Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Moteris


Moteris yra pati nuostabiausia Kūrėjo mintis, sukurta kaip kūnas ir kraujas.

Moteris yra durys į Edeną, mes turime išmokti mėgautis Meile su giliausia išmintimi.

Prieš Dievui išimant IevąAdomo šonkaulio, jis buvo vienas Edene.

Vyras ir moteris ir vėl turi suformuoti vieną Būtybę, kad galėtų sugrįžti į Edeną.

Dievas didingai spindi virš tobulos poros.

Geriau yra mėgautis meile, negu pasenti tarp bibliotekos dulkių.

Kas nori tapti dievu, turi neišlieti Sėklos.

Vanduo turi būti transmutuojamas į vyną. Kai mes susilaikome nuo Troškimo, vanduo yra transmutuojamas į Šviesos vyną.

Vyras turi atsitraukti iš moters neišliejęs sėklos [tas pat galioja ir moteriai, ji turėtų neišlieti savo seksualinės energijos].

Susilaikymas nuo troškimo priverčia sėklos skystį kilti į smegenų taurę. Taip pabunda visos mūsų Galios. Taip pabunda Šventosios Dvasios Šventa Ugnis mumyse. Tokiu būdu pabudinamos visos mūsų galios ir mes tampame dievais.

Indostano gyventojai kalba apie Kundalini pažadinimą ir mes sakome, jog Kundalini pabunda praktikuojant Seksualinę Magiją su moterimi. Kai vyras pripranta atsitraukti neišliedamas sėklos, jis išsiugdo sekančias galias: intuiciją, Aiškiaregystę, magišką girdėjimą, telepatiją, galias valdyti gyvenimą ir mirtį, galias niekada nemirti, galias valdyti žaibą, audras, uraganus ir galias valdyti žemę. 

Žmogus paliko Edeną pro lytinių santykių duris ir tik per tas pačias duris jis vėl gali įžengti į Edeną. Moteris yra durys į Edeną. Giliai mylėkime moterį.

 


[Red. pastaba: tai ką autorius kalba apie vyrą ryšyje su moterimi, tas pats turėtų būti suprantama ir apie moterį ryšyje su vyru.]

 


Ištrauka iš knygos „The Christ Consciousness“, pagal Samael Aun Weor

 


 „Geriausia yra išmokti  keliauti astralinio kūno  pagalba, kad būtų  galima aplankyti  Baltosios Brolijos  Šventyklas ir tiesiogiai  gauti mokymus.“ 

  - Samael Aun Weor

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos