Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Kryžius

 

Visuotinė Kosminė Drama: atvaizduojama krikščioniškame (1350 m.) ir actekų (1500 m.) mene.


Abiejuose paveikslėliuose Nekaltoji Motina guli ant nugaros ir iš jos įsčių gimsta Gyvybės Medis. Medžio viršuje yra pelikanas (kairėje), viduramžių Kristaus simbolis, ir ketsalis (dešinėje), actekų Kristaus simbolis (Kecalkoatlis). Abiejuose paveikslėliuose esantis medis gimsta iš didžiausio pasiaukojimo kraujo; kairėje šis kraujas teka iš nukryžiavimo žaizdų, o dešinėje iš Kecalkoatlio falo ir jo brolio dvynio. Krikščioniškame simbolizme Jėzus buvo nukryžiuotas Kalvarijoje (kas lotyniškai reiškia kaukolę) ar Golgotoje (aramėjų kalba - kaukolė), taip pat ir actekų Deivė Motina yra siejama su vieta vadinama „Kaukole”. Plačiau apie tai skaitykite Samael Aun Weor knygoje „Aztec Christic Magic“.

 


  „Kai sukilėlis su savo   ginklais sukyla prieš   gamtą, kai jis   daugiau nebenori   būti mašina, tada   tamsos jėgos kovoja   prieš jį iki mirties.“

 - Samael Aun Weor, iš  knygos „The  Elimination of Satan's  Tail”

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos