Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Gnostiškas ezoterinis darbas


Kad galėtume rimtai dirbti su savimi, būtina studijuoti Gnosis ir pritaikyti šioje knygoje mūsų pateikiamas praktines idėjas.

Vis dėlto mes negalime dirbti su savimi, ketindami išskaidyti vieną ar kitą „aš“, prieš tai jo Penki žmogaus psichologijos centrai ir trejos smegenysnestebėję.

Save stebėdami, mes leidžiame šviesos spinduliui prasiskverbti į mūsų vidų.  

Kiekvienas „aš“ vienaip save išreiškia per protą, kitaip išreiškia per širdį ir dar kitaip – per seksualinį centrą.

Mes turime stebėti tą „aš“, kurį užfiksavome atitinkamą akimirką. Tokį „aš“ būtina matyti kiekviename iš šių trijų mūsų organizmo centrų.

Jei bendraudami su kitais žmonėmis esame budrūs ir akyli, kaip kad žvalgai karo metu, tada mes galėsime save atrasti.

Ar atsimenate, kada kažkas užgavo jūsų tuštybę? Jūsų išdidumą? Kas labiausiai jus anądien nuliūdino? Kodėl jūs susierzinote? Kokia buvo to slapta priežastis? Tyrinėkite tai, stebėti savo protą, širdį ir seksualinį centrą...

Praktinis gyvenimas yra nuostabi mokykla. Bedraudami su kitais, mes galime atrasti visus tuos „aš“, kuriuos nešiojamės savyje.

Pasitelkiant vidinį savęs stebėjimą, kiekvienas nemalonus dalykas, kiekvienas incidentas mus gali nuvesti link kokio nors „aš“ atradimo, tokio kaip savimeilė, pavydas, pyktis, gobšumas, įtarumas, šmeižtas, geismas, t. t.

Kad gebėtume pažinti kitus, pirma mums reikia pažinti save. Mums būtina išmokti priimti kitų požiūrį.

Jeigu įsijausime į kitų padėtį, mes atrasime, jog mumyse gausu psichologinių defektų, kuriuos priskiriame kitiems.

Būtina mylėti savo artimą. Vis dėlto, kalbant apie ezoterinį darbą, jei žmogus pirma neišmoksta įsijausti į kito asmens padėtį, jis negali mylėti kitų.

Kol neišmoksime įsijausti į kitų kailį, tol Žemės paviršiuje ir toliau egzistuos žiaurumas.

Bet jeigu žmogui trūksta drąsos pažvelgti į save, tai kaip jis gali įsijausti į kitų padėtį?

Kodėl mes turėtume matyti tik blogąją žmonių pusę?

Mechaniška antipatija kitam asmeniui, kurį sutinkame pirmąkart, rodo, jog mes nežinome, kaip įsijausti į mūsų gyvenimo bendrakeleivių padėtį. Šitai parodo, kad mes nemylime savo gyvenimo bendrakeleivių ir kad mūsų sąmonė giliai miega.

Ar mes jaučiame antipatiją kokiam nors žmogui? Kodėl taip yra? Galbūt jis geria? Stebėkime save… Ar mes esame užtikrinti savo dorumu? Ar esame tikri, kad savo viduje nesinešiojame girtuokliavimo „aš“?

Kai matome girtuoklį, išdarinėjantį įvairias kvailystes, geriausia būtų sau taip pasakyti: „Čia esu aš, kokias nesąmones aš čia išdarinėju..?“

Ar jūs esate dora ir sąžininga moteris, kuri dėl šios priežasties nemėgsta kokios nors kitos moters? Ar jūs jaučiate jai antipatiją? Kodėl? Ar jūs esate užtikrinta dėl savęs? Ar manote, kad jumyse neegzistuoja gašlumo „aš“? Ar galvojate, kad ši moteris, susikompromitavusi dėl savo skandalų ir gašlumo, yra ydinga? Ar esate tikra, jog jūsų viduje neegzistuoja gašlumas ir ydingumas, kuriuos jūs matote toje moteryje? Geriau viduje save stebėkite ir, būdama gilioje meditacijoje, įsijauskite į jūsų niekinamos moters padėtį.

Jeigu iš tikrųjų siekiame esminio pasikeitimo, mums būtina vertinti gnostišką ezoterinį darbą. Šitą būtinai reikia suvokti ir branginti.

Mums privalu išmokti mylėti savo gyvenimo bendrakeleivius, būtina studijuoti Gnosis ir šiuos mokymus skleisti visiems žmonėms. Priešingu atveju mes pulsime į egoizmą.

Jeigu žmogus pasišvenčia ezoteriniam darbui su savimi, tačiau neskleidžia šių mokymų kitiems, tada jo vidinis progresas tampa labai miglotas dėl meilės žmonėms trūkumo.

Kas duoda, tam irgi bus duota, ir kuo daugiau jis duoda, tuo daugiau ir gauna. Bet iš to, kuris nieko neduoda, bus atimta ir tai, ką jis turi. Toks yra Įstatymas.

 


<<< Nuolatinis gravitacijos centras     Malda darbe >>>

 


  „Mano sūnau, liaukis   klausęs pamokymo,   kuris skatina nuklysti   nuo pažinimo žodžių.“ 

     - Patarlės 19:27

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos