Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Sapnai ir Vizijos


Gnostikai studentai turi išmokti atskirti sapnus ir vizijas. Vienas dalykas yra sapnuoti ir visai kitas – matyti vizijas. Iš tikrųjų „pabudęs“ gnostikas negali sapnuoti. Tiktais tie, kurių Sąmonė miega, gyvena sapnuodami.

Blogiausiai yra su seksualiniu sapnuotoju. Tie, kas gyvena sapnuodami apie kūniškus geidulius, kvailai švaisto savo kūrybinę energiją, tenkindami savo fantastinius norus. Paprastai šie Žmonės netobulėja. Jie patiria nesėkmę visomis prasmėmis. Galiausiai jie paskęsta varge.

Kai mes žiūrime į pornografinę nuotrauką, ji paveikia pojūčius ir tada pereina į Protą. Į šiuos reikalus įsikiša psichologinis „Aš“, pavogdamas erotinį vaizdinį, kad galėtų jį atkurti mentalinėje plotmėje. Tokiu būdu tas vaizdinys transformuojamas į gyvą atvaizdą proto pasaulyje. Miego metu sapnuotojas sanguliauja su tuo gyvu atvaizdu, kuris, lyg erotinis Demonas, sapnuotoją gundo patenkinti geismą. To rezultatas yra šlapi sapnai [poliucija] su visomis savo baisiomis pasekmėmis. Taigi tikri atsidavusieji, einantys Keliu, neturėtų lankytis kino teatruose, kadangi jie yra Juodosios Magijos irštvos. Erotinės figūros ekrane sukelia mentalinius atvaizdus ir erotinius sapnus. Ir dar, kino teatrai yra pilni velniškų elementų, kuriuos sukūrė žmogaus protas. Tie žalingi elementai pažeidžia žiūrovų protą.

Pasąmoningas protas sapnų karalystėje kuria nerealius sapnus. Sapnų kokybė priklauso nuo sapnuotojo įsitikinimų. Kai kažkas tiki, jog esame geri, jis sapnuoja matydamas mus angelais. Kai kažkas tiki, jog esame blogi, jis sapnuoja matydamas mus velnio pavidalu.

Berašant šias eilutes, atmintyje mums iškyla daugelis dalykų. Kai mes, broliai [seserys], praeityje dirbome įvairiose šalyse, mes pastebėjome, jog kol mūsų mokiniai gnostikai tikėjo mumis, jie sapnavo matydami mus angelais. Jiems pakako tik nustoti mumis tikėti ir tada jie pradėjo mus sapnuoti matydami mus demonais. Tie, kurie priešais altorių prisiekė mumis sekti ir mūsų klausyti, su didžiu entuziazmu mumis žavėjosi ir sapnavo regėdami mus angelais. Tiems studentams daugeliu atvejų pakakdavo perskaityti knygą ar pasiklausyti kokio nors lektoriaus, kad jie užmegztų ryšius su nauja mokykla. Tada, nebetikėdami mumis, pakeitę koncepciją ir pažiūras, jie sapnavo regėdami mus pasikeitusius į velnius. Taigi kokia yra šių žmonių Aiškiaregystė? Kas nutiko jų aiškiaregiškiems sapnams? Kokio tipo aiškiaregys yra tas, kuris šiandien mus mato dievais, o rytoj patvirtina, jog mes esame velniai. Kur yra šių sapnuotojų aiškiaregystė? Kodėl šie žmonės sau prieštarauja? Kodėl jie šiandien prisiekia, kad mes esame dievai, o rytoj – kad esame velniai? Kaip čia yra?

Pasąmonė yra ekranas, kuriame atvaizduojama daugelis vidinių filmų.

Mūsų dienomis pasąmonė kartais veikia kaip operatorius, kartais kaip režisierius, o taip pat - kaip kino mechanikas, kuris ant mentalinio fono projektuoja atvaizdus.

Akivaizdu, kad mūsų pasąmonės projektorius paprastai pridaro daug klaidų. Niekas negali ignoruoti, jog proto ekrane pasirodo klaidingos mintys, nepagrįsti įtarimai, o taip pat ir klaidingi sapnai.

Mes turime pasąmonę transformuoti į sąmonę, turime nustoti sapnuoti, turime pabudinti sąmonę.

Kas pabunda, tas negali daugiau sapnuoti. Taigi jo fiziniam kūnui miegant lovoje, jis gyvena suintensyvėjusio budrumo būsenoje Vidiniuose Pasauliuose. Tokie žmonės yra tikri nušvitę pranašai.

Mes, atvirai kalbant, negalime pripažinti aiškiaregių, kurie nėra pabudinę savo sąmonės. Mes negalime pripažinti aiškiaregių, kurie nesusikūrė Kristaus-astralo, Kristaus-proto, Kristaus-valios. Tie aiškiaregiai, kurie nepabudino nei sąmonės, nei turi savo Kristaus įrankius, gali matyti tik savo įsitikinimus ir koncepcijas vidiniuose pasauliuose. Trumpai tariant, jie yra niekam tikę.

Tik tie nubudę aiškiaregiai, tik tie aiškiaregiai, kuriems jau priklauso Kristaus įrankiai, yra verti savo vardo. Jie nėra sapnuotojai. Jie nedaro klaidų. Jie yra tikri apšviestieji. Tokie žmonės iš tikrųjų yra Baltosios Brolijos Mokytojai. Šios kilnios žmonių kategorijos vizijos nėra paprasti sapnai. Jie yra Tobulumo Mokytojai. Tokio tipo Mokytojas daugiau nebesapnuoja. Tokios kategorijos Mokytojas gali tyrinėti gamtos atsiminimus ir skaityti visą Žemės ir jos rasių istoriją užantspauduotuose kūrinijos archyvuose.

Kiekvienas, kuris eina Tobulos Santuokos Keliu, turėtų gyventi būdamas pasirengęs ir budrus, kaip žvalgas karo metu, kadangi miego valandomis Mokytojai išbando savo mokinius. Vis dėlto, tamsieji atakuoja mus miego metu, kai mes dirbame Didžiajame Darbe. Taigi miego metu vidiniuose pasauliuose mes turime išlaikyti daugelį išbandymų.

Kai Mokytojai, vienaip ar kitaip, ketina išbandyti mokinį, tada jie pabudina mokinio sąmonę.

 


Ištrauka iš knygos „The Perfect Matrimony“, pagal Samael Aun Weor

 


  „Tas ne žioplys, o   mulkis begalinis,
  Kas puola teigt ar   neigti šį ar tą,
  Esmės paties dalyko   nepažinęs.“ 

    - Dantė Aligjeris

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos