Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Antikristas


Pribloškiantis Intelektualizmas, kaip psichologinio “aš” pasireiškęs funkcionalizmas, be jokios abejonės yra Antikristas.

Tie, kas mano, jog antikristas yra keistas personažas, gimęs kažkur Žemėje ar atkeliaujantis iš tos ar kitos šalies, akivaizdžiai klysta.

Mes aiškiai teigėme, kad antikristas tikrai nėra konkretus žmogus, bet visi žmonės.

Akivaizdu, jog pats antikristas egzistuoja giliai kiekviename asmenyje ir išreiškia save daugeliu būdų.

Intelektas tarnaujantis Dvasiai yra naudingas; atskirtas nuo Dvasios intelektas tampa beverčiu.

Piktadariai kyla iš bedvasio intelektualizmo, ryškaus antikristo pasireiškimo. Akivaizdu, jog piktadarys viduje ir kaip pats yra atikristas.  

Nelaimei, dabartinis pasaulis, su visom savo tragedijomis ir vargais, yra valdomas antikristo. Chaoso būsena, kurioje egzistuoja šiuolaikinė žmonija, neabejotinai susiklostė dėl antikristo. 

Siaubingasis, apie kurį Paulius iš Tarso kalbėjo savo Apaštalų Laiškuose, akivaizdžiai yra žiauri mūsų laikų realybė. Siaubingasis jau čia, jis pasireiškia visur; akivaizdžiai jis turi savybę būti visur.

Jis ginčijasi kavinėse, derasi Jungtinėse Tautose, patogiai sau sėdi Ženevoje, atlieka eksperimentus laboratorijose, išradinėja atomines bombas, nuotoliu valdomas raketas, uždusinančias dujas, bakteriologines bombas, t. t.

Antikristas, susižavėjęs savo pačio intelektualizmu, kuris išskirtinai būdingas visažiniams, tiki, jog jis žino viską apie gamtos fenomeną.

Tikėdamas esantis visažinis, antikristas yra įkalintas savo teorijų žlugime. Jis atvirai atmeta viską, kas primena Dievą, atmeta tai, kas yra garbinama. Antikristo pasitikėjimas savimi, išdidumas ir arogancija yra nepakeliami. Antikristas mirtinai nekenčia krikščioniškų Tikėjimo vertybių, kantrybės ir nuolankumo.

Visi lenkiasi antikristui. Akivaizdu, jog jis išrado ultragarsinius lėktuvus, nuostabius laivus, mašinas, nepaprastą mediciną, t. t. Kas gali abejoti antikristu tokiomis aplinkybėmis?

Šiame amžiuje ir šiomis dienomis, kiekvienas drįstantis kalbėti prieš pražūtingojo sūnaus visus stebuklus, pasmerkia save visų pajuokai, sarkazmui ir ironijai; jis pasmerkia save būti laikomu kvailiu ir ignoruojančiu.

Sunku yra padaryti taip, jog rimti ir atsidėję studijoms žmonės suprastų minėtus sakinius. Jie savyje nusiteikę prieš tai ir rodo pasipriešinimą.

Aiškiai „Intelektualus Gyvūnas“, klaidingai vadinamas Žmogumi, yra robotas užprogramuotas darželyje, pradinėje, vidurinėje mokyklose, universitete, t. t. Niekas negali paneigti, kad užprogramuotas robotas veikia pagal savo programą. Jis niekaip negalėtų funkcionuoti, jei programa būtų pašalinta. Šią programą sukūrė antikristas, kuria yra užprogramuojami šių smukusių laikų humanoidai robotai.

Aiškinti visa tai, akcentuoti ką aš sakau, yra gana sunku, nes to nėra programoje. Joks humanoidas robotas nepriimtų dalykų, kurių nėra programoje. Proto absorbavimas yra toks milžiniškas ir rimtas dalykas, jog humanoidas robotas niekada netgi iš tolo neįtars, kad programa yra bevertė; jis buvo parengtas pagal tą programą ir abejoti ja būtų lyg erezija, kažkas nesuderinamo ir absurdiška. Robotui abejoti savo pačio programa yra absurdas, visiškai neįmanoma, nes visa jo egzistencija priklauso nuo tos programos. 

Nelaimei, viskas yra ne taip, kaip humanoidai robotai mano. Egzistuoja kitas mokslas, kita išmintis, kurią jie laiko nepriimtina. Humanoidas robotas taip reaguoja, nes jis nėra užprogramuotas kaip elgtis su kitu mokslu ar kita kultūra, ar bet kuo, kad skiriasi nuo jo gerai žinomos programos.

Antikristas paruošė humanoido roboto programą ir robotas nuolankiai klaupiasi prieš savo mokytoją. Kaip robotas galėtų abejoti savo Mokytojo išmintimi?

Vaikas gimsta nekaltas ir tyras. Esmė išreiškianti save per kiekvieną vaiką yra nepaprastai brangi. Neabejotinai, gamta į naujagimių smegenis patalpina visą nuostabią, natūralią, miško, kosminę ir spontanišką informaciją, kuri yra būtina tiesų Suvokimui. Jos egzistuoja kiekviename, pojūčiais suvokiamame, natūraliame fenomene.  Tai reiškia, jog naujagimis pats gali atrasti kiekvieno natūralaus fenomeno realybę. Deja, antikristo programa konfliktuoja su tuo ir nuostabios savybės, kurias Gamta patalpino į naujagimių  smegenis, yra greitai sunaikinamos. Antikristas draudžia kitokį mąstymą; visi gimę vaikai turi būti užprogramuoti antikristo nurodymu. 

Neabejotinai, antikristas mirtinai nekenčia brangaus Esybės pojūčio, žinomo kaip “kosminių tiesų instinktyvaus suvokimo gebėjimas”.

Tikras mokslas, kitoks nei čia, ten ir visur egzistuojančios žlungančios universiteto teorijos, yra kažkas nepriimtino antikristo robotams.

Daugelis karų, badų ir ligų visame pasaulyje buvo propaguojami antikristo ir nėra jokių abejonių, kad tai tęsis iki galutinės katastrofos atėjimo. Deja, didžios apostazės valanda atėjo (šis laikas yra paskelbtas visų pranašų) ir joks žmogus neišdrįs pakilti prieš antikristą.

 


Ištrauka iš knygos “The Great Rebellion”, pagal Samael Aun Weor

 


  „Mes turime išmokti   mąstyti širdimi, o   jausti galva.“

 - Samael Aun Weor, iš  knygos “Igneous Rose”

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos