Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Mitomanija


- Ištrauka iš knygos The Mystery of the Golden Blossom:


Kalbant tiesiai šviesiai, aš norėčiau pakalbėti apie mitomaniją, žinomą tendenciją tarp Žmonių, susijusių su įvairiomis metafizinėmis mokyklomis.

Žmonės, atrodantys ypatingai tiesmuki, po kelių haliucinacijų per vieną naktį tampa mitomaniakais.

Be jokios abejonės, tokie žmonės su subjektyviom psichikom beveik visada netikėtai sugeba Mitomanijapatraukti daug neapdairiųjų ir jie, savo ruožtu, tampa jų pasekėjais.

Mitomaniakas yra lyg siena be pamatų, pakanka tik lengvai stumtelėti ir jis tampa „griuvėsiais“. 

Mitomaniakas tiki, jog okultizmo reikalai yra tokie paprasti kaip „obuolių pyragas“ ir laikas nuo laiko save paskelbia mahatma, prisikėlusiu Mokytoju, hierofantu, t.t.

Paprastai mitomaniakui kyla neatsispiriamos pagundos ir jis nuolatos kenčia nuo to, kas yra vadinama „didybės iliuzijomis“.

Šie žmonės save pristato kaip Mokytojų reinkarnacijas ar mitinius legendinius didvyrius iš grožinės literatūros.

Tačiau akivaizdu, kad mes pabrėžiame tai, kas reikalauja paaiškinimo.

Gyvuliškos pasąmonės ego centrai, tarpusavio ryšiu sekdami tam tikras mentalines grupes, pasitelkdami bendravimą ir įsivaizduojamus refleksus, gali iššaukti kažką panašaus į „dvasias“, kurios praktiškai yra tik nekintami iliuziniai pavidalai, to paties daugybinio Ego personifikacija.

Kokiam nors agregatui nėra neįprasta įgauti Jėzaus Kristaus pavidalą, kad jis pareikštų klaidingas pranašystes...

Bet kuri iš daugelio šių esybių, kurios kartu sudaro tai, kas yra vadinama ego, jei to nori, gali įgauti mahatmos ar guru pavidalą; taigi kai sapnuotojas sugrįžta į budrumo būseną, jis sau pasakys: „Aš esu Save realizavęs, aš esu Mokytojas“.

Šiuo atžvilgiu reikia padaryti pastabą, kad visų žmonių pasąmonėje slypi užslėpta tendencija pasinaudoti personifikacija.

Taigi tai yra klasikinė priežastis to, jog daugelis Azijos guru, prieš inicijuodami savo mokinius į transcendentinę magiją, perspėja dėl visų galimų savęs apgaudinėjimo formų.

Vienuolis aplankė Tai-Shan'ą, kuris prie jo nosį užtrenkė duris. Vienuolis pabeldė į duris ir Tai-Shan'as paklausė: „Kas čia?“

Vienuolis atsakė: „Liūtukas“.

Tada Tai-Shan'as atvėrė duris ir užšoko ant vienuolio kaklo šaukdamas: „Žvėrie! Kur tu keliausi dabar?“ Vienuolis nieko neatsakė.

Terminas „liūtukas“ zen budistų yra naudojamas nusakyti mokiniui, kuris sugeba suprasti zen Tiesą. Kai Mokytojai nori pagirti mokinio suvokimą arba jei nori jį išbandyti, jie paprastai panaudoja šį terminą.

Šiuo atveju, vienuolis įžūliai pavadina save liūtuku, tačiau kai Tai-Shan'as jį išbando, elgdamasis su juo kaip su tikru liūtuku, užsikardamas jam ant kaklo ir paklausdamas ezoterinio klausimo, vienuolis nežino kaip atsakyti.

Tai yra įrodymas, jog vienuoliui trūko tikro supratimo, kurį jis teigė turįs.

Tiesą sakant, toks vienuolis buvo žmogus su miegančia Sąmone; jis buvo nuoširdus, tačiau klydęs, mitomaniakas.

<...>

Neįmanoma pabudinti sąmonės, padarant ją visiškai objektyvia, prieš tai nepašalinus subjektyvių suvokimo elementų. Tokie žemesnieji žmogaus elementai suformuojami iš visos gausybės besipešančių, garsiai rėkiančių ego, kurie kartu sudaro „aš“, ego, „aš pats“.

Esmė, įkalinta visose subjektyviose, padrikose esybėse, giliai miega.

Kiekvienos iš šių žemesniųjų žmogaus esybių sunaikinimas yra būtinas, jei norime išlaisvinti Esmę.

Nušvitimas atkeliauja tik po išlaisvinimo ir po to sekančio Esmės nubudimo.

Induistai jogai bando pabudinti sąmonę pasitelkdami Kundalini, tačiau, nelaimei, jie neinstruktuoja apie mokymus, procedūras.

Jie sako, kad kai Kundalini miega, susirangiusi Muladhara čakroje, žmogus pabudinamas šioje ašarų pakalnėje. Tai yra absoliučiai klaidinga, kadangi „intelektualus humanoidas“, kad ir kur jis bebūtų, ar fiziniame pasaulyje, ar gamtos aukštesnėse dimensijose, visada miega.

Jie sako, kad kai pabunda Kundalini, žmogus miega šiame kartėlio pasaulyje, praranda žemiškąją sąmonę ir įsiskverbia į Priežastinį Kūną. Tokie teiginiai yra visiškai utopiški dėl dviejų priežasčių:

  • Trejų-smegenų, trejų-centrų dvikojis, klaidingai vadinamas žmogumi, visada miega čia ir dabar, jis prarado ne tik žemiškąją sąmonę, bet, kas yra dar blogiau, ir toliau degeneruoja.
  • „Racionalus gyvūnas“ nebeturi priežastinio kūno, jis jį turi susikurti per seksualinę Alchemiją Liepsnojančioje Vulkano Kalvėje.

Pati esmė yra tada, kai pabudinama Kundalini, ji nustoja būti statinė jėga ir transformuojama į dinaminę.

Norint pabudinti sąmonę, būtina išmokti valdyti aktyvią Kundalini galią.

Cheminio lytinio akto kulminacijoje mes turime inteligentiškai nukreipti Kundalini spindulius prieš raudonuosius demonus (ego), kuriuose, nelaimei, yra uždaryta Esmė, sąmonė.

Medžiotojas, kuris vienu šūviu nori nušauti dešimt zuikių, nenušauna nei vieno; taigi taip pat ir gnostikas, kuris siekia pašalinti įvairius ego vienu metu, apgailėtinai patiria nesėkmę.

Ezoterinis darbas, nukreiptas link bet kokio psichologinio Defekto išskaidymo, yra tikra mįslė; mes pirmiausiai ne tik kad turime suprasti konkretų defektą kiekviename ir visuose Proto pasąmoninguose lygmenyse, bet ir pašalinti visus ego, kurie jį charakterizuoja.

Visais atžvilgiais akivaizdu, jog reikalingas ypatingai ilgas ir daug kantrybės reikalaujantis darbas, norint pašalinti bet kokį psichologinį defektą.

<...>

Žmonės, su subjektyviom psichikom, yra absoliučiai utopiški. Jie klaidingai mano, jog gali nušvisti iš esmės ir besąlygiškai nepasiekę ego mirties.

Šie žmonės nenori suprasti, kad tol, kol jie yra įkalinti savyje, kol yra tokie, kokie yra, objektyvus nušvitimas jiems yra daugiau nei neįmanomas.

Akivaizdu, jog kai Esmė yra uždaryta daugybiniame ego, tada egzistuoja įkalinimas savyje.

Įkalinta Esmė veikia tik pagal savo būklę.

Ego yra subjektyvus ir nežmogiškas. Akivaizdu, jog suvokimas, kurį Esmė įgauna per daugybinio ego jutimus, yra iškreiptas ir absurdiškas.

Tai mus veda link suvokimo, kaip yra sunku pasiekti tikrą objektyvų nušvitimą.

Nušvitimo kaina sumokama pačio žmogaus gyvenimu. Šventoje vedų žemėje gyvena čelos (mokiniai), kurie po trisdešimties metų intensyvaus darbo yra tik jo pradžioje, prologe.

Mitomaniakas nori nušvisti per naktį, jis manosi esąs išmintingas ir tiki, kad yra Dievas.


Samael Aun Weor


 „Save stebėti ir  pažinti, nepamirštant  savęs, yra labai  sudėtinga, tačiau tai  yra neatidėliotina, jei  mes norime pabudinti  savo sąmonę.“ 

   - Samael Aun Weor

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos