Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Jėzaus GimimasŠis autentiškas Jėzaus Kristaus atvaizdas buvo paimtas tiesiai nuo išraižyto neįkainojamo smaragdo, kuris priklauso Vatikano lobynui.

 

„Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame laikosi Dievo sėkla. Jis negali daryti nuodėmių, nes yra gimęs iš Dievo.“ - Jono pirmas laiškas 3:9

Mokytojas Jėzus buvo puolęs Bodhisatva, kuris vėl pakėlė save didžiausio pasiaukojimo dėka. Kadangi dauguma atsidavusių spiritualistų nežino, kas yra puolęs bodhisatva, tai mes paaiškinsime.

Slaptasis turi dvi sielas: Dieviškąją ir Žmogiškąją. Bodhisatva yra Žmogiškoji Siela. Taigi, kai Monadamokytojas (Slaptasis) nori įsikūnyti, priešakyje jis siunčia savo Žmogiškąją Sielą (ar bodhisatvą) reinkarnuotis. Tada jo Žmogiškoji Siela petenka į motiniškas įsčias ir gimsta, kaip ir kiekvienas eilinis vaikas; vis dėlto, mes suprantame, kad toks vaikas yra mokytojo bodhisatva (Žmogiškoji Siela). Jei šie bodhisatvos nori įkūnyti jų Slaptąjį (dieviškąjį mokytoją) savo viduje, tada jie turi tam save paruošti.

Vidinis mokytojas yra Dieviškosios Sielos ir Slaptojo tobulas susimaišymas; jie yra jau vientisai susijungę jame. Slaptasis yra vyriškas ir jo Dieviškoji Siela (Sąmonė) yra moteriška. Šio susmaišymo rezultatas yra tobulas, dieviškas hermafroditas. Šis tobulas hermafroditas-dvasia yra vidinis mokytojas; mokytojas, kuris priešakin siunčia savo Žmogiškąją Sielą įsikūnyti ir pasiruošti. Taigi, kai bodhisatva yra pasiruošęs, vidinis mokytojas įeina į jį; kai tai įvyksta, mes sakome, kad gimė mokytojas.

Dėl to, kai teigiame, kad Jėzus gimė edžiose, mes ezoteriškai patvirtiname dvasinį Jėzaus gimimą. Betliejaus ėdžios yra tik simbolis. Išminties dvasia (Ruach Chokmah-El = Kristus) visada įsikūnija pasaulio ėdžiose, kad išgelbėtų nelaimingą, Kenčiančią žmoniją nuo ėdžių gyvulių: žmogiškų aistrų.

Dažnai atsitinka, kad, kai mokytojo bodhisatva (Žmogiškoji Siela) puola, toks mokytojas negali įsikūnyti.

Mokytojas niekada nepuola, tačiau jo bodhisatva yra žmogus ir gali pulti (nusidėti). Taigi, kai bodhisatva leidžia sau pulti, tada jis, kaip puolęs bodhisatva, yra vėl siunčiamas įsikūnyti naujame kūne, kad galėtų išmokėti savo skolas; vis dėlto, jei jis sėkmingai vėl nepakelia savęs, tada jis siunčiamas įsikūnyti dar ir dar, kiekvieną kartą vis sudėtingesnėmis sąlygomis. Kai galiausiai jis save pakelia, tada jo vidinis mokytojas įeina į jį, kad galėtų atlikti didįjį darbą.

Suvokite, jog Jėzus yra mokytojo, kuris gimė šventykloje, bodhisatva. Jėzus buvo puolęs bodhisatva, tačiau jis ir vėl pakėlė save didžiausių pastangų ir pasiaukojimo dėka.

Taigi Jėzaus gimimas siejasi su jo dvasiniu gimimu, kas yra tapimas „Dievo vaikais <...>, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš žmogaus norų, bet iš Dievo užgimę.“ - Evangelija pagal Joną 1:12-13

 

Ištrauka iš knygos “The Major Mysteries”, pagal Samael Aun Weor

 


 „Gnostikai gali pabusti į  tikrą nušvitimo būseną  tik suprasdami ir  pašalindami sapnus.  Šventi raštai iš Indijos  rimtai tvirtina, kad  visas pasaulis yra  Brahmos sapnas.  Remdamiesi šiuo indų  postulatu  akcentuojame, jog kai  Brahma pabunda, jo  sapnas baigiasi. Kol  siekiantysis nepasiekia  esminio ne tik sapnų,  bet taip pat ir savo  psichologinių agregatų  išskaidymo, absoliutus  pabudimas yra  neįmanomas.“

 - Samael Aun Weor, iš  knygos „Dream Yoga”

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos