Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Tamsieji Nepritaria


Tamsieji nesutinka su mūsų mokymais. Jie teigia, jog mums dar ne laikas išmokti sąmoningai projektuotis Astraliniame Kūne. Tamsieji teigia, kad žmonės dar neturi įžengti į Vidinius Pasaulius, jog pirmiausiai mes turime išmokti viešpatauti savo fiziniame kūne; tokiu būdu tamsieji užveria vidinių pasaulių duris šiai vargšei, Kenčiančiai žmonijai.

Taip, siekiantiesiems šviesos, tamsieji užtrenkia duris į vidinius pasaulius, o uždarę duris, jie įkalina juos savo intelektualiose sistemose.

Viduramžiais durys į vidinius pasaulius buvo uždarytos; tuo metu tai buvo būtina tam, kad žmonija atsidėtų fiziniam pasauliui ir išsiugdytų savo pačių individualybės Pažinimą.

Nirvana turi aktyvumo ir gilaus poilsio epochas. 1919 m. vasario 19 d. 15 val. 40 min. Nirvana pasinėrė į aktyvumą, taigi nuo tos akimirkos evoliucionuojanti gyvybė pradėjo savo sugrįžimą link Didžiosios Šviesos. Iš esmės, šiomis akimirkomis, užverti duris link aukštesniųjų pasaulių yra jau atgyvenęs dalykas.

Šiuo momentu nirvanos hierarchijos deda pastangas, jog žmonija sugrįžtų į vidinius pasaulius. 

Kaip tik dabar Merkurijaus planeta išnyra iš Kosminės Nakties. Šiuo metu Merkurijaus Viešpačiai moko žmoniją, kaip reikia projektuotis Astraliniame kūne. Merkurijaus planetai išnyrant iš kosminės nakties vis labiau ir labiau, Merkurijaus Viešpačiai taps vis labiau aktyvesni.

Tačiau tamsieji priešinasi šiam didžiam kosminiam įstatymui teigdami, jog projektuotis astraliniame kūne yra „pavojinga“. Jie daro nusižengimą, priešindamiesi Merkurijaus hierarchijoms. Taip jie užveria aukštesniųjų pasaulių duris šiai nelaimingai, kenčiančiai žmonijai. 

Vandenio Eroje visi žmonės žinos, kaip sąmoningai įeiti ir palikti savo fizinį kūną valios pastangomis. Vis dėlto, tamsieji priešinasi šiam Didžiam Įstatymui, kad įkalintų sielas savo intelektualiose sistemose.


Tamsieji užveria duris į Edeną

Tamsieji teigia, jog žmonija neturi būti mokoma seksualinės magijos, tvirtindami, kad žmonija dar nėra jai pasiruošusi. Tokiu būdu jie užkerta kelią į Edeną šiai vargšei, kenčiančiai žmonijai. Taip tamsieji užtrenkia duris į Edeną sieloms, išsiilgusioms šviesos. Tada naiviems siekiantiesiems pareiškę, jog seksualinė magija yra „pavojinga“, tamsieji įkalina juos savo sudėtingose kvėpavimo sistemose. Taip jie užveria duris į Edeną kenčiantiems ir po to įkalina juos savo intelektualiose sistemose. Tamsieji bet kokia kaina, kad ir kas bebūtų, siekia išvengti seksualinės problemos, nes tamsieji nekenčia Lytinių Santykių durų.

Senovės laikais buvo uždrausta atskleisti Didįjį Arkaną; tie, kas atskleidė jį, buvo pasmerkti mirties bausmei. Tačiau šiandien seksualinės magijos Didžiojo Arkano neigimas jau pasenęs, kadangi dieviškosios hierarchijos moko seksualinės magijos, kad žmonija galėtų grįžti į Edeną. Nepaisant to, tamsieji priešinasi ir deda nežmoniškas pastangas nukreipti žmoniją kuo toliau nuo lytinių santykių durų.

Tamsieji yra Didžiojo Įstatymo priešai, ginantys savo sėklos išliejimą. Tamsieji nukreipia į šalį nelaimingus siekiančiuosius, jog galėtų įkalinti juos savo intelektualiose sistemose.


Dvejos užvertos durys

Tardami kilnias ir neapsakomas frazes tamsieji teigia, jog seksualinė magija yra pavojinga; tokiu būdu jie vargšus žmones nukreipia tolyn nuo Edeno durų. Tardami saldžius žodžius tamsieji teigia, kad valingai projektuotis astraliniame kūne yra pavojinga. Taip jie užveria šias dvejas duris link Išsilaisvinimo nelaimingoms sieloms. Tamsieji užveria dvejas laimės duris ir po to jie įkalina aukas savo intelektualiose sistemose.

Tamsiųjų sistemos paprastai yra pripildytos Samprotavimo ir filosofinių žodžių. Intelektas yra pats galingiausias ginklas, kurį liuciferiškieji naudoja, kad apsunkintų savo aukoms pasitraukimą iš Prarajos. Praraja yra pilna nuoširdžių, tačiau klydusių žmonių; praraja pripildyta žmonių, kurie pilni labai gerų ketinimų. Daugelis tamsiųjų iš prarajos yra nuoširdūs, tačiau klystantys.

Paprastai tamsieji tiki, jog gali pažinti Dievą pasitelkdami savo intelektą.

Mes, gnostikai, teigiame, kad tik pats Dievas save pažįsta; mums reikia apleisti samprotavimą ir intelektą, kad galėtume pasiekti sąjungą su Dievu. Mūsų Protas turėtų būti kaip vaiko, kad galėtume pasiekti sąjungą su Dievu. Mums reikalinga seksualinė magija, kad galėtume įžengti į Edeną.  

Mums reikia išmokti, kaip projektuotis astraliniame kūne, kad galėtume pasikalbėti su Slaptuoju, mums reikia studijuoti prie Mokytojo kojų. Pradedantieji turėtų užmigti kviesdamiesi Viešpatį Jehovą, melsdamiesi jam, kad jis perkeltų juos į jų astralinį kūną; tokiu būdu Viešpats Jehova padės jiems palikti jų kūnus. Studentas turi bandyti atsikelti apimtas snaudulio. „Padėkite patys sau, kad mes galėtume jums padėti. Jehova visada mums padeda, taigi padėkime patys sau.  

 

Samael Aun Weor


 „Kartą brahmanas  paklausė Palaimintojo:  „Ar tu esi Dievas?“.  „Ne, brahmane“,  pasakė Palaimintasis.  „Ar tu esi šventasis?“.  „Ne brahmane“,  pasakė Palaimintasis.  „Ar tu esi magas?“.  „Ne brahmane“,  pasakė Palamintasis.  „Tai kas tada tu esi?“.  „Aš esu pabudęs.“

   - Istorija apie Budą

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos