Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Mozė - Dvi Gyvatės


- Skaičių Knyga 21:5-9:

„Jie kalbėjo prieš Dievą ir Mozę: „Kodėl išvedei mus iš Egipto numirti dykumoje? Juk čia nėra nei maisto, nei vandens: mes bjaurimės tuo niekam tikusiu maistu.“

[Jie pavargo nuo Dievo manos, vadindami ją „beverte“. Kitais žodžiais sakant, jie troško pojūčių ir pradėjo laužyti Įstatymą.] Gyvatė ir kartis

Tada Viešpats pasiuntė žmonėms ugningas Gyvates. Jos [gundančios Edeno gyvatės] gėlė žmones ir nuo to daug izraelitų mirė.

Žmonės ėjo pas Mozę ir sakė: „Nusidėjome, nes kalbėjome prieš Viešpatį ir prieš tave. Užtark Viešpačiui, kad atimtų nuo mūsų gyvates.“ Mozė meldėsi už žmones.

Viešpats [Jod-Havah Elohai, Binah] tarė Mozei: „Pasidirbk ugningą gyvatę [gyvatės atvaizdą] ir pritaisyk ją prie karties. Kiekvienas, kuris yra įgeltas, pažvelgs į ją ir išliks gyvas.“

Mozė tada padirbo vario [bronzinę] gyvatę ir pritaisė ją prie karties. Ir įvyko taip, kad jei gyvatė ką įgėlė, tai tas, pažvelgęs į varinę gyvatę, išliko gyvas.“


Sintezėje egzistuoja du „gyvačių“ tipai:

  1. Gundančios Edeno gyvatės, kurios gundo per pojūtį; tie, kas pasiduoda jų gundymams, yra įgeliami, kenčia ir (dvasiškai) „miršta“ ar, kitaip tariant, yra išvejami iš Edeno.
  2. Gydanti varinė (ar bronzinė) gyvatė, pasidirbta ant karties (stuburo) aukštyn iškeliant atvaizdą. Palyginkite tai su tuo, kai Mozė susidūrė su faraonu ar kai Mozė savo lazda sudavė į uolą.

Bronza (ar žalvaris) gaunama sujungus du metalus: varį (moteriškas) ir alavą (vyriškas). Šis pasakojimas slepia Alchemijos paslaptį, t. y. kaip reikia išgryninti pagrindinius metalus pakeliant gyvatę (Kundalini ar transmutuotą Seksualinę Energiją) ant lazdos (stuburo).

 


   „Arhato protas turi    plėtoti optimizmą ir    laimę.“

 - Samael Aun Weor, iš  knygos „Igneous Rose“

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos