Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Dešimt Sefirų

 

Yra kalbama apie dešimt [Gyvybės Medžio] Sefirų, bet realybėje jų yra dvylika. Ain Sof yra vienuolikta, o dvylikta sefira yra jos tamsioji priešingybė Pragare

Šios yra dvylika sferų ar visuotinių regionų, kurie savitarpiškai prasiskverbia ir persipina nesusimaišydami. Šios dvylika sferų gravituoja Begalybės ženklo centriniame Atome. Sauliškoji žmonija išsiskleidžia šiose dvylikoje sferų. Mes jau sakėme, jog begalybės ženklas yra žemės centre, žemės širdyje. Dešimt visuotinės vibracijos sefirų išeina iš Ain Sof (Mikro-kosminės žvaigždės), kuri vadovauja mūsų vidui. Ain Sof yra mūsų Esybės Esybė.

Dešimt sefirų išsiskleidžia iš Ain Sof taip:


Pirma, Kether, Dienų Senolis.

Antra, Chokmah, išminties regionas.

Trečia, Binah, Inteligencija.

Ketvirta, Chesed, Slaptojo pasaulis.

Penkta, Geburah, sielos-sąmonės pasaulis, griežtumo ir Teisingumo regionas.

Šešta, Tifereth, Priežastinis Pasaulis, valios regionas, Pusiausvyra ir grožis.

Septinta, Netzach, pergalės regionas, mentalinio žmogaus pasaulis (kiekvienas, kuris išsilaisvina iš keturių Nuodėmės Kūnų yra Buda).

Aštunta, Hod, šlovė, Astralinio Kūno regionas.

Devinta, Yesod, pagrindas, lytiniai santykiai, eterinė plotmė.

Dešimta, Malkuth, apskritai tai - karalystė, fizinis pasaulis; Malkuth yra aukščiausio lygmens filtras; iš šio regiono mes keliaujame į Ain Sof arba į Prarają, toks yra įstatymas.


Sefiros yra atominės, šios dešimt sefirų gali būti supaprastintos į tris lenteles:


Pirma: spinduliuojančios energijos, kuri kyla iš Saulės, kvantinė lentelė.

Antra: gamtos elementų atominio svorio lentelė.

Trečia: junginių molekulinio svorio lentelė.


Tai yra Jakobo kopėčios, kurios eina nuo žemės į dangų. Visi kosminės sąmonės pasauliai sutelpa šiose trijose lentelėse.

Visos žinomos dešimt sefirų kyla iš Sefiros, Dieviškosios Motinos; Ji gyvena širdies šventykloje.

 

 

Ištrauka iš knygos „Esoteric Course of Kabbalah“, pagal Samael Aun Weor

 


 „Kilnus žmogus  nesileis, kad su juo  būtų elgiamasi kaip su  įrankiu.“

       - Konfucijus

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos