Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Septynios Bažnyčios


- Apreiškimas Jonui 1:12-18:

„Tuomet aš atsigręžiau pažiūrėti balso, kalbėjusio su manimi (vieno Žodžio iš Balso Armijos, kuris kalbėjo Apaštalui), ir atsigręžęs išvydau septynias aukso Žvakides. (Jos yra stuburo septynios čakros ar septynios bažnyčios).

O žvakidžių viduryje ­ panašų į Žmogaus Sūnų (Žodį iš Balso Armijos, kuris mokė Apaštalą), apsivilkusį ilga tunika ir persijuosusį per krūtinę aukso juosta.

Jo galva ir plaukai buvo balti kaip balčiausia vilna ar sniegas, jo akys tarsi ugnies liepsna;

Jo kojos panašios į krosnyje įkaitintą skaistvarį, ir jo balsas buvo tarytum daugelio vandenų šniokštimas (Garsas). (Žodis visada skamba). Dešinėje rankoje jis laikė septynias žvaigždes (jos yra septynios Dvasios priešais Sostą, kurios egzistuoja Makrokosmose ir taip pat jos yra septyni Atominiai Angelai, kurie valdo septynias čakras ar septynias bažnyčias esančias stubure, kurios yra Mikrokosmosas), iš jo burnos ėjo aštrus dviašmenis kalavijas (Liepsnojantis Kardas), o jo veidas buvo tarytum saulė, žibanti visu skaistumu.

Jį išvydęs, aš puoliau jam po kojų tarsi negyvas. Bet jis uždėjo ant manęs savo dešinę ir prabilo: „Nebijok! Aš esu Pirmasis ir Paskutinysis (mūsų tviskantis Išminties Drakonas yra pirmasis ir paskutinysis), ir Gyvasis. Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius ir turiu mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus.“


Numylėtasis gyvena ir buvo numiręs; bet štai Jis yra gyvas per amžių amžius. „Jis turi mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus.“ (Apreiškimas Jonui 1:18)

Mes atsiskyrėme nuo Žodžio, kuris gyvena mūsų Esybės nežinomoje gilumoje, kai palikome Edeną. Numylėtasis mirė už mus, bet žiūrėkite, jis gyvena amžinai.

Numylėtasis yra Hiramas, kuris buvo nužudytas Trijų išdavikų. Jis yra Jėzus, pasmerktas mirti Judo, Kajafo ir Piloto. Šie trys išdavikai sudaro tai, ką mes vadiname „aš“, Ego, „aš pats“ (šėtonu).

Sebalas, pirmas Hiramo išdavikas, yra šėtonas Žmogaus Astraliniame Kūne. Oterlutas, antras Hiramo išdavikas, yra šėtonas Prote. O Stokinas, trečias Hiramo išdavikas, yra šėtonas valioje-sieloje. Pamatykite „aš“ trijuose esminiuose Sąmonės lygmenyse.

Šis „aš“ yra šio pasaulio princas, trigalvis juodasis drakonas, kuriam mes turime nukirsti galvas ir sunaikinti jį. Trys galvos yra trys sukilėliai, kuriuos mes nešiojamės viduje: Troškimo Demonas, proto demonas ir piktosios valios demonas. Jie yra trys Žodžio (Kristaus) žudikai. „Bet štai Jis yra gyvas ir gyvens per amžių amžius, Amen“. Kristus turi raktus mūsų atominiams pragarams. „Jis turi mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus.“ [Apreiškimas Jonui 1:18]

Mes turime prikelti Žmogaus Sūnų savo viduje.

Mikrokosmose ir Makrokosmose egzistuoja septynios bažnyčios.

“Apreiškimas Jonui” yra knyga apie žmogų ir Visatą. Mūsų stuburo septynios Bažnyčios džiaugsmingai spindi su Šventosios Dvasios šventa ugnimi. Septynios bažnyčios yra durys, kurios leidžia mums įeiti į septynias, aukštesnių pasaulių, šlovės katedras.

Mes esame pilni siaubo ir mistiškų drebulių, kai matome Sardų Katedrą tarp griaustinio, žaibo, žemės drebėjimų, audrų ir didžiulės krušos.

Gerklų Čakra yra durys, kurios leidžia mums įeiti į didžią Sardų Katedrą.

Tauri ir ypatingai dieviška Laodikėjos Bažnyčia yra visa iš tyro aukso. Jos kupolas ir sienos yra išraižytos tyriausiu Dvasios auksu. Tūkstančio žiedlapių lotosas, žvilganti Šventųjų Karūna, suteikia priėjimą į šlovingą Laodikėjos Katedrą. Ši šventykla realiai egzistuoja aukštesniuosiuose pasauliuose.

Mes studijuojame gyvenimo ir mirties ritualus septyniose aukštesniųjų pasaulių bažnyčiose, iki ateis Žodis.

Septynios stuburo bažnyčios yra sujungtos su simpatinės nervų sistemos septyniomis čakromis ar rezginiais labai subtilių nervų dėka.

Septynios bažnyčios yra panašios į lotoso gėles, kabančias ant žymaus Nadžio čitra. Stuburo smegenų kanale egzistuoja Sušumnos kanalas. Nadžio čitros kanalas yra sušumnos kanale. Septynios nuostabios ir dieviškos bažnyčios yra pakibę ant šio vertingo nugaros smegenų kanalo.

Stuburas yra kandeliabras. Du šventyklos alyvmedžiai yra išdėstyti kairėje ir dešinėje jos pusėse. Jie yra dvi alyvmedžio šakelės, per kurias du aukso vamzdeliai iš savęs lieja aukso aliejų. Tas auksinis aliejus yra Ens Seminis.

„Tai du pateptieji, stovintys šalia visos žemės Viešpačio.“ - Zacharijo knyga 4:12-14

Jie yra du liudininkai, Ida ir Pingala, du simpatiniai nervai, apsiviję stuburą lyg dvi gyvatės. Per juos tyro aukso aliejus kyla iki taurės (smegenų).

Kai metalo gyvatė pabunda, ji įeina per stuburo „centralis canalis“ ir labai lėtai bei su sunkumais kyla nugaros smegenų kanalu, kuris Indijoje yra žinomas kaip Brahmanadis.

Šios septynios bažnyčios spindi su Šventosios Dvasios liepsnojančia ugnimi. Kylant šiai šventai ugniai, yra atveriamos septynios čakros ir jos pasisuka aukštyn. Čakros ar simpatiniai rezginiai pabunda atsižvelgiant į septynių bažnyčių atsivėrimą.

Žvakidė turi septynis žibintuvus, kurios yra septynios bažnyčios ir septynis kanalus žibintuvams, kurie yra šalia jos. Šie septyni kanalai atitinka ugnies septynis galios laipsnius.

Visos šios čakros, diskai ar magnetiniai ratai yra Astralinio Kūno pojūčiai. Mūsų siela yra apsiausta Astraliniu Kūnu. Astralinio Kūno anatomija, psichologija ir patologija yra ultra-jautri.

Astralinio Kūno pojūčiai ir endokrininės liaukos yra glaudžiai susietos. Kur tik egzistuoja nervinis rezginys, ten egzistuoja ir Astralinio Kūno čakra.

Protas, valia, sąmonė ir Dvasia, t. t. egzistuoja Astraliniame Kūne.

Bundant septynioms bažnyčioms, Astralinis Kūnas tampa pripildytas šlovės ir grožio.

Taigi taip mes pasikeičiame ir visiškai apgaubiame save aureole.

 

Ištrauka iš knygos „The Aquarian Message“, pagal Samael Aun Weor   „Ramybė yra pats    galingiausias raktas    aiškiaregystės    vystymesi.“ 

 - Samael Aun Weor, iš  knygos „Igneous Rose“

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos