Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Kabala: Visuotinis Gyvybės Medis

 

 

Terminas „Kabala“ yra kilęs iš hebrajiško žodžio „QBLH“, kas reiškia gauti (hebrajiškai skaitoma iš dešinės į kairę) Gnosticizmo tradicijoje pirmenybė yra teikiama tarimui su „k“ raide, kadangi trys raidės atšakos vaizduoja tris pirmines jėgas (Trejybę ar Trimurti).

       „Kabalos studijų tikslas – tapti įgudusiam darbe, kurį atliekame        Vidiniuose Pasauliuose. <...>

       Tas, kuris nesuvokia, vidiniuose pasauliuose lieka susipainiojęs.        Kabala yra pagrindas, siekiant suprasti šių pasaulių kalbą.“

       – Samael Aun Weor, iš knygos "The Initiatic Path in the Arcana of        Tarot and Kabbalah"

Kabala yra bet kurios Iniciacinės Išminties pagrindas.

Kabala, dar vadinama Gyvybės Medžiu, yra kiekvienos mistinės tradicijos sudaromasis principas.

       "…Su gyvybės medžiu (Edeno) sodo viduryje…" - Pradžios        knyga 2:9

Gyvybės Medis, kaip vienas iš dviejų pagrindinių Rojaus Sodo medžių, yra visos žmonijos supratimo šaknis. Suprasti Gyvybės Medį tolygu suprasti pagrindinę egzistencijos formulę.

Gyvybės Medis yra nesuskaičiuojamų senovės kultūrų pagrindas. Jis yra Šiaurės rasės Igdrasilas, actekų ir majų Gyvybės Medis, Budos Bodhi Medis.

Kiekviena didžioji mistinė tradicija turi gilią struktūrą arba kosmologiją. Kiekviena didžioji kosmologija atitinka Gyvybės Medį.

       "Kabalos kosmologija yra krikščioniškoji Gnosis. Be jos mes        turėtume neišsamią religinę sistemą ir būtent pastaroji        neišsami sistema, ir yra krikščionybės silpnybė."

       – Dion Fortune, iš knygos "The Mystical Qabalah"

Kabala taip pat yra skaičių mokslas. Kabala išreiškia visos kūrinijos matematiką.

Kabala yra artimai susijusi su senovės šventa Taro tradicija. Dvidešimt du Taro simboliai talpina visą dievybės išmintį, kuri paaiškinama Kabaloje.

"Apie šį paprastą dalyką įvairios mokyklos užrašė milijonus teorijų, kurios bet kurį asmenį, viską pratusį intelektualiai studijuoti, paverstų bepročiu."

– Samael Aun Weor

Kabala yra simbolis, kuriuo išreiškiama kūrinijos struktūra. Supratus gyvybės Medį galima suprasti mus supančios ir mumyse esančios visatos struktūrą, kadangi jis yra makrokosmoso ir mikrokosmoso, ir visa, kas yra tarp jų, žemėlapis. Vis dėlto, siekiant jį suprasti, nesiremiama vien tik knygomis ar lekcijomis.

"Yra du tipai žmonių, studijuojančių Kabalą: intelektualūs kabalistai ir intuityvūs kabalistai.

Intelektualūs kabalistai yra juodieji magai. Intuityvūs kabalistai yra baltieji magai."
     
- Samael Aun Weor


         "Intelektas yra įrankis, kuris yra naudingas tuomet, kai jis          tarnauja Dvasiai. Tačiau, kai intelektas bando kontroliuoti          Dvasią, jis tampa destrukciniu. Todėl intuityvūs kabalistai          yra tie, kurie mokosi iš Sąmonės patyrimo. Intuityvūs          kabalistai mokosi tiesiogiai, neformuodami nuomonių ar          teorijų. Pastarieji seka radikalios Intelektualinės kultūros          įkandin. Jie remiasi ezoterinėmis žiniomis, kurios          patvirtinamos tiesioginiais tyrinėjimais.

 Norint būti tikru kabalistu, reikia studijuoti. Mokymus reikia  įsiminti."

 - Samael Aun Weor, iš knygos "The Initiatic Path in the  Arcana of Tarot and Kabbalah"

Apibendrinus galima pasakyti, kad intuityvus kabalistas studijuoja didžiųjų mokytojų mokymus, tuomet jis pats tyrinėja ir savo tiesioginę patirtį priima už tiesą. Iki to momento kitų mokymai ir nuomonės lieka tiktai nuomonėmis.

Siekiant priartėti prie šio Suvokimo lygmens yra būtina panaudoti sąmonę savęs stebėjimo ir Meditacijos procesų metu. Kai protas yra stabilus ir ramus, tuomet galima išgirsti Dvasios Balsą. Tai yra Intuicijos balsas, kuris yra visų tikrųjų žinių atskleidėjas.

"Ezoterikas, stengdamasis kitiems suformuluoti savo filosofiją, susiduria su tuo faktu, jog jo žinios apie aukštesnes egzistencijos formas yra įgyjamos ne minčių pavidale. Jo žinių įgijimo procesas prasideda tuomet, kai yra atsiribojama nuo minties."

– Dion Fortune, iš knygos "The Mystical Qabalah"

Todėl Gnosis studentas yra raginamas siekti suprasti Kabalą ne tik per intelektines studijas, bet ir stengtis eiti giliau ir medituoti tam, kad Kabala būtų suvokta intuityviai ir išgyvenant tiesioginį patyrimą. Tam, kuris vien tik intelekte kaupia žinias, nepavyksta tobulėti.

"Kabalos studijos turi būti derinamos kartu su darbu su savimi. Reikia būti sąmoningiems studijuojant, kadangi mirus jos bus prarastos, jeigu bus įsisavintos vien tik intelekte. Tačiau, jei šios žinios priimamos sąmoningai, tuomet jos pasireškia nuo pat vaikystės."
     
- Samael Aun Weor

Panašiai ir tas, kuris atmeta Kabalos studijas, nustoja tobulėti, kadangi jis atmeta studijas apie žingsnius Kelyje.

Mes turime eiti Viduriniuoju Keliu: psichologinėje Pusiausvyroje, dalykus tyrinėjant trejomis smegenimis.

Intelektu: studijuojant einančių Iniciacijų keliu žodžius.

Širdimi: medituojant.

Veiksmais: transmutuojant.


Samael Aun Weor knygos apie Kabalą

Iš tiesų kiekvienas Samael Aun Weor darbas turi kabalistinę prasmę. Tačiau yra keletas knygų, kurios tiesiau ir aiškiau perteikia iniciacinę kabalą. Šios žinios įgalins studentą atrasti kabalistinę išmintį, kuria yra persisunkusios visos Mokytojo knygos.


„The Initiatic Path in the Arcana of Tarot and Kabbalah“

Šią knygą sudaro penkios dalys, kuriose gausu simbolių, numerologijos, iniciacijų proceso aprašymų, bei pateiktas išsamus, objektyvios taro tradicijos išnagrinėjimas.

„The Aquarian Message“

Protą pribloškiantis kabalistinio simbolizmo atskleidimas knygoje
„Apreiškimas Jonui“.

„The Three Mountains“

Samael Aun Weor šioje knygoje paprastais terminais pristato pilną
Bodhisatvos Kelią, apšviestą daugeliu detalių, paimtų iš savo asmeninės patirties.

„Aztec Christic Magic“

Detali ir praktinė kabalos analizė, remiantis actekų panteono studijomis.

 

Paimta iš gnosticteachings.org svetainės


 "Savirealizaciją   supraskite kaip   harmoningą beribių   žmogaus galimybių   visumos išvystymą.   Savirealizacija nėra   padrika intelektuali   informacija, nėra   dviprasmiško   plepėjimo,   paprasčiausias   įsivaizduojamas   daugiažodiškumas.   Viskas, ką mes   sakome, turi būti   suprantama kaip   autentiška, išgyventa   ir tikra patirtis. Tiesos   vardu mes iškilmingai   pareiškiame, kad   Esybė yra unikali,
  tikras egzistavimas, ir   prieš jos neapsakomą
  ir didį skaidrumą, tas,   kuris yra vadinamas   „Aš“/ego, yra   paprasčiausia išorinė   tamsa, verksmas ir   dantų griežimas."

   - Samael Aun Weor

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos