Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Psichologinis „Aš“


Klausimas apie mane, tai kas aš esu, apie tą, kuris mąsto, jaučia ir veikia, yra kažkas, ką mes turime atrasti patys savo viduje, kad galėtume įgyti gilų pažinimą.

Visur yra pilna mielų teorijų, kurios mus traukia ir žavi, tačiau mums iš jų nebus jokios naudos, jei mes nepažinsime savęs. Žavinga studijuoti astronomiją ar kažkaip linksminti save skaitant rimtus veikalus, bet ironiška tapti eruditu ir nežinoti kažko apie save, apie „Aš“, apie žmogaus turimą Asmenybę.

Kiekvienas yra visiškai laisvas mąstyti kaip jis nori ir „Intelektualaus Gyvūno“, klaidingai vadinamo Žmogumi, subjektyvus Samprotavimas gali susidoroti su viskuo. Taip pat, kaip jis gali padaryti kalną iš kurmiarausio, jis gali padaryti ir kurmiarausį iš kalno. Yra daug intelektualų, kurie pastoviai žaidžia su racionalizmu, bet galiausiai, ką gero tai duoda?

Jei esi moksliškas, tai dar nereiškia, kad esi išmintingas. Apsišvietusių neišmanėlių gausu kaip piktžolių; ne tik, kad jie  nežino, bet netgi nesuvokia, kad nežino. Apsišvietę neišmanėliai yra tie visažiniai, kurie tiki, kad jie žino viską ir kurie iš tikrųjų netgi nepažįsta savęs.

Mes galėtume nuostabiai teorizuoti apie psichologinį „aš“, bet tai nėra tai, kas mus domina šiame skyriuje. Mums reikia tiesiogiai save pažinti tokius, kokie esame, neįsitraukiant į slegiantį „pasirinkimų“ procesą. Šitai padaryti būtų neįmanoma, nebent mes stebėtume save kiekvieną akimirką, kiekvieną momentą, kai ką nors veikiame. Tai nėra savęs matymas per kažkokias teorijas ar per paprastą intelektualų spėliojimą. Mus domina tiesioginis savęs matymas tokių, kokie esame; tai yra vienintelis kelias, kurio pagalba mes galime įgauti tikrąsias žinias apie save.

Nors gali atrodyti neįtikėtina, bet mes klystame dėl savęs. Tikime, kad turime daugelį dalykų, nors mes jų neturime; ir atvirkščiai: tikime neturį daugelio dalykų, nors mes juos ir turime. Mes susiformavom klaidingą savęs supratimą, ir turime atlikti „inventorizaciją“, kad išsiaiškintume ko turime per daug, o ko mums trūksta. Mes manome, kad turime tam tikras Vertybes, nors iš tikrųjų jų neturime; ir garantuotai ignoruojame daugelį vertybių esančių mumyse. Mes miegame, esame nesąmoningi, ir tai yra labai rimta.

Nelaimei, mes galvojame tik geriausia apie save ir niekada neįtariame, kad miegame. Šventieji Raštai tvirtina, kad mums reikia pabusti, bet nepaaiškina kaip pasiekti pabudimą. Blogiausia, kad dauguma, kuri perskaito Šventąjį Raštą, vis tiek nesupranta, jog jie miega.

Visi mano, kad save pažįsta ir visiškai neįtaria, jog egzistuoja daugelio doktrina. Iš tikrųjų kiekvieno žmogaus psichologinis „aš“ yra daugialypis; jis visada susideda iš daugelio. Taip sakydami turime omenyje, kad mumyse egzistuoja daugelis „aš“, o ne tik vienas „aš“, kaip visada galvoja mokyti neišmanėliai. Bandymas paneigti daugelio doktriną yra bandymas iš savęs daryti kvailius.

Tiesą sakant, bandyti ignoruoti kiekvieno iš mūsų turimus vidinius prieštaravimus yra absurdo viršūnė. Aš einu paskaityti laikraštį“, - sako Intelekto „aš“. „Velniai nematė to skaitymo, - sako judėjimo „aš“, - man patinka važinėtis dviračiu“. „Pamirškit tai, - šaukia trečias ego, nesutikdamas su kitais, - aš geriau pavalgysiu, esu alkanas“. Jei galėtume save pilnai pamatyti veidrodyje tokius, kokie esame, mes patys tiesiogiai atrastume daugelio doktriną.

Žmogaus asmenybė yra tik marionetė, kurią valdo nematomos gijos. Ego, kuris prisiekia begalinę meilę Gnosis, vėliau yra pakeičiamas kitu, kuris neturi nieko bendro su pažadu; tada individas pasitraukia. „Aš“, kuris prisiekia begalinę meilę moteriai, vėliau yra pakeičiamas kitu, neturinčiu nieko bendro su priesaika. Tada asmuo įsimyli kitą moterį, ir kaip kortų namelis viskas griūna.

„Intelektualus gyvūnas“, klaidingai vadinamas Žmogumi, yra kaip namas, pilnas daugybės žmonių. Nėra jokios tvarkos ar sutarimo tarp daugelio „aš“; visi jie ginčijasi vienas su kitu ir kovoja dėl vyravimo. Kai vienas iš jų užvaldo pagrindinius organinės mašinos centrus, jis jaučiasi unikalus, Mokytojas. Vis dėlto, galiausiai jis būna nuverstas.

Žvelgiant iš šio taško, mes prieiname logišką išvadą, kad „Intelektualus žinduolis“ neturi tikro moralinės atsakomybės jausmo. Neabejotinai, ką sako ar daro mašina tam tikru momentu, priklauso išskirtinai tam tikram ego tipui, kuris užvaldo tą akimirką.

Sakoma, kad Jėzus iš Nazareto išvarė Septynis Demonus, septynis ego iš Marijos Magdelietės, gyvus septynių pagrindinių nuodėmių įsikūnijimus. Akivaizdžiai - kiekvienas iš šių septynių demonų yra savo legiono vadas. Dėlto mes natūraliai galime padaryti išvadas, kad Kristaus Monada išvarė tūkstančius ego iš Marijos Magdalietės kūno.

Apmąstydami visa tai mes galime aiškiai suvokti, kad vienintelė vertinga mūsų dalis yra Esmė, kuri tragiškai yra įkalinta šiuose daugialypiuose revoliucinės psichologijos „aš“. Nelaimei, Esmė visada ribojama pagal tai, kiek jos yra įkalinta. Neabejotinai Esmė ar Sąmonė, kas yra tas pat, giliai miega.

 

Ištrauka iš knygos „The Great Rebellion“, pagal Samael Aun Weor

 


  „Tebunie žinoma   visiems laikams, kad
  iš visko, ką ši žmonija   gerbia ir kuo taip   žavisi, neliks nieko -
  net akmens prie
  akmens.“


 - Samael Aun weor, iš  knygos Kabbalah of  the Mayan Mysteries“

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos