Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Iniciacija


Iniciacija yra jūsų pačių gyvenimas. Jei norite iniciacijos, žymėkite ją ant lazdos. Kas geba suprasti, tesupranta, nes čia slypi išmintis.

Iniciacija nėra nei perkama, nei parduodama. Venkite mokyklų, kurios suteikia iniciacijas susirašinėjant. Venkite visų tų, kurie parduoda iniciacijas.

Iniciacija yra kažkas labai artimo sielai. „Aš“ negauna iniciacijų. Taigi tie, kurie sako: „aš turiu tiek daug iniciacijų“, „aš turiu tokius ir tokius laipsnius“ yra melagiai ir apsimetėliai, kadangi “aš” negauna iniciacijų ar laipsnių.

Egzistuoja devynios Mažųjų Paslapčių Iniciacijos ir penkios reikšmingos Didžiųjų Paslapčių Iniciacijos. Iniciacijas gauna siela. Tai yra ypatingai asmeninis dalykas, apie tai nereikėtų kalbėti atvirai nei kam nors pasakoti.

Iš tikrųjų visos iniciacijos ir laipsniai, kurias suteikia daugelis fizinio pasaulio mokyklų, absoliučiai neturi jokios vertės aukštesniuosiuose pasauliuose, kadangi Baltosios Brolijos mokytojai pripažįsta tik Sielos iniciacijas kaip autentiškas ir pagrįstas. Jos yra grynai vidinės.


Paaiškinimai

Iniciacijos negalima nusipirkti už pinigus, jos negalima atsisiųsti paštu. Iniciacija nėra nei perkama, nei parduodama. Iniciacija yra jūsų pačių gyvenimas, palydimas šventyklų iškilmėmis.

Svarbu vengti visų tų apsimetėlių, kurie pardavinėja iniciacijas. Neatidėliotinai reikėtų laikytis kuo toliau nuo visų tų, kurie suteikia iniciaciją paštu. Iniciacija yra kažkas labai asmeniško, ypač slapto, dieviško. Venkite tų, kurie sako: „Aš turiu tiek daug iniciacijų, tiek daug laipsnių“, „aš esu Didžiųjų Paslapčių Mokytojas, aš gavau tiek daug iniciacijų“. Atmink, mielas skaitytojau, jog „aš“, Asmenybė negauna iniciacijų.

Iniciacija yra Slaptajam, ji susijusi su Sąmone, su ypatingai subtiliais sielos dalykais. Nereikėtų kam nors pasakoti apie šiuos dalykus. Joks tikras mokytojas niekada nenaudotų tokio išsireiškimo kaip: „aš esu Baltosios Brolijos mokytojas“, „aš turiu tokį ir tokį laipsnį“, „aš turiu tiek
daug iniciacijų“
, „aš turiu šias Galias“
, t. t.


Kantrybė ir Atkaklumas

Galios nėra gaunamos dirbant nerimtai. Tai yra kantrybės klausimas. Nepastovūs Žmonės, tie, kurie siekia tik rezultatų, kurie po kelių mėnesių darbo jau reikalauja ženklų, iš tikrųjų nėra pasiruošę okultizmui. Tokie žmonės netinkami tokioms studijoms, jie nėra subrendę. Tokiems žmonėms mes patariame tapti kokios nors religijos nariais ir šiek tiek palaukti, kol jie subręs.

Kad žengtume Skustuvo Ašmenų Keliu, mums reikia švento Jobo kantrybės. Kad žengtume Skustuvo Ašmenų Keliu, mums reikia geležinio atkaklumo.


Sąmoningas Tikėjimas

Žmonės, kurie pilni abejonių imasi praktinio okultizmo, patiria visišką nesėkmę. Kas abejoja mūsų mokymais - nėra pasiruošęs skustuvo ašmenų keliui. Tokiems žmonėms geriausiai būtų tapti kokios nors religijos nariais ir Didžiosios Realybės prašyti jiems suteikti sąmoningo tikėjimo saulės galią. Taigi, kai jie įgyja sąmoningą tikėjimą, tada jie yra pasiruošę įžengti į šį siaurą ir sunkų kelią. Tas, kas abejoja okultizmu, neturėtų žengti šiuo sunkiu keliu iki tol, kol jis negaus sąmoningo tikėjimo galios. Abejojantis okultistas lengvai gali išeiti iš proto. Tikėjimas yra nuostabi sauliška galia.


Religijos ir Mokyklos

Visos pasaulio religijos ir dvasinės mokyklos yra labai reikalingos, jos tarnauja kaip prieškambaris, įžengti į išminties prieangį. Todėl mes niekada neturime priešiškai kalbėti apie šias mokyklas ir religijas, kadangi jos visos yra reikalingos pasauliui. Šiose mokyklose ir religijose mes gauname pirmąją dvasingumo šviesą. Blogiausia būtų žmonės be religijos, žmonės persekiojantys atsidavusius dvasinėms studijoms. Iš esmės, žmonės be religijos yra žvėriški. Kiekvienai žmonių grupei reikalinga jos mokykla, religija, Sekta, jos instruktoriai, t. t. Kiekviena žmonių grupė yra skirtinga ir todėl yra reikalingos skirtingos mokyklos ir religijos. Tas, kas žengia iniciacijos keliu, turi žinoti, kaip gerbti kitų nuomonę.

 


Ištrauka iš knygos „The Perfect Matrimony“, pagal Samael Aun Weor

 


 „Dažniausiai  pasitaikanti klaida yra  manyti, jog mūsų  suvokimo riba taip pat  yra riba suvokimui  visko, kas egzistuoja.“

     - Č. Ledbiteris

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos