Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Astralinė Kelionė


Žmogus yra kūno, sielos ir Dvasios triada. Siela yra tarpininkas tarp Dvasios ir kūno. Siela yra įgyjama, Dvasia YRA. Slaptasis yra aukščiausias aspektas mumyse; Slaptasis yra Dvasia. Pažinimo Testamentas sako:

„Prieš išauštant apgaulingai aurorai Žemėje, tie, kurie išgyveno uraganą ir audrą, garbino Slaptąjį ir jiems pasirodė auroros pranašai.“

Taigi siela yra tarp žemiškojo žmogaus ir Slaptojo; siela yra apsisiautusi ultra-jautriu, materialiu kūnu, su kuriuo ji keliauja per erdvę. Šis ultra-jautrus, materialus kūnas yra Astralinis Kūnas. Tokiu būdu, astralinis kūnas turi kažką žmogiško ir kažką dieviško.

Astralinis kūnas turi savo ultra-fiziologiją ir ultra-patologiją, kurios yra artimai susiję su didžiąja simpatine nervų sistema ir mūsų vidinėmis sekrecijų liaukomis. Astralinis kūnas yra apdovanotas nuostabiais jutimais, kuriuos mes galime panaudoti tyrinėdami svarbias gyvenimo ir mirties paslaptis.

Protas, valia ir Sąmonė egzistuoja astraliniame kūne. Mūsų mokiniai turi išmokti keliauti savo astraliniame kūne.

Dalykas, kurio mes mokome šiame skyriuje, yra gryna realybė. Nelaimei, visų spiritualistinių mokyklų broliai visiškai ignoruoja astralinio kūno panaudojimą ir manevravimą juo.

Astraliniai-demonaiMes jaučiame skausmą matydami tų skirtingų organizacijų brolius, kurie taip ignoruoja astralinio kūno panaudojimą ir manevravimą juo. Šių skirtingų spiritualistinių mokyklų broliai astralinėje plotmėje gyvena su miegančia sąmone.

Kai brolis ar sesuo įžengia į kelią, tamsieji, einantys mėnulišku keliu, atakuoja juos įprastinio miego metu; ten, šie broliai iš šešėlių įgauna guru pavidalą, kad taip atitrauktų šiuos mokinius. Dabar mes galime suvokti, kodėl nemokyti mokinių praktiško astralinio kūno panaudojimo ir manevravimo juo, yra nusikaltimas.

Mūsų mokiniams būtina pabudinti savo sąmonę įprastinio miego metu, kad jie galėtų apsiginti nuo tamsiųjų atakų.

Įgyti Pažinimą apie įprastinio miego procesą nėra pavojinga; mes turime išsiugdyti pažinimą apie visas savo natūralias funkcijas.

 


Ištrauka iš knygos „The Major Mysteries“, pagal Samael Aun Weor

 


  „Iš tiesų, laisvas, kas   visas būtybes mato   savyje, o visose   būtybėse – save, jo   niekas jau   nebesuglumins.“ 

    - Yša Upanišada

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos