaizdu, kad atliekant šį ritualą-pratimą ir praėjus kuriam laikui po pratimo, čakros taip pat suksis su atitinkamu intensyvumu.

Pirmas ritualasĮsivaizduokime, jog mes stovime didžiulio laikrodžio centre ir sukamės pagal laikrodžio rodyklių sukimosi kryptį, t. y. ta pačia kryptimi, kaip ir laikrodžio rodyklės tol, kol apsisuksime dvylika kartų. Akivaizdu, kad kai kurie pradės nuo kelių apsisukimų, tačiau ateis diena, kai jie galės pilnai atlikti visus dvylika.

Mes turime suktis atmerktomis akimis, vis dėlto, atlikus apsisukimus, mes turime užsimerkti, kad nenugriūtume, kadangi mes būsime šiek tiek apsvaigę, priklausomai nuo atliktų apsisukimų skaičiaus. Taigi vieną dieną mes galėsime atlikti pilną dvylikos apsisukimų pratimą. Studentai turėtų būti užsimerkę tol, kol galvos svaigimas praeis.

Tuo tarpu jie melsis, maldaus, prašys savo Dieviškosios Motinos, kad Ji prašytų, maldautų savo dieviškojo sutuoktinio pagydyti bet kurį mūsų sergantį organą. Studentas turi būti visiškai susitapatinęs, jaustis viena su Logos, tuo pat metu intensyviai prašydamas Dieviškosios Motinos intervencijos, kad Ši užtartų studentą Logos akivaizdoje.

Mes turime suktis pagal laikrodžio rodyklių sukimosi kryptį, iš kairės į dešinę, nes pvz., spiritualizmo mediumų (asmenų, praktikuojančių čenelingą) čakros sukasi prieš laikrodžio rodyklių sukimosi kryptį, iš dešinės į kairę, o tai reiškia – negatyvia kryptimi; ši kryptis yra bevertė. Mes, gnostikai, nesame mediumai ar panašūs į juos. Taigi mes turime vystyti savo čakras teigiamu būdu.

Sistema, kurios aš jus visus mokau, yra nuostabi, kadangi ji suteikia galimybę vystyti čakras ir gydyti ligas. Visi sekantys ritualai-pratimai papildo vienas kitą.

Pratimą turime pradėti nusiteikę praktiškai, koncentruodamiesi į savo Dieviškąją Motiną Kundalini. Mūsų pėdos turi būti greta karišku stiliumi, mes turime stovėti tvirtai, rankos turi būti ištiestos į šalis.

Po to mes pradedame suktis iš kairės į dešinę, intensyviai prašydami to, ko mums labiausiai reikia, o svarbiausia – sergančio organo išgydymo, argi ne taip? O vėliau mes galime prašyti įsukti mūsų čakras. Akivaizdu, kad jeigu mes suksimės pagal laikrodžio rodyklių sukimosi kryptį, iš kairės į dešinę, ta pačia kryptimi kaip ir matomos laikrodžio rodyklės (t. y. esančios ne ant jūsų, o priešais jus), čakros pradės suktis teigiamai. Taigi sukitės ir sukitės tokiu ritmu, koks jums atrodo tinkamas. Dvylika apsisukimų yra privalomi, tačiau jeigu po dvylikos apsisukimų jūs norėsite tęsti iki tūkstančio – jūsų valia.

Besisukdami mes turime susikoncentruoti į savo Dieviškąją Motiną Kundalini, prašydami Jos iškviesti Šventąją Dvasią, melsti Jo pagydyti mus, maldauti Logos mus išgydyti. Dar daugiau, mes turime atverti sergantį organą tardami jam:

„Sezamai, atsiverk! Sezamai, atsiverk! Sezamai, atsiverk!“

Ši mantra yra iš knygos „Tūkstantis ir viena naktis“. Žmonės mano, kad šioje knygoje paprasčiausiai slypi labai gražios pasakos, todėl jie visiškai nekreipia dėmesio į šią mantrą; nepaisant to, „sezamai, atsiverk“ yra autentiška mantra. Taigi liepkite organui atsiverti, kad gydančioji vitalinė energija galėtų į jus per jį patekti - būtent taip Šventosios Dvasios jėga prasiskverbia į sergantį organą. Akivaizdu, kad Trečiojo Logos jėga visiškai išgydo organą. Vis dėlto, mes visai tai turime atlikti pasitelkdami gilų tikėjimą, labai labai gilų tikėjimą.

Dabar, kai baigėte suktis, atmerkite akis. Atsigulkite nugara ant grindų, kitaip tariant, atsigulkite Antras pratimasveidu į viršų, ištiestomis kojomis; kulnai turi liestis vienas su kitu, rankos horizontaliai ištiestos į abi puses taip, kad jūsų kūnas suformuotų kryžių, o akys yra nukreiptos į lubas.

Čia jūs suintensyvinate savo koncentraciją, suintensyvinate meditaciją į Dieviškąją Motiną Kundalini, maldaudami Jos, prašydami Jos, pagydyti jūsų sergantį organą. Lygiai taip pat tie, kurie tą akimirką neprašo gydymo, gali prašyti bet kokio kito būtino dalyko, sakykim kokio nors „Aš“, psichologinio defekto, pašalinimo arba kokios nors dvasinės galios išvystymo, t. t. Mes turime teisę prašyti, kadangi tai ir yra šių pratimų tikslas.

Taigi, atsigulę nugara ar grindų, mes nuolankiai maldaujame ir suintensyviname savo maldą, savo prašymą, visiškai susitapatindami, jausdamiesi viena su Trečiuoju Logos. Taigi antroji pozicija yra gulėjimas ant grindų kryžiaus forma. Dabar mes žinome, kaip reikia maldauti ir prašyti būnant šioje pozicijoje (žr. 2 pav.).


Antras ritualas

Jūs atlikote savo prašymus gulėdami kryžiaus poza, o dabar statmenai pakelkite kojas, kol jos atsidurs vertikalioje pozicijoje (žr. 3 pav.). Rankas daugiau nebūtina laikyti ištiestas, suformuojant horizontalią kryžiaus liniją, todėl jomis laikykitės už pakinkių taip, jog jos padėtų išlaikyti jūsų kojas. Įsitikinkite, kad jūsų kojos yra kiek įmanoma vertikalesnėje padėtyje, neatkeliant sėdmenų nuo grindų; aiškiau sakant, jūsų juosmuo pilnai turi remtis į grindis.

Trečias pratimasŠitai Rytuose vadinama viparita karani mudra. Būnant šioje padėtyje visas kraujas teka į galvą. Jis nukreipiamas į kaukolę, kad galėtų pradėti dirbti atitinkamos jūsų smegenų sritys, o taip pat kad būtų sustiprinti jutimo organai, sustiprintas jūsų regėjimas - kadangi svarbu turėti gerą regą, o taip pat ir puikią uoslę, lytėjimą, klausą, skonio pojūtį ir t. t.

Mes kurį laiką turime išlikti šioje pozoje, intensyvindami maldą savo Dieviškajai Motinai Kundalini, melsdami, prašydami Jos (su Jos dieviškojo sutuoktinio pagalba) padėti mums išgyti, įgyti kokį nors gebėjimą, sunaikinti kurį nors defektą ir pan.

O po kurio laiko šioje padėtyje, kai nuolankiai maldavome Dieviškosios Motinos iškviesti Trečiąjį Logos ir po to, kai visiškai su Juo susitapatinome, lyg būdami viena su Juo, kad Jis galėtų išgydyti mus, pažadintų kokį nors konkretų gabumą, t. t., mes užbaigiame šį pratimą.

Supraskite tai, kad pirmiausia mes turime eiti prie praktinio aspekto, kadangi šie pratimai taip pat yra efektyvūs pabudinant čakras ir, kaip aš jau minėjau, jų pagalba gnostikas arhatas galį įžengti į kelią, kuris veda link sąmonės pabudinimo. Jūs jau žinote apie dervišų šokius, viparita karani mudrą ir kryžiaus pozą. Atminkite, kad su savo vaizduote mes turime atverti sergantį organą, jam įsakmiai liepdami:

„Sezamai, atsiverk! Sezamai, atsiverk! Sezamai, atsiverk!“

Suvokite, jog atlikdami kiekvieną ritualą-pratimą, mes turime maldauti savo Dieviškosios Motinos Kundalini, kad Ji savo šventa kalba melstų Šventosios Dvasios mums pagelbėti ir išgydyti vienokią ar kitokią mūsų ligą, ar patenkinti kurį kitą mūsų poreikį, t. t. Taigi, kai kurie iš mūsų prašys gydymo, kiti – vienokios ar kitokios galios pabudinimo, treti – kokio nors defekto pašalinimo ir panašiai...

Vėlgi primenu - šie pratimai nėra vien tik fizinė aerobika, o šeši maldos būdai. Tai yra visiškai kitokia gydymosi ir atjaunėjimo sistema pasitelkiant maldą.

Lamos praktikuoja šiuos šešis ritualus ant maldos kilimėlio; tai gali būti kilimėlis, patiesalas, nesvarbu kaip tai bepavadinsime. Juk yra daugybė žodžių ir kiekviena šalis turi daugybę pavadinimų, skirtų įvardinti konkretiems objektams arba dalykams, ir akivaizdu, kad mes esame priversti naudoti skirtingus terminus, jog žmonės galėtų mus suprasti.

Natūraliai, pamažu, apsišarvuodami kantrybe, mes turime priprasti prie šių pratimų ir ateis diena, kai mes juos galėsim atlikti labai lengvai. Visa tai neturi būti atlikta iš kart, ne! Mes turime lėtai, po truputį, pripratinti savo organizmą daryti šiuos pratimus, kol galėsime juos atlikti visiškai teisingai. Vieniems gali prireikti keleto dienų, kitiems – savaičių, dar kitiems – mėnesių ar metų.

Taip pat šie ritualai-pratimai nėra skirti kokios nors konkrečios šalies gyventojams. Jie skirti viso pasaulio gnostikams piliečiams. Aš nesuprantu, kodėl žmonės yra įkalinę save taip vadinamame patriotizme. Jie nesupranta, kad „mano šalis“ ir „tavo šalis“ yra ta pati šalis. Žmonės padalino Žemę į sklypus ir sklypelius, tada kiekviename sklype iškėlė po vėliavą ir iškalė keletą statulų savo herojams; savo pasieniuose jie pristatė daugybę iki dantų apsiginklavusių barbarų, t. t. Deja, dabar visa tai vadinama „mano valstybe“. Nepaprastai liūdna, kad Žemė yra suskaldyta į daugybę sklypų, tačiau ateis diena kai Žemė turės pasikeisti. Nelaimei, toks pasikeitimas šioje planetoje yra labai sudėtingas; taigi tik po didžiojo kataklizmo ši planeta taps viena nuostabia šalimi... Nepaisant to, dabar apsiribokime pratimais, kurių aš jus mokau.


Trečias ritualas

Dabar atsiklaupkite ant grindų rytų kryptimi, t. y. atsiklaupkite atsisukę į tą pusę, iš kur kyla Saulė, ir šiek tiek (ne per daug) nuleiskite savo galvą (žr. 4 pav.)... toliau jūs turite atlikti tris pranajamas tokiu būdu:

Pranajama:

Užspauskite savo kairią šnervę dešiniosios rankos smiliumi, tada dešine šnerve įkvėpkite oro. Po Ketvirtas pratimasįkvėpimo užspauskite abi šnerves smiliumi ir nykščiu, kelioms sekundėms sulaikykite kvapą, tada atverkite tik kairią šnervę ir per ją iškvėpkite visą orą. Dabar, laikydami dešinę šnervę užspaustą savo nykščiu, įkvėpkite per atvirą kairią šnervę, o po to smiliumi ir nykščiu vėl užspauskite abi šnerves. Pakartokite šį pratimą dar du kartus, kol atliksite tris įkvėpimus ir tris iškvėpimus per kiekvieną šnervę. Supraskite, kad šie trys iškvėpimai ir įkvėpimai atitinka tris pilnas pranajamas.

Nepamirškite naudoti tik išskirtinai dešiniosios rankos smilių ir nykštį, štai ir viskas. Įkvėpdami pro vieną šnervę, jūs pirštu laikote užspaudę kitą, tada užspaudžiate abi ir po to atveriate priešingą šnervę, t. t. Tai – perėjimas nuo vienos šnervės iki kitos, t. y. kai užspaudžiate vieną, atveriate kitą ir atvirkščiai.

Kai pabaigsite pranajamas, vėl nuleiskite galvą ir pradėkite melstis Dieviškajai Motinai Kundalini Šakti, melsdami savo Devi Kundalini, kad ši suteiktų tai, ko jums labiausiai reikia.

Dabar klūpėdami šiek tiek atlenkite savo kūną atgal, sudarydami smailesnį kampą, tačiau išlikdami klūpėjimo pozicijoje. Jūsų rankos turi likti tiesios ir išilgai liesti kūną. Taigi, atlenkite savo kūną atgal kiek tik jums išeina ir išlaikykite šią poziciją keletą sekundžių maldaudami, prašydami palaimintosios Motinos Kundalini, kad Ši užtartų mus pačios Šventosios Dvasios akivaizdoje tam, jog būtų išpildytas mūsų prašymas, ar tai būtų išgijimas, ar kas nors kito.

Penktas pratimasŠis pratimas yra atliekamas gana trumpą laiką, nes jį pakankamai sudėtinga atlikti ir tam reikia jėgos, tačiau jis daro kūną vikresnį, o taip pat ir padeda sudeginti šiek tiek toksinų. Tiesiog svarbu jį atlikti kaip galima tiksliau. (Žr. 5 pav.).

Labai gerai įsidėmėkite - atliekant kiekvieną pratimą, būtina melsti, intensyviai maldauti, prašyti ar netgi verkti, kad mūsų Dieviškoji Motina iškviestų Trečiąjį Logos ir Jis galėtų išgydyti bet koki mūsų sergantį organą.

Nepamirškite, kad Ji yra tarpininkas, galįs iškviesti Logos, Jos dieviškąjį sutuoktinį, pačią Šventąją Dvasią, Šivą (kaip jis vadinamas Rytuose), Arkihierofantą, Arkimagą, kūrinijos Pirmagimį, gyvų plunksnų Gulbę, baltą Balandį, nemirtingąjį Hiramą Abifą, slaptąjį Mokytoją, kurį mes visi, klydę, praeityje nužudėme; taip, mes Jį nužudėme, kai įvykdėme savo prigimtinę nuodėmę. Štai kodėl mes Jį turime prikelti iš mirusiųjų ir iš visų širdies jėgų sušukti: „Karalius mirė, tegyvuoja Karalius!“


Ketvirtas ritualas

Dabar atlikite sekančią poziciją: atsisėskite ant grindų, atsiremkite į grindis rankomis už nugaros ir Šeštas pratimaskojas ištieskite taip, jog jūsų viršutinė kūno dalis, būdama šiek tiek atsilenkus atgal, būtų palaikoma rankų; kulnai turi būti suglausti, priešingai nei viršutinė pėdų dalis, kas atrodo lyg ventiliatoriaus mentės, o akys turi žiūrėti tiesiai (žr. 6 pav.). Čia mes dar kartą tvirtai tikėdami ir atsidavę atliekame prašymą, maldą savo Dieviškajai Motinai.

Toliau darome sekantį pratimą, šiek tiek sulenkiame kojas, kol mūsų pėdų padai atsiremia į grindis. Po to mes turime pakelti sėdmenis ir pilvą taip, kad mūsų kūnas sudarytų stalo poziciją; mūsų keliai, pilvas ir veidas turi suformuoti vieną tiesią, horizontalią liniją.

Mūsų veidas turi būti nukreiptas viršun, link namo lubų. Kūną turi palaikyti rankos ir pėdos, taip suformuojant, kaip jau ir minėjau, žmogų-stalą (žr. 7 pav.). Šioje pozicijoje mes turime suintensyvinti savo maldą ir nuolankų prašymą savo palaimintajai Motinai Devi Kundalini, prašant Jos iškviesti savo dieviškąjį sutuoktinį, švenčiausią Šventąją Dvasią tam, kad Jis galėtų pasirodyti ir mus išgydyti. Žinoma, jums tai jau buvo paaiškinta keletą kartų, tačiau privalu tai primygtinai pakartoti, kad jūs nepamirštumėte, jog šie ritualai nėra paprasčiausi fiziniai pratimai, jie yra visiškai kas kito. Taigi kiekvienam pratimui reikalingas nuolankus prašymas ir malda, kad pratimai būtų pilnai atlikti. Supraskite, jog pratimas ir malda turi būti subalansuoti.

Septintas pratimas

Pranajamos pakartojimas

Prieš studijuojant ritualą-pratimą pavadinimu majurasana, pirma pakartokime 4-tą pratimą, tik čia jo numeris bus 8-as. Būtina dar kartą atlikti tris pranajamas; kartoju, jos yra paaiškintos 4-ame pratime.

Atlikus tris pranajamas (kas čionai yra 8-as pratimas), mes pereiname į driežo poziciją. Štai kodėl majurasana taip pat yra vadinama driežo poza (žr. 8 pav.).


Penktas ritualas

Daugybė žmonių praktikuodavo driežo pozą būtent tam, kad pašalintų išsipūtusią pilvo ertmę, kitaip tariant – tai, ką mes vadiname pilvu, tą siaubingai išsipūtusį ir nesveiką pilvą, pilną riebalų.

Aštuntas ir devintas pratimaiDevintasis pratimas atliekamas keičiant dvi pozicijas:

Pirmoji pozicija

Kūną išlaikykite lyg driežas taip: kūną palaikykite ištiestomis rankomis delnais remdamiesi į grindis, kojas ištieskite atgal ir likusią kūno masę laikykite tik jūsų pėdų pirštų galiukais; veidas tuo metu žiūri į priekį. Jūsų nugara, kaklas, sėdmenys, kojos ir kulnai turi suformuoti tiesią liniją, lygiai taip kaip ir pas driežą (žr. 8 pav.).

Antroji pozicija

Išlaikydami tiesias rankas ir kojas, palenkite galvą kiek įmanoma arčiau krūtinės ir nuleiskite kelius, kojas bei pilvą. Ir taip kartokite šiuos judesius: aukštyn, žemyn, aukštyn, žemyn, t. t. (žr. 9 pav.).

Čia mes maldaujame savo Dieviškosios Motinos, kad Ši aktyvuotų visas mūsų čakras.

Kai leidžiame galvą ir glaudžiame ją kaip įmanoma arčiau krūtinės, mes taip pat, nejudindami rankų bei kojų pradinės pozicijos, kartu turime nuleisti kelius, kojas ir pilvą. Tada mes pakylame į 8-tą pozą, vėliau nusileidžiame į 9-tą, aukštyn, žemyn, t. t...

Iš 9-osios driežo pozicijos, kur mūsų galva kiek galima geriau priglausta prie krūtinės, laikydami rankas tiesiai ir nejudindami jų bei laikydami galvą kaip tik galima labiau priglaustą prie krūtinės, ištiestomis kojomis mes padarome kelis trumpus žingsniukus į priekį taip, kad mūsų kūnas suformuotų žmogų-arką (žr. 10 pav.).

Laikydamiesi ant rankų ir kojų, su galva gerai prispausta prie krūtinės, formuojant tobulą žmogų-Dešimtas pratimasarką, mes turime pradėti maldą; kaip jau ankščiau mokiau, mes turime prašyti, maldauti, melsti savo Dieviškosios Motinos to, ko mums labiausiai reikia. Po jūsų kūnu gali važiuoti automobiliai ir vagonai, kadangi jis suformuoja tam tikrą žmogišką arką.

Dabar, kurį laiką pasimeldus arkos pozicijoje, šiek tiek sulenkiame kelius tam, kad kūnas nusileistų ir mes galėtume pakelti rankas nuo grindų ir atsistoti. Taigi, mes atsistojame tiesiai ir taip užbaigiame pratimą.

Atminkite, kad su mūsų parodyta žmogaus-arkos pozicija mes priverčiame kraują judėti link galvos, priverčiame limfą išvalyti ir iriguoti visas kaukolės zonas.

Visi šie pratimai yra ypatingi, jie padeda sunaikinti pilvą. Aš nesuprantu, kodėl žmonės mėgsta turėti pilvus, išsipūtusius nuo riebalų; ironiškai jie pilvą vadina „laimės vingiu“. Mes privalome niekada nelaikyti pilve riebalų. Supraskite, jog šio pratimo pagalba mes atsisveikiname su savo dideliu pilvu.


Viparita karani mudra

O dabar leiskite jus išmokyti ypatingu būdu atlikti viparita karani mudrą kūnui atjauninti. Viparita karani mudra, kaip vienuoliktasis pratimas, atliekama šitaip: atsigulkite nugara ant grindų ir priglauskite savo sėdmenis bei kojas prie sienos, t. y. pakelkite savo kojas ir vertikaliai priglauskite jas prie sienos. Jūsų sėdmenys ir kojos turi būti labai arti sienos, o tuo tarpu jūsų viršutinė ir apatinė nugaros dalys turi remtis į grindis; plaštakos ir rankos paguldomos ant grindų lygiagrečiai kūno (žr. 11 pav.).

Vienuoliktas pratimasŠis pratimas yra ypatingas didžiajam darbui įvykdyti, kurį gali atlikti tik pati Šventoji Dvasia mūsų organizme.

Savo smegenyse mes turime mėnulį, kuris mus padaro mėnuliškiausiomis būtybėmis pasaulyje; kadangi mėnulis yra mūsų smegenyse, mūsų veiksmai yra negatyvūs ir mėnuliški. Kita vertus, bambos srityje (saulės rezginyje) mes turime nuostabią saulę. Taigi nuo to laiko kai mes palikome rojų, smegenyse egzistavusi švytinti saulė buvo perkelta į bambos sritį (saulės rezginį), o šaltasis mėnulis perėjo į smegenis.

Todėl, suprasdami apie šį pakeitimą mūsų organizme, gulėdami minėtoje pozicijoje mes meldžiame Šventosios Dvasios, kad Ši mumyse įvykdytų transplantaciją, t. y. mėnulį iš mūsų smegenų perkeltų į bambos sritį ir tuo pat metu iš mūsų bambos srities (saulės rezginio) iškeltų švytinčią saulę ir patalpintų ją mūsų smegenyse.

Akivaizdu, kad viparita karani mudrą būtina praktikuoti nepertraukiamai, nuolatos, ilgą laiką taip, kaip mes jums parodėme, ir būtina maldauti, prašyti Šventosios Dvasios, kad Ši suteiktų mums malonę ir atliktų šį pakeitimą, t. y. smegenyse mūsų turimą mėnulį perkeltų į bambos sritį, o bambos srityje mūsų turimą saulę perkeltų į smegenis.

Šį darbą gali atlikti tik Trečiasis Logos ir viparita karani mudra yra būtent ta poza, kuri yra reikalinga šiam darbui atlikti. Mes turime nepaprastai nuoširdžiai maldauti, prašyti ir tuo pat metu koncentruotis ties Trečiuoju Logos, kad Šis pasirodytų ir atliktų transplantaciją - mėnulį perkeltų į bambos sritį, o saulę į smegenis.

Viparita karani mudra yra iš tiesų nuostabus ritualas, siekiant atjauninti fizinį kūną. Atsikovoti amžiną jaunystę yra neatidėliotina ir būtina, kad bet kurio inicijuotojo, žengiančio Skustuvo Ašmenų Keliu, kūnas išliktų jaunas ir energingas.

Kas galės atlikti viparita karani mudrą tris valandas be pertraukos, tas nugalės mirtį ir atsikovos amžiną jaunystę. Nepaisant to, mes turime pradėti nuo ne daugiau kaip penkių minučių pratimo, o po to lėtai, laipsniškai ir kantriai ilginti laiką; pavyzdžiui, kasdien pridedant po minutę.

Tiems, kurie siekia atjauninti savo kūną ir išsigydyti visas ligas, čia mes pateikiame šią nuostabią formulę - viparita karani mudrą. Ar supratote?

Taigi atlikdami viparita karani mudrą mes prašome Trečiojo Logos atjauninti mūsų fizinį organizmą arba išgydyti bet koki negalavimą ar ligą, pakeisti senas ląsteles naujomis, t. t. Pradėkite nuo penkių minučių ir po to palaipsniui pridėkite po vieną minute per dieną, kol pasieksite trijų valandų maksimumą. Akivaizdu, jog norint pasiekti tris valandas, reikalingas ilgas laikas, galbūt net keli metai pastovaus praktikavimo, tačiau tie nuolatinio praktikavimo metai yra tolygu mirties nugalėjimui, pasitelkiant žymiąją viparita karani mudrą.


Šeštas ritualas

Vadžroli mudra: transmutacija viengungiams ir viengungėms

Dabar mes pradedame mokytis šešto ritualo, kas būtent yra vadžroli mudra; tai yra ritualas, susijęs su seksualinės energijos – kuri yra pati subtiliausia energija, pagaminama fiziniame organizme – transmutacija. Tiksliau pasakius, ši energija yra subtiliausia jėga, su kuria dirba žmogaus kūnas. 

Žmogaus įrankis [kūnas] turi tam tikrus labai subtilius kanalus, per kuriuos cirkuliuoja seksualinė energija; ši energija negali cirkuliuoti kitais kanalais, nes kai ji prasiveržia į kitus kanalus, akivaizdu, kad įvyksta katastrofa. Seksualinė energija yra nuostabi, sprogi jėga, kurią mes turime išmokti išmintingai nukreipti, jeigu iš tikrųjų norime pasiekti vidinę Esybės Savirealizaciją.

Neginčijamai vadžroli mudra yra labai ypatingas ritualas viengungiams ir viengungėms, nors jis gali pagelbėti ir vedusiems žmonėms. Kalbant konkrečiai mes galime sakyti, jog pasitelkdami vadžroli mudrą viengungiai ir viengungės turi fundamentalią sistemą, kad galėtų save išlaikyti Brahmačarjoje, t. y. skaistybėje.

Vyras ir moteris, neturintys sutuoktinio (-ės), turi laikytis brahmačarjos; žinoma tai tęsis iki tos dienos, kai viengungis suras savo dvasininkę, o viengungė – savo vyrą.

Daugelis viengungių norėtų atlikti savo seksualines funkcijas čia, ten ir visur su skirtingais partneriais, t. y. jie norėtų Sanguliauti, tačiau siekiantiesiems Adepto sąmonės šitai yra uždrausta. Viengungiai ir viengungės, kurie iš tikrųjų nori pasiekti adepto sąmonę, negali seksualiai susimaišyti su skirtingais partneriais, kadangi taip darydami jie pažeidžia Įstatymą – t. y. jie pažeidžia šeštą Dievo Įsakymą.

Besilaikantys celibato turi tvirtai laikytis brahmačarjos iki tol, kol šalia atsiras jų sutuoktinis (-ė); tokiems žmonėms neįmanoma laikytis brahmačarjos, jei jie nežino kaip transmutuoti savo seksualinę energiją.

Kas nori išmokti transmutuoti savo seksualinę energiją, tas turi nuodugniai žinoti vadžroli mudrą, nes jei jos nežino, jie to nemoka, kadangi jie nežino seksualinės transmutacijos mokslo.

Vadžroli mudra – tarp kitų dalykų – ypač suteikia naudą viengungiams ir leidžia jiems (nepaisant to, kad jie yra nevedę) išsaugoti savo lytinę potenciją, t. y. leidžia neprarasti savo gyvybingumo. Paprastai, nenaudojamas organas atrofuojasi; jei kažkas nustoja naudoti vieną ranką, ji atrofuojasi; jei nustoja naudoti koją, tada tokia koja daugiau nebedirba. Taip pat, jei kažkas nustoja naudotis savo kūrybiniais organais, jie paprasčiausiai atrofuojasi ir vyras tampa impotentu. Tada toks vyras jau žygiuoja su [šios funkcijos] nepakankamumu.

Laimei, pasitelkdami vadžroli mudrą viengungiai gali išsaugoti savo seksualinę potenciją visą savo gyvenimą. Tačiau aš paaiškinu ir nesakau, jog su vadžroli mudra individas gali susikurti aukštesniuosius egzistencinius Esybės kūnus. Ne! Aš taip neteigiu. Taip pat aš neteigiu, jog su vadžroli mudra kažkas gali pasiekti vidinę Esybės savirealizaciją. Kas nori pasiekti vidinę savirealizaciją, tas turi dirbti Ciklopų Kalvėje, tai yra neabejotina.

Nutinka taip, jog pasitelkdamas vadžroli mudrą žmogus dirba su viena jėga; vyro atveju yra dirbama su vyriška jėga, o moters atveju – su moteriška jėga, ir niekaip kitaip. Norint sukurti aukštesniuosius egzistencinius Esybės kūnus yra reikalinga kai kas daugiau. Tokiu atveju reikalinga dirbti su trimis gamtos ir kosmoso jėgomis: vyriška jėga (vyras), moteriška jėga (moteris) ir neutrali jėga (kuri lytinio akto metu sutaiko vyrišką ir moterišką). Kaip jau sakiau, vyriška jėga yra šventa Patvirtinančioji, moteriška jėga yra šventa Paneigiančioji, o neutrali jėga yra šventa Sutaikančioji. Akivaizdu, jog norint, kad įvyktų kūrimas, yra reikalingos trys jėgos; štai kodėl sahadža maithuna yra nepakeičiama, norint sukurti Aukštesniuosius Egzistencinius Esybės Kūnus.

Eiliniai ir paprasti žmonės neturi Astralinio, Mentalinio ir Priežastinio kūnų, kadangi tokie kūnai turi būti sukurti ir juos galima sukurti tik su sahadža maithuna ar seksualine magija. Nepaisant to, aš kartoju, vadžroli mudra pasitarnauja viengungiams, kadangi jie neturi žmonų, ir viengungėms, kadangi jos neturi vyrų [sutuoktinių]; taip pat ši mudra padeda poroms, kurios dirba su sahadža maithuna, kadangi ji padeda sublimuoti ir transmutuoti jų seksualinę energiją. Taigi vadžroli mudra yra labai naudinga viengungiams ir viengungėms, ir taip pat susituokusioms poroms. Dabar, visa tai išsiaiškinus, aš išdėstysiu vadžroli mudros techniką.

Tvirtai stovėdami, žiūrėdami pirmyn, padėkite rankas ant savo juosmens; jūsų nykščiai turi „žiūrėti“ už nugaros, taip rankos suformuos ąsočio rankenų formą. Tada įkvėpkite oro, kol plaučiai pilnai prisipildys ir toliau padėkite savo rankų delnus ant savo šlaunų kuo aukščiau ir lenkitės į priekį – ne į šonus, ne atgal, bet į priekį, lyg įgautumėte atsilošusiojo [kėdėje] poziciją ar lyg žemai nusilenkdami – po truputį rankų delnus leisdami žemyn, kol pasieksite kelius. Besilenkdami jūs turite iškvėpti orą, kad tada, kai jau liesite kelius, jūsų plaučiai būtų visiškai tušti.

Būdami pasilenkę mes esame pasiruošę tęsti šio pratimo seką. Iki šiol mes dar neįkvėpėme oro: mūsų plaučiai yra absoliučiai tušti. Taigi mes tęsiame pratimą pakeldami rankas link kūrybinių organų (tačiau vis dar turime išlikti neįkvėpę) ir pradedame masažuoti prostatą [masažuojame pilvo apačią], kad ją paliestų vibracijos ir įvyktų seksualinės energijos transmutacija. Mes turime masažuoti ne tik prostatą, bet ir atitinkamai - lytinius organus. Tada, kai baigiame kūrybinių organų masažą, mes turime lėtai atsitiesti į tiesią poziciją; Taip mes atsitiesiame, o mūsų kojos išlieka suglaustos ir tvirtai remiasi į grindis. Dabar, stovėdami tiesiai, mes padedame rankas ant juosmens, taip rankomis ir vėl sudarydami ąsočio rankenų formą.

Atlikę masažą ir padėję rankas ant juosmens, mes įkvepiame pilnus plaučius oro ir sublimuojame seksualinę energiją link smegenų per Ida ir Pingala kanalus. Tada lėtai iškvepiame ir pakartojame tą pačią procedūrą tris kartus.

Kas liečia masažą virš prostatos ir seksualinių organų masažą, tai egzistuoja trys jo tipai:

 1. Lengvas prostatos ir kūrybinių organų masažas
 2. Vidutiniškas prostatos ir kūrybinių organų masažas
 3. Stiprus prostatos ir kūrybinių organų masažas

Akivaizdu, jog stiprus prostatos ir lytinių organų masažas vyrams sukelia falo erekciją, tai neabejotina, tiesiog taip yra; kaip tik todėl viengungiams yra rekomenduojamas trečio tipo masažas. Taigi, kai falas yra erekcijos būsenoje, įvyksta sėklos transmutacija į energiją, kuri kyla į smegenis.

Kas liečia vedusius vyrus, jiems yra tinkami pirmo ir antro tipo masažai, ir nieko daugiau. Greičiau jiems daugiau nei pakanka netgi ir pirmo tipo, kadangi jie turi žmonas ir, žinoma, visišką falo erekciją jie pasiekia su sahadža maithunos pagalba.

Taigi čia aš jus instruktavau apie tai, kas Rytuose vadinama vadžroli mudra.

Moterų atveju vadžroli mudra atliekama taip pat, skirtumas tik tas, jog moterys turi atlikti masažą virš kairės ir dešinės kiaušidžių, ir virš moteriškų organų – jei tiksliau, tai virš vaginos ar joni. Taip moteryse įvyksta seksualinės energijos transmutacija.

Tas pats taikoma ir ištekėjusioms moterims, nors tokiu atveju stiprus masažas nėra reikalingas, o tik lengvas. Viengungėms reikalingas šiek tiek stipresnis masažas, kad įvyktų jų seksualinės energijos transmutacija. Svarbu, kad energija pakiltų į smegenis.

Taigi, atliekant vadžroli mudrą reikalinga didžiulė valios jėga; studento Proto neturi perskrosti jokia gašli mintis. Būtina kontroliuoti jutimus; privalu nugalėti protą.

Kai kažkas praktikuoja vadžroli mudrą, jam reikia būti susikoncentravus į Dieviškąją Motiną Kundalini ar į Trečiąjį Logos. Jei žmogus yra išskirtinai susikoncentravęs į seksualinius organus ir pamiršta Dieviškąją Motiną ir Trečiąjį Logos, tada jis seksualinę energiją nesublimuoja ir taip nepaklūsta kosminiam Dėsniui.

Dar daugiau, supraskite, jog jei žmogaus mintys nėra pakankamai tyros, jis gali degeneruoti ir pradėti masturbuotis. Netyriems ir besimasturbuojantiems bus skirta Praraja ir Antroji Mirtis, kur girdisi vien tik verksmas ir dantų griežimas.

Taigi vadžroli mudra yra skirta visiškai tyriems vyrams ir moterims, kurie iš tikrųjų nori eiti absoliutaus skaistumo keliu.

Stipri – labai stipri – vadžroli mudra gali būti praktikuojama tik vieną kart per parą; taip pat reikalinga, kad tai praktikuojantis individas būtų labai rimtai nusiteikęs ir gerbtų savo kūną. Tai skirta viengungiams ir viengungėms, kadangi vedusiam vyrui nereikia praktikuoti stiprios vadžroli, jis pasiekia erekciją su savo žmona dvasininke; taip pat yra ir moteriai, kuri turėdama vyrą [sutuoktinį] neturi praktikuoti stiprios vadžroli, kadangi ji transmutuoja savo energijas su savo vyru. Todėl susituokę poros vadžroli metu turi atlikti ypatingai lengvus masažus; tuo mes siekiame pakelti tą subtilią ir delikačią kūrybinę energiją į smegenis.

Kas liečia vedusį vyrą, kaip jau sakiau, jam pakanka lengvo prostatos ir lytinių organų masažo; taip pat ir ištekėjusiai moteriai pakanka lengvo masažo virš kiaušidžių ir gimdos. Labai subtilus ir švelnus masažas niekaip nepakenkia, todėl lengvą masažą galima praktikuoti kiekvieną kartą, kai dirbame su šioje knygoje mokomais šešiais ritualais, nesukeliant nei mažiausios žalos. Tokiu būdu seksualinė energija yra nuolatos, nepertraukiamai sublimuojama ir panaudojama mūsų regeneracijai.

Taigi, aš jums kalbu labai aiškiai tam, jog jūs galėtumėte mane suprasti. Ši sistema, kurios čia jus išmokiau, yra tibetietiška sistema. Kartoju, ją būtinai reikia atlikti su tyrumu ir be geismo, be žalingų ir geidulingų minčių; kitaip, jei studentai netinkamai panaudoja šiuos mokymus, tada kardo ašmenys atsisuka prieš juos ir jie gali nusiristi į prarają.

Tikiu, jog broliai ir seserys gnostikai suprato vadžroli mudros paskirtį. Dar kartą, aš nepavargsiu kartoti, jog tai yra pati praktiškiausia ir tiksliausia seksualinės transmutacijos sistema viengungiams ir viengungėms.

Išmokęs jus vadžroli mudros praktikos turiu pasakyti štai ką: pražūtinga vadžroli mudros priešprieša yra siaubinga, nešvanki ir pasibjaurėtina masturbacijos yda. Kas masturbuojasi, tie nusileidžia į prarają, kur juos pasitinka Antroji Mirtis, kadangi jie nusikalto ir suteršė savo kūną, kadangi jie savo iškreiptais veiksmais įžeidė ir išniekino Šventąją Dvasią, Trečiąjį Logos.

Dėl to būkite labai atsargūs, broliai ir seserys, kurie praktikuojate vadžroli mudrą, kad nepultumėte į pasibjaurėtiną ir bjaurią masturbacijos ydą. Vadžroli mudra yra kažkas labai švento; norint ją praktikuoti yra reikalinga didžiulė skaistybė, šventumas, milžiniška meilė pačiai Šventajai Dvasiai ir Dieviškajai Motinai Kundalini.

Taip pat turiu paaiškinti, jog neteigiu, kad su vadžroli mudra kažkas pabudins Kundalini arba, kad kažkas su jos pagalba susikurs aukštesniuosius egzistencinius Esybės kūnus; ne! Vadžroli mudra tiktai transmutuoja sėklą į energiją ir tai yra viskas.

Akivaizdu, jog norint pabudinti Kundalini yra reikalingos trys kartu veikiančios gamtos ir kosmoso jėgos; mes tai jau minėjome, tačiau tai verta prisiminti dar kartą, kad jūs šitai gerai užfiksuotumėte savo protuose. Pirmoji jėga yra šventa Patvirtinančioji, antroji jėga yra šventa Paneigiančioji, o trečioji jėga yra šventa Sutaikančioji; pastaroji jėga suvienija ir sutaiko dvi kitas. Taigi Kundalini gali būti išvystyta tik su seksualinės magijos ar sahadža maithunos pagalba, kitaip sakant, su bendrai veikiančiomis trimis jėgomis. Vyre slypi teigiama jėga, moteryje – neigiama jėga, o Šventoji Dvasia jas abi sutaiko. Dieviškoji Princesė Kundalini pabunda susijungiant trim jėgoms.

Aukštesnieji egzistenciniai Esybės kūnai negali būti sukurti su paviene jėga. Vyras turi vieną jėgą, kas yra šventa Patvirtinančioji. Moteris turi tik neigiamą jėgą, t. y. šventą Paneigiančiąją. Kad įvyktų kūrimas būtinai yra reikalingas trijų jėgų susijungimas: teigiamos ar vyriškos, neigiamos ar moteriškos ir neutralios, kuri koordinuoja ir sujungia abi kitas.

Transmutacija visada yra nepakeičiama, kadangi tai yra organinė ir fundamentali būtinybė.

Gerai, apie šį aspektą buvo būtina aiškiai pakalbėti, kadangi vadžroli mudra – kas yra nuostabi transmutacijos sistema, skirta viengungiams ir viengungėms – yra praktikuojama, pvz., Indijoje, Tibete ir tame vienuolyne, pavadinimu „Amžinos Jaunystės Šaltinis“.

Taigi šios sistemos tikslas yra pakelti kūrybinę energiją į smegenis. Kitaip tariant, taip mes sėkliškai maitiname smegenis ir taip mes cerebriškai maitiname sėklą.


----------------------------


Redaktoriaus epilogas:

Terminas „vadžroli mudra“ yra kilęs nuo sanskrito kalbos žodžių „vadžra“, kas reiškia nesunaikinamą, žaibo blykstelėjimą, žaibą, deimantą, ir nuo „mudra“, kas reiškia mistišką ženklą. Įvairiose Azijos tradicijose šis terminas nurodo induizmo ir Tibeto jogos praktikas, nors kartu ir egzistuoja neįtikėtinas šių praktikų variantų skaičius ir netgi priešingi pritaikymai. Kai kurios vadžroli technikos (kaip, kad ir moko Samael Aun Weor) yra pozityvios ir vertingos, tačiau dauguma visiems žinomų technikų yra išsigimusios, vienos yra bevertės, kitos – pavojingos. Skaitytojai taip pat gali nustebti atradę, jog Samael Aun Weor mokoma vadžroli mudros technika neatitinka kitų versijų, žinomų Rytų misticizmo entuziastams. Studentai savo labui turėtų medituoti apie šiuos skirtumus ir gerai apsvarstyti kiek plačioji visuomenė (ar netgi taip vadinami tantros ekspertai) gali būti patikima, kaip žinių šaltinis, ypatingai kalbant apie tuos, kurie iš savo „kompetencijos“ užsidirba pragyvenimui. Samael Aun Weor trumpai aprašo vieną tokią populiarią techniką, kuri plačiai mokoma daugelyje įvairių tantros mokyklų:

„Tamsieji Drukpa klano juodieji magai (tie, kurie yra atsidavę fataliai ir siaubingai juodajai tantrai) savo juodųjų praktikų metu išlieja sėklos skystį. Šie juodieji magai naudoja pražūtingą techniką, kuri leidžia jiems absorbuoti išlietą sėklą. Tokia technika vadinama juodąja vadžroli ir yra absoliučiai negatyvi; dėl to, mes netgi nenorime paaiškinti šios procedūros, kadangi žinome, jog egzistuoja daugelis žmonių su labai silpnu mentalitetu, kurie lengvai gali būti paskatinti praktikuoti tokią siaubingą juodąją tantrą. Tokiu atveju ant mūsų pečių lemtingai kristų karma. Išlieta sėkla yra sumaišoma su moteriška „verja“ (moteriška sėkla) ir po to absorbuojama. Taip ji siaubingai pakraunama slaptojo priešo atomais. Šie yra šėtoniški atomai, surinkti iš atominių žmogaus pragarų. Neišvengiamas tokios juodosios tantros rezultatas yra Gyvatės nusileidimas link gamtos atominės prarajos. Tokiu būdu žmogaus asmenybei ateina galas; ji neabejotinai yra atskiriama nuo jos dieviškosios Dvasios. Tada žmogus transformuojasi į Demoną.

Arkanas A. Z. F. (Oordhvareta) buvo praktikuojamas senovės Indijos ašramuose. Tuo metu jogai Seksualiniai Magijai buvo paruošiami su baltąja vadžroli. Nelaimei, šventyklos broliai ir seserys įsivėlė į skandalingas veiklas, kurios diskreditavo Seksualinę Magiją. Tuomet Guru nuleido ezoterikos uždangą ir Arkanas A. Z. F. buvo uždraustas.“

- iš knygos „The Yellow Book“

Akivaizdu, jog šioje knygoje mokoma vadžroli mudros technika priklauso skaistybės tantrai ir ji tiesiogiai prieštarauja vadžroli technikoms, mokomoms tantriškose sanguliavimo mokyklose (ar jos būtų Rytuose, ar Vakaruose), kurios šiais tamsiais laikais yra taip plačiai paplitę ir išpopuliarėją.

 


Paimta iš knygos „The Tibetan Exercises for Rejuvenation“, pagal Samael Aun Weor

 


  „Kas nusižengia   Dangaus valiai, tas   neturi kam melstis.“ 

       - Konfucijus

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos