Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Išminties Prieangyje


Mieli skaitytojai,

Skaitykite mano raštus su atvertu Protu, kadangi tai yra gryno okultizmo knygos, kurios specialiai skirtos visiems tiems, kas siekia iniciacinio Deviško Kelio.

Kai abejonės užplūsta jūsų protą, eikite ir skaitykite mano knygas. Kai jaučiate jaudinantį dvasinio ilgesio virpesį, eikite ir skaitykite mano raštus.

Kai pseudospiritualistai jus ižeidžia ar įskaudina, atminkite mano draugai, kad šios knygos, kaip ištikimi ir nuoširdūs draugai, visada bus pasiruošę nuraminti jūsų skaudančią širdį.

Mano broliai ir seserys, būkite atsargūs dėl vilkų avių kailyje. Būkite apdairūs, būkite atsargūs ir pasitraukite iš visų tų spiritualistų narvų, kurie yra tikri išnaudojimo ir moralinės korupcijos centrai. Visų tų ložių savininkai dabar yra labai pavydūs dėl savo veiklos ir jie laiko Mokytoją Samael Aun Weor ypatingai pavojingu elementu.

Iš tiesų, tie juodieji magai yra teisūs, aš jiems esu labai pavojingas faktorius, kadangi aš nuimu kaukes nuo jų veidų ir atvirai parodau jų atidengtą gėdą, priešais visuomeninės Sąmonės atsakingą verdiktą. Taip nedorieji priešinasi norėdami apginti savo veiklą ir taip jie nedelsdami skuba ją apginti.

Aš sakau visiems tiems ložių savininkams, jog jie manęs nebijotų, kadangi man nereikia jų pinigų, taip pat aš nesuteikiu jokių sertifikatų, nei siunčiu kursus susirašinėjant, neįkūrinėju mokyklų, nesuteikiu diplomų, kad tapčiau pasiturintis.  

Jei jie mano, jog Samael juos užpuolė, kad pasisavintų jų klientūrą, tada jie klysta, nes Samaeliui nepriklauso jokia mokykla, nei jam reikalinga klientūra.

Man, Samaeliui, nereikia pakalikų ar pasekėjų, o tik mano doktrinos, Gnosis, pamėgdžiotojų.

Aš esu niekieno šalininkas ir nenoriu, jog kas nors būtų mano šalininkas. Aš tenoriu, jog kiekvienas iš jūsų sektumėte savo Savastimi.

Kadangi esu prieš sielų pavergimą, aš nenoriu pavergti jokios sielos ir taip pat aš nesutinku su idealų budeliais.

Egzistuoja gausybė mokytojų ir aš tesu vienas iš daugelio; taigi tie, kurie nori rasti mokytojus, atras juos savo viduje, savo vidinės sąmonės gelmėje.

Jau nuo labai seniai, visi pasaulio broliai spiritualistai laukė didžio Vandenio avataro; klausykite, nelaukite kito pasiuntinio, nes aš esu naujos eros pradininkas. Medį pažinsi iš jo vaisių. Aš esu medis, o knygos – mano vaisiai. Taigi studijuokite jas, praktikuokite ir nepamirškite, jog mokytojas pasirodo, kai mokinys yra pasiruošęs.

Mano knygos yra tiems, kurie jau praėjo Baalų mokyklas. Mano knygos yra tiems, kurie jau gėrė iš visų dvasinių mokyklų karčios taurės.  

Aš jau išlaisvinau save; dabar jūs, broliai ir seserys, turite save išlaisvinti. Čia aš jums pateiksiu užuominą, kad jūs galėtumėte ižengti į Edeną pro tas pačias duris, pro kurias įžengiau ir aš. Aš atradau duris ir įžengiau; dabar aš jums irgi rodau duris, kad ir jūs galėtumėte įžengti, kaip tai padariau aš.   

Aš maudžiausi visose šventose upėse, praktikavau atgailas, tačiau visų pasaulio religijų prieangis man suteikė tik vienadienį nusiraminimą... Taip aš gyniau įvairias spiritualistų mokyklas, nors nei viena iš jų negalėjo nuraminti mano skaudančios širdies. Visų pasaulio religijų dvasininkai davė man griežtus patarimus, bet jie negalėjo manęs nuraminti.

Vienintelis, kas suteikė balzamą mano sielai, buvo mano Slaptasis. Taip, tik mano Tikroji Esybė galėjo suteikti vidinę laimę mano širdžiai. Vienintelės durys, pro kurias aš įžengiau į Edeną, buvo tos durys, pro kurias aš jį palikau, kurias pamiršau ir išniekinau. Tos durys yra Arkanas A. Z. F.


Samael Aun Weor


  „Pakanka vienos  minutės  nesąmoningumo ir  protas jau svajoja  norėdamas kažką  prisiminti, svajoja apie  kažką kito, nei šią  akimirką mūsų  atliekamą darbą ar  veiksmą.“

  - Samael Aun Weor

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos