Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Bendrasis Kosminis Trogoautoegokratinis Dėsnis


Tiesos vardu aš privalau pasakyti, jog egzistuoja didis dėsnis, kuris gali būti vadinamas Bendruoju Kosminiu Trogoautoegokratiniu Dėsniu. Šis dėsnis turi du fundamentalius, svarbiausius faktorius - praryti ir būti prarytam. Kitaip tariant, tai - abipusė visų organizmų mityba. Neabejotinai didesnė žuvis visada prarys mažesnę, džiunglių tankumoje silpnesnis bus įveiktas stipresnio; taigi toks yra gyvenimo dėsnis.

Nesvarbu ar mes būsime daugiau ar mažiau vegetarai, tiesa yra ta, jog tamsiame kape mūsų kūną suės kirminai, kadangi Bendrasis Kosminis Trogoautoegokratinis dėsnis turi būti įvykdytas.

Neginčijamai visi organizmai minta vieni kitais, pvz.: jei mes nusileisime į Žemės vidų, tai atrasime metalą, kuris tarnauja kaip gravitacinis tarpininkas evoliucionuojančioms ir devoliucionuojančioms gamtos jėgoms. Aš pabrėžtinai kalbu apie varį (Cu). Pavyzdžiui, jei mes nukreipsime teigiamą elektros energijos faktorių į šį metalą, tai tada šešto jausmo pagalba galėsime paliudyti apie nuostabų Evoliucionavimo procesą molekulėse ir atomuose. Jei nukreipsime neigiamą jėgą, tada mes pamatysime atvirkštinę raidą, t. y. labai panašų devoliucijos procesą mes matome šių laikų smunkančioje žmonijoje. Ir natūralu, jog neutrali jėga tokį metalą išlaikytų statinėje ar neutralioje būsenoje.

Akivaizdu, jog vario spinduliavimas taip pat yra perduodamas kitiems metalams, kurie randami Žemėje, ir atvirkščiai; tų metalų emanaciją priima varis, taigi taip, Žemės viduje esantys, metalai yra abipusiškai maitinami. Štai toks yra Bendrasis Kosminis Trogoautoegokratinis dėsnis.

Stulbina žinoti, kad visų metalų, esančių Žemės gelmėse, kur jie ir vystosi, spinduliavimas yra perduodamas į kitas planetas beribėje erdvėje. Taip, Žemės emanacija pasiekia jų vidų, t. y. Žemės vibracijos atkeliauja į mūsų Saulės sistemos kaimyninių planetų gyvas gelmes. Žemės spinduliavimas yra sugaunamas tų metalų, kurie randasi jų viduje; tos planetos tokiu pat būdu irgi spinduliuoja, taigi jų iradiacija yra energetiniai bangavimai, kurie pasiekia mūsų pasaulio vidų, kad pamaitintų mūsų planetos, ant kurios mes gyvename, judame ir turime savo Esybę, metalus.

Visi pasauliai yra palaikomi vieni kitų, tai yra akivaizdu ir neginčijama. Taigi kosminė pusiausvyra yra pagrįsta šiuo abipusišku planetiniu mitybos dėsniu. Tai stulbina, tiesa? Taip, nuostabu yra žinoti, jog per šią abipusišką mitybą tarp pasaulių, vieniems palaikant kitus, yra suderinama nuostabi ir tobula planetinė pusiausvyra.

Iš tikrųjų vanduo, esantis visuose pasauliuose, yra pagrindinis maisto šaltinis šio didžio Amžinojo Bendrojo Kosminio Trogoautoegokratinio dėsnio kristalizacijai. Akimirką pamąstykime, kuo taptų mūsų planeta Žemė, kas nutiktų visiems augalams, gyvūnams ir visiems padarams, jeigu vanduo išgaruotų, pradingtų, išnyktų? Akivaizdu, kad mūsų pasaulis taptų didžiuliu mėnuliu, kosminiu lavonu ir didysis Amžinasis Bendrasis Kosminis Trogoautoegokratinis dėsnis negalėtų kristalizuotis, kadangi visi padarai žūtų iš bado.

Šis didis dėsnis paklūsta švento Triamazikamno ar Triamenzano (Trijų Šventųjų) ir švento Heptaparaparshinokh (Septynių Dėsnis) dėsniams. Atidžiai stebėkime švento Triamazikamno dėsnio eigą: pvz., aktyvusis principas priartėja prie pasyvaus principo arba, tiksliau, auka (pasyvusis principas) yra praryjama aktyvaus principo; toks yra šis dėsnis, teisingai? Aktyvusis principas yra teigiamas polius, pasyvus principas yra neigiamas polius, o juos abu sutaikantis principas yra trečioji jėga, neutrali jėga. Trijų dėsnis susideda iš trijų principų: Šventojo Patvirtinančiojo, Šventojo Paneigiančiojo ir Šventojo Sutaikančiojo. Pastarasis, žinoma, yra jėga, kuri sutaiko patvirtinančiąją jėgą su paneigiančiąja jėga; taigi taip auka yra suėdama grobuonies su kuriuo ji derinasi, pagal minėtą dėsnį. Supratote?

Kitas pavyzdys: tigras suėda paprastą kiškį; tigras čia būtų Šventoji Patvirtinančioji, kiškis Šventoji Paneigiančioji, o juos sutaikanti jėga būtų Šventoji Sutaikančioji. Taip funkcionuoja Amžinasis Bendrasis Kosminis Trogoautoegokratinis dėsnis.

Dar kartą, erelis yra Šventoji Patvirtinančioji, vargšas viščiukas – Šventoji Paneigiančioji, o kai erelis sulesa viščiuką, trečioji jėga, Šventoji Sutaikančioji, sutaiko juos ir padaro juos unikalia visuma. Ar šis dėsnis yra žiaurus? Taip, kaip tik taip ir atrodo. Ką mes galime padaryti? Toks yra pasaulių dėsnis; jis visada egzistavo, jis egzistuoja, jis visada egzistuos. Dėsnis yra dėsnis ir jis yra įvykdomas nepaisant nuomonių, sąvokų, papročių, t. t.

Nepaisant to, tęskime, nes svarbu prisikasti dar giliau, prasiskverbti iki pačio šio dalyko dugno. Tiesą sakant, iš kur atsiranda šis Amžinasis Bendrasis Kosminis Trogoautoegokratinis dėsnis? Aš sakau, jog jis kyla iš visa perskverbiančio, visa žinančio, absoliučiai gailestingo ir aktyvaus Okidanokh.

Toliau, iš kur išsiskleidžia šis aktyvus Okidanokh? Kokia yra jo Causa Causorum? Neginčijamai, jo kilmė ar priežastis yra nekas kitas, kaip šventas Sauliškasis Absoliutas. Taigi šventas Okidanokh išsiskleidžia iš šventos Absoliuto Saulės, tačiau nepaisant to, jog šis aktyvus Okidanokh, kaip mes galime sakyti, yra pasauliuose, jis nelieka visiškai įtrauktas juose, kadangi jis negali būti įkalintas netgi jei, dėl savo kūrybiško pasireiškimo, jis turi pasidalinti į tris jėgas, žinomas kaip teigiama, neigiama ir neutrali.

Kosminio pasireiškimo metu kiekviena iš trijų jėgų veikia atskirai, tačiau jos visada išlieka suvienytos savo ištakų, tai yra švento Okidanokh. Po bet kokio pasireiškimo, šie trys faktoriai ar veiksniai – teigiamas, neigiamas ir neutralus – vėl susijungia, vėl susivienija su šventu Okidanokh. Taigi Mahamanvantaros pabaigoje, visas, absoliutus ir jungtinis šventas Okidanokh yra vėl absorbuojamas švento Sauliškojo Absoliuto.

Taigi patys pamatykite, mieli broliai ir seserys, Amžinojo Bendrojo Kosminio Trogoautoegokratinio dėsnio kilmę. Tokiu būdu, kai mes pradedame nuo šių pagrindų, vegetarizmas lieka be pagrindo. Akivaizdu, jog vegetarizmo fanatikai iš to padarė virtuvės religiją ir tai iš tikrųjų yra apgailėtina.

Didieji Tibeto Mokytojai nėra vegetarai. Tie, kas abejoja mano žodžiais, gali perskaityti knygą „Beasts, Men, and Gods”, ją parašė žymus lenkų tyrinėtojas būdamas Tibete, kurį mokytojai mielai priėmė. Šio pavyzdžio intriguojantis aspektas yra tas, jos jis rašė, kad jautiena buvo pagrindinis maistas visuose banketuose ir iškilmėse, kuriuose jis pabuvojo. Vegetarizmo fanatikams mano žodžiai gali atrodyti absurdas, nepaisant to, minėtos knygos autorius Ferdinand Ossendowski, bus pamalonintas, nes pamatys, kad aš suvokiau šį svarbų aspektą.

Absurdas teigti, jog didieji Tibeto mokytojai yra vegetarai. Didis inicijuotasis Sen Žermenas, Rakoczy princas - žymus Baltosios Brolijos mokytojas, kuris vadovauja pasaulinės politikos spinduliui – žmogus, kuris dirbo Liudviko XV laikais, niekada nesiskelbė esąs vegetaras. Žmonės jį matė valgant viską iškilmių metu, pvz: kai kurie netgi pakomentavo kaip jis mėgavosi vištiena.

Taigi iš kur atsiranda šie klausimai apie vegetarizmą, neabejotina, jog vegetariškos mokyklos eina prieš Amžinąjį Bendrąjį Kosminį Trogoautoegokratinį dėsnį; tai yra akivaizdu. Iš kitos pusės, gyvulių proteinai jokiu būdu neturėtų būti niekinami, kadangi jie yra būtini mūsų mitybai.

Aš buvau fanatiškas vegetaras ir tiesos vardu pasakysiu, jog nusivyliau šia sistema. Vis dar prisimenu tą laiką Sierra Nevadoje, kai aš norėjau vargšą šunį padaryti visišku vegetaru; gyvūnas suprato, perėmė sistemą, bet išmokęs iš karto nustipo. Aš stebėjau šio padaro simptomus, jo silpnumą prieš jam nustimpant. Jau daug vėliau, kaimyninėje Salvadoro respublikoje, tokie patys simptomai pasireiškė ir man. Vieną dieną, kai aš ėjau namo gatve, kuri buvo ilga ir daugiau vertikali nei horizontali, kadangi ten buvo šlaitas, aš pradėjau labai prakaituoti ir kiekviename žingsnyje manyje augo silpnumas; aš maniau, kad mirsiu. Man neliko nieko kita, kaip tik kreiptis į mokytoją Litelantes, mano žmoną, ir paprašyti jos iškepti man jautienos. Ji taip ir padarė, o aš suvalgiau jautieną. Mano energijos grįžo į kūną, aš jaučiausi tarsi grįžęs į gyvenimą… Nuo to laiko aš sugrioviau iliuzijas apie vegetarišką sistemą.

Čia, Meksikoje, aš kaip tik pažinojau vegetariškos mokyklos direktorių, aš susipažinau su juo vegetarų restorane, jis buvo vokietis. Jo kūnas siaubingai nusilpo, kol pasirodė tie patys simptomai, kaip šuniui mano eksperimente. Visiškai nusilpęs nelaimingas džentelmenas galiausiai mirė.

Taip pat aš pažinojau Lavahniny, jis buvo gastrologas, jogas ir dar bala žino kas; jis buvo nepakeliamas vegetaras fanatikas ir atstovavo Apskritojo Stalo Universitetą čia, Meksike. Jo organizmas labai nusilpo dėl vegetarizmo ir pasirodė tie patys simptomai, kaip vargšui šuneliui iš mano eksperimento, ir jis mirė.

Todėl, mieli draugai ir broliai, beskaitantys šią knygą, jūs turite žinoti, jog Amžinasis Bendrasis Kosminis Trogoautoegokratinis dėsnis egzistuoja ir, kad mums nėra prasmės bandyti apeiti tokį šventą dėsnį, kuris, kaip jau minėjau, kyla iš aktyvaus Okidanokh; šio dėsnio neįmanoma pakeisti.

Aš nenoriu tuo pasakyti, kad mes turime tapti besaikiais mėsėdžiais, ne. Geriau yra pasiekti Pusiausvyrą. Dr. Krumas-Heleris teigė, jog mūsų valgoma mėsa turėtų sudaryti apie 25% viso maisto raciono; čia aš pritariu mokytojui Huirakoča.  

Kartoju, nesvarbu kiek vegetariški mes tapsime, dėsnis bus įvykdytas; taigi mums patekus į laidojimo karstą, nesvarbu ar mums patinka tai, ar ne, kirminai praris mūsų kūną, kadangi dėsnis yra dėsnis. Tai yra akivaizdu, teisingai?

Karvės yra vegetarės 100%, vis dėlto, kaip teigė didis inicijuotasis, mes niekada nematėme inicijuotos karvės.   

Jei vengdami valgyti mėsą, mes galėtume pasiekti gilią Savirealizaciją, aš jus galiu patikinti, jog netgi jei dėlto mirčiau, aš nustočiau valgyti mėsą ir kitiems patarčiau taip daryti. Tačiau niekas netaps tobulesnis nevalgydamas mėsos.

Kai kas netgi teigia, kad kaip gi jie gali talpinti gyvulių elementus į savo organizmą, jei jie jau kelyje link tobulumo ir t. t.? Tie, kas teigia tokius dalykus, ignoruoja savo pačių vidinę sandarą; iš tikrųjų jiems jau geriau suvalgyti gabalėlį mėsos, nei ir toliau tęsti su tais visais žvėriškais Agregatais, kuriuos jie nešiojasi savo psichikoje.

Žmogaus kūno pagrindas yra gyvybinis kūnas, teosofų minimas kaip linga-sarira. Kas egzistuoja už šios gyvybinės gelmės gyvuose ir „intelektualiuose humanoiduose“? Tai – gyvuliški agregatai, tie psichiniai agregatai, kurie įasmenina mūsų klaidas, tai – mūsų aistrų bjaurios pabaisos.

Todėl geriau pašalinti tuos bjaurius monstrus, nei nuogąstauti dėl, valgio metu ant mūsų stalo pateikto, mažo gabalėlio mėsos. Kai mes valgome jautieną ar vištieną, mes nedarome sau nieko žalingo, tačiau mes žalojame save tais žvėriškais agregatais, kuriuos nešiojamės viduje. Dar daugiau, mes taip pat pakenkiame ir šalia esantiems žmonėms, ir tai yra dar blogiau.

Argi pyktis nėra bjauri pabaisa? Kaip dėl godumo, gašlumo, pavydo, išdidumo, tingumo ir apsirijimo? Ir ką mes galime pasakyti apie visus tuos monstrus, mūsų nešiojamus viduje, kurie vaidina šmeižto, liežuvavimo, gandų ir t. t. vaidmenį?

Mums geriau nenusiplauti rankas, kaip daro veidmainiai, ir nesigirti esant Šventaisiais; atėjo metas, kai mes turime tapti labiau visapusiškais. Svarbu mirti (savo) viduje, čia ir dabar. Vis dėlto, šiais teiginiais aš nenoriu atmesti maisto atrankos. Pvz.: jokiu būdu negalėčiau jums patarti valgyti kiaulienos; jau yra žinoma, kad kiaulės skleidžia žalingą dvasinį poveikį ir turi ypatingai sužvėrėjusią psichiką, kuri kenkia mūsų organizmui.

Sveikas maistas yra tinkama galvijų mėsa, vištiena; bet tik vartojant saikingai, nes perteklius yra žalingas ir kenksmingas.

Na, mano brangūs broliai ir seserys, tikiu, jog šito mano pasisakymo apie vegetarizmą jums pakaks ir jūs žinosite kaip reikia maitinti savo kūną nenuklystant į trūkumą ar nesaikingumą, išlaikant tobulą pusiausvyrą; štai ir viskas.

 


Paskaita „The Common-Cosmic Trogoautoegocrat Law“, pagal Samael Aun Weor

 


    „Kas su Dievu, ir     Dievas su tuo.“

    - Lietuvių liaudies     išmintis

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos