Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Gnostikų Bažnyčia


Atsižvelgiant į dabartinius laikus, gnostikų bažnyčia nėra tiesiog dar viena bažnyčia ar naujai išgalvotas religinis idealas. Ji yra Kristaus bažnyčia su visomis jos šventomis iniciacinėmis paslaptimis, kurią skelbė Jėzus, dieviškasis rabinas iš Galilėjos. Tai yra atpirkimo bažnyčia, pirmykštės krikščionybės bažnyčia, iškentėjusi visus antpuolius iš katalikiško sektantizmo pusės, kuri savaip pakeitė ir prisiderino jos doktriną, kad būtų patenkinti jų egoistiški interesai ir tikslai.  Gnostikų bažnyčia turi švenčiausius apreiškimus, ji aiškina ir pateikia tiesą pačiame jos pirmykščiame tyrume, be ją temdančių dėmių.

Mūsų doktrina kartu yra ir mokslas, ir religija. Kaip mokslas, ji remiasi kažkuo aukštesniu, svarbiausiu, begaliniu ir paramokslišku (kas yra ypač iškilu ir didingiau nei žemesniosios, paprastos žinios), kad įkūnytų tobulas žinias. Kaip religija, ji deda pastangas, jog žmogus, kaip aukščiausios žmogiškosios hierarchijos atstovas, galėtų savyje pabudinti jam priklausančias dieviškąsias Galias, kad vieną dieną jis pasiektų šventą susijungimą su pirminiu principu, kas ir buvo jo pradžia. Šiame dualizme atsižvelgiama į lotyniškąjį principą, kuris teigia: „Primum intelligere, deinde credere...“ [Pirma suprask, o tik tada tikėk…]

<...>

Gnostiškų bažnyčia yra Iniciacinių paslapčių mokykla. <...> Šias paslaptis įvairiais keliais atskleidė Elohimai ar šventi Mokytojai atsižvelgdami į rasę ir vietą; šios žinios skiriasi tik savo pavidalu, kadangi esmėje jos yra identiškos.

<...>

Skirtumas tarp katalikybės ir gnostiškosios bažnyčios yra pagrįstas faktu, jog mums Kristus yra substancija ir jos egzistavimas Žemėje yra faktas arba kosminis biologinis fenomenas, tuo tarpu katalikai svarbiais laiko vien tik istorinius materialius faktus, taip ignoruodami šios Kristiškos substancijos tikrąją paslaptį...

<...>

Katalikų bažnyčia, kovodama įsitvirtinti pasaulyje, visomis įmanomomis priemonėmis darė viską, kad tik ištrintų bet kokius gnostikų pėdsakus, kurių ženklai buvo tokie aiškūs, prieinami ir gausūs  atskleidžiant tiesą. Taigi, nors piktnaudžiaujant krikščionybei jos katalikiškame pavidale greitai buvo išlietos kraujo upės, pirmuosiuose amžiuose ji labiau pasikliovė diplomatiniais metodais, kad galėtų deginti, falsifikuoti ir surinkti pačias svarbiausias iniciacines knygas, kurios iki šių dienų yra paslėptos Vatikane. Natūralu, jog tose knygose didelė informacijos dalis yra išreikšta metaforomis ir simboliais, kurių katalikai net nesistengė iššifruoti. Dabar mes turime tai išaiškinti, kad galėtume atlikti savo misiją, nors ir po aštuoniolikos šimtmečių užlaikymo...

 


Ištrauka iš knygos „Iglesia Gnostica“, pagal Arnoldą Krumą-Helerį

 


 „Gėris turi cirkuliuoti.“ 

   - Tėvas Stanislovas

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos