Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Kaip tvarkytis su problemomis


Gyvenime būtina išmokti nekurti sau problemų; verčiau, tinkamiau yra keltis į užmiestį, gyventi harmoningą gyvenimą su begaline erdve.

Problemos yra niekas kita, kaip tik Proto sukurtos mentalinės formos. Kas tai yra problema? Tai – mentalinė forma su dviem poliais: vienas yra teigiamas, kitas neigiamas. Šias formas palaiko protas ir kai protas jas nustoja palaikyti, jos daugiau nebeegzistuoja.

Ką mums reikėtų daryti? Išspręsti problemas? Ne, tai nėra tai, ko mums reikia. Tai ką tada? Mes turime jas panaikinti. O kaip jos yra panaikinamos? Paprasčiausiai jas pamirštant... Kai kažkas yra susirūpinęs, tekeliauja jis į užmiestį ir harmonizuojasi su visais padarais, su viskuo, kas egzistuoja, kas egzistavo ir kas egzistuos.

Penki žmogaus psichologijos centrai ir trejos smegenysSvarbiausia yra pamiršti problemas. Jūs man sakysite: „Problemų pamiršti neįmanoma“, bet tai padaryti yra įmanoma. Kai kažkas nori jas pamiršti, jam tereikia įdarbinti kitą organinės mašinos centrą.

Atminkite, jog žmogaus organizmas turi penkis labai svarbius centrus ar cilindrus:

  1. Pirmas yra intelektualinis centras, esantis didžiosiose smegenyse.
  2. Antras yra emocinis centras, kuris natūraliai randasi saulės rezginyje ir simpatiniuose nerviniuose centruose.
  3. Trečias yra motorinis centras, esantis aukštesniojoje nugarkaulio dalyje.
  4. Ketvirtas yra instinktinis centras, kuris randasi žemesniojoje nugarkaulio dalyje.
  5. Penktas yra seksualinis centras, neabejotinai esantis lytiniuose organuose.

Šie penki centrai yra pagrindiniai ir nepakeičiami, todėl mes turime išmokti jais naudotis.

Šiek tiek viską apjunkime. Pamąstykime tik apie intelektualinį centrą, t. y. tiktai apie intelektualų asmenį. Pagalvokime apie emocionalų asmenį ir pagalvokime apie motorišką-intstinktyvų-seksualinį asmenį. Tikiu, jog tokiu būdu, apjungdami, mes vienas kitą suprasime, taip?

Taigi intelektualus asmuo yra toks, kuris sukelia daug visokių problemų. Jei turite problemų, kaip jau ir sakiau, pamirškite jas; juk galiausiai svarbu nespręsti problemas, bet jas panaikinti, o kad taip įvyktų, mes turime jas pamiršti. Tai kaip mums elgtis? Mes turime įdarbinti emocinį centrą. Štai ką mums reikia padaryti, kadangi tai atlikus, intelektualinis centras ilsisi; taigi tokiu būdu mes pamirštame problemą. Tačiau jei mes norėtume dirbti su kitu centru, mes įdarbintume instinktinį-motorinį centrą, bet tai jau būtų kas kita.

Čia, šiame Ksočimilko miške, mes įdarbinome emocinį ir instinktinį-motorinį centrus. Emocinį mes įdarbinome dalindamiesi įspūdžiais, dalindamiesi laime; o instinktinį-motorinį įdarbinome jodinėdami arkliais ir vaikštinėdami šiame nuostabiame miške.

Gerai, aš jums pateikiu būdą problemoms panaikinti ir tai yra labai svarbu, argi ne taip?

Problemos namuoseVis dėlto, jūs visi galite bandyti man įrodyti, jog pasitelkiant tokią sistemą jūs, pavyzdžiui, negalite išspręsti paskolos būstui išmokėjimo arba skolos išmokėjimo, arba tai negali sukliudyti jūsų iškeldinimui iš jūsų namų, jei nuoma nėra sumokama, t. t. Aš jums pasakyčiau, kad faktai yra faktai ir jie patys išsirutulioja, tačiau problema yra kažkas kito. Problema yra kažkas, ką sukuria protas; kai Žmogus ją panaikina, problema pati nustoja egzistuoti.

Žmonės bijo spręsti problemą, jie bijo ją pamiršti, o tai yra labai rimta. Jie, pavyzdžiui, mano: „Jei aš nesumokėsiu nuomos už savo namą, jie mane iškeldins, aš turėsiu palikti namus ir kurgi aš eisiu?“. Matote, tai – baimė.

Pirmiausiai, prieš ką nors darant, žmogus turi išmokti nebijoti; tai yra pats svarbiausias dalykas – nebijoti. Gyvenimas mums pateikia daug malonių staigmenų, kai nustojame bijoti. Kartais nutinka taip, jog tai, kas atrodė neišsprendžiama, tampa išsprendžiama; kas atrodo yra problema su tiesiog begale kliūčių, tampa daug paprasčiau, nei išgerti puodelį vandens. Taigi, galų gale, baimė yra nereikalingas dalykas, teisingai?

Būdamas susirūpinęs žmogus iš tikrųjų žaloja protą. Susirūpinimas sukuria problemą, kurioje yra įkalinamas protas. Akivaizdu, jog problema su jos dviem poliais – t. y. vienu teigiamu, kitu neigiamu - yra niekas daugiau, kaip mentalinė forma, sukurianti konfliktą viduje, o tada ateina susirūpinimas, žalojantis protą ir taip pat smegenis.

Tai, ką jums visiems rekomenduoju, yra išmokti gyventi akimirka iš akimirkos, momente iš momento. Išmokite gyventi be jokių susirūpinimų, be problemų formavimo. Kai kažkas išmoksta gyventi sekundė iš sekundės, akimirka iš akimirkos, savęs neprojektuojant į ateitį ir be skausmingos praeities naštos, tada jis mato gyvenimą kitu kampu, jis jį mato kitaip, labai skirtingai. Darykite šią praktiką, ją jums rekomenduoju.

Taip atsitiko, kad jums visiems apie tai kalbu čia, šiame Ksočimilko miške, kadangi mes matome daug laimingų žmonių; vieni pasirodo, kiti dingsta iš akių, jodinėdami arkliais visose šiose giraitėse. Vargšai ateina čia bėgdami nuo problemų, kurias iš tikrųjų jie patys susikūrė. Tačiau kad ir kaip jie norėtų pabėgti, jei jie jų neužmirš, problemos ir toliau egzistuos. Taigi mano patarimas jums: niekada nieko nebijokite.

Bet tuo aš nenoriu pasakyti, jog nieko nereikia daryti, nereikia dirbti, nereikia uždirbti pinigų pragyvenimui ar atiduoti skoloms, t. t. Visa tai turi būti daroma, tačiau daroma nekuriant problemų prote.

Išmokite valdyti trejas smegenis (intelektualines, emocines ir motorines) ir jūs pamatysite, kaip keičiatės.

Jei egzistuoja emocinis susirūpinimas, pakeiskite centrą: įdarbinkite instinktines-motorines smegenis; išeikite ir linksmai praleiskite laiką, eikite pajodinėti, bent jau pasivaikščiokite, tačiau darykite kažką skirtingo ir jūs pamatysite, kaip jūsų gyvybingumas nesumažės, jūsų fizinis kūnas nuostabiai pagyvės, t. t.

Taigi duodu jums tokį patarimą.

Toli Azijoje randasi labai įdomus budistų vienuolynas. Ten vienuoliai gyvena po keturis ar penkis šimtus metų, kadangi jie žino kaip naudotis intelektualinėmis, emocinėmis ir motorinėmis smegenimis. Kai jie pavargsta nuo intelektualinių smegenų, jie naudojasi emocinėmis; kai pavargsta nuo emocinių smegenų, jie naudojasi motorinėmis-instinktinėmis smegenimis. Tokiu būdu jie išsaugo savo energiją ir neišeikvoja savo gyvybinių verčių.

Egzistuoja tie, kurie yra įsitikinę, jog kai žmogus ateina į šį pasaulį, taip yra todėl, kad jis turėjo gimti tą dieną ar tą nustatytą valandą. Na, su tuo nesutikti negaliu, tačiau jie galvoja, kad žmogus turi mirti iš anksto nulemtą dieną ir taip pat tam tikro amžiaus; štai šitai ir yra diskutuotina. Nutinka taip, kad karmos Viešpačiai kiekvienam iš mūsų suteikia nustatytą kiekį gyvybinių verčių, kurios yra patalpinamos į intelektualines, emocines ir motorines smegenis. Jei žmogus išsekina kurias nors vienas smegenis, jis labai greitai miršta; tačiau jei jis išsaugo savo gyvybines vertes, jis gali gyventi iki devyniasdešimties ar šimto metų amžiaus ir netgi dar ilgiau. Taigi mums reikia išmokti naudotis trejomis smegenimis. Ar supratot? Suvokite tai, kadangi aš jums kalbu apie intelektualų asmenį, apie emocionalų asmenį ir apie motorišką-intstinktyvų asmenį.

Todėl išmokite palaikyti savo trejas smegenis visiškoje Pusiausvyroje ir jūs pamatysite, kad galite išsaugoti savo gyvybines vertes ir nugyventi ilgą gyvenimą. Tai panašu į asmenį, kuris kelionei pasiima atitinkamą sumą pinigų. Jei jis švaisto pinigus, jis nepasieks kelionės tikslo, bet jei juos tausoja, jis net tik pasieks kelionės tikslą, tačiau dar ir turės išteklių puikiam viešbučiui ir ramiam grįžimui į namus.

Taigi, aš kartoju: išmokite naudotis savo trejomis smegenimis. Ar suprantate mane?

Žmogus visada miršta dalimis. Pažiūrėkite į Frankliną D. Ruzveltą; jis pradėjo mirti kai tapo paralyžiuotas, t. y. jo motorinių smegenų paralyžius buvo pradžia, kuri galiausiai sukėlė jo pačio mirtį. Kas liečia kitus asmenis, egzistuoja tie, kurie miršta dėl savo intelektualinio centro: jie taip intensyviai piktnaudžiauja intelektualiniu centru, turi tiek daug rūpesčių, kad jie išeikvoja šiose smegenyse patalpintas vertes ir taip viskas prasideda, kol galiausiai jie miršta. Taip pat yra tie, kaip kad žymieji kino aktoriai, kurie piktnaudžiauja emocinėmis smegenimis; jie pradeda piktnaudžiauti savo emociniu centru, kol galiausiai šis piktnaudžiavimas pakenkia jų širdžiai ir jie miršta.

Tokia yra ši žmonija. Jums nederėtų eiti tokiu keliu. Išmokite palaikyti savo trejas smegenis visiškoje pusiausvyroje; nešvaistykite gyvybinių verčių ir jūs pasieksite senyvą amžių.


Samael Aun Weor


 „Nesielvartauk, kad  žmonės tavęs  nepažįsta, liūdniau, kai  tu nepažįsti žmonių.“ 

       - Konfucijus

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos