Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Esminis pasikeitimas


Akivaizdu, jog kol žmogus ir toliau klaidingai mano esąs vientisas unikalus individas, esminis pasikeitimas yra daugiau nei neįmanomas.

Pats faktas, jog ezoterinis darbas prasideda nuo kruopštaus savęs stebėjimo, mums nurodo psichologinių faktorių, „aš“ ar nepageidaujamų elementų, kurie neatidėliotinai turi būti pašalinti, daugialypumą.

Be abejonės, nežinomų klaidų niekaip negalima pašalinti. Pirmiausia būtina stebėti tai, ką mes norime atskirti nuo savo psichikos. 

Šio tipo darbas nėra išorinis, jis – vidinis. Visi, kurie mano, jog bet kuris etiketo žinynas ar išorinė ir paviršutiniška etikos sistema gali juos nuvesti į sėkmę, iš tikrųjų absoliučiai klysta.

Konkretus ir aiškus faktas, jog vidinis darbas prasideda nuo dėmesio link pilno savęs stebėjimo sutelkimo, yra daugiau nei pakankamas argumentas parodyti, jog šitai reikalauja labai konkrečių ir asmeninių kiekvieno iš mūsų pastangų.

Atvirai ir aiškiai kalbant, mes pabrėžtinai teigiame štai ką: nei vienas žmogus už mus negali atlikti šio darbo.

Be tiesioginio visos visumos subjektyvių faktorių, kuriuos nešiojamės viduje, stebėjimo, neįmanomas joks mūsų psichikos pasikeitimas.

Faktinis mūsų klaidų daugialypiškumo pripažinimas, atmetant būtinybę studijuoti ir tiesiogiai stebėti savo klaidas, iš tikrųjų yra išsisukinėjimas ar bėgimas nuo savęs, t. y. tam tikra savęs apgaudinėjimo forma.

Tiesą sakant, tik įdėdami daug rimtų pastangų ir apgalvotai – be jokių išsisukinėjimų – save stebėdami, mes galėsime patvirtinti, jog nesame vientisi, bet daugialypiai.

Pripažinti „aš“ daugialypiškumą ir tai patirti kruopščiai save stebint, yra du skirtingi dalykai.

Kas nors gali priimti daugelio „aš“ doktriną niekada jos nepatyręs. Pastarosios patyrimas įmanomas tiktai atidžiai save stebint.

Šio vidinio stebėjimo darbo vengimas, išsisukinėjimų ieškojimas yra neklystamas degeneracijos ženklas.

Akivaizdu, jog šio darbo konkretus tikslas yra pasiekti laipsnišką pasikeitimą mūsų vidiniame gyvenime. Tačiau kol žmogus gyvena iliuzijoje, kad jis yra vienas ir tas pats asmuo, jis negali pasikeisti.

Esminė transformacija yra apibrėžta galimybė, kuri paprastai prarandama, kai žmogus nedirba su savimi.

Pradinė esminio pasikeitimo prasmė lieka užslėpta tol, kol žmogus laiko save vientisu.

Tie, kurie atmeta daugelio „aš“ doktriną, aiškiai parodo, kad jie niekada rimtai savęs nestebėjo.

Įdėmus savęs stebėjimas, be jokių gudravimų, leidžia patiems patvirtinti žiaurią realybę, jog mes nesame vientisi, bet daugialypiai.

Subjektyvios šio pasaulio nuomonės ir įvairios pseudoezoterinės ir pseudookultinės teorijos mums visada tampa gatvele, kuria mes nuo savęs bėgame...

Iliuzija, jog žmogus visada yra vienas ir tas pats asmuo, be abejonės nematomai užkerta kelią savęs stebėjimui...

Kai kas gali sakyti: „Aš žinau, kad esu ne vientisas, bet daugialypis; Gnosis to mane išmokė“. Tačiau toks teigimas pilnai nepatyrus šio doktrinos aspekto, nors jis ir gali būti nuoširdus, akivaizdžiai bus tiktai kažkas išoriško ir paviršutiniško.

Todėl svarbu suprasti, patirti ir suvokti. Tiktai tada įmanoma sąmoningai dirbti, siekiant esminio pasikeitimo.

Taigi teigimas yra vienas dalykas, o suvokimas – kitas. Kai kažkas sako: „Aš suprantu, kad nesu vientisas, o daugialypis“ ir kai tas jo suvokimas yra tikras, o ne tik įsivaizduojamas tuščiažodžiavimas ar ambicingas tauškėjimas, tada šitai parodo, deklaruoja pilną daugelio „aš“ doktrinos patyrimą.

Žinios ir supratimas yra skirtingi dalykai. Žinios yra iš Proto. Supratimas yra iš širdies.

Taigi vien tik žinios apie daugelio „aš“ doktriną nėra naudingos. Nelaimei, šiais mūsų gyvenamais laikais žinios gerokai pralenkė supratimą. Taip nutiko dėl to, kad vargšas „intelektualus gyvūnas“, klaidingai vadinamas žmogumi, išskirtinai vystė žinių pusę, apgailėtinai pamiršdamas atitinkamą Esybės pusę.

Esmė yra pažinti ir suprasti daugelio „aš“ doktriną, kad galėtų įvykti bet koks tikras esminis pasikeitimas.

Kai žmogus pradeda detaliai stebėti savo vidinį „aš pats“ tuo kampu, kad jis nėra vientisas, o daugialypis, tada jis akivaizdžiai pradeda rimtą darbą su savo vidine prigimtimi.

 


<<< Numylėtas ego           Stebintysis ir stebimasis >>>

 


 „Neišeik skubomis  vaidytis, nes nežinosi,  ką daryti to pabaigoje,  kai tavo artimas  sugėdins tave.“ 

      - Patarlės 25:8

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos