Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


(ז Zajin) Kovos Vežimas
 1. Visos krikščionių ir neokrikščionių religijos: protestantai, katalikai, adventistai, t. t. Bibliją Septintas arkanasstudijuoja pažodžiui.
 2. Visos tos Sektos pranašystes studijuoja absoliučiai intelektualiu ir tiesioginiu būdu.
 3. Mes, gnostikai, mėgstame asmeniškai, akis į akį, bendrauti su angelais, kad jie mums išaiškintų pranašystes.
 4. Mes esame visiškai praktiški ir žinome, kaip reikia kalbėtis su angelais ir pranašais.
 5. Tas, kas nori būti burtininku, turi įgyti kardą.
 6. Kardas yra Kundalini.
 7. Kardas yra Šventosios Dvasios Ugnis.
 8. Pripildydami savo galvas teorijų, mes nieko nepasiekiame.
 9. Mes nieko neįgauname tiesiogiai interpretuodami Bibliją, kaip tai daro adventistai, protestantai, presbiterionai ir t. t.
 10. Geriausia yra išmokti kalbėtis su angelais ir pranašais.
 11. Tik tokiu būdu mes einame patikimais keliais.
 12. Protą mes turėtume išlaisvinti iš visokio tipo troškimų, emocijų, Samprotavimo, Intelektualizmo, teorijų, Tuštybės, t. t.
 13. Geriau mylėti tikrą sutuoktinį (-ę) ir kiekvieną dieną su juo praktikuoti Seksualinę Magiją, negu, kad švaistyti laiką besiginčijant, švaistyti jį intelektualizme ir kvailystėse.
 14. Taip mes įgyjame Kundalini kardą ir pabudiname visas savo magiškas Galias, kad galėtume įžengti pro triumfo miesto duris.
 15. Protas yra asilas, ant jo mes turime joti, kad galėtume patekti į dangiškąją Jeruzalę Verbų sekmadienį.
 16. Protas yra troškimo guolis.
 17. Kai protas mus atakuoja beverčiais vaizdiniais, kai jis iš pasalų mus puola savo žemais geiduliais, kalbėkime su protu štai taip:
 18. „Prote, pašalink iš manęs šiuos troškimus; prote, paimk iš manęs šias aistras, aš jų nepriimu iš tavęs, tu esi mano tarnas, o aš esu tavo Viešpats, ir taip per amžius.“

 


Ištrauka iš knygos „Manual of Practical Magic“, pagal Samael Aun Weor

 


 „Visos žmonių  padarytos klaidos  gyvenime kyla todėl,  jog jie pamiršta save,  susižavi ir 
 susitapatina; taip  jie pasineria į  sąmonės miegą.“ 

  - Samael Aun Weor

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos