Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Apie Mūsų Svetainę


Sveiki!

Ši interneto svetainė žmonijai pateikia tikslius mokymus, kurie slypi visų tikrų religijų širdyje. Mes gerbiame visas religines formas ir mokome, kaip kiekvienas gali patirti tiesioginius, asmeninius savo vidinės prigimties išgyvenimus, kurie yra nesuteršti ir laisvi nuo kančių. Kiekvienas iš bet kurios kultūros, rasės, lyties ar vietovės gali atrasti šias žinias ir tokiu būdu dirbti, siekdamas įvykdyti esminį mūsų egzistencijos tikslą, kuris yra visiška mūsų tikros vidinės prigimties, realizacija.

Mūsų svetainėje pateikta informacija yra nemokama ir laivai prieinama visiems, norintiems ją naudoti asmeniniais tikslais. Dėl kitų informacijos panaudojimo būdų, prašome kreiptis į administraciją.

 

„Tiesa nėra priėmimo ar atmetimo dalykas, ją reikia patirti, išgyventi ir suprasti.“

------------

„Skiriu šią knygą geležinės valios žmonėms, didiesiems sukilėliams, aukštai sklendžiantiems ereliams, tiems, kurie niekada nesižemina prieš jokio tirono rimbą, žmonijos antžmogiams ir taip pat giliai atgailaujantiems nusidėjėliams, kadangi iš jų kils nauja dievų rasė.“

------------

„Mes nesame nusiteikę nei prieš vieną, nesame nusiteikę prieš kažkieno religiją ar mokyklą. Visas religijas, mokyklas ir Sektas mes laikome brangiais perlais, suvertais ant auksinio dieviškumo siūlo. Mes niekieno nepuolame, niekam nejaučiame neapykantos, su niekuo nekovojame. Mes aiškiname garbintino Išganytojo slaptąją doktriną.“

------------

„Mokyklos jau atidavė viską, ką galėjo pasiūlyti. Žinių centrai dabar yra paversti į komercinės veiklos vietas, kur kiekvienai vadovauja tironas, savo adeptams ir studentams draudžiantis išeiti ieškant žinių.

<...>

Mes neieškome meilikaujančiųjų mokytojams, nei mus domina kietaširdžiai pakalikai. Mes esame kelrodės kolonos, todėl neprisiriškite prie mūsų, kadangi mūsų misija nėra rinkti pasekėjus. Pasitelkdami logišką mąstymą ir konkrečią koncepciją, mes parodome kelią, kad kiekvienas asmuo galėtų pasiekti savo vidinį Mokytoją (tą, kuris slypi jumyse tyloje).

<...>

Šis kursas yra skirtas visų mokyklų sukilėliams, tiems, kurie netiki mokytojais, kurie nepatenkinti visais įsitikinimais, kurie vis dar teturi šiek tiek žmogiškumo ir bent kibirkštėlę meilės savyje.

Mūsų nedomina kažkieno pinigai, nei mėnesiniai mokesčiai ar šventyklos iš plytų, cemento ar molio, kadangi mes esame sąmoningi sielos katedros lankytojai ir žinome, jog išmintis kyla iš sielos.

Meilikavimas mus vargina, maldos turėtų būti skirtos tik mūsų Tėvui (kuris yra paslaptyje ir kuris mumis rūpinasi kas minutę).

Mes neieškome pasekėjų; mes tenorime, kad kiekvienas sektų savo pačio ar pačios vidinį Mokytoją, savo šventą Slaptąjį, nes tik Jis yra tas, kuris gali mus išgelbėti ir apgaubti šlove.

„Aš esu niekieno pasekėjas; todėl niekas neturėtų sekti mane“. Žmonės siūlo žmogiškąsias žinias, o Dievas – gyvenimo duoną. Tiesa jus išlaisvins.

<...>

Paimkime savo valios kardą ir sutrupinkime visas sąsajas su pasauliu, ir ryžtingai, aukštai iškelta galva, pradėkime baisų mūšį dėl Išsilaisvinimo, kadangi mes žinome, jog išsigelbėjimas yra žmogaus viduje.

Ženkite pirmyn nugalėtojai!!! Į mūšį, kariai!!!“

 

- Samael Aun Weor

 


  „Dirbkite dėl savo   pačių išsilaisvinimo.   Nepriklausykite nuo   kitų.“ 

   - Buda Šakjamunis

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos