Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Supažindinimas su Kursu


„Pažinojau žmogų Kristuje, kuris prieš keturiolika metų ar kūne, ar be kūno, nežinau, Dievas težino, buvo pagautas ir iškeltas iki trečiojo dangaus...“ - Šv. Paulius, Antras laiškas korintiečiams 12:2


Įvadas

Sapnų Joga yra kursas, pateikiantis išsamius praktinius pamokymus apie pabudimo Vidiniuose Pasauliuose senovines visuotines žinias, kas kitaip yra žinoma, kaip sąmoningas sapnavimas, Astralinė projekcija, astralinės kelionės, patirtis anapus kūno (OBE).

Šis kursas paremtas Samael Aun Weor gnosticizmu: Gnosis yra graikų kalbos žodis, reiškiantis žinias, kurios yra įgyjamos per patirtį, priešingai toms žinioms, kurias mes išgirdome iš kitų žmonių ar šaltinių.

Gnosis yra nesenstantys ir visuotiniai mokymai, kurie įvairiais laikais egzistavo daugelyje pasaulio vietų, pasirodantys skirtingais vardais ir veidais, bet visada mokantys tikslaus mokslo, kaip pabudinti Sąmonę ir eiti Keliu link Esybės Savirealizacijos.

Šis kursas siūlo esmines instrukcijas tam, kad bet kuris, bet kur, nepaisant jokių skirtumų ar sąlygų, galėtų įžengti į savo pačių tiesioginių žinių gyvas realybes, kurios mus supa ir kurios pasilieka neprieinamos fiziniams pojūčiams.

Nors susidomėjimas šiuo dalyku ir auga, egzistuoja daugelis nusivylusių savo bandymais pasiekti šias žinias. Knygų skaitymas arba seminarų lankymas ieškančiajam paprastai sukelia daugiau klausimų, abejonių ir prieštaravimų. Šiems žmonėms mes siūlome šią citatą:

„Mes pateikėme daug būdų kaip sąmoningai keliauti Astralinio Kūno pagalba, taigi tūkstančiai studentų išmoko keliauti savo Astraliniu Kūnu. Vis dėlto, mes matėme, kad tie žmonės, kurie negali nutildyti Proto net ir akimirkai, kurie yra pripratę šokinėti nuo vieno mokymo prie kito, kurie visada teiraujasi, visada užsiėmę, negali sąmoningai Keliauti Astralinėje realybėje.“ 

- Samael Aun Weor, iš knygos „The Aquarian Message“

Todėl, siekiant pasitobulinti Sapnų Jogos (astralinių kelionių) kurse, yra rekomenduojama, kad jūs išmoktumėte kaip kultivuoti nutilusį protą.

„Pieš ką nors pradėdami įsisąmoninti, suvokite, kad siekiant sąmoningai keliauti Astralinio Kūno pagalba, mąstymo procesas yra kliūtis."

- Samael Aun Weor, iš knygos „The Aquarian Message“

Norint jums pagelbėti plėtojant nutilusį protą ir savęs supratimo techniką, mes rekomenduojame mūsų kursą Gnostiška Meditacija.

„Tikrieji nušvitusieji nesapnuoja. Sapnai tik tiems, kas miega. Tikrieji nušvitusieji gyvena aukštesniuose pasauliuose, anapus fizinio kūno, intensyvaus budrumo būsenoje, niekada nesapnuodami.“

- Samael Aun Weor, iš paskaitos „Mental Representations“

 


Toliau >>>

 


 „Žmonės gali užtverti  jums kelią, bet  niekada neleiskite  jiems sulaikyti jus nuo  teisingų veiksmų,  niekada neleiskite  sunaikinti  geraširdiškumo  jausmo, kurį jūs  jaučiate jiems. Jūs  turite būti ryžtingi:  nepalaužiami atlikdami  nuosprendį ir veiksmą,  ir malonūs tiems,  kuriems jūs  pakenkiate.“

    - Marcus Aurelius

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos