Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Šventa Moters Lemtis

 

“Moteris yra visatos kūrėja,
Visata yra jos pavidalas;
Moteris yra pasaulio pagrindas,
Ji yra tikrasis kūno pavidalas.

Moteryje yra visų dalykų forma,
Visko, kas gyvena ir juda pasaulyje.
Nėra brangakmenio retesnio nei moteris,
Nei būsenos aukštesnės už moters.”

- Shaktisangama Tantra


Regeneracijos inde ar moteriškame Joni mes turime gerti iniciacinį šventų dievų nektarą. Šventasis Gralis yra žymiausiojo gėrimo stebuklinga Taurė, iniciacinė Šukros ir Manti Taurė. Žavingos moters šventame inde yra patalpintas transcendentalaus dvasingumo rafinuotas vynas.

Geriausia yra gerti moterišką gėrimą, kuris yra Mandragoros Gėrimas. Jei gersite, jūs nesuklysite kelyje.

Seksualinis erotizmas yra nepakeičiamas. Meilė žinoma yra pats tyriausias ir nuostabiausias ilgesys.

Pradėkime šios popietės pokalbį. Prašau jūsų giliai susikaupti ir atkreipti dėmesį…

Pabrėždamas noriu jums papasakoti apie moteriško ir vyriško ciklų aktyvumą, kurie yra valdomi Urano planetos. Būtent Uranas su savo dviem poliais (neigiamu ir teigiamu) nulemia sėkmingus vyriškos veiklos periodus ir sėkmingus moteriškos veiklos periodus.

Kai teigiamas ar vyriškas Urano polius yra atsisukęs link Saulės, vyriška lytis triumfuoja ant žemės paviršiaus. Šie yra piratavimo laikai, Napoleono Bonaparto epocha (t. t.) ir taip pat nepriklausomybės herojiškų poelgių epocha.

Kai neigiamas ar moteriškas Urano polius yra atsisukęs link Saulės, tad energija (kuri teka iš Urano) suteikia pergalę moteriai ir ji pasirodo triumfuodama; ji užkopia laiptais iki viršūnės; moteriška lytis vadovauja.

Prisiminkime amazonių laikus. Jos turėjo nuostabią epochą. Jos visus statė šventyklas skirtas Mėnulio deivei ir turėjo beribes valdas (kurias valdė moteriška lytis), t. t. Amazonių imperija buvo išsiplėtusi per didžiąją Europos dalį ir Viduriniuosius Rytus (iki Azijos). Tie, kas vykdė dvasininkiją, kas valdė, kas buvo ginkluotų pajėgų dalis, buvo moterys.

Niekas negali paneigti, jog jos sukūrė galingą civilizaciją; tai akivaizdu ir tai yra visiška tiesa! Neabejotinai ten buvo ir žiaurumo. Jauni berniukai buvo apgalvotai sužalojami vienokiu ar kitokiu būdu, kad jie negalėtų triumfuoti. Galbūt daliai buvo sužalojama ranka, kitiems koja, ar kaip nors kitaip buvo padaromas sužalojimas kūnui, kad sutrukdytų jų galimam dominavimui vėliau. Negalime paneigti, kad tai nebuvo žiauru, tačiau taip buvo; tai priklauso istorijai ir tai jau praeityje.

Amazonės nepaprastai pasižymėdavo karo metu. Prisiminkime amazonę vardu Kamila, kurią minėjo Vergilijus, poetas iš Mantua. [Redaktorius: skaitykite kūrinį „Eneida“].
Akivaizdžiai Vergilijus, didis Dantės Aligjerio Mokytojas, kalbėjo nuostabius dalykus apie amazonę Kamilą. Kare ji buvo nepaprasta; galime sakyti, kad ji buvo vadinama „viena iš geriausių epochos karvedžių“, panašiai kaip ir kiti (jos laikų) garsūs vyriškos lyties kariai.  Moksle amazonės išsiskyrė pergalingai. Jų imperija buvo galinga ir išsiplėtė nuo Vakarų iki Rytų. Jei vėliau imperija suiro, jei sunyko, tai atsitiko konkrečiai dėl seksualinio aspekto; tam tikra amazonių grupė pasiekė Graikiją ir neskaitant to, kad jos kurį laiką izoliavosi, jos seksualiai susijungė su skirtingais jaunais graikais ir nuo tada jos pakeitė savo papročius. Tos, jau pasikeitusios, amazonės turėjo įtakos likusioms ir tada toms, kurios įkūrė imperiją; taip, žingsnis po žingsnio, jos prarado savo galią, kol vyriška lytis galutinai pradėjo vyrauti ir taip atsitiko todėl, jog pasibaigė jų epocha.

Egzistuoja 42 vyriško aktyvumo ir 42 moteriško aktyvumo metai. Šiais laikais moteriška lytis dominuoja (tai jų dominavimo, valdymo ciklas). Daug vėliau, kai šis 42 metų ciklas pasibaigs, tada vėl prasidės naujas vyriškos lyties dominavimo periodas.

Dabar eilė moteriškai lyčiai nešti vadovavimo naštą (mes negalime to paneigti, tai neginčijama). Realybėje moteris vadovauja, ji pasireiškia moksle, komercijos pasaulyje, vyriausybėje, religijose, namuose, jis pasireiškia visose srityse (tai yra jos laikas).

Uranas tiesiogiai valdo seksualines liaukas. Moteryje jis valdo kiaušidžių veiklą.

Taigi egzistuoja 42 vyriško vyravimo metai ir 42 moteriško vyravimo metai. Akivaizdu, jog moteris, jei tik ji to nori, šį periodą gali panaudoti savitransformacijai.

Moteriai tai yra grumtynių dėl išsilaisvinimo laikas. Mano bendru supratimu šiuo laiku – Urano moteriško aktyvumo ciklo metu – moteris realiai laiko galios skeptrą.

Atsižvelgiant į šiuos klausimus man atrodo, jog moteriška lytis turi teisę į kilnumą ir transformaciją. Moteriška lytis turi pasinaudoti esama akimirka (kurioje jai padeda Uranas), pasinaudoti visais planetos Veneros privalumais. Moteris turi teisę pereiti į aukštesnį egzistencijos lygmenį, o tai yra įmanoma išmokus mylėti.

„Meilė yra įstatymas, tačiau tai sąmoninga meilė“. „Meilė yra išminties rezultatas“. Taip savo Smaragdo Lentelėje kalbėjo Hermis Trismegistas, triskart didis dievas Totas Ibis. Meilė yra, buvo ir bus viso ko pagrindas. Meilės pagalba moteris gali ne tik transformuoti save pačią, bet taip pat ir kitus.

Nuostabu yra žinoti, jog šiais laikas, kai kurios tautos jau apmąstė būtent moterų komisijos siuntimą kovoti dėl visuotinės taikos. Supratau, kad Jungtinės Tautos taikos problemą laiko ypatingai sudėtinga ir rimtai galvoja skatinti propagandą už taiką, pasitelkdami į pagalbą moterų komitetus.

Tiesiog aš tikiu, jog šiomis akimirkomis moteris pakeičia vyrą ir viešpatauja, vadovauja; dar noriu pridurti, kad vyriška lytis yra labai degeneravusi. Tokiu atveju, būtent moteris turi regeneruoti (dvasiškai atgaivinti) vyrą.

Vyro degeneracija yra neatmetama, nepaneigiama ir nenuginčijama. Dabar yra moters eilė padėti vyrui, pakelti jį. Jei vyras prarado savo galią, tai atsitiko dėl jo degeneracijos, išsigimimo. Todėl, šiaip laikais, moteris turi neišvengiamą pareigą padėti regeneruoti, dvasiškai atgaivinti vyrą ir siekti visuotinės taikos.

Vienas iš daugelio nenutylančių šio laikmečio problemų yra seksualinė problema. Nėra jokių abejonių, jog pati seksologija yra esmė kiekvienoje civilizacijoje.

Vyriška lytis, kartoju, randasi devoliucijos, smukimo būsenoje; ji piktnaudžiavo lytiniais santykiais ir dėl to prarado viešpatavimą Žemėje ir Visatoje. Vyriška lytis funkcionuoja degradacijos būsenoje. 

Kai žmogus studijuoja kūrybinę energiją, Seksualinę Energiją, pvz., pagal Zigmundą Froidą (teorijos „Psichoanalizė“ autorių) ar Jungą, ar Adlerį, ar pagal sanskrito, Tibeto, indų tantras, ar galbūt pagal Kinijos Geltonąją Mokyklą, jis gali atrasti (su didžia nuostaba), jog seksualinės energijos pagalba galima transformuoti Žmogų.

Moteris gali tobulai valdyti vyro organinę biologiją; ir todėl ji gali regeneruoti (atstatyti) jį. Moteris turėtų daugiau suprasti apie lytinių santykių paslaptis. Anksčiau šios paslaptys buvo laikomos slaptomis, “tabu” ar “nuodėmingomis”, ar gėdos priežastimi. Dabar, kultūringose šalyse, lytiniai santykiai yra studijuojami remiantis mokslu. Froidas pateikė tokį pavyzdį su savo Psichoanalize. Adleris, Jungas ir kiti Froido pasekėjai, pasauliui pademonstravo Froido teorijų realybę. 

Šį keblaus klausimo nagrinėjimą aš laikau gyvybiškai svarbiu, šis subtilus dalykas yra susietas su Transcendentine Seksologija, kuri yra vienintelis dalykas galintis transformuoti moterį ir pasaulį. 

Akivaizdu, jog kūrybinė energija teka per visa, kas egzistuoja, egzistavo ir egzistuos. Kūrybinė energija sudaro galimybę daugintis augalams, per jų piesteles, t. t., ir kuri vibruoja ir pulsuoja gėlės taurelėje. Kūrybinė energija sudaro galimybę daugintis paukščiams, suformuoti jų mažylius; ši energija suteikia galimybę be paliovos daugintis visoms rūšims, gyvenančioms begalinėje jūroje. Minėta energija, kaip magnetizmas, kaip elektra, kaip gravitacijos jėga, t. t., yra energija, kurią mes turime išmokti išmintingai transmutuoti. Tai yra ypatingai greita energija, momentinė energija, greitesnė nei Protas, daug greitesnė nei emocijos ar koks nors kitas organinis judėjimas.

Daugelį kartų jums, moterys, atsitiko taip, jog pvz., susitinkant vyrą, akimirksniu, nesuprantant kodėl, instinktyviai, jūs žinote ar derinatės su vyru ar ne; ar jis gali tapti kaip papildymas jums; ar jis vertas jūsų jausmų. Tačiau jei iš tikrųjų jis nėra tikslus jūsų papildymas, akimirksniu tai suvokiate ir jumyse nepabunda joks susidomėjimas. Nuostabu yra stebėti spartą, kuria moteris sugeba atpažinti vyrą ir sugeba žinoti ar šis vyras gali tapti kaip papildymas jos gyvenime, ar ne; ir tai įvyksta sekundžių bėgyje, tiksliau sekundės dalimis, kas parodo, jog Seksualinis Jutimas yra daug spartesnis, daug greitesnis nei proto jėga ar organizmo judėjimo veikla.

Sekundžių bėgyje moteris sugeba atpažinti ar vyras gali tapti kaip papildymas jos gyvenime. Taip yra todėl, kad kūrybinė energija teka į ir iš, iš vieno taško į kitą (Elektro-Seksualinės bangos yra labai greitos). Moters seksualinis centras instinktyviai pagauna bet kurio vyro realybę ir tai yra akivaizdu.

Nėra nieko paslaptingesnio už seksualinę energiją. Daugelį kartų ji kalba vyre. Dėl to, nors ir turėdami žmonas, šie vyrai nejaučia pilnatvės, nesijaučia kaip visuma, nesijaučia visumoje su moterimi. Jie jaučia, jog kažko trūksta. Kas realiai atsitinka tokiais atvejais yra tai, kad kokiame nors braižybos kambaryje, ar šventykloje, ar gatvėje, vyras atranda kitą moterį ir jie susiderina iš karto. Neabejotinai vyras pasiduoda ir tampa Neištikimas.

Iš esmės, visoms jūsų Esybės dalims reikia papildymo. Tikriausiai kitoje moteryje randama tai, ko anksčiau jis neturėjo, kažkas, kas padeda poros papildymui. Tai yra paslaptys susietos su lytiniais santykiais ir jas verta žinoti.

Visų organinių mašinų gyvybė yra kūrybinėje energijoje, mūsų kūnas irgi yra mašina.

Moters kiaušidės yra tikrai stebuklingos, nuostabios. Nervų kanalų pora eina iš kiaušidžių į smegenis ir jie yra apsiviję stuburą, taip suformuodami Šventą Aštuonetą, Merkurijaus Kaducėjų. Per šią kanalų porą (kurie nėra visiškai fiziniai, tik dalinai; mes galime sakyti, jog jie yra ketvirtos dimensijos) kyla seksualinė energija, tiksliau kalbant, ji kyla link smegenų kaip labai subtili elektrinė jėga.

Ši jėga pasiekia organizmą ir pereina per įvairius procesus. Ji kyla iš Trečiojo Logos, iš Mahačohano. Neabejotinai, dabar kalbant Krikščionių terminologija, galima būtų sakyti, jog tokia energija yra dieviška ir kad Trečiasis Logos yra tai, ką mes vadiname Šventąja Dvasia.

Šventosios Dvasios jėga yra labai reikšminga. Visa visata negalėtų egzistuoti be šios nuostabios jėgos. Sėklos negalėtų sudykti; be šios jėgos gyvūnai negalėtų daugintis; medžiai neduotų vaisių. Visa visata negyventų, ji negalėtų egzistuoti.

Taigi Šventosios Dvasios jėga, stebuklinga Trečiojo Logos energija yra kažkas, ką verta išanalizuoti. Egzistuoja mokyklos, kurios yra atsidavę tokiai analizei. Šios mokyklos egzistuoja visur Rytuose, ypatingai Tibetiečių Budistų Tantrizme. Būtina suprasti ir suvaldyti šį elektro-seksualinį potencialą, jei žmogus nori pasiekti transformaciją.

Be kūrybinės energijos, sperma ir kiaušinėlis negalėtų duoti pradžią embrionui ir mes labai gerai žinome, kokia yra menstruacijų funkcija moteryje. Neabejotinai, mėnesinės yra sukeliamos tinkamu laiku, kai kiaušinėlis išleidžiamas iš kiaušidės; tada likusi žaizda, vieta, iš kurios buvo išleistas kiaušinėlis, kraujuoja; tokia yra mėnesinių eiga. Neginčijamai, šioje kraujuojančioje vietoje taip pat egzistuoja tai, ką medicina vadina „geltonuoju kūneliu“, jo išskiriamos medžiagos stabdo nuolatinį kraujavimą.

Įdomu yra matyti, kaip kiaušinėlis nukeliauja į gimdą ir laukia akimirkos, kada jis bus apvaisintas. Kai šis kiaušinėlis yra patalpinamas į jam tinkamą vietą, moteris jaučia (visiškai realiai ir intensyvia forma) seksualinį impulsą. Šis impulsas yra mechanizmas susietas su Gamtos ekonomija. Taigi taip kiaušinėlis prašo, šaukia, trokšta spermos, kad galėtų egzistuoti naujas kūrimas, kuris yra būtinas šios Žemės planetos sumaniai ekonomijai.

Moteriškoje lytyje, ši nerimo būsena dėl vyriškos lyties, slypi ne kur kitur, o kiaušinėlyje, kuris trokšta kaip galima greičiau susijungti su sperma.

Stebėkite kažką labai įdomaus, iš šešių ar septynių milijonų spermatozoidų, kurie ištrūksta susijungimo metu, tik vienas gali pasiekti moterišką gametą, prarasti uodegėlę, visiškai įsiskverbti į gametą ir sukelti apvaisinimo procesą. Iš tų milijonų spermatozoidų tik vienas sugeba įsiskverbti į kiaušinėlį. Kas yra tas, kuris atliko šiuos matematinius apskaičiavimus?

Taip pat mes turime žinoti, jog spermatozoidas turi dvidešimt keturias Chromosomas ir kiaušinėlis turi kitas dvidešimt keturias. Tada mes turime keturiasdešimt aštuonias chromosomas, kurios formuoja embrioninę ląstelę, pagrindinę ląstelę, esminę, per kurią iškyla naujas žmogaus organizmas. [Redaktorius: materialistinis mokslas pripažįsta keturiasdešimt šešias chromosomas ir ignoruoja dvi gyvybinės ar ketvirtos dimensijos chromosomas].

Bet kodėl tik vienas spermatozoidas gali patekti į kiaušinėlį? Kas jį nukreipia? Egzistuoja inteligentiškas principas, kuris jam vadovauja. Kas yra šis principas? Kodėl yra pasirenkamas šis spermatozoidas? Neabejotinai, šis inteligentiškas principas yra niekas kitas, kaip Trečiojo Logos kūrybinė energija, seksualinė energija. Taigi seksualinėje energijoje mes randame Inteligenciją ir tai yra nuostabu.

Šiuo būdu yra pradedamas devynių mėnesių nėštumo laikotarpis.

Akivaizdu, kad moteris buvo pasirinkta Šventai Lemčiai, kas yra būti mama, motina. Tiesą sakant, būti mama yra šventas Gamtos pašaukimas, dieviškas ir nenusakomas nurodymas! Motina nusipelno visų žmonių, kurie egzistuoja ant Žemės paviršiaus, absoliučios pagarbos. 

Anauakų Slaptoje Doktrinoje buvo garbinamos moterys, kurios mirė gimdydamos. Neabejotinai, jos yra tikrosios kankinės. Buvo sakoma, kad šios moterys nekeliauja į Miktlaną, kaip kai kurie galvoja, bet į Tlalokaną, į Tlaloko Rojų.  

Kai kurie žmonės galvoja, jog tai yra mūsų Protėvių doktrinos, kad dabar mes esame “labai Krikščioniški” ir negalime grįžti atgal. Minėtų faktų akivaizdi realybė yra ta, jog šie nahuatlių, toltekų ar sapotekų Adeptų teiginiai turi labai tvirtus pamatus. Kokią mes turime teisę, pavyzdžiui, atmesti mūsų protėvių actekų doktriną, jei mes visi esam kilę iš jų? O gal mes tikime, kad ispanai buvo išmintingesni už mūsų anauakų protėvius? Na, mes žinome, jog atsakymas yra Ne! Nepaisant to, jie sugebėjo sunaikinti kultūrą, jie sudegino (visuomeninėje aikštėje) visus senovinius Rankraščius ir nuskurdino pasaulį sunaikindami gausius ezoterinius lobius. Laimei, kai kurie Rankraščiai buvo išsaugoti, jie padėjo žinomiems Meksikos istorikams ir antropologams atkurti dalį senovinės istorijos.

Tlalokanas, Tlaloko Rojus, yra realybė. Pabrėžtinai buvo teigiama, kad moterys mirę gimdydamos, patekdavo į Tlaloko Rojų. Jos tai užsitarnavo, nes jos atidavė savo gyvybes dėl Gamtos, jos mirė atlikdamos šį kilnų pasiaukojimą, kuris yra būti mama; jos atliko savo misiją. Moteris gimė dėl šios Šventos Lemties.

Moteris jaučia nenusakomą laimę laikydama vaiką savo rankose, maitindama jį savo krūtimis, rodydama jam savo meilę! Šią akimirką, ji atlieka Didžios Motinos Gamtos vaidmenį visiems savo vaikams. Tai neabejotinai yra šventas pašaukimas, kuris yra vertas visiškos pagarbos ir garbinimo.

Per šią kūrybinę energiją, kuri pulsuoja ir teka visoje Gamtoje, kuri teka medžiuose ir kuri išreiškia save per Žuvų ir amfibijų, ir keturkojų, ir paukščių, kurie skraido begalinėje erdvėje, kūrybinius organus, mes galime iš esmės save transformuoti. Jei moteris išmoksta valdyti šią didžiulę energiją, tada ji gali pakeisti savo egzistencijos lygmenį. Ji gali pakeisti save į kažką visai kito.

Pirmiau visko, moteris turėtų žinoti Lytinių Santykių Paslaptis. Tie laikai praėjo, kada lytiniai santykiai buvo laikomi “nuodėme”, “tabu”. Tik žinodama Lytinių Santykių Paslaptis ir išmokdama valdyti kūrybinę energiją, moteris galės transformuoti save ir pasaulį.

Nelaimei, su kiekviena diena vyrai ne tik degeneravo, bet taip pat jie paskatino degeneracinį procesą moteriškoje lytyje; jie paskatino moterį eiti Sanguliavimo keliu ir netgi paskatino link prostitucijos, kas yra daugiau nei pakankamos priežastys moteriai studijuoti Lytinių Santykių Paslaptis. Tokiu ir tik tokiu būdu, ji galės ne tik transformuoti save pačią, bet taip pat ir vyrą.

Be jokios abejonės, cheminiame ar metafiziniame susijungime slypi žmogaus transformacijos paslaptis. 

Cheminis ar metafizinis susijungimas, be abejonės yra susijęs su Didžiu Visuotiniu Susijungimu. Mes žinome, jog Amžinasis Vyriškasis (Principas) apvaisina Amžinąjį Moteriškąjį (Principą) ir pradeda gyvybę. Šie du principai priklauso Dievybei. Ne be reikalo buvo pasakyta: “egzistuoja du komponentai: vienas, kuris nusileidžia iš dangaus, iš Urano, ir yra vyriškas; ir kitas, kuris pakyla ir yra moteriškas. Šių dviejų jėgų susijungime slypi raktas visoms galioms”.

Stebėkite Šventą Kryžiaus ženklą: dvi sukryžiuotas linijas. Viena yra vertikali ir simbolizuoja vyrišką principą; kita yra horizontali ir simbolizuoja moteriškąją lytį. Jų abiejų susikirtime mes randame raktą išsigelbėjimui.Senovės Graikijos Paslapčių Mokyklose buvo minimas mistiškas aktas, kuris galėjo pakeisti pasaulį ir Žmoniją. Kad nešokiruočiau nei vieno aš paminėsiu šį raktą lotyniškai:

“Inmiscio Miembrum Virilis in Vaginae Feminam sine Ejaculation Seminis”.

Visais atvejais, vertikalaus falo patalpinime į horizontalią Cteis, žmogus randa visų galių šaltinį. Nelaimei, vienintelis dalykas ką vyrai ir moterys padarė iki šio laiko, tai pasinaudojo dviejų aspektų sukryžiavimo privalumu gyvuliškam dauginimuisi.

Taip moteris sugeba pasodinti vaiką ant egzistencijos kilimo sakydama: “būk”, ir taip įvyksta. Tokiu būdu, savo įsčiose moteris geba išnešioti Napoleoną ar Jėzų iš Nazareto, ar Hermį Trismegistą ir tada jam pasakyti: “egzistuok, egzistuok”; taip jis pradeda egzistuoti Saulės šviesoje. Taigi kiekviena moteris turi gebėjimą nepaprastam savęs sukūrimui taip pat, ji gali sukurti save savo pačios viduje. Ji gali transformuoti save į kažką visai kito, skirtingo, pasitelkdama vidinę esmę cheminio ar metafizinio susijungimo metu. Įdomu tai, kad ji turėtų suprasti kūrybinės energijos procesą, ypatingai kai prie jos prisiartina vyras, kai Adomas-Ieva yra susivieniję cheminio ar metafizinio susijungimo metu.  

Tomis akimirkomis, kai vertikalus falas kerta horizontalią Cteis, ten egzistuoja milžiniškos (visuotinės, kosminės) galios, kurios apsupa porą ypatingai spindinčia šviesa, švytinčia ir nepaprasta. Šios stebuklingos jėgos, kurios sugebėjo sukurti pasaulį, suformuoti jį iš to, kas kyla iš Chaoso, apglėbia porą, apsupa juos. Šiomis akimirkomis, vyras ir moteris (taip susijungę) suformuoja Tobulą Dvilytę Būtybę, Elohimą, aukščiausią būtybę.  

Akivaizdu, jog susijungę vyras ir moteris yra viena Būtybė, kuri turi galią valdyti gyvybę ir materiją, jie gali pagimdyti kitą būtybę iš chaoso. Tomis akimirkomis, jei žmogus žino nuostabų Trečiojo Logos Mokslą, jis gali realizuoti didžiulius dalykus. Šiose akimirkose, mes turime išsaugoti šią nepaprastą jėgą, kad išgrynintume save, transformuotume save, išvystytume kitus Esybės sugebėjimus viduje, išvystytume stebuklingus dalykus mūsų viduje, apie kuriuos net iš tolo nieko neįtariame, kad paverstume save į Angelus, į nenusakomas Būtybes.  

Moteris rankose laiko magiško mokslo raktą; ji turi juo pasinaudoti ir atverti skrynią, kurioje slypi tikrosios žinios.

Nelaimei, moterys, kaip ir vyrai, praranda dieviškas jėgas padarydamos klaidą ir pasiekdamos tai, kas organinėje biologijoje yra vadinama „orgazmu“ ar „spazmu“. Be to, jei moteris, šiomis akimirkomis, išmokys vyrą būtinybės „susilaikyti“, jei vietoj galutinės didžiulės aistros pasiekimo ji suras ryžto sulaikyti gyvulišką impulsą, kad išvengtų to, kas Organinėje Fiziologijoje ar Biologijoje yra vadinama  „orgazmu“ ar „spazmu“, tada jis [vyras] galėtų išsaugoti tas mistiškas Trečiojo Logos, Mahačohano, Induistų Šivos jėgas. Pasitelkusi šias subtilias jėgas, ji galės sukurti kažką visai skirtingo savo viduje. Ji galės pavirsti nugalėtoja. Ji pereis į ypatingą egzistencijos lygmenį. Ji daugiau niekada nebus varge ar skausme, nes jai ten nebebus Kančių. Daugelis savybių pasirodys visame jos organizme; ji bus visiškai kitokia. Moteris, taip transformuota savo pačios kūrybinių energijų, gali transformuoti vyrą ir visą pasaulį, nes moteris turi unikalią galią – suformuoti būtybes savo pačios įsčiose.

Moterys jau ir anksčiau sukūrė didžius vyrus, tie, kurie išsiskiria istorijoje yra: Krišna (Indijoje), Buda, Hermis Trismegistas, Jėzus iš Nazareto, Pranciškus iš Asyžiaus, Antanas Paduvietis, t. t. Kaip jie buvo suformuoti? Galbūt iš oro? Žymūs žmonės, kurie egzistavo visose epochose, iš kur jie atsirado? Tie, kurie išlaisvino tautas (kaip tie, kuriuos mes turime savo šalyje, Meksikoje, tokie kaip Hidalgo), iš kur jie kilo? Visi jie labai vyriški, ypatingai inteligentiški, įkvėpti, bet juos išnešiojo moters įsčios, jie kilo iš moters, kuri suformavo juos savo gimdoje, iš tos, kuri suteikė jiems gyvybę ir kuri pasodino juos ant to pačio egzistencijos kilimo.

Lygiai taip pat, Nyčės Antžmogis negali atsirasti iš jokios kitos vietos, kaip tik iš moters įsčių. Kaip tik dėl šios priežasties, išmintingos moterys kreipėsi į Jėzų iš Nazareto sakydamos:

„Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo, ir krūtys, kurias žindai!“  (- Evangelija pagal Luką 11:27)

Taigi vyrams nėra dėl ko labai didžiuotis, nes atsižvelgiant į mūsų turimą žinių kiekį, mokymosi mastą ir mūsų turimus intelektualinius sugebėjimus, mes buvome išnešioti moters įsčiose, ji suteikė mums gyvenimą ir pasodino mus ant egzistencijos kilimo.  

Moterys neabejotinai gali transformuoti pasaulį, jei tik to nori. Moteris savo rankose laiko Galios Raktą. Net ir vyriška biologija yra valdoma moters; tiesą sakant, moteris valdo vyro biologinę veiklą (Ji turi šią galia, ir tai yra nepaprasta, nuostabu). Vienintelis dalykas ką ji turi padaryti yra išsaugoti šią stebuklingą jėgą, Trečiojo Logos kūrybinę energiją. Ji turi neleisti jai ištrūkti, ji neturi leisti jai susilieti su visuotinėmis srovėmis. Kaip tik dėl šios priežasties vedusi moteris, cheminio ar metafizinio susijungimo metu, turi imtis pamokančio ir iš esmės kilnaus požiūrio.

Akivaizdu, jog Šventas Meilės Kultas kyla iš seniausių laikų Žemėje. Mes galime (Graikijoje) prisiminti Meilės Dvasininkes, Heteras. Jos buvo šventos tiesiogine to žodžio prasme, jos žinojo kaip elgtis su tuo, kas yra vadinama „Meile“, ir vyrai turėjo būti joms nuolankūs. Prisiminkime ten, Japonijos salose, Vyriausias Dvasininkes. Jos patarnavo tam, kas yra vadinama „Meile“.

Nelaimei, šio modernaus šimtmečio žmonės prarado tikrąjį Meilės jausmą. Šiuolaikinė moteris turi atsigręžti į senovinę išmintį, ji turi ugdyti vyrą. Lytiniai santykiai yra šimtu procentų šventi ir ji turėtų išmokyti vyrą gerbti meilę ir lytinius santykius. Jei moteris taip elgsis, ji sugebės pakeisti pasaulį.  

Visa paslaptis slypi šios nuostabios energijos, švento eliksyro, išsaugojime, kuris yra toks gyvybiškai svarbus žmonijai. Aš kartoju: „jei moteris išmoks išvengti spazmo, ji prikels naujus suvokimo pojūčius, kurie žmogui suteikia priėjimą prie Nežinomos Dimensijos, ir taip moteris pradės įgauti naujos inteligencijos, kuri įgalins ją išmintingai mokyti savo vaikus“.   

Jūs neturėtumėte pamiršti, jog kaip ir motina, moteris turi būti savo vaikų ugdytoja taip pat. Moteriai lemta ugdyti savo vaikus. Ką gi, toks yra mano supratimas.

Moteriai lemta suteikti vaikui jo pradinį ugdymą. Man jokiai būdais neatrodo teisinga, kad „Vaikų darželis“ suteiktų pradinį kultūros supratimą vaikui, kurį ji pagimdė. Manau, kad motinai lemta tai atlikti: užbaigti savo įsčių vaisių. Vėliau, vaikas galėtų mokytis aukštesnėje žmonijos mokykloje, universitete; tačiau jo pradinis supažindinimas yra namuose. Motina yra namų ašis, namų mokytoja, jai skirta mokyti savo vaikus.

Šiandien visa tai yra prarasta. Antikos laikais (Atlantidoje ir Lemūrijoje) motinos mokė savo vaikus namuose. Šiais smukusiais laikais, kuriuose mes aptinkame save, šiandienos moteris prarado daugelį savo nuostabių savybių dėl vyro degeneracijos. Vyras sukūrė klaidingą civilizaciją, mechanišką ir absurdišką gyvenimą. Taip pat jis padarė nusikaltimą paimdamas moterį iš namų. Dabar, kad moteris galėtų išgyventi šiame dvidešimto amžiaus chaose, ji nerado jokio kito vaisto, kaip tik pakeisti vyrą ofise, industrijoje, bankuose, komercijoje, fabrikuose, moksle, t. t. Ekstremaliai modernus vyras yra toks degeneravęs, jog dabar jis nesugeba išlaikyti savo namų; motyvų yra daugiau nei pakankamai, jog moteris neradusi jokios kitos išeities, ryžtingai įsijungė į kovą. Mes galime pamatyti pavyzdį JAV, kur moterys dirba mašinų gamyklose, avialinijų industrijoje, t. t. 

Nedegeneravusi rasė, progresuojanti rasė, yra kitokia. Einančioje pirmyn rasėje, moteris yra namų ašis, dvasininkė. Esminis pagrindas, ant kurio stovėjo namas Antikos laikais, nebuvo patriarchatas, o matriarchatas.

Dabar moteris turi grįžti į savo namus, bet tai nebus įmanoma, kol vyras nežinos kaip save dvasiškai atstatyti (regeneruoti). Be regeneracijos vyras nėra pajėgus išlaikyti savo moterį ar savo namus.

Artėja diena, kai mes pradėsime naują istoriją. Tai įvyks, kai lytiniai santykiai vėl bus šventi ir regeneravęs vyras persikels į užmiestį, kai jis ars žemę ir „braukdamas nuo kaktos prakaitą“ suteiks valgį savo žmonai ir vaikams.

Šiandieną yra toks laikas (man skaudu tai sakyti), kai degeneracija yra tokia gili, jog daugelis moterų turi dirbti, kad išlaikytų savo vyrą.

Matydamas visus šiuos dalykus, kurie liečia ypatingai svarbius klausimus, kuriuos keblu paaiškinti, aš matau skubią ir neatidėliotiną būtinybę išmokyti moterį Lytinių Santykių Paslapčių.

Pirmiausiai, moteris turi išvaduoti save iš daugelio suvaržytų požiūrių, ji turi pažvelgi į lytinių santykių studijas kitu kampu, nelaikydama seksologijos „tabu“ ar „nuodėme“, nelaikydama gėdos priežastimi, nelaikydama kažkuo užmaskuotu, t. t. Jei moters nori regeneruoti vyrą, ji turi tiesiogiai susidurti su Lytinių Santykių Paslaptimis; ji turi išmokyti vyrą šių Paslapčių. Nelaimei, „Intelektualus Gyvūnas“, klaidingai vadinamas žmogumi, netgi nežino kaip gerbti moteris, jis būna neištikimas lyg gyvūnas, be paliovos sanguliauja, švaisto pinigus, skirtus jo namams, bare, kazino, t. t.  

Neabejotinai, akivaizdi faktų realybė yra ta, jog moteris yra pašaukta prisiimti naują rolę. Jai reikia transformuoti save (pasitelkiant kūrybinę energiją) ir išmokyti vyrą regeneracijos kelio. Bet tai nebus įmanoma, jei ji neturės aukštesniojo elektro-seksualinio potencialo, kuris jai leis realizuoti tokį didingą darbą.

Kol moteris eis kartu su spazmu ar fiziologiniu orgazmu, ji nebeturės elektrinės galios, kuri yra reikalinga įtikinti vyrą. Kai kas nors bando įtikinti kitą, regeneruoti jį, atitraukti jį nuo barų ir mokyti atsakomybės kelio, tada būtina turėti nemažą įtaką, o įtakos neįmanoma turėti, jei moteris save seksualiai iškrauna.

Moteriai būtina yra išsaugoti savo pačios kūrybinę energiją. Tik tokiu būdu jis galės padidinti savo elektrinį potencialą, kad turėtų pakankamai jėgos ar įtakos transformuoti vyrą, atitraukti jį nuo barų ir išmokyti jį atsakomybės kelio, nurodyti jam regeneracijos kelią.  

Šiandien, būdamas su šiomis damomis gnostikėmis, aš noriu joms pabrėžtinai pasakyti, jog patriarchalinis Gnostiškojo Judėjimo centras dirba dėl žmogaus regeneracijos. Visos damos yra kviečiamos į mūsų kursus, į mūsų studijas; jos kviečiamos su tikslu dirbti dėl geresnio pasaulio.  

Verta apsvarstyti ne tik biologinius klausimus, bet taip pat ir psichologinius, susietus su moterimi, vyru ir namais. Moteris turi tapti šiek tiek daugiau subrendusia psichologiniu požiūriu. Daugelis damų, pvz., „išeina“ ištekėti ir vėliau santuoka žlunga. Moteris turėtų žinoti kurį vyrą jai pasirinkti, nes jis yra pamatas visą likusį jos gyvenimą.

Vieną dieną, visai nesvarbu kurią, aš nuėjau į banką. Man reikėjo išgryninti kelis čekius. Mane aptarnavo (labai susirūpinusi) kasininkė. Aš jaučiau gilų skausmą matydamas kaip nuodugniai ji mane nužvelgė nuo galvos iki kojų, kad paprasčiausiai išstudijuotų mano fizinę išvaizdą. Aš sugrįžau antrą kartą ir vėl viskas pasikartojo. Trečias vizitas – vėl tas pat, plius dar keistas koketiškumas. Į ką ji manyje žiūrėjo? Galbūt į mano psichologinę būseną, į mano mentalinę ar dvasinę pusę, ar ką? Į nieką iš to; ten tebuvo tik gryniausias koketiškumas. Žiūrėjimas į veido aspektus ar vyrišką kūną, su ketinimu vėliau jį pasirinkti kaip galimą vyrą ar bent jau gerbėją, yra šimtu procentų absurdas. Man beliko tik jausti gilų skausmą.

Pvz., kai kurios ledi, siekdamos turėti vyrą, yra susirūpinę dėl veido išvaizdos, fizinės išvaizdos (ar aukštas, žemas, storas ar plonas), ar jis gerai atrodo, ar jis gražus, ar jis paprasčiausiai yra bjaurus ir baisus, tačiau niekas, absoliučiai niekas, nėra suinteresuoti psichologija. Tai yra toks absurdas, lyg žiūrėti į baldą: ar jis gražus ar bjaurus, ar jis naudingas virtuvei, ar svetainei.

Santuoka yra nuostabiausias dalykas gyvenime. Noriu pasakyti, jog gyvenime egzistuoja trys svarbios akimirkos, trys nepaprasti įvykiai: pirmas yra gimimas, antras, santuoka, ir trečias – mirtis. Čia mes turime tris labiausiai išsiskiriančius įvykius gyvenime.

Moteris turi būti apdairi rinkdamasi vyrą, darydama tai ne pagal išvaizdą ar todėl, kad Trokšta ištekėti (jog nebūtų „viena“), kadangi tai yra absurdas. Kur moteris iš vyro, sakykim, nori padaryti savo „idealą“, psichologiškai nepajausdama tiesos, ten egzistuoja kažkas nesuderinamo. Daugelis vienišų damų ypač atkreipia dėmesį į apsimestinę pusę, figūrą, vieno ar kito vyro ekonominę padėtį. Jos bando vienaip ir kitaip jam įsiteikti, norėdamos būti patraukliomis, jos bando priderinti save prie to gyvenimo būdo ar gyvenimo ir anksčiau ar vėliau suklumpa.  

Tai nėra laimingos santuokos kelias. Tikroje meilėje egzistuoja visiškas savaimingumas; neegzistuoja joks dirbtinumas. Kai moteris vyre (akimirksniu) atpažįsta kūrybinę esmę, tada nebereikia jokių paviršutiniškų žodžių, nei pastangų prisitaikyti prie vienas kito mąstymo ar jausmų. Esant tikrai meilei, moteris žino ar vyras ją papildo, ar ne, ar jis yra jos, ar ne. Bet kai moteris žiūri į šį ar tą vyrą, kai ji kokiu nors būdu kažko nori iš jo, ji žino ar jame yra charakteristika, kuri nesutampa su jos natūralumu, jos Asmenybe, jos psichika ar individualia psichologine giluma.

Akivaizdu, jog jei moteris tiki mylinti vyrą, bet jaučia, kad ten egzistuoja kažkas nepriklausantis jai, galbūt charakterio bruožas, prie kurio, vienaip ar kitaip, ji prisiderina savo jausmais, tada tas vyras nėra jai skirtas. Tokia sąjunga žlugs.

Neįmanoma santuokos klausimą traktuoti klaidingu būdu, kadangi to rezultatas yra vadinamas skausmu. Kai žmogus pamiršta, jog santuoka yra vienas iš trijų svarbiausių gyvenimo faktorių, tada jis padaro nedovanotinas klaidas.  

Taigi vienišos damos turėtų daug mąstyti, kaip pasirinkti vyrą, partnerį. Būtina žinoti, kaip išlaukti. Trečiojo Logos kūrybinė energija gyvena ir pulsuoja visoje kūrinijoje, viskame, kas egzistuoja, ir kiekvienai moteriai yra suteikiamas vyras, tas, kuris skirtas jai Įstatymo. Tačiau jei vienišos damos yra užsispyrę ištekėti tik tam, kad ištekėtų, tada jos papildys savo gyvenimus dideliu skausmu.

 

Inverentialinės Taikos!
Samael Aun Weor

 

Paskaita „Woman's Saintly Predestination“, pagal Samael Aun Weor

 


 „Argi labai svarbu, kas  yra Mokytojas ar  Guru? Svarbu yra  gyvenimas, o ne jūsų  guru, ne Mokytojas,  lyderis ar dėstytojas,  kuris interpretuoja  jums gyvenimą. Tai jūs  turite suprasti  gyvenimą; tai jūs  kenčiate varge; jūs  esate tie, kurie nori  sužinoti mirties,  gimimo, meditacijos,  liūdesio prasmę ir  niekas negali jums to  pasakyti... Svarbu būti  šviesa pačiam sau,  būti savo pačio  Mokytoju ir sekėju,  būti ir dėstytoju, ir  mokiniu.“

     - Krishnamurti

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos