Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Tikras Žmogus


- Ištrauka iš knygos „The Pistis Sophia Unveiled“:


Mes labai gerai žinome, kad „Intelektualus Gyvūnas“ nėra Žmogus. Jei „intelektualų gyvūną“ ir žmogų pastatysime vienas priešais kitą, mes atrasime fizinius panašumus, tačiau kiekvieno jų psichologiniai procesai yra absoliučiai skirtingi.

Lemūrijos kontinento (kuris praeityje buvo išsidėstęs Ramiajame vandenyne) paskutinėmis akimirkomis, kai kurie tikri žmonės, puolę į gyvulišką dauginimąsi, degeneravo ir susimaišė su gamtos žvėrimis.

Akivaizdu, jog tai yra atlantų Pagrindinės Rasės ištakos.

Dabartinės žmonijos Pagrindinė Rasė kilo iš atlantų atšakos. 

Taigi ši dabartinė Pagrindinė Rasė, kuri dabar gyvena ant Žemės paviršiaus, yra lemtinga žmonių ir žvėrių susimaišymo pasekmė.

Neabejotinai yra reikalinga sukurti žmogų. „Intelektualus gyvūnas“ nėra žmogus.

Laimei, „intelektualus žinduolis“ savo lytinėse liaukose turi žmogaus užuomazgas.

Vis dėlto, galimybė tapti žmogumi yra reikalinga.

Šiuo metu Saulė atlieka milžinišką eksperimentą gamtos mėgintuvėlyje. Saulė nori sukurti žmones.

Pranašo Abraomo laikais Saulė sukūrė daug žmonių. Per pirmus aštuonis krikščionybės šimtmečius taip pat pavyko nuimti gerą Sauliškųjų Žmonių derlių. Šiais dabartiniais dvidešimto amžiaus laikais Saulė deda milžiniškas pastangas gamtos mėgintuvėlyje.

Saulė nori naujo šviesos derliaus Šviesai.

Nepaisant to, yra reikalinga grūdo, Sėklos revoliucija, reikalingas sąmoningas bendradarbiavimas su Saule.

Lytinė reprodukcinė sistema, kurią naudoja gyvūnai, įskaitant ir „intelektualų žinduolį“, klaidingai vadinamą žmogumi, yra bevertė norint sukurti žmogų.

Žmogus niekada negali būti sukurtas pasitelkiant išskirtinai gyvulišką lytinę reprodukcinę sistemą.

Jei norima sukurti žmogų, būtina panaudoti žmogaus reprodukcinę lytinę sistemą.

Krija-Šakti (per kurią dauginasi Sauliškieji Žmonės) yra unikali galia, kuri iš tikrųjų gali sukurti žmones.

Nelaimei, „intelektualūs gyvūnai“ mirtinai nekenčia Krija-Šakti galios. Taip yra dėl to, kad Krija-Šakti visiškai atmeta lytinį orgazmą, gyvulišką spazmą, kas yra iracionalių ir „intelektualių gyvūnų“ Sėklos išliejimas. Sėklos išliejimas yra išskirtinai gyvuliškas, bet ne žmogiškas.

Mūsų vidinio žmogaus sukūrimas yra pasiekiamas tik išvengiant sėklos išliejimo.

Tačiau „intelektualus gyvūnas“ atmeta Krija-Šakti dauginimąsi dėl to fakto, jog gyvūnas temoka daugintis pasitelkdamas gyvulišką kūrimo sistemą.

Neabejotina, kad kai „intelektualus gyvūnas“ pripažįsta didžios Krija-Šakti galios sauliškąją ir žmogišką reprodukcinę sistemą, tada jis save paverčia tikru Žmogumi.

Akivaizdu, jog pasitelkus Krija-Šakti galią, tikro Žmogaus užuomazgos (kurios egzistuoja organizme) yra išvystomos. Taip mumyse gimsta tikras Žmogus.

Saulė nori nuimti Saulės Žmonių derlių.

Anauakų kodekse aš radau frazę, kuri sako: „Dievai sukūrė žmones iš medžio ir tada pripildė juos dieviškumu“. Tada aš radau kitą frazę, kuri teigia: „Ne visi žmonės pasiekia susijungimą su dieviškumu“.

Žmogus sukurtas iš medžio: tai mums primena dailidės amato meistrus, tokius kaip Juozapas dailidė, žemiškasis Jėzaus tėvas; kitais žodžiais tariant, Didžiojo Darbo darbininkus.

Nėra jokių abejonių, kad tikras Žmogus gali gimti žmogaus organizme, remdamasis sąmoningais darbais ir savanoriškomis kančiomis. Vis dėlto, yra parašyta, jog ne visi žmonės pasiekia susilydymą su dieviškumu.

Tikras Žmogus (žmogiškoji būtybė) turi transformuoti save į Bodhisatvą, kad galėtų pilnai susijungti su dieviškumu.

Akivaizdu, kad tik bodhisatvos, turėdamos užjaučiančias širdis, gali įkūnyti Kristų. Neveltui visada buvo sakoma, jog Kristus yra bodhisatva.

Sauliškieji Žmonės iš tikrųjų yra Aeonų skaidriausios Šviesos surinkimas.

Saulė dabar nori naujo Sauliškųjų Žmonių derliaus ir ji to nusipelnė, dėl atlikto milžiniško darbo su organine gyvybe.

Saulė intensyviai dirbo šiame trapiame, ploname organinės gyvybės sluoksnyje, patalpintame virš žemės geologinės plutos.

Dabar Saulė nori pamatyti savo darbo rezultatą. Saulė nori nuimti naują Sauliškųjų Žmonių derlių vienu metu.

Kiekviena humanoidų rasė pasitarnauja sauliškajam eksperimentui.

Nepaisant to, kai rasė tampa per daug mėnuliška, mechaniška ir materialistinė, tada Saulė ją sunaikina, nes ji daugiau nėra naudinga jos eksperimentui.

Kaip tik toks atvejis yra su šia dabartine Pagrindine Arijų Rase, kuri tapo vulgari, žiauri, ateistiška ir bauginančiai materialistinė. Dėl šios priežasties ši dabartinė Pagrindinė Rasė bus sunaikinta per majų „tryliktąjį katuną“. 

Tačiau prieš (artėjančią) didžiąją katastrofą Saulė nuims mažą Sauliškųjų Žmonių derlių. Iš tikrųjų Saulė užaugins tik kelis pavyzdinius individus šioje epochoje.

Akivaizdu, jog ši dabartinė humanoidų Pagrindinė Rasė (kuri apgyvendina Žemės paviršių) neteikia absoliučiai jokios vilties. Ši arijų Pagrindinė Rasė pasiekė maksimalią degeneraciją.

Taigi ji staiga bus sunaikinta.


Samael Aun Weor


 „Mes turime sudeginti  auksinį veršiuką  (pinigus), apleisti  miestus ir sugrįžti į  Gamtos prieglobstį! Kai  žmogus sugrįš į savo  „Motinos“ (Gamtos)  prieglobstį, tada ji  suteiks jam duoną,  prieglobstį ir išmintį.“

   - Samael Aun Weor

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos