Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Tvarka ir ezoterinė disciplina


Gnostikas (-ė) turi būti santūrus ir neturi šmeižti kitų. Jis neturėtų būti godus ar tinginys.

Kaip taisyklė, gnostikas turi gultis į lovą dešimtą valandą vakaro kasdien, kad galėtų praktikuoti vidinę meditaciją, ir turi keltis auštant, jog galėtų praktikuoti visus savo ezoterinius pratimus.

Gnostikas turi būti švarus, tvarkingas, padorus, sąžiningas ir doras žmogus. Jis visuomet turėtų būti punktualus ir laimingas, niekada neturėtų ant kažko pykti, nei vienaip ar kitaip būti prieš ką nors nusistatęs. Atsidavusysis kasdien turėtų praustis, taip pat – tinkamai rengtis. 

Toks gnostikas, kuris niekada nesiprausia ar yra labai netvarkingas, pridaro žmonijai žalos, kadangi netaktiškai elgdamasis jis žmones gali atgrasinti nuo gnostiškų studijų. Pvz., žmonės gali sakyti: „Jei tokie yra gnostikai, aš nenoriu įsitraukti į šias studijas. Aš nenoriu degeneruoti, t. t.“

Gnostikas neturi būti fanatiku, mes turime viską studijuoti, kad galėtume atmesti tai, kas yra nenaudinga, ir priimti tai, kas – naudinga. Gnosis neina prieš jokią religiją, mokyklą, ordiną ar Sektą. Mes kovojome dėl daugelio religijų, mokyklų, ordinų ir sektų moralinio apsivalymo. Mes niekada nebuvome nusiteikę prieš kokią nors religiją, mokyklą ar sektą. Mes žinome, jog žmonija yra padalinta į grupes ir kiekvienai grupei reikalinga atitinkama konkrečių instrukcijų sistema. Visos religijos, mokyklos, ordinai ir sektos yra brangūs perlai, suverti ant auksinio dieviškumo siūlo.

Mes turime statyti bažnyčias, kad galėtume pasitarnauti visoms religijoms, neišskiriant pavadinimų ar pažiūrų. Iš tikrųjų visos religijos yra neapsakomos ir dieviškos. Visos religijos, mokyklos, ordinai ir sektos yra reikalingos.

Religinis pavydas yra lygiareikšmis aistringam pavydui. Būti religiškai pavydžiu yra gėdingas dalykas. Broliai ar seserys gnostikai turi nugalėti tokį pavydą, kadangi tai yra ypač vulgari aistra. Gnostiškasis Judėjimas yra suformuotas visų religijų, mokyklų, ordinų ir sektų žmonėms.

Neurozė yra ypač siaubinga sielos liga. Šioje epochoje žmonės tapo neurasteniškais. Neurozė yra šėtoniška. Mes turime ugdyti švelnumą, kantrybę ir meilę. Savo vaikus mes turime auklėti pasitelkdami išmintį ir meilę. Savo namuose mes turėtume kultivuoti laimę, švelnumą ir meilę. Žinokite, jog neurozė daro žalą sielos lotoso gėlėms. Mokykite savo vaikus pavyzdžiais, mes visada turėtume būti laimingi ir linksmi. Gnostikų namai turėtų būti meilės ir laimės šventovės. Neurasteniški klyksmai, šauksmai ir verksmai sunaikina laimę, taigi ir baltas meilės balandis palieka širdį visam laikui. Šitai yra daugelio šeimų gėda. Gyvenkite pasitelkdami išmintį ir meilę.


Ištrauka iš knygos „The Yellow Book“, pagal Samael Aun Weor

 


 „Neatsakyk kvailiui  pagal jo kvailumą, kad  netaptumei į jį  panašus.“ 

      - Patarlės 26:4

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos