Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Vimalaprabha: Baltasis Skystis


„
Tiems, kurių baltasis skystis iškrinta
Draugijos su išmintimi (Pradžnia) metu,
Iš ko sustiprės jų palaima?

[Aukščiausios palaimos pagrindas yra seksualinės energijos išsaugojimas ir transmutacija]

Retkarčiais, atitinkamu metų laiku, 
Elniaėdis liūtas siekia poravimosi palaimos,
Tuo tarpu, žvyrą lesantis balandis tai daro nuolat.
Tačiau nei vienas jų nepasiekia aukščiausios palaimos,
Nes jų skystis iškrinta vieną arba daugelį kartų.

Lygiai taip pat yra su atsiskyrėliu ir gašliu,
Vienas praranda savo skystį sapnuose, kitas – nemiegodamas.
Įgeltas Gyvatės miego metu – negyvens;
Panašiai ir atsiskyrėlis nusilpęs, neišsaugodamas skysčio,
Moters įsčių yra pražudomas.“


- Ištrauka iš raštų „Tengyur (Canonical Treatises): Great Commentary / Stainless Light (Vimalaprabha)“, pagal Kalki Pundarika (176-76 prieš Kristų)

 
  „Dažnai mes   atsisakome priimti   idėją vien dėl to, jog   ją išsakiusiojo balso   tonas mums yra   nemalonus.“

   - Frydrichas Nyčė

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos