Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Šventa Substancija


Trejos smegenys„Prieš tęsdamas pasakojimą kaip visa tai įvyko, aš turiu detaliau papasakoti apie tą šventą substanciją, kuri yra kiekvienos rūšies būtybės maisto evoliucionuojančių transformacijų galutinis rezultatas ir kuri suformuojama kiekvienoje būtybėje, nepriklausomai nuo smegenų sistemos. Ši šventa substancija, sukuriama kiekvienos rūšies būtybėse, praktiškai visur yra vadinama „Exioehary“, tačiau Žemės planetoje jūsų autoritetai ją vadina Sėkla.

Dėka mūsų Bendrojo Tėvo Kūrėjo visur siekiančios maloningos įžvalgos ir įsakymo, ir pagal Didžios Gamtos realizaciją ši šventa substancija susidaro visose būtybėse, nepriklausomai nuo smegenų sistemos ar išorinio apvalkalo tam, kad su jos pagalba jos galėtų sąmoningai ar nesąmoningai atlikti tą savo egzistencinę pareigą, kuri susiveda į jų rūšies pratęsimą. Tačiau trejų-smegenų būtybėse ji taip pat susidaro todėl, kad jos sąmoningai galėtų ją transformuoti į jų pačių Esybės aukštesniųjų egzistencinių kūnų apvalkalą.“


- Ištrauka iš knygos „Beelzebubs Tales To His Grandson“, pagal G.I. Gurdžijevą

 

 

 

 

 

 

 


  „Iš tiesų, nebeturėti  norų – tai didžiausias iš  didžiausių lobis. Nes  žmogus, visokių norų  apibrėžtas, jų  apspręsto būdo,  nuostatų, savimanos,  yra supančiotas. O  priešingas jam –  laisvas.“

   - Maitri Upanišada

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos