Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Tobula Santuoka


Kelias į kosminę realizaciją yra Tobulos Santuokos kelias. Žymus inicijuotasis humanistas Viktoras Hugo rašė:

VYRAS IR MOTERIS,
pagal Viktorą Hugo

 

Vyras yra iškiliausias iš visų gyvų padarų,
Moteris yra tauriausia iš idealų.
Dievas padarė vyrui sostą, moteriai altorių.
Sostas išaukština, altorius šventina.
Vyras yra protas, Moteris yra širdis.
Protas kuria šviesą, širdis – meilę.
Šviesa pagimdo, meilė prikelia.
Vyras stiprus dėl motyvo,
Moteris nepažeidžiama dėl ašarų.
Motyvas yra įtikinantis, ašaros jaudinančios.
Vyras sugeba būti didvyriškas,
Moteris sugeba būti kankinė.
Didvyriškumas kilnina, kankinystė sutaurina.
Vyras turi valdžią, Moteris pirmenybę.
Valdžia yra jėga, pirmenybė yra teisė.

Vyras yra genijus, Moteris angelas.
Genijus yra neišmatuojamas,
Angelas yra nenusakomas.
Vyro siekis yra aukščiausia šlovė,
Moters siekis – nepaprasta vertybė.
Šlovė kuria tai, kas kilnu; vertybė – kas dieviška.
Vyras yra kodas, Moteris yra evangelija.
Kodas patikslina, evangelija ištobulina.
Vyras mąsto, Moteris svajoja.
Mąstyti – tai turėti kirminą prote,
Svajoti – tai turėti aureolę ant kaktos.
Vyras yra vandenynas, Moteris – ežeras.
Vandenyne yra puošnusis perlas,
Ežere – pribloškianti poezija.
Vyras yra skraidantis erelis,
Moteris – dainuojanti lakštingala.
Skraidyti – tai užkariauti erdvę,
Dainuoti – užkariauti sielą.
Vyras yra šventykla, Moteris yra šventovė.
Priešais šventyklą mes atrandame save,
Prieš šventovę – klaupiamės.
Trumpai, vyras yra ten, kur žemė baigias,
Moteris – kur prasideda dangus.

 

Šios kilnios didžio inicijuotojo humanisto Viktoro Hugo frazės kviečia mus gyventi Tobulos Santuokos kelyje. Tebus palaiminta meilė. Tebus palaimintos būtybės, dievinančios viena kitą.

 


  „Moteris vyrui yra   durys į Edeną; tegul   vyras myli moterį!   Tebus palaiminta   moteris!” 

 - Samael Aun Weor, iš  knygos „The Mysteries  of the Fire: Kundalini  Yoga“

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos