Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Meditacija


Egzistuoja daug mokinių, kurie nors ir žinodami mūsų technikas astraliniai projekcijai atlikti, vis tiek neišmoko valingai to daryti. Šių studentų nesėkmė yra ta, jog jie jau prarado astralinio kūno galias; tokie studentai neturi kitos išeities, kaip tik pasinerti į meditacijos discipliną – taip jie atgaus savo prarastas galias.

Meditacija yra technika gauti informacijai. Kai išminčius pasineria į vidinę meditaciją, jis ieško informacijos. Meditacijos metu aktyvuojasi Čakros

Meditacija apima tris žingsnius:

  • Pirmas, koncentracija
  • Antras, meditacija
  • Trečias, Samadhi

Prieš pradėdami savo koncentracijos praktiką, mes turime patogiai atsisėsti; taip pat mes galime ją atlikti gulėdami lovoje. Bet kokios žemiškos mintys turi palikti mūsų Protą; mintys turi kristi negyvos priešais šventyklos duris. Be to, prieš koncentraciją, mes turime nutildyti savo protą, turime apie nieką negalvoti. Kai šios būtinos sąlygos yra įvykdomos, tada mes pradedame savo vidinės koncentracijos praktiką.

Taip mes atskiriame savo protą nuo fizinio pasaulio reikalų ir nukreipiame jį vidun, link Slaptojo.

„Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir jumyse gyvena Dievo Dvasia?“ - Pirmas laiškas korintiečiams 3:16

Dievo Dvasia mumyse yra Slaptasis. Mes turime mylėti Slaptąjį, turime Jį dievinti, turime įkurti Slaptajam kultą. Mes turime giliai medituoti apie Slaptąjį.

Tada, pasinėrę gilioje meditacijoje, mes turime sukelti mieguistumą: šis gilus mieguistumas nuves mus link Samadhi būsenos. Tokiu būdu, nežinodami nei kaip, nei kada, mes paliksime fizinį kūną. Taip mes įžengsime į Vidinius Pasaulius. Sapnai yra tikros vidinės patirtys.

Jei mes norime studijuoti augalą, mes koncentruojamės į jį, medituojame apie jį, mes iššaukiame mieguistumą ir užmiegame; tada sapno vizijose mes matome, jog augalas transformuojasi ir tampa nuostabiu vaiku arba būtybe: tai yra augalo Elementalas. Tada mes galime kalbėtis su tuo augalo elementalu. Taip mes galime surinkti informaciją apie to augalo savybes, apie jo magiškas galias ir t. t. Augalo elementalas atsakys į mūsų klausimus; tokiu būdu mes gausime rūpimą informaciją.

Taigi meditacija pabudins mūsų okultines galias. Meditacija sukelia esminius pasikeitimus Astraliniame Kūne. Tada, mūsų įprastinio miego metu, bus akimirkos, kurių metu mes būsime Danieliussąmoningi, o praėjus kuriam tai laikui sakysime: „Aš esu už fizinio kūno ribų, aš esu astraliniame kūne“. Tokiu būdu, truputis po trupučio, mes įgysime „Nenutrūkstamą Sąmonę“. Galiausiai ateis diena, kai studentas sugebės pasinaudoti mūsų patarimais, kad galėtų valingai ir sąmoningai projektuotis savo astraliniame kūne. Tada jis bus atgavęs savo prarastas galias.

Visi žmonės keliauja su astraliniu kūnu savo miego metu. Jų sapnai yra astralinės patirtys; mes turime išmokti prisiminti savo astralinius patyrimus. Tokiu būdu, pabusdami iš įprastinio miego, mes praktikuosime retrospekcinį pratimą tam, kad prisimintume visus tuos dalykus, kuriuos darėme miego metu. Įprastinio miego metu mūsų mokiniai aplanko Baltąsias Brolijas, persikelia į tolimas vietas.

Taigi visi mūsų mokiniai turi išmokti, kaip reikia suprasti savo sapnus, kadangi netgi patys absurdiškiausi sapnai yra absoliučiai simboliniai.

Mūsų vidinės patirtys yra interpretuojamos pasitelkiant Filosofinių Analogijų dėsnį, Priešingybių Analogijos dėsnį, Panašumo dėsnį ir Numerologijos dėsnį. Kas nori šiose studijose pasistūmėti priekin, tas Biblijoje turi atkakliai studijuoti Danieliaus Knygą. Danieliaus sistema mus moko, kaip reikia paaiškinti savo vidines patirtis.

 


Ištrauka iš knygos „The Major Mysteries“, pagal Samael Aun Weor

 


 „Kai meilė pašauks jus,  sekit iš paskos,
 Nors keliai jos ir  sunkūs, ir statūs.
 Ir kai jos sparnai jus  apglėbs, jai pasiduokit.  Nors tarp jos plunksnų  paslėptas kardas gali  jus ir sužeisti.
 Ir kuomet ji jums  kalba, tikėkit.
 Nors jos balsas gali  sudaužyti jūsų  svajones,
 Taip kaip vėjas  šiaurinis sodą  nusiaubia.“ 

   - Chalilis Džibranas

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos