Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Alkionė ir Negatyvios Emocijos


1962 m. vasario 4 d., tarp antros ir trečios valandos po pietų, prasidėjo Vandenio Era ar Vandens Nešėjo amžius.

Tuomet nutiko įvykis, galbūt įstrigęs jūsų atmintyje. Aš turiu omenyje pasaulių ar planetų susitikimą, kuris tiksliai susiformavo po Vandenio žvaigždynu.

Tiesą sakant, tai buvo dangiška eismo grūstis. Tai buvo pasaulių susitikimas. Tada įvyko du užtemimai: vienas – Saulės, kitas – Mėnulio.

Prieš daugelį metų mes atkreipėme dėmesį į tokį kosminį įvykį ir netgi nurodėme valandą, kada tai įvyks. Mes apgalvotai tvirtinome, jog toks kosminis įvykis įvyks 1962 m. vasario 4 d. tarp antros ir trečios valandos po pietų (tai yra konkretus faktas, kuris realiai įvyko).

Mes dvidešimt metų kartojome tuos pačius faktus. Taigi, kai šis įvykis galiausiai įvyko, nei vienam Gnostiškojo Judėjimo broliui ar sesei tai nebuvo kažkas naujo. Jie tik parėmė tai, į ką mes, iš anksto numatę, buvome atkreipę dėmesį.

Tais metais, tą dieną ir valandą, vykęs pasaulių susitikimas nevyksta kiekvieną dieną, bet tik prasidedant naujai erai. Taigi faktai lieka faktais ir mes turime lenktis prieš šiuos tikrus įvykius.

Tačiau tai dar nėra viskas, nuo mūsų jau minėtos datos įvyks kažkas visai kito.

Mes jau žinome, jog Vandenis yra era valdoma Saturno ir Urano, o tai yra absoliučiai revoliucinga...

Alchemijoje Saturnas yra vaizduojamas juoda varna, t. y. „sugrįžimu į pirminį, pirmapradį Chaosą“.

Kas liečia Uraną, tai jau pilnai buvo pademonstruota, jog jis 100% yra revoliucingas, katastrofiškas.

Sąsajoje su žvaigždėmis, egzistuoja įvykiai, fenomenai, apie kuriuos verta žinoti.

Daug kas yra pasakyta apie Alkionę ir tai mus skatina susimąstyti. Vieną kartą, būdamas aukštesnėse dimensijose, aš išplėstai su juo kalbėjaus. Tada aš įsitikinau, kad jis tikrai yra didžios Baltosios Brolijos adeptas.

Jis pabrėždamas minėjo žvaigždę Alkionę ir taip pat kalbėjo apie Krišnamurtį. Kažkokiu tai būdu jis susiejo K. M. su ta žvaigžde. Tai yra giliai reikšminga.

Žvaigždė Alkionė yra ypatingai kerinti saulė. Daugelis kitų saulių sukasi apie tą saulę.

Mums buvo pasakyta, kad virš mūsų šviečianti Saulė yra septinta saulė, besisukanti apie šią žvaigždę Alkionę. Savaime suprantama, jog to nepripažins oficialaus mokslo protingi žmonės, tačiau mes, ezoterikai, neignoruojame realybės, kas liečia tos didžios saulės svarbą.

PlejadėsAplink Alkionę egzistuoja didžiulė pasaulių struktūra. Ten yra septynios saulės ir kiekviena iš jų šviečia, suteikdama gyvybę savoms planetoms ir jų palydovams (šios planetos sukasi savo orbitomis apie kiekvieną iš šių saulių). Mes negalime paneigti, jog mūsų Saulė turi savo pasaulių ar planetų grupę, kuriai ji šviečia ir suteikia gyvybę.

Kai Žmogus suvokia šių saulių sistemų išdėstymo modelį ir suvokia kaip jos sukasi apie savo gravitacinius centrus, tada jis tvirtais žingsniais eina pirmyn žinių srityje.

Plejadės [Red.: sietynas] yra paminėtas šventuose raštuose, paminėtas Biblijoje ir daugelyje ezoterinių mokymų. Alkionė kaip tik ir yra pagrindinė Plejadės saulė, apie ją sukasi septynios saulės (mūsų Saulė yra septinta besisukanti apie Alkionę).

Kiekviena saulė yra saulės sistemos centras, Alkionė yra septynių saulės sistemų centras.

Tai verta trumpai apmąstyti.

Prisiminkime Saturną su jo žiedais iš akmenų, meteorinio smėlio ar uolų, t. t. Tuos žiedus teturi išskirtinai tik Saturnas. Tačiau vertinga žinoti, jog Alkionė taip pat turi žiedus. Šie žiedai yra didesni nei Saturno. Skirtingai nei Saturno žiedai, kurie yra sudaryti iš uolų, meteorinių akmenų ir kitų savitų medžiagų, Alkionės žiedai neabejotinai formuoja neskaidomą visumą ir yra radioaktyvūs. Šie žiedai yra sudaryti iš radiacijos.

Tačiau apie kokią radiaciją aš kalbu? Paprasčiausiai apie tą radiaciją, kuri yra elektrono suskaidymo į dalis rezultatas. Suskirstyti į dalis elektronai išlaisvina energiją, tokią energijos rūšį, kurią kai kurie autoriai vadina „manasiška“. Tai yra sanskrito kalbos terminas ir tam tikru aspektu jis yra susietas su Žemesniuoju Manas (žemesniuoju protu) ir su Aukštesniuoju Manas (aukštesniuoju protu; sanskrito kalba „manas“ reiškia Protą).

Taigi šie elektronai išlaisvina nežinomą energijos rūšį.

Akivaizdu, jog jei „Intelektualus Gyvūnas“ (klaidingai vadinamas žmogumi) galėtų suskaldyti elektronus taip, kaip jis suskaldo Atomus, tada būtų iššaukta katastrofa, kuri paveiktų ne tik trijų dimensijų Euklido pasaulį, bet ir dar daugiau, tai galėtų paveikti Hod (emocijų pasaulio) ir Netzach (proto pasaulio) Sefirinius regionus, o galbūt netgi ir Tifereth (natūralių priežasčių pasaulį). Taigi šie regionai galėtų būti ypatingai pažeisti.

Jei koks nors žemietis mokslininkas galėtų suskaidyti elektroną, tada jis gautų visai kitokio tipo energiją, kitokią nei yra gaunama suskaldžius atomą; tai yra daug baisesnė energija nei vandenilinės bombos ar bet kokio kito mirtino elemento.

Laimei, mokslininkai nesugeba suskaidyti elektrono, kad galėtų pasinaudoti ten slypinčia energija.

Alkionėje vyksta suskaidymo į dalis procesai (elektronų sunaikinimo procesai). Šis fenomenas išlaisvina nežinomą energiją, kuri skiriasi nuo katodinių, rentgeno ar N spindulių.

1974 m. trys astronautai (kurie sklendė apie Žemę) pranešė apie nežinomą energijos rūšį, kurią oficialus mokslas neįtaria egzistuojant.

Akivaizdu, kad nuo 1962 m., konkrečiai nuo minėtų metų vasario 4-tosios, mūsų planeta Žemė (ir iš esmės visa Saulės sistema) gali kiekvieną akimirką pasinerti į stebinančius Alkionės žiedus. Šie žiedai nusidriekia daugelį šviesmečių; jie yra nepaprastai dideli.

Taigi, tam tikru momentu, mūsų Saulės sistema pasiners į Alkionės žiedus. Egzistuoja vos keli žmonės, įtariantys kas nutiks.

Paul‘as Otto Hess teigia, kad jei Žemė pirma panirs į žiedus, tai atrodys lyg degtų didžiulis laužas, lydimas fejerverkų vaizdingų šviesų.

Tačiau jei pirma panirs Saulė (ką ir rodo atlikti apskaičiavimai), minėta radiacija susidurs su Saulės spinduliais ir to rezultatas bus tamsa, kuri truks 110 valandų; po to viskas vėl atsistatys. Skirtumas tarp antro ir pirmo šio fenomeno aspekto yra tas, jog vietoj to, kad viskas atrodytų lyg didžiulis laužas, atsitiks taip, jog visa Žemė atsidurs tamsoje; tačiau realybėje tai nebus tamsa, kadangi šviesomis bus prisotinta viskas ir visi.

Pvz., tai lyg į Žemę krintantis meteoritų lietus (krintančios žvaigždės); kai tai pasibaigs, viskas atsistatys į normalų režimą.

Vis dėlto, Žemė, jau pasinėrus į Alkionės žiedus, bus veikiama ypatingos vibracijos.

Molekulės, ar jos būtų geležies, ar fosforo, ar kalcio, ar vario, ar azoto, ar anglies, t. t., bus visiškai modifikuotos dėl šios radiacijos. Kaip matote, tai reiškia pasikeitimą materijoje.

Mokslo žmonės tiki, jog jie pažįsta materiją, tačiau realybėje yra priešingai.

Jų turima sąvoka apie materiją yra tiesiog sąvoka ir nieko daugiau.

Materija, kaip substancija, fizikams yra nepažįstama.

Aš nesakau, kad fizinė materija negali būti sunaikinta, tačiau pati substancija, ta žymioji Iliaster, kuri ilsisi prarajos ar bedugnės erdvės visiškoje tamsoje didžios kosminės nakties metu, yra nesunaikinama. Tai nėra žinoma šiuolaikiniams mokslininkams.

Atomai pateikia daug siurprizų, apie kuriuos branduolinės fizikos mokslo žmonės netgi iš tolo nieko neįtaria.

Savo viduje atomai turi tai, ką hebrajai vadina „ugningomis dalelėmis“, „hashim“ arba „ugningomis sielomis“. Šios ugningosios sielos yra nuostabios. Be šių ugningųjų sielų, atomai negali išsidėstyti gyvoje materijos struktūroje.

Todėl realybėje niekas iš tikrųjų nežino pvz., kelių smėlio kruopelių galios. Mes galime būti tikri, jog niekas nežino kokia ten slypi jėga ar ką ji gali padaryti.

Hashim ar ugningosios sielos slypi kiekviename atome. Didieji Rytų burtininkai žino kaip dirbti su šiomis ugningomis atomų dalelėmis. Bet kokiu atveju, atomai yra pastūmėjami šių ugningųjų dalelių, ką akivaizdžiai įtaria ir šiuolaikiniai mokslininkai.

Taigi nepalaikykite sekančio tvirtinimo keistu teiginiu: Alkionės atomų ugningoji ar išjudinanti radiacija pakeis gamtos molekules.

Kai radiacija apgaubs Žemę, tai įvyks milžinišku mastu, tada nebebus nakties du tūkstančius metų. Visa Žemė bus apgaubta šio spinduliavimo ir mums nereikės Saulės šviesos norint matyti. Ši radiacija apšvies netgi giliausius urvus ir du tūkstančius metų nebebus nakties, o vien tik diena.

Taigi taip yra parašyta ir patys išmintingiausi žmonės su tuo sutinka.

Akivaizdu, jog tai, ką mes aiškiai teigiame šiandien, nebus priimta mokslo žmonių. Jie nesutiks su šiuo teiginiu jokiu būdu tiesiog todėl, jog tai nesiderina su jų moksliškais gabumais. Bet tai yra realybė.

Pakis visų būtybių organizmai, augalų, gyvūnų, t. t.

Daugelis šiandieną neegzistuojančių augalų, daugelis gyvūnų rūšių, kurių gemalai miega vandenynų dugne, uolose ar tolimiausiuose kalnuose, šios radiacijos bus atgaivinti ir galiausiai pradės egzistuoti.

Šis įvykis įvyksta kas dešimt tūkstančių metų. Tai buvo atsitikę anksčiau ir vėl atsitiks, kadangi šis fenomenas paklūsta dangiškajam išsidėstymui. Mūsų Saulės sistema neišvengiamai turi pereiti Alkionės žiedus.

Kai kurie žmonės gali sakyti, jog Alkionė yra labai toli, jog ji yra susijusi su Plejadėmis ir kad ji neturi nieko bendro su mūsų Saulės sistema. Taip ignoruojančiai kalbėti yra labai patrauklu.

Realybė yra tokia, kad virš mūsų šviečianti Saulė priklauso Alkionei; ji yra septinta. Ji yra saulė, kuri priklauso apie Alkionę besisukančių saulių sistemai.

Šis, pirmiau minėtas, įvykis vyks arba tesis du tūkstančius metų.

Alkionės žiedų spinduliavimas specifiškai įtakoja mūsų planetos sukimąsi. Tai reiškia, jog sukimosi greitis apie ašį bus mažesnis ir kaip to pasekmė, mūsų pasaulis tęs sukimąsi apie Saulę didesne orbita.

Žemės planeta atsidurs šiek tiek toliau nuo Saulės centro.

Mūsų planetos ašis taps vertikali ekliptikai, tai yra faktas.

Ašigaliai tirpsta dėl Žemės ašies nukrypimų. Taip jau buvo įvykę. Šiandieną magnetinis polius jau nebesutampa su geografiniu. 

Polių nukrypimą sustiprins milžiniška Alkionės radiacija.

Grafas Sen Žermenas pasakė: „Pirmiausiai pakis pavasario ir vasaros metų laikai“. Šis pavasaris (1977 m.) neturi nieko, kas priklauso pavasariui. Pavasarį mes turime toleruoti šaltą orą. Taip pat ir vasaros nebėra tokios pačios, atrodo, jog metų laikai išnyks. 

Tirpsta ašigaliai, o prisidėjus Alkionės spinduliavimui, šis tirpimas bus dar pagreitintas. Visą Šiaurę ir Pietus okupuos ledas, ir tik pusiaujo zona bus tinkama gyventi.

Artinasi naujas ledynmetis!

Žemė ir anksčiau kentėjo nuo buvusių apledėjimų, tačiau dabar artinasi dar vienas. Kaip niekada anksčiau, neseniai JAV pasireiškė ypatingai šaltas oras.

Kada mūsų planeta Žemė, ar geriau sakyti mūsų Saulės sistema, panirs į milžiniškus Alkionės žiedus? Kada mes pateksime į šiuos žiedus, kuriuos turime perskrosti kas dešimt tūkstančių metų?

To negali nuspėti nei vienas mokslininkas. Realiai tai yra nenuspėjama, tačiau nuo 1962 m. mes bet kurią akimirką galime ten pasinerti. Taigi nebūkite nustebę, jei vieną ar kitą akimirką mes įsiskverbsime į Alkionės žiedus.

Aš remiuosi faktais, 1974 m. Žemės orbitoje buvę astronautai mums pranešė apie keistą radiacijos rūšį.

Gamtoje įvyks šiurpus pasikeitimas, tai yra akivaizdu. Esami kontinentai pasiners, iškils nauji ir t. t.

Tačiau tik kai prisiartins Herkolubas, bus prieita paskutinė riba. Prieš tam atsitinkant, Žemė pasiners į Alkionės žiedus. Kaip tik tada mes suvoksime, jog fizinė prigimtis ne visada yra tokia pat.

Jei tikite, jog fizinė materija, iš kurios susideda mūsų pasaulis, visada egzistavo turėdama tas pačias matematines formules, tada jūs iš esmės klystate. Materija buvo skirtinga Poliarinėje, Hiperborėjos, Lemūrijos, Atlantidos epochose. Dabar, kai mes kirsime Alkionės žiedus, matematinės formulės visiškai pasikeis.

Pvz., dėl šios radiacijos medicinoje naudojami elementai taps nebevartotini. Formulės nusakančios gyvūnus išeis iš rikiuotės. 

Dabartinės fizikos žinios taps pajuokos objektu pasaulyje.

Viskas, ko moko moderni chemija, taps nenaudinga, kadangi patekus į Alkionės spinduliavimą, kelių metų bėgyje, chemija pakeis savo formules.

Taigi ir vėl mes tapsime švytuoklės dėsnio liudininkais.

Kad ir ką bekalbėtų užsispyrę žmonės, mes pradedame naują transformacijų ciklą, kuris prasidėjo 1962 m. vasario 4 d. tarp antros ir trečios valandos po pietų.

Mes visada remiamės faktais. Dar niekada nebuvo tokio grandiozinio susibūrimo danguje, kaip tas, kuris įvyko 1962 m. vasario 4 d.

Taigi nenustebkime, jog atėjus laikui mūsų Saulės sistema pasiners į Alkionės žiedus. Mes turime pasiruošti dabar. Daugelis neištvers radiacijos ir mirs!

Fizinė materija taps labiau radioaktyvi, fluorescencinė ir tai, iš vienos pusės, pasitarnaus mūsų dvasiniam darbui.

Akivaizdu, jog mes turime peržvelgti savo kasdieninį elgesį. Mes turime labiau viską apmąstyti, būti atsargūs su savo kritiškais nuteisimais ir atitinkamai labai atsargūs su savo negatyviomis emocijomis.

Gilindamiesi į psichologiją, mes atrandame didžiulę netvarką žmonių viduje. Visi yra paveikiami negatyvių emocijų ir tai yra labai rimta.

Vidiniam vystymuisi nėra nieko pavojingesnio už negatyvias emocijas.

Kai jus atakuoja negatyvi emocija, tai to įvykio metu jūs turite išreikšti geriausia ką turite savyje. Jeigu pasirodė pvz., negatyvi pavydo emocija, kuri jus tiesiog persmelkia iki kaulų smegenų, tada pasistenkite ir parodykite ypač harmoningą elgesį, tačiau ne dėl pavydo, o dėl savo kaimyno gerovės.

Jei jus virpina pykčio emocija, tada kalbėkite su išskirtiniu švelnumu ir vietoj to, kad būtumėte nusiminęs dėl įskaudinusio jus asmens, kalbėkite apie jį tik gerai. Taip mes nebūsime įskaudinti viduje.

Nėra lengva išreikšti gėrį, kai žmogus jaučia negatyvią emociją, tačiau kaip tik taip mes ir turime elgtis.

Jei mes jaučiame pasipiktinimo emociją, todėl, kad kažkas mums įkyrėjo, tada su juo kalbėkime su meile ir nuolankumu.

Nėra jokių abejonių, jog mes neturime likti paviršiuje. Mes turime pašalinti tuos nepageidaujamus psichologinius elementus, kurie akimirka po akimirkos mumyse sukuria negatyvias pykčio, pavydo, neapykantos, gašlumo, išdidumo, t. t. emocijas. Mažiausia ką galime padaryti, mes turime pašalinti psichologinius Agregatus, kurie sukėlė šias negatyvias emocijas. Taip mes nebūsime užgauti.

Akivaizdu, kad šis fizinis 48 dėsnių pasaulis yra ant pasinėrimo į Alkionės žiedus slenksčio. Taigi visi yra purtomi negatyvių emocijų, o už jas nėra nieko labiau užkrečiamo.

Egzistuoja bakterijos ir virusai, dėl to nekyla jokių abejonių. Bakterijos sukelia daugelį ligų rūšių, tai jau buvo pademonstruota laboratorijų mėgintuvėliuose.

Kalbat apie patogeninius virusus, tai jie yra be galo maži ir todėl labiau pavojingi. Stebėkime pvz., vėžio virusą. Nors kai kurie mano, kad jo izoliacija dar nebuvo įvykdyta, mes turime jus informuoti, jog Izraelyje virusas jau buvo izoliuotas. Mes tik nežinome kokiu vardu jis buvo pakrikštytas.

Mes jį pakrikštijome „Cancro“ vardu ir žinoma jau anksčiau apie tai plačiai kalbėjome. [plačiau skaitykite knygoje „Occult Medicine & Practical Magic”]. Jis yra toks smulkus, jog būtinas galingas elektroninis mikroskopas norint jį studijuoti.

Nepaisant fakto, jog virusai yra tokie mažyčiai, jie tampa vis labiau pavojingesni ir labiau užkrečiantys.

Vis dėlto negatyvūs žmonės, negatyvių emocijų aukos, tampa dar labiau užkrečiantys nei virusai ar bakterijos.

Žmonės niurzgos, kurie visada yra pilni pavydo, visada yra įžeidžiantys, žmonės su liguistu protu, žmonės kenčiantys nuo persekiojimo kliedesių, tie, kurie sako esantys apkerėti, esantys visų nekenčiami, yra negatyvūs ir užkrečia žmonių grupes. Jie užkrečia kitus.

Savo darbe mes izoliuojame tokius žmones. Jei jie nesuvokia, jei jaučiasi nuliūdę ir galvoja, jog mes jų nemylime, tai jie klysta. Mes juos mylim, tačiau tokiu būdu leidžiame suprasti, jog jie turi tapti pasitikinčiais savimi, draugiškais ir patraukiančiais.

Negatyvus asmuo gali užkrėsti kitus negatyvius žmones ir jei toks asmuo skaito paskaitą, tai jis užkrės tūkstančius žmonių. Tokie žmonės yra tūkstančius kartų pavojingesni nei virusai ir bakterijos.

Reikalinga nusakyti, kokie žmonės yra negatyvūs ir kokios emocijos yra negatyvios. Nepakanka pasakyti, kad šitas vyrukas yra negatyvus, o kitas toks nesąs. Svarbu tiksliai apibūdinti negatyvius žmones.

Jei asmuo rėkia, yra niurzgus ir visą dieną skundžiasi, ar jis yra pozityvus, ar ne?

Jeigu asmuo yra ypatingai gašlus ir jo gyvenimą apsprendžia gašlumo savybė, jei šis asmuo yra pilnas gąsdinančių emocijų ir kiekviename priešingos lyties asmenyje jis mato seksualinę galimybę, tai ką mes galime pasakyti apie tokį asmenį? Jei užtenka tik žvilgsnio iš priešingos lyties atstovo, kad jis susijaudintų ir pastoviai būtų gašlus, tai ką mes galime apie jį galvoti? Akivaizdu, jog jis yra negatyvus asmuo ir neabejotinai jis užkrečia kitus žmones. 

Jei akimirka po akimirkos asmuo visur keliauja persmelktas negatyvių emocijų, tai jis užkrečia visą pasaulį. Pikti žmonės, kurie pastoviai svaidosi žaibais ir griaustiniu, užkrečia kitus žmones savo pykčiu.

Atmintyje iškyla vienas atvejis apie mano draugą, kuris buvo įpratęs laikyti rankas užkištas už savo kelnių diržo. Taigi vieną dieną prie jo priėjo žmogus su ginklu rankoje ir paklausė: „Kas tau darosi? Nori turėti reikalų su manimi?“

Mano draugas atsakė: „ne!“.

 - Tai kodėl tu esi taip užkišęs rankas?

Mano draugas atsakė: „Tai toks mano įprotis“. Tada tas kitas sumurmėjo: „O, atleisk man, matai, aš esu prastos nuotaikos (piktas)“.

Čia kaip tik ir yra negatyvaus asmens, kuris užkrečia visą pasaulį, pavyzdys.

Tokie žmonės turėtų būti izoliuojami nuo grupių; jie nesupranta ar nesuvokia, jog jie yra negatyvūs. Jie mano, jog mes jų nemylime, bet mes mylime juos; tiesiog nutinka taip, jog jie yra užsikrėtę asmenys, kurie trukdo vidiniam ir giliam Esybės vystymuisi.

Klausykite, tai yra esminė šio reikalo pusė. Todėl, žvelgiant psichologiniu kampu, svarbu nepasiduoti negatyvių emocijų įtakai.

Mes norime aplankyti ar įžengti į erdvės sefirų regionus. Vienas dalykas yra suprasti sefirą ir visai kitas prasiskverbti į ją. Neabejotinai sefiros yra atominės ir mes, gnostikai, turime prasiskverbti į Gyvybės Medį.

Turime žinoti, kad egzistuoja daugybė sefirinių regionų erdvėje; prasiskverbti į juos yra nuostabu.

Tačiau kaip mes prasiskverbsime į kabalistinį Hod regioną, jei neturime psichologinio kūno? Egzistuoja psichologinės (astralinės) projekcijos. Skirtingi psichologiniai agregatai bet kuriuo momentu gali integruotis į visumą, kad galėtų prasiskverbti į sefirą Hod (astralinį pasaulį ar Pirmąjį Dangų). Tačiau tai tebūtų subjektyvus patekimas, ten nebūtų objektyvumo kaip, kad būna susikūrus antrąjį kūną (Astralinį Kūną). Šis kūnas turi būti sukurtas, kad būtų galima priimti šio regiono emocijas. Apie kokio tipo emocijas aš kalbu? Tai yra aukštesnės emocijos. Žemesnės emocijos yra kliūtis pajusti tai, kas yra Realybė (Dievas) ir trukdo Esybės psichologiniam vystymuisi.

Jei mes norime gimti iš naujo, susikurti antrąjį kūną, kad galėtume įsiskverbti į sefirinį Hod regioną (dangaus karalystę), tada mes neturėtume švaistyti savo energijų būdami neveiklūs ir leisdami negatyvioms emocijoms, tokioms kaip prievarta, neapykanta, pavydas, išdidumas, t. t., mus užvaldyti.

Tačiau jeigu žemesnės emocijos švaisto energijas, tai su kokia energija mes susikursime psichologinį kūną? Kaip tai bus pasiekta, jei mes eikvojame energijas?

Norint susikurti psichologinį kūną (gimti iš naujo), būtina išsaugoti mūsų energijas.

Tik tas gali tyrinėti Hod regionus (kur, pagal mokymus, šiuos neaprėpiamus regionus valdo neapsakomos būtybės, sauliškosios būtybės, pvz., Beni-Elohimai ar Dievo vaikai, gyvenantys tuose paslaptinguose regionuose), kuris išsaugo energijas, tik jis/ji gali pasinerti į Hod gilumą.

Nebūtų įmanoma prasiskverbti ar turėti priėjimą prie gyvenimo ir mirties paslapčių be kabalistinio Hod kūno. Tai yra akivaizdu.

Taigi pradėkime tausoti savo energijas. Kai mus supurto negatyvi emocija, verta žinoti, jog ją sukūrė psichologinis agregatas. Atlikę šio agregato (nuodėmės) stebėjimą, mes turime atiduoti jį meditacijos technikai, kad jį būtų galima suvokti ir pašalinti. Priešingu atveju, kaip kitaip mes tai padarysime?

Baisiausia, jog negatyvios emocijos žmogų paverčia melagiu. Melagis sukuria klaidingą ryšį, kadangi Dienų Senolio (mūsų Tėvo, esančio danguje, Tiesos) energija harmoningai ir tobulai teka per dešimt hebrajų kabalos sefirų iki ten, kol pasiekia Malkuth (karalystę), fizinį asmenį ar psicho-fizinį asmenį. Melagis netinkamu būdu pajungia save, viduje jis, su savo negatyviomis emocijomis, sukuria savo proto sutrikdymą ir galiausiai iš to pasirodo melas, kas yra klaidingas ryšys.

Žmogus gali būti melagis dėl negatyvios emocijos, kuri paverčia mus šmeižikais ir melagiais arba pats sąmoningai ir valingai toks būdamas. Bet kokiu atveju, tai yra negatyvūs proto ryšiai su Esybės Aukštesniaisiais Centrais. Taip yra sukuriamas sutrikdymas tarp proto ir Esybės aukštesniųjų centrų (todėl mes ir nesuvokiame dalykų, kokie jie yra iš tikrųjų).

Mes visada, bet kokia kaina turime sakyti tiesą, kad ir kas bebūtų. Sakyti tiesą ir tiktai tiesą yra akivaizdi šio reikalo esmė.

Taigi negatyvios emocijos žmones paverčia melagiais.

Melagių karma yra baisingumas, vaikai gimę su dvejomis galvomis, deformuoti vaikai, yra tokie, nes jie netinkamai buvo sujungti su Esybės aukštesniaisiais centrais. Šios sielos tyčia ir nuolatos melavo praeitame savo gyvenime, todėl, savo naujoje egzistencijoje, jos pasirodo su deformuotu kūnu.

Mes turime atkreipti į tai dėmesį.

Kai žmogus susikuria antrąjį psichologinį kūną, kuris mums leidžia patekti į sefirinius Hod regionus, jis pats gali patirti tai, kas yra melas, neteisingumas.

Mykolas yra tokios sefiros regentas ir akivaizdu, jog Jis stebuklingai spindi tame regione. Taigi kaip mes ketiname ištyrinėti tuos regionus, jeigu esame melagiai, jei esame negatyvių emocijų aukos? Akivaizdu, jog mes negalime to padaryti. 

Kaipgi mes ištyrinėsime Netzach regionus, jeigu neteisingai pajungiame save su aukštesniaisiais Esybės centrais?

Svarbu susikurti psichologinį Mentalinį Kūną, kad galėtume tyrinėti Netzach (mentalinio pasaulio) regionus.

Niekas negali susikurti psichologinio mentalinio kūno, jei jie leidžia save paveikti negatyvioms emocijoms. Tiesiog nepakaks energijų sukurti šį individualų protą, kuris mums leistų tyrinėti visuotinio proto psichologinius regionus.

Taigi norint ištyrinėti Hod ir Netzach regionus, būtina sakyti tiesą ir tik tiesą, ir joks asmuo negali sakyti tiesos, jei jį žemyn traukia negatyvios emocijos.

Mes turime paklusti Tėvui, esančiam danguje, o tie, kurie leidžia save paveikti negatyvioms emocijoms, nepaklūsta Tėvui. Tėvas yra Tiesa ir tik Tiesa. Todėl norint paklusti Tėvui, esančiam danguje, psichologiniai sąryšiai turi būti tobuli. Žmogus turi išmokti harmoningai ir teisingai sujungti save su Tėvu danguje.

Tas, kuris irgi susikūrė Sąmoningos Valios Kūną, taip padarė išmokdamas paklusti Tėvui.

Žymus kabalistas Schimeon Ben Jochai mini, jog savo gilumoje mes visi turime Dienų Senolį, tačiau tik vienetai žino kaip paklusti Ilgaamžiui.

Žmogus nemoka paklusti Dienų Senoliui, jei jis neatlieka Tėvo valios. Kai žmogus meluoja, jis neatlieka, danguje esančio, Tėvo valios. Dievo Tėvo valia nėra vykdoma, kai žmogus pasiduoda negatyvioms emocijoms.

Todėl, mieli skaitytojai, svarbu išmokti gyventi išmintingai. Svarbu save ištyrinėti, atidžiau save stebėti.

Taigi dabar mes įžengsime į ypatingą epochą. Didžioji atranka jau prasidėjo. Ne visa ši žmonija, dabar gyvenanti Žemės paviršiuje, tarnaus kaip sėklų terpė ateinančiai Šeštajai Pagrindinei Rasei, kuri apgyvendins ateities pasaulį.

Kai planeta Žemė atsidurs Alkionės žieduose, tada viskas, ką mes, Didžio Darbo darbininkai, teigėme, taps akivaizdu.

Gyvybės Medis yra stuburo šerdis. Šis Išminties Medis taip pat yra dešimt sefirų, dvidešimt du kūrybiniai Didieji Arkanai, raidės, garsai ir skaičiai, su kuriais Logos (Dievas) sukūrė Visatą.

 


Paskaita „Alcyone and Negative Emotions“, pagal Samael Aun Weor

 


 „Sakau jums tiesą, nei  vienas bijantis mirties  nebus išgelbėtas,  kadangi Dievo  karalystė priklauso  tiems, kurie miršta  patys.“

   - Slaptoji Džeimso    Knyga

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos