Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Gnosis Tikslas


Žodis Gnosis yra kilęs iš graikiško žodžio "žinios". Žinios, apie kurias čia kalbama, yra neapribotos intelektualinėmis žiniomis, jos grįstos patirtimi ir turi aiškų tikslą: užbaigti Žmogaus vystymasį. Tai žymi tam tikrą žinių tipą.

Tiesą sakant, Gnosis yra senovinis ir visuotinis mokslas, kuris yra įsiskverbęs kiekvienoje didesnėje religijoje. Jis nėra apribojamas kažkuriai vienai kultūrai, vietai ar Laikui. Gnostikų Išmintis randama krikščionybėje, budizme, islame, induizme, judaizme ir daugelyje kitų religijų. Ir šios visuotinės žinios ar išmintis yra esminis mokslas, reikalingas pasiekti galutinį visų religijų tikslą, kuris yra Religare(Lotyniškai), ar kitais žodžiais sakant "vienybė" su dieviškumu.

Gnosis yra Proto treniravimo metodas. Tai yra visuotinis metodas ir tai reiškia, kad jis yra suderinamas su visomis religijomis ir visomis mistiškomis tradicijomis, kadangi jos visos yra sukurtos remiantis Gnosis mokslu. Taigi studentas supranta, kad tie, kurie išmoksta ir taiko šią Gnosis Išmintį, yra įvairios kultūros, religijos, tradicijų ir mistiškų pagrindų atstovai, kurie randa bendrų dalykų šiame moksle.

Visos religinės alegorijos, istorijos ir mokymai rodo, jog mes turime keistis, kad pasiektume tikslą religare (vienybę). Tie, kas mes esame dabar, esame apimti negatyvių emocinių ir protinių jėgų, kurios sukuria didelę Kančią mūsų gyvenimuose. Kiekvienas žmogus kasdien grumiasi su liūdnumu, abejonėmis, Baime ir t. t. Šios būsenos verčia mus elgtis kenksmingai savo pačių ir kitų atžvilgiu, kas savo ruožtu sukuria dar daugiau kančių visiems. Gnosis yra tiesus ir labai veiksmingas kelias transformuoti šias problemas, nes jis "dirba" su pačia kančios esme.

Gnosis yra metodas išvystyti discipliną ir psichologinį stabilumą. Tai priemonė pasiekti tikrą vidinę ramybę. Ir didysis Gnosis Grožis yra tas, kad ji pristato metodą, kuris naudoja įrankius jau turimus mūsų viduje: mums nereikia niekuo pasikliauti, kaip tik pačiais savimi. Iš tiesų, mūsų laimė ir gerovė priklauso tik nuo mūsų pačių ir kai mes randame, kaip galima kultivuoti šias savybes, transformuojant savo pačių protą, mes pradedame suvokti kiekvieno didžio Šventojo ir Pranašo mums perduotą žinutę.

"Mūsų protai kuria mūsų gyvenimus.
Mes tampame tuo, ką mes galvojame"

- Buda Šakjamunis, iš knygos "Dhammapada"

Kaip ir daugelis išmintingų būtybių mums sakė, mes kuriame savo pačių realybę. Mes pjauname tai, ką sėjame. Taigi jei pasėjame gerą sėklą tinkamais savo veiksmais, mes galime susikurti geresnį gyvenimą patys sau ir visiems aplink mus. Tai ateina natūraliai, kai mes suvokiame ir transformuojame savo klaidingą požiūrį apie gyvenimą ir apie pačius save.

Svarbi šio pasikeitimo esmė yra įdingo suvokimo atpažinimas, kurį mes turime viduje.  Mes nematome realybės prigimties ir dėl tokio ignoravimo mes pasineriame į iliuzijas, veikiame tokiais būdais, kurie prieštarauja pagrindiniams egzistencijos įstatymams, ko pasekoje kenčiame mes patys ir kiti. Sintezėje, šis ignoravimas yra pasinėrimas į pačius save, arba klaidingas požiūris į mūsų tapatybę. Būdas, kaip pakeisti šį klaidingą požiūrį, yra kultivuoti tą mūsų pačių dalį, kuri gali matyti viską objektyviai, taip sukuriant mūsų  prote natūralų priešnuodį Ignoravimui ir klaidingam veiksmui, priešnuodį, kuris jau yra mūsų psichikos dalis, bet jis yra paslėptoje ar neaktyvioje būsenoje.

Kad pasiektume tai, mes turime išmokti, kurios proto būsenos yra teigiamos ir kurios negatyvios, ir pamatyti skirtumą tarp jų. Kai mes galime matyti, kaip savyje kultivuojame daugelį skirtingų proto būsenų, ir  matyti toliau sekančius tų būsenų rezultatus, mes pradedame suprasti tikrąją savo gyvenimo prigimtį.  Kai mes matome, kaip mūsų pačių pyktis priverčia mus kentėti ir kas savo ruožtu atneša kančią kitiems, mes buname priversti keisti tą savybę savyje. Psichikos transformacija ir gyvenimas yra kažkas, kas gali būti išvystyta žmogaus, kuris nori keistis ir yra įkvėptas tiesos suvokimu savo viduje.

Tai nėra pasikeitimas, kurį galima atlikti per naktį. Tikras pasikeitimas reikalauja gerbti tam tikrus natūralius įstatymus ir faktorius. Pvz.:  kad būtų galima auginti sodą, reikia bendradarbiauti su gamtos įstatymais. Sodinininkas turi suprasti kaip Saulė, drėgmė, sėklos ir kiti elementai yra susieti tarpusavio ryšiais ir, kad turėtume vykusį sodą, yra reikalingas planavimas, paruošimas, tinkamos pastangos ir kantrybė. Taip pat ir su proto transformacija: tam yra reikalinga daug atitinkamų pastangų ir kantrybės. Jūs turite pakankamai gerai suvokti psichiką, protą, emociją, ir kaip visi šie elementai, susieti tarpusavio ryšiais su išorinėmis aplinkybėmis.  Visos šios žinios yra neatsiejama Gnosis mokslo dalis.

Jums gyvybiškai yra svarbu pagilinti savo žinias, kad negaištumėte laiko persekiodami tik vieną darbo aspektą. Gnostikų tradicijoje, mes turime plačią dvasinių raštų kolekciją, kuri formuoja supratimo pagrindus. Pradžiai mes turime daugiau nei šešiasdešimt Samael Aun Weor knygų ir šimtus nemokamų jo paskaitų. Ši žinių dalis buvo suteikta, kad išaiškintų krikščioniškos Biblijos, Zoharo, Bhagavadgytos, germanų Edų ir visos didžios psichologinės išminties, paslėptos graikų mituose (Homero - Odisėja ir Iliada) ir šimtuose kitu raštų, iš mūsų religinio ir klasikinio palikimo, suvokimą. Gnosis yra randama viename šimte Budistų knygų, sutrų ir dviejuose šimtuose knygų su didžių mokytojų, tokių kaip Tsong Khapa ir Nagarjuna, komentarais apie tas sutras. Tibetiečių Tantrinė tradicija yra prisisunkusi Gnosis ir liejasi per kraštus Milarepos, Dalai Lamos ir daugelio kitų mokymuose. Taigi, jei jūs surinktumėte visų šių tradicijų išmintį ir pritaikytumėte savo kasdieninėje praktikoje, jūs pradėtumėte žingsniuoti milžiniškais žingsniais pirmyn, link didžių dvasinių tiesų Suvokimo. Bet jei jūs tiktai gerbsite visus šiuos raštus ir grįsite savo praktiką tik keliais smulkiais tekstais ar asmeniškai atrinkta medžiaga, jūs tikriausiai gausite šiokią tokią naudą iš to, bet jūsų dvasinis progresas nebus toks didis.

Galimi du keliai suvokti šias žinias. Vienas yra paviršutinišku, intelektualiu lygiu, kuris yra išvystomas skaitant ar klausantis paskaitų, ir kurio dėka mes galiausiai suformuojame abstraktų savęs transformavimo mokslą. Tai pirmiausiai yra sutelkiama padėti mums atpažinti skirtumą tarp teigiamų ir neigiamų egzistavimo būsenų ir jas kontroliuoti.

Antras yra patyrimo lygiu. Tai stadija, kurios metu mes pradedame suprasti mokymų praktinį pritaikymą savyje.

Gnosis mokslas yra platus ir neįtikėtinai ištobulintas visatos ir Sąmonės žemėlapis, tačiau išvystyti intelektualinį jo suvokimą gali būti gąsdinanti užduotis. Bet patiriamas žinias yra dar sunkiau išvystyti, nes jos atsiranda tik kaip nenutrūkstamos praktikos rezultatas.

Patiriamos žinios visada eina kartu su intuityviomis žiniomis ar sąmonės išmintimi, taip kaip suvokiama širdyje. Tai iš tikrųjų yra emocinė išmintis, kažkas ką žmogus jaučia. Pvz.:  laikas nuo laiko, mes galime "jausti", kad tam tikras elgesys yra netinkamas, ir tai yra tam tikra intuityvumo forma, nes ji nėra racionali, o emocinė. Tačiau tai yra tik labai paprastas intuityvių žinių lygmuo; intuicija yra giliai emocinė išmintis, kuri gali būti jaučiama labai efektyviu būdu.  

Iš to mes galime suprasti, kad egzistuoja naudingos ir žalingos emocinės būsenos. Emocija yra gyvybinė gyvenimo dalis; tačiau yra daug skirtingų emocijų rūšių. Dažnai pasitaikanti yra negatyvios emocijos patirtis, tie jausmai, kurie yra žalingi, ir ko pasekoje yra kenčiama, netgi tada, kai mums patinka tai jausti. Daugelis žmonių mėgaujasi ir kultivuoja išdidumą, bet objektyvios žinios leidžia mums pamatyti, kad išdidumas kuria kančią. Panašiai daugelis žmonių mėgaujasi savo pykčiu, bet tas pats pyktis yra didžių kančių šaltinis. Negatyvi emocija yra taip vadinama iš dalies dėl to, kokį rezultatą ji atneša, ir taip pat dėl savo ištakų psichikoje.

Aukštesnėms emocijoms priklauso jausmai ir būsenos, kurias labai retai jaučia modernūs žmonės, nes jos atkeliauja į psichiką per psichologinę perteikimo priemonę, kurią turi tik vienetai. Bet vis tiek, mes galime pajausti daugelį pozityvių emocinių būsenų, kurios didžiai sustiprina, praturtina mūsų gyvenimus ir kurių efektai būna teigiamas pastiprinimas mūsų troškimui pasikeisti į gerąją pusę.

Taigi, Gnosis esmė yra keistis patiems. Tai yra tikslus mokslas, kuris parodo kelią, kaip sumažinti skausmingas emocines ir proto būsenas, ir vietoj to, kultivuoti naudingas būsenas. Esmė yra transformuoti mūsų nedrausmingą protą į drausmingą.

Iš kur mes žinome, kad toks pasikeitimas yra įmanomas?

Pirmiausiai mes žinome apie nepastovumo dėsnį; Iš tikrųjų, kiekvieną akimirką viskas keičiasi. Pasielgdami tinkamai, mes galime įtakoti tą pasikeitimą. Bet, kad padaryti tai, reikia žinoti kaip elgtis ir kaip pasiekti trokštamą efektą. Panašiai mes mokomės kaip tinkamai įtakoti pastoviai besikeičiančią savo psichiką viduje, per sugebėjimą atskirti ir dvasinę išmintį, kad galėtume pasiekti gausesnius ir naudingus rezultatus.

Antra, lengva suprasti, jog gamtoje mes visada matome nesuderinamas jėgas. Šviesą ir tamsą, rūgštį ir šarmą, karštį ir šaltį ir t. t. Tai yra priešiškos jėgos, kurios šoka apie centrinį balanso tašką. Tokia pati situacija egzistuoja ir mūsų prote.

Kai mes pradedame tyrinėti savo proto ir jausmų pasaulį, mes matome daug priešingų srovių. Matome, kaip vienos jėgos gali užgrobti kitas, tokiu pačiu būdu šviesos įjungimas kambaryje priverčia tamsą išnykti. Gnosis mus moko, kaip tai pasiekti kiekvieną akimirką, kad būtų galima ištobulinti psichologinę Pusiausvyrą; būseną, kurioje mes išlaikome besitęsiantį balansą(gerbuvį) savo prote ir emocijose.

Balansas yra pagrįstas išplėstu mūsų psichologinės situacijos suvokimu ir sugebėjimu sąmoningai pasirinkti kaip elgtis, galvoti ir jaustis.

Pasidaro aišku, jog pasiekti bet kokios religijos tikslą, žmogus turi turėti skvarbių proto žinių, sujungdamas jas su emocinių ir proto būsenų visapusišku supratimu.

Taip pat yra aišku, kad mūsų problemos ir kančios iškyla dėl klaidingo savęs ir pasaulio suvokimo, mums reikia išsiugdyti sugebėjimą kiekvieną akimirką klausinėti savo suvokimą. Suprantame, kad tikroji realybės prigimtis yra lemiama šiuo atveju, nes mūsų  realybės suvokimas nulemia, kaip mes esame susiję su viskuo: su pačiu savimi, su esančiais aplink, ir kiekviena aplinkybe, su kuria susiduriame. Sakydami "realybė", mes turime omenyje visos egzistencijos išsiplėtimą, o ne tiktai mūsų pačių matomą paviršutinišką, siaurą realybės vaizdą; nes didelė esminės problemos dalis yra klaidingas realybės matymas, ko pasekoje mes kenčiame.

Štai todėl Samael Aun Weor mokymai kreipia tiek daug dėmesio į realybės prigimtį. Savo darbuose jis kalba apie realybės šaknis, Absoliučią Abstrakčią Erdvę, Materijos ir energijos prigimtį, kūrimo matematiką ir daug daugiau. Jei gilios Savirealizacijos pasiekimas būtų tik Tikėjimo ir atsidavimo vienam ar kitam dievui reikalas, tada jam nebūtų buvę jokios prasmės aiškinti apie realybės prigimtį su tokiais detaliais ir visapusiškais terminais. Tą patį gali pasakyti ir apie tikrai detalius ir sudėtingus psichologinius budistų tradicijų mokymus, kurios yra tik kita tos pačios išminties pusė. Iš to, mes galime suprasti, jog visi šie paaiškinimai yra būtini, kad mes galėtume pašalinti mūsų klaidingą požiūrį.

Gnosis reikalauja, kad mes turėtume objektyvų požiūrį į visus reiškinius. Mes negalime laikytis įsikibę į paviršutinišką realybės matymą, nors mums taip patinka, arba, kad tai yra mūsų tradicija, kad tai patenkina mūsų psichologinius polinkius. Bet koks ribojantis suvokimas(religinis, mokslinis ar metafizinis) varžo mus priartėti prie objektyvių žinių, taip apribodamas mūsų galimybę suvokti kiekvieno reiškinio tikrąją prigimtį. Mums yra būtina padėti į šoną bet kokią asmeninę pirmenybę, jei mes norime pamatyti neatskiriamą gyvenimo tiesą.

Tai tikrai yra tiesa, ypač kai mes stebime pačius save. Kol mes turime klaidingą požiūrį apie save, mes negalime matyti savęs tokiais, kokie esame iš tikrųjų. Jei taip yra, tai mums neišeis priartėti prie pačios realybės objektyvaus požiūrio.

Gnosis tikslas yra ne mažesnis, kaip visiškas individo transformavimas, kuris savo ruožtu keičia visuomenę ir mūsų pasaulį. Šios transformacijos pasiekimas yra priklausomas tik nuo individo pastangų dirbti su savo protu. 

 

Paimta iš gnosticteachings.org svetainės


 "Klausykite, nes aš  kalbėsiu apie didingus  dalykus, mano lūpos  skelbs teisumą. Mano  burna kalbės tiesą, ir  nedorybė yra  pasibjaurėjimas mano  lūpoms. Visi mano  žodžiai yra teisingi,  juose nėra klastos ir  iškraipymo. Jie yra  aiškūs išmanantiems ir  teisingi  suprantantiems."

     - Patarlės 8:6-9

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos