Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Geras namų šeimininkas


Iš tikrųjų šiais tamsiais laikais labai sunku atsiriboti nuo pražūtingo gyvenimo poveikio, tačiau tai padaryti būtina. Kitu atveju gyvenimas žmogų praris.

Bet koks darbas su savimi, siekiant psichinio ir dvasinio vystymosi, visada yra susijęs su tam tikra izoliacija, kurią reikia tinkamai suprasti. Taip yra todėl, kad pasireiškiant gyvenimo – kokį mes visada gyvenome – įtakai, mes galime išvystyti tik vienintelį dalyką, t. y. asmenybę; nieko kito taip išvystyti neįmanoma.

Mes jokiu būdu nesame nusistatę prieš asmenybės vystymąsi. Akivaizdu, jog ji gyvenime reikalinga. Vis dėlto asmenybė paprasčiausiai yra kažkas dirbtino, ji nėra nei tiesa, nei realybė mumyse.

Jeigu vargšas „intelektualus žinduolis“, klaidingai vadinamas žmogumi, savęs neizoliuoja ir susitapatina su visais praktinio gyvenimo įvykiais, jeigu jis švaisto savo jėgas negatyviose emocijose, asmeniniame savęs išaukštinime ir dviprasmiško plepėjimo nerealiose bevaisėse formuluotėse, tada jame negali išsivystyti nieko konstruktyvaus, nieko realaus, išskyrus tai, kas priklauso šiam mechaniškam pasauliui.

Žinoma, kiekvienas nuoširdžiai norintis savyje išvystyti Esmę, turi tapti hermetiškai sandariu. Ši formuluotė nurodo kažką vidinio, artimai susijusio su tyla.

Frazė „hermetiškai sandarus“ yra kilusi iš senų laikų, kai slaptai buvo mokoma žmogaus vidinio vystymosi doktrinos, susijusios su Hermio vardu.

Taigi, jeigu savo viduje norite užauginti kažką realaus, akivaizdu, jog turite vengti savo psichinės energijos nutekėjimo.

Kai žmogaus energijos senka ir jis pats savyje nėra izoliuotas, tada neabejotinai jis savo psichikoje negali išvystyti kažko realaus.

Įprastas rutiniškas gyvenimas stengiasi mus negailestingai praryti. Taigi mes turime kovoti su gyvenimu kasdien, turime išmokti plaukti prieš srovę.

Šis darbas nukreiptas prieš įprastinį gyvenimą. Jis liečia tai, kas labai skiriasi nuo kasdieninio gyvenimo, ir ką mes vis dėlto turime akimirka iš akimirkos praktikuoti. Aš kalbu apie sąmonės Revoliuciją.

Neabejotinai, jeigu mūsų požiūris į kasdieninį gyvenimą yra iš pagrindų neteisingas, jei mes esame įsitikinę, jog viskas mums turėtų klostysis gerai todėl, kad taip viskas ir turėtų būti, tada mes nusiviliame.

Žmonės nori, kad jiems viskas klostytųsi gerai, „kadangi taip ir turėtų būti“, kadangi viskas turi būti pagal jų planus.

Vis dėlto žiauri realybė yra kitokia. Patinka mums tai ar ne, kol nesikeisime viduje, tol mes būsime aplinkybių aukos.  

Apie gyvenimą yra prirašyta ir pasakyta daug sentimentalių kvailysčių, tačiau šis Revoliucinės Psichologijos Traktatas yra kitoks.

Ši doktrina eina tiesiai prie reikalo, prie konkrečių, aiškių ir neabejotinų faktų. Ji pabrėžtinai tvirtina, jog „intelektualus gyvūnas“, klaidingai vadinamas žmogumi, yra mechaniškas, nesąmoningas ir miegantis dvikojis.

„Geras namų šeimininkas“ niekada nepriims revoliucinės psichologijos. Jis vykdo visas savo pareigas, t. y. tėvo, vyro, t. t., ir dėl to yra tik geriausios nuomonės apie save. Nepaisant viso to, jis tarnauja tik gamtos tikslams. Štai ir viskas.

Žiūrint iš kitos pusės, taip pat egzistuoja geras namų šeimininkas, kuris plaukia prieš srovę ir kuris nenori, kad jį gyvenimas prarytų. Vis dėlto tokių individų šiame pasaulyje retai sutiksi. Tokių yra tik vienetai.

Kai žmogus gyvena vadovaudamasis šio Revoliucinės Psichologijos Traktato idėjomis, jis įgyja teisingą gyvenimo suvokimą.

 


<<< Gyvenimui būtina duona       Du pasauliai >>>

 


 „Kas saugo savo burną  ir savo liežuvį, tas  saugo savo sielą nuo  bėdų.“ 

     - Patarlės 21:23

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos