Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Šventasis Gralis

 

Figuarum Aegyptiorum Secretarum, 18-as amžius.


Šventasis Gralis, moteriškų seksualinių organų simbolis, savyje turi gyvybės vandenis (Seksualinę Energiją). Virš šio vandens stovi vyras ir moteris, kurie naudojasi savo lazdomis (Kundalini) valdyti vandenims. Vandenys turi būti išlaikomi ramūs ir absoliučiai tyri, laisvi nuo bet kokio defekto ar trukdžio, ir nei lašelis negali būti išlietas.

Iš ramių ir permatomų vandenų iškyla akmeninė kolona, kuri yra stuburo simbolis. Vandenys yra Pagrindas, kuris hebrajiškai vadinamas Yesod, devintąja kabalos Sefira ir yra tiesiogiai susietas su seksualiniais organais.

Koloną yra apsivijusios dvi Kaducėjaus gyvatės, Ida ir Pingala, Krikščionybėje žinomos kaip Adomas ir Ieva.

Viršuje, ant kolonos, palaikoma žemiau esančių moters ir vyro darbo, yra Slaptoji Dvasia, mūsų pačių Vidinis Dieviškasis Tėvas ir Motina, Esybė. Visa šlovė ir galia yra duodama Slaptajam, kai vyras ir moteris dirba, jog ištobulintų save; Slaptasis gauna Iniciacijas, Galias, titulus, lygmenis ir t. t. Štai kodėl Slaptasis yra karūnuojamas ir laiko Magišką Burtininko Lazdelę, ir Kaducėjų. 

Visa tai supa Elohimai, kurie valdo planetas, kurių jėga ir įtaka nukreipia ir instruktuoja porą jų Alcheminiame Darbe. Visi dievai savyje turi Kosminio Kristaus jėgą, jos simbolis yra Saulė; štai, kodėl visos burtininko lazdelės, lazdos ir seksualiniai organai yra uždengti Saule.

Palyginkite šį paveikslą su gerai žinomu Šivos linga simboliu.Šis senovinis simbolis parodo dievišką, susijungusių vyro ir moters, kuriančiąją jėgą, kaip yra simbolizuojama gilioje Šivos mitologijoje.


 


 „Netgi trijų šimtų  dubenų maisto  pasiūlymas, tris kartus  per dieną, neprilygs  dvasiniam nuopelnui,  gautam vienoje tikros  meilės akimirkoje.“

       - Nagarjuna

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos