Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Šechina


412. Jis klausia: „Kada jame apsigyvena Šechina?“ ir toliau jis atsakė: „Kai žmogus susituokia ir šis ženklas patenka į savo vietą, į Šechina. Tada jie, vyras ir moteris, yra kartu sujungiami; jie yra Sandoros ir Šechina ženklas ir yra vadinami vienu vardu, o virš jų laikosi dieviškasis Chesed. Kur laikosi Chesed? Jis laikosi vyro pašonėje. O kas yra Chesed? Tai yra Chesed vardu EL, jis nusileidžia iš dieviškojo Chokmah ir papuošia vyrą karūna virš galvos. Ir moteris yra pamaloninama šiomis Chasadim.“


Eloha


413. Taigi toliau mes (praeitos ištraukos paaiškinime) išmokome, jog vardas „Eloha“ (EL-Vav-Hei) yra interpretuojamas taip: „El“ yra Chokmah Šviesa, „Vav“ yra vyras, o „Hei“ – moteris. Vyras ir moteris yra kartu sujungiami ir vadinami VIENU VARDU, Eloha. Todėl šventa siela [Šechina] išlieka šioje vietoje ir viskas priklauso nuo Sandoros ženklo.

<...>

32. Vyras be žmonos yra pusė kūno ir Šechina jame nesilaiko. Taip yra ir su Šventuoju, tebus Jis palaimintas, kai Jis nėra artume su Šechina ir su visu Izraeliu, kadangi jie yra dori žmonės, Jo galūnės. Tada visų priežasčių priežastis, kas reiškia KETER, tenai nesilaiko ir yra taip, lyg Šventasis, tebus Jis palaimintas, nėra Vienis, kadangi Jis nėra kartu su Šechina.


Ištrauka iš knygos „Zoharas“, (3 Lech Lecha ir 16 Behar)

 


 „Išties verta  sutramdyt nepastovią,  klajojančią be vietos,  palaidą savo mintį;  sutramdyta mintis į  gėrį veda.“ 

   - Buda Šakjamunis

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos