Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Kodėl Reikia Studijuoti Kabalą?


Daugelis studentų Esybės Savirealizacijos kelyje klausia: „Kodėl aš turėčiau mokytis sudėtingas sistemas ir neaiškiai suvokiamus pavadinimus? Aš noriu būti praktikas.“

Tai yra iš dalies teisingas požiūris, kadangi intelektualizmo absorbavimas įgalina ieškantįjį pasiklysti tarp teorijų ir nuomonių nepatyrus Tikrovės. Vis dėlto, be tvirtų Intelektualinės kultūros pagrindų, aspirantas išlieka pažeidžiamas, jo tyko daugelis pavojų ir labai tikėtina, kad jis susipainios.

Tai yra tolygu keliautojui, kuris nori pasiekti Šiaurės polių nenaudodamas žemėlapio. Galbūt šis asmuo pasieks miesto kraštą, tačiau kiek toli jis žengs anapus jo?

Iniciacinė Kabala yra Esybės savirealizacijos žemėlapis. Vienas studentas susižavėjo Jiddu Krišnamurti mokymų metodu ir norėdamas daugiau suprasti apie jo mokymus, pasinėrė į meditaciją. Po kurio laiko studentas pamatė Krišnamurti dėstantį lekciją, ir dar po kurio laiko jis suvokė, jog jis pats yra Krišnamurti, nes jis jautėsi, matė ir kalbėjo tarsi pats Krišnamurti. Šis patyrimas tęsėsi iki paskaitos pabaigos; po patyrimo studentas vėl atsidūrė savo fiziniame kūne ir jautėsi gana nustebęs.

Natūralu, kad po tokio patyrimo daugelis praktikantų pamanys: „Turbūt aš esu Krišnamurti Įsikūnijimas

Tai būtų tipinė reakcija to asmens, kuris gerai nesuprato Kabalos. Vis dėlto, mūsų pavyzdyje nurodytas studentas labai gerai žinojo Kabalą, todėl jis nesusipainiojo suvokdamas savo patirtį. Jis žinojo, jog Chokmah sferoje viskas yra viena, kadangi viskas yra sujungta Kristaus šviesa. Jis žinojo, kad šios meditacijos metu jis prasiskverbė į Chokmah sferą ir iš to taško stebėjo Krišnamurti. Jei jis būtų meditavęs apie Krišną, Jėzų ar Budą, jis būtų matęs save kaip pastaruosius mokytojus, tačiau tai nereiškia, kad jis yra Mokytojas. Tai paprasčiausiai reiškia, jog jis įžengė į tam tikrą Sąmonės lygmenį.

Tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl yra tiek daug asmenų, pasivadinusių „mokytojais“. Daugelis jų yra tie žmonės, kurie paprasčiausiai nesupranta kažko, ką jie suvokė arba patyrė.

Būtent šis susipainiojimo tipas ir suskaldė Teosofijos Bendruomenę.

Suprasti Kabalos mokslą reiškia suprasti Kelio žemėlapį.

Nėra būtina viską detaliai atminti tame žemėlapyje. Vis dėlto, yra būtina jį studijuoti ir suprasti kaip mes dirbame ir kur link mes einame, priešingu atveju, tikėtina, jog mes pasiklysime.

 

Paimta iš gnosticteachings.org svetainės


  "Tiesa negali būti  perduodama; tiesa  yra tikra tam, kas  patiria ją. Išlaisvinti iš  ego gniaužtų, mes  galime patirti Tiesą,  mes galime suvokti  esminį  transformuojantį  elementą mūsų  viduje, lyg tai būtų  aukštos įtampos  elementas. Tai yra  įmanoma, bet mes  turime žinoti kaip tai  galima padaryti:  įdarbinant sąmonę,  kad ji pakeistų protą,  jausmą taip, jog  integruota Sąmonė  mūsų viduje būtų  vienintelė funkcija.  Mums reikia turėti  pasyvius protą,  jausmus ir asmenybę,  bet turėti visiškai  aktyvią Sąmonę. Šitai  suprasti yra būtina;  mes neatidėliotinai  turime tapti praktiniais  medituojančiaisiais."

 - Samael Aun Weor, iš  knygos "Dream Yoga"

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos