Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Skirtingi „aš“


Iš tikrųjų „racionalus žinduolis“, klaidingai vadinamas žmogumi, neturi apibrėžtos individualybės.

Be abejonės, šis psichologinio vientisumo humanoide trūkumas sąlygoja daugybę sunkumų ir kartėlį.

Fizinis kūnas yra pilnai vientisas ir dirba kaip organinė visuma, nebent suserga.

Vis dėlto humanoido vidinis gyvenimas jokiu būdu nėra psichologiškai vientisas.

Bet svarbiausia yra tai, kad, nepaisant įvairių pseudoezoterinių ir pseudookultinių mokyklų, kiekvieno individo vidinėse gelmėse egzistuoja psichologinio organizuotumo stoka.

Žinoma, tokiomis aplinkybėmis, kaip pilnai harmoninga visuma žmonių vidiniame gyvenime, darni veikla neegzistuoja.     

Skirtingi „aš“Humanoidas, atsižvelgiant į jo vidinę būseną, yra psichologiškai daugialypis, visų „aš“ suma.

Šios tamsiosios eros mokyti neišmanėliai atiduoda „aš“ pagarbą, jie jį sudievina ir užkelia ant altorių; jie jį vadina alter ego, aukštesniuoju „aš“, dieviškuoju „aš“, t. t.

Šio tamsiojo amžiaus, kuriame mes gyvename, „mokyti visažiniai“ nenori suprasti, jog aukštesnysis „aš“ ir žemesnysis „aš“ yra dvi to paties daugybinio ego dalys...

Žinoma, humanoidas neturi pastovaus „aš“, bet daugybę skirtingų nežmoniškų ir absurdiškų „aš“.

Vargšas „intelektualus gyvūnas“, klaidingai vadinamas žmogumi, yra panašus į netvarkingą namą, kuriame vietoje vieno šeimininko egzistuoja daug tarnų, kurie visada nori vadovauti ir tenkinti savo įgeidžius.

Didžiausia pigios pseudoezoterikos ir pigaus pseudookultizmo klaida yra manyti, kad žmogus ar žmonės turi pastovų ir nekintamą „aš“ – be pradžios ar pabaigos...

Jeigu šitaip manantys bent vienai akimirkai galėtų nubudinti sąmonę, jie patys aiškiai pamatytų, kad „racionalus humanoidas“ niekada nebūna toks pats ilgą laiko tarpą...

Taigi žiūrint psichologiškai, „intelektualus žinduolis“ be perstojo keičiasi...

Manyti, jog asmuo, vardu Luisas, visada yra Luisas, yra lyg nevykęs juokelis...

Šis subjektas, vardu Luisas, savyje turi kitų „aš“, kitų ego, kurie skirtingais momentais save išreiškia per jo asmenybę. Taigi, nors Luisui nepatinka gobšumas, jame esantis „aš“ – pavadinkime jį Petru – gobšumą mėgsta ir t. t...

Niekas nuolatos nėra toks pats. Iš tikrųjų nereikia būti išminčiumi, kad galėtum pilnai suvokti begales kiekvieno individo pasikeitimų ir susipriešinimų...

Todėl manymas, jog kažkas turi pastovų ir nekintamą „aš“, prilygsta žalingam elgesiui su mūsų gyvenimo bendrakeleiviais ir pačiu savimi...

Taigi kiekviename žmoguje gyvena daug asmenų, daug „aš“. Bet kuris pabudęs ar sąmoningas žmogus gali tiesiogiai tai pats patikrinti...

 


<<< Asmeniniai įvykiai           Numylėtas ego >>>

 


  „Anglys žarijoms,   malkos ugniai, o   priekabingas žmogus   kivirčui užkurti.“ 

     - Patarlės 26:21

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos