Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Vienas Kelias

 

- Ištrauka iš knygos „Logos, Mantra, Theurgy“:


Daugelis ezoterikų studentų klaidingai teigia, jog egzistuoja ne vienas kelias pasiekti vienybę su Dievu. Tačiau dieviškasis žymus Mokytojas Jėzus teigė:

„Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda.“ - Evangelija pagal Matą 7:14

Jei ezoterikai studentai kantriai ištyrinės viską, kas yra užrašyta keturiose Evangelijose, jie tada galės patvirtinti, jog Jėzus niekada nesakė, kad egzistuoja daugelis kelių... Garbintinas pasaulio Išganytojas kalbėjo tik apie vienus ankštus vartus ir vieną siaurą, sunkų kelią..! Tie vartai yra seksualiniai santykiai...! Kitas kelias, pasiekti vienybę su Dievu, neegzistuoja. Per visą amžinybę nebuvo nei vieno pranašo, kuris būtų žinojęs apie kitą kelią, nei Lytiniai Santykiai..!


Seksualinė Magija, o ne celibatas

Švino transmutacija į Auksą yra pasiekiama liepsnojančioje Vulkano Kalvėje. Alchemijos aukso Vaikas gimsta šioje kalvėje! Šis nuostabus Vaikas yra Žmogaus Sūnus, Karalius-Saulė, Sauliškasis-Žmogus.

Kai kurie ezoterikai studentai klysdami, sutrikę ir būdami neteisūs, atmeta šiuos mokymus ir Vestalėteigia, jog Pitagoras, Zaratustra, Jėzus ir kiti Inicijuotieji laikėsi celibato ir niekada neturėjo sutuoktinės, jie ignoruoja, jog visose paslapčių šventyklose egzistavo šventosios vestalės.

Vis dėlto apgailėtina, jog materialistai, nepagarbieji, ligotų ketinimų visažiniai jas sutartinai pavadino šventomis prostitutėmis. Nepaisant to, šios vestalės buvo tikros inicijuotosios nekaltos mergelės. Kalbant ezoteriškai, jos buvo nekaltos netgi tada, kai jų kūnai jau nebebuvo fiziologinėje skaistumo būsenoje.


Aukšti Inicijuotieji ir Arkanas A. Z. F.

Iš tikrųjų pitagorizmo, zoroastrizmo, Jėzaus krikščionybės Inicijuotieji ir visi tie šventyklos senovės Inicijuotieji be išimčių praktikavo Arkaną A. Z. F. su šventyklos vestalėmis... Visi jie turėjo nusileisti į liepsnojančią Vulkano kalvę, kad su žėruojančiu Persėjo kardu nukirstų Medūzai galvą! Visi jie nusileido į tą liepsnojančia kalvę, kad išvalytų savo Sielos arklides ir taip pasiektų Žodžio įkūnijimą šventose Sąmonės ėdžiose.

Tik toje liepsnojančioje kalvėje šie didieji Inicijuotieji galėjo užgrūdinti savo ginklus ir užkariauti Veneros širdį!


Didysis Saulės Darbas

Kas mano, jog egzistuoja daugybė kelių pasiekti vienybę su Dievu, tie visiškai ignoruoja, kad didžiam Saulės darbui reikalingas vanduo ir aliejus: pusė vandens... pusė aliejaus...!

Aukso aliejus, kuris per du aukso vamzdelius yra pilamas iš dviejų alyvmedžių, stovinčių šventyklos žvakidės dešinėje ir kairėje, šakų yra transmutuota kūrybinė energija. (Zacharijo knyga 4:11-12)

Šie alyvmedžiai, lyg du aliejaus vaikai, yra gimę šventame ežere, Genezareto ežere. Šventas Genezareto ežeras simbolizuoja lytines liaukas, kuriose slypi tyras gyvybės vanduo (skystis)...

Kas geria šį tyrą gyvybės vandenį, tas niekada nebetrokš! Nepaisant to, kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į Šviesą!

Štai kodėl aš tariu jums: mano sielos broliai, stenkitės įžengti pro ankštus ir sudėtingus vartus, kadangi iš tiesų sakau jums - daugelis bandys įeiti, bet neįstengs..!

Vargas Žemės gyventojams!

Vargas tiems, kurie nenusileidžia į liepsnojančią Vulkano kalvę!

Vargas tiems, kurie niekina Devintąją Sferą!

Vargas tiems, kurie bijo įžengti pro Devintuosius Vartus!

Vargas tiems, kurie atmeta šventyklos tyrą gyvybės vandenį ir šventą aliejų!

Geriau jau jie niekada nebūtų gimę ar geriau, kad girnapusė būtų užkabinta jiems ant kaklo ir jie būtų paskandinti jūros gelmėje.

Šie bus prarastieji: dabartinės penktosios Pagrindinės Rasės nevykėliai!

Šventyklos vestalės buvo puikiai paruošiamos dvasininkystei. Jomis remiasi principas, kuris teigia, kad Žodis visada yra nekaltų prasidėjimų vaikas.

Žodis visada yra dieviškųjų mergelių vaikas!


Maksimalus išbandymas

Vulkano KalvėSenovės paslaptyse nusileidimas į Devintąją Sferą buvo didžiausias išbandymas aukščiausiajam hierofanto kilnumui įgyti.  

Buda, Hermis, Rama, Jėzus, Mozė, Zaratustra, Krišna turėjo nusileisti į Devintąją Sferą, kad galėtų dirbti su  ugnimi ir vandeniu, iš kurių atsiranda pasauliai, žvėrys, žmonės ir dievai. Kiekviena autentiška baltoji Iniciacija prasideda čia, Devintoje Sferoje, lytiniuose santykiuose.

Žmogus, fetalinėje savo būsenoje, motinos įsčiose išbūna devynis mėnesius. Žmonija Gamtos (būtent: Rėjos, Kibelės, Izidės, t. t.) motiniškose įsčiose taip pat išbuvo devynis amžius. Dabar mes suprasime, kodėl lytinius santykius mes vadiname Devintosios Sferos regionu. Taigi liepsnojanti Vulkano kalvė (gilioje savo prasmėje) yra Devinta Sfera.

 

Samael Aun Weor


 „Kadaise Dievui  nusižengti – tai buvo  nuodėmė didžiausia,  bet Dievas mirė ir  kartu su juo taip pat ir  nusižengėliai į nebūtį  išėjo.“ 

   - Frydrichas Nyčė

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos