Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Meilė


Dievas, kaip Tėvas, yra išmintis. Dievas, kaip Motina, yra meilė. Kaip Tėvas, Dievas slypi išminties akyje, kuri yra tarp antakių.

Dievas, kaip Meilė, slypi širdies šventykloje.

Išmintis ir meilė yra dvi, didžiosios Baltosios Brolijos, pagrindinės kolonos.

Mylėti, kaip nuostabu yra mylėti. Tik didžios sielos gali ir žino kaip mylėti. Meilė yra begalinis švelnumas… Meilė yra gyvenimas, kuris plaka kiekviename Atome, kaip ir kiekvienoje Saulėje.

Meilė negali būti apibrėžta, nes ji yra pasaulio Dieviškoji Motina; ji yra tai, kas atkeliauja pas mus, kai mes įsimylime iš tikrųjų.

Meilė yra jaučiama širdies gilumose, tai yra nuostabus išgyvenimas, tai yra mus apimanti ugnis; tai – dieviškasis vynas, džiaugsmas tiems, kas jį geria. Paprasta iškvėpinta nosinaitė, laiškas, gėlė sielos gilumose sukelia didžiulį intymumą, egzotišką Ekstazę ir nenusakomą susijaudinimą.

Niekas niekada nesugebėjo apibrėžti meilės, ją reikia išgyventi ir pajausti. Tik tikri mylimieji pažįsta tai, kas yra vadinama meile. Tobula Santuoka yra dviejų būtybių sąjunga, kurie žino kaip mylėti iš tikrųjų.Kad egzistuotų tikra meilė, vyras ir moteris turėtų dievinti vienas kitą visose septyniose didžiose kosminėse plotmėse.

Kad būtų meilė, turi egzistuoti tikras sielų bendravimas trijose sferose: minties, jausmo ir valios.

Kai dvi būtybės vibruoja savo minčių, jausmų ir valios artimume, tada Tobula Santuoka išpildoma septyniose kosminės Sąmonės plotmėse.

Egzistuoja Žmonės susituokę fizinėje ir eterinėje plotmėse, bet ne Astralinėje plotmėje. Kiti yra susituokę fizinėje, eterinėje ir astralinėje plotmėse, bet ne mentalinėje plotmėje. Kiekvienas mąsto savaip; moteris tiki į vieną religiją, vyras į kitą; jie nepritaria viens kito mintims ir t. t.

Egzistuoja santuokos, kurios yra giminingos minties ir jausmo pasauliuose, bet visiškai priešingos valios pasaulyje. Tokios santuokos nuolat griūna, jos nėra laimingos.

Tobula Santuoka turi įvykti septyniose kosminės sąmonės plotmėse. Egzistuoja santuokos, kurios netgi nepasiekia astralinės plotmės, tokiu atveju nebūna netgi seksualinio potraukio; tokios santuokos yra visiškos nesėkmės. Tokia santuoka sukuriama išimtinai kaip vedybinis formalumas.

Kai kurie žmonės vedybinį gyvenimą gyvena fizinėje plotmėje su vienu partneriu, tačiau mentalinėje plotmėje jie veda vedybinį gyvenimą su kitu sutuoktiniu (-e). Retai gyvenime mes sutinkame Tobulą Santuoką. Kad meilė galėtų egzistuoti, reikalinga minties, jausmo ir valios bendrystė.

Ten, kur yra aritmetinis skaičiavimas, nėra meilės. Nelaimei, meilė moderniame gyvenime turi banko sąskaitos, komercijos, celiulioidinės medžiagos kvapą. Tuose namuose kur yra tik sudėtis ir atimtis, meilė neegzistuoja. Kai meilė palieka širdį, ji retai sugrįžta. Meilė yra sunkiai nusakomas vaikas. Santuoka sudaryta be meilės, pagrįsta tik ekonominiais ar socialiniais interesais, iš tikrųjų yra nuodėmė prieš Šventąją Dvasią. Tokio tipo santuoka neišvengiamai žlunga.

Mylimieji dažnai maišo geismą su meile ir kas yra blogiausia, jie susituokia tikėdami, kad myli vienas kitą. Taigi užbaigus lytinį aktą, patenkinus kūniškas aistras, išsisklaido iliuzijos; tai kas lieka, yra siaubinga realybė.

Mylimieji turėtų analizuoti save prieš susituokdami, kad galėtų įsitikinti, jog myli vienas kitą iš tikrųjų. Aistra yra lengvai sumaišoma su meile; meilė ir geismas yra absoliučios priešingybės.

Tas, kuris myli iš tikrųjų, atiduotų netgi paskutinį savo kraujo lašą už savo mylimąjį (-ją).

Tyrinėkite save prieš susituokdami. Ar jūs jaučiatės galintys atiduoti paskutinį kraujo lašą už tą, kurį dievinate? Ar galėtumėte atiduoti savo gyvenimą, kad jūsų mylimoji (-asis) galėtų gyventi? Apmąstykite ir medituokite. Ar egzistuoja tikras minties, jausmo ir valios artumas su būtybe, kurią jūs dievinate? Atminkite, jog jei visiškas artimumas neegzistuoja, tada jūsų santuoka bus tikras pragaras, vietoj rojaus. Nesileiskite būti vedami geismo. Sunaikinkite ne tik geismą, bet ir patį to gundančio geismo medžio šešėlį.

Meilė prasideda nuostabiu simpatijos blyksniu, ji yra pagrįsta begaliniu švelnumu ir yra įkūnyta aukščiausio garbinimo.

Tobula Santuoka yra dviejų būtybių sąjunga, kurie absoliučiai dievina vienas kitą. Meilėje nėra nei projektų, nei banko sąskaitų. Jei jūs planuojate ar darote apskaičiavimus, tai taip yra todėl, kad nemylite. Apmąstykite prieš žengdami svarbų žingsnį. Ar tu tikrai myli? Saugokitės geismo iliuzijos; atminkite, jog geismo liepsna sunaikina gyvenimą ir tada viskas, kas lieka, yra siaubinga mirties realybė.

Stebėkite susimąstę akis būtybės, kurią mylite; paskęskite žavesyje, sklindančiame iš jos akių. Bet jei norite būti lamingi, nesileiskite geismo nunešami į šalį.

Tu, kuris myli, nepainiok meilės su aistra. Giliai save analizuok; neatidėliotinai svarbu žinoti ar tavo numylėtoji (-asis) skirta tau Dvasioje. Būtina žinoti ar tu esi visiškame atitikime su ja trijuose pasauliuose: minties, jausmo ir valios.

Neištikimybė yra žiaurus meilės trūkumo rezultatas. Tikrai mylinti moteris geriau pasirinktų mirtį, negu neištikimybę. Neištikimas vyras nemyli moters.

Meilė yra ypatingai dieviška. Palaiminta pasaulio Deivė Motina yra tai, ką mes vadiname meile.

Su ypatinga meilės ugnimi mes galime transformuoti save į dievus, kad galėtume didingai įžengti į kosminio mokslo amfiteatrą.

 

Ištrauka iš knygos „The Perfect Matrimony“, pagal Samael Aun Weor

 


 „Čia, šiame pasaulyje,  mes turime sąmonę;  mes turime pabudinti  ją čia ir dabar, jei iš  tikrųjų  norime nustoti  sapnuoti ir  sąmoningai gyventi  aukštesniuose  pasauliuose.“

  - Samael Aun Weor,   iš knygos „Esoteric   Treatise of Hermetic   Astrology“

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos