Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Kundalini


Kundalini yra Šventosios Dvasios ugnis. Kundalini yra skysta, išimtinai dvasinės prigimties, ugnis. Kundalini yra mūsų magiškų galių ugninė gyvatė. Kundalini randama užsidariusi membraniniame kapšelyje, kurį maitina Saulės ir Mėnulio spinduliai. Membraninis kapšelis randamas sutelktas stuburgalio kaule.

Šventosios Dvasios ir Kundalini ugnis yra tas pats dalykas. Skirtumas tarp Kundalini ir Šventosios Dvasios tiesiog slypi pavadinimuose. Rytuose seksualinė jėga yra vadinama Kundalini, o Vakaruose vadinama Šventąja Dvasia. Tačiau ji yra ta pati seksualinė ugnis, slypinti membraniniame kapšelyje stuburgalio kaule. Kundalini (Šventosios Dvasios ugnies) pabudinimo paslaptis slypi sekančiame nurodyme:

Įveskite vyriškąją varpą į moterišką makštį, tada atsitraukite be sėklos išliejimo (nepasiekdami orgazmo).

KundaliniTai yra vadinama Seksualine Magija ir gnostikui medikui yra būtina kasdien praktikuoti Seksualinę Magiją, kad jo Sėkla būtų transmutuota į dieviškąją energiją. Taip, pasitelkus šį nurodymą, pabunda Šventosios Dvasios ar Kundalini ugnis, ši ugnis suardo membraninį kapšelį, kuriame yra užsidariusi. Tada ji kyla aukštyn kanalu, kuris randasi stuburo smegenyse. Šis kanalas Rytuose yra vadinamas Sušumna. Toks kanalas eiliniuose žmonėse yra uždarytas. Tačiau sėkliniai garai jį atveria ir paruošia, kad per jo vidinę kiaurymę galėtų patekti Kundalini ir pakiltų aukštyn gija, kuri randasi šio kanalo centre. 

Šio Sušumnos kanalo kiaurymės atvėrimas yra vykdomas atsižvelgiant į angeliško atomo, kuris randasi sėkloje, nurodymus. Ši plona gija, per kurią kyla Kundalini, yra ypatingai jautri. Jei gnostikas gydytojas neatsitraukia prieš orgazmą, jei jis iš tikrųjų prieina iki sėklos išliejimo, tada ši gija yra suardoma. Ji tampa perdegusiu saugikliu ar nudegusiu laidu ir Kundalini nusileidžia vienu ar daugiau kanjonų (slankstelių), pagal tai, kiek buvo suklysta.

Gnosticizme stuburo slankstelius mes vadiname kanjonais ar piramidėmis. Kiekvienas kanjonas yra susijęs su tam tikromis okultinėmis galiomis. Egzistuoja 33 stuburo kanjonai. Kai Kundalini ugnis pakyla 33 kanjonais, tada astralinėje plotmėje gnostikui yra įteikiama patriarcho lazda. Gavus patriarcho lazdą, gaunama ir Aukštoji Iniciacija.

Aukštoji Iniciacija yra Dvasinės Sielos ir Slaptojo susijungimas.

Dvasinė Siela yra budinis ar intuityvus kūnas. Kai budinis kūnas susijungia su Artimuoju, tada gimsta naujas Dangiškas Žmogus, naujas Mokytojas.

Šis naujas Mokytojas turi išgauti savo dvasinius ekstraktus, kurie slypi jo gyvybiniame, Astraliniame, Mentaliniame ir Priežastiniame kūnuose. Iš tikrųjų ši užduotis yra labai sudėtinga ir tai yra atliekama pasitelkiant Kundalini ugnį.

Pirmasis dvasinis ekstraktas, kuris turi būti ištrauktas pasitelkiant kantrybę, yra eterinis ekstraktas. Toks ekstraktas yra vadinamas Arronsa.

Mokytojas turi pabudinti Kundalini savo eteriniame (gyvybiniame) kūne lygiai taip, kaip jis tai Monadapadarė savo fiziniame. Kai Mokytojas kantriai pakelia savo Kundalini eterinio kūno stuburu, tada šis Mokytojas pasiekia savo dvasinio ekstrakto, kuris slypi jo eteriniame kūne, išgavimą.

Toliau, toks ekstraktas yra absorbuojamas jo budiniame kūne ar Dvasinėje Sieloje. Taip Mokytojas įgyja Tatvų galias, kurios leis jam valdyti keturias gamtos stichijas.

Ypač sudėtingas Kundalini pabudinimo darbas eteriniame kūne, pakeliant ją aukštyn, kanjonas po kanjono, kaip tai buvo atlikta fiziniame kūne, yra atliekamas vadovaujant specialistui.

Arronsa yra eterinio kūno dvasinio ekstrakto pavadinimas. Taigi Arronsa yra mantra, kurią naujasis Mokytojas turi vokalizuoti, kad pabudintų savo Kundalini ir kad ji aukštyn pakiltų jo eterinio kūno stuburu.

Arronsa gali ištarti tik Mokytojai, tačiau šioje knygoje aš ją paminėjau tam, jog ji galėtų būti orientyru naujiems Mokytojams, kurie gims iš mano mokymų.

Kai eterinis ekstraktas yra išlaisvinamas, Mokytojas turi nuosekliai atlikti analogiškus darbus su astraliniu, mentaliniu ir priežastiniu kūnais. Vidinis Mokytojas turi asimiliuoti visus šiuos dvasinius ekstraktus tam, kad pasiektų gilią Savirealizaciją ir kad turėtų pilną teisę pasinerti į nirvaną. 

Tada, pasiekęs šį lygmenį, Mokytojas yra visagalis dievas, ugnies didybė, kūrinijos valdovas pilnumoje. Toks yra Gyvatės mokslas.

 


Ištrauka iš knygos „Occult Medicine & Practical Magic“, pagal Samael Aun Weor

 


 „Demoniškais vadinami  pasauliai, gūdžių  tamsybių gaubiami.  Ten mirę nužengia, kas  Atmaną savy  pražudė.“ 

    - Yša Upanišada

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos