Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


In ir Jang Integracija


„Pirmoji in ir jang integracija yra sėklos ir kiaušinėlio susijungimas įsčiose. Antroji - subrendusių vyro ir moters seksualinis susijungimas. Abi šios integracijos liečia kūną ir kraują, o tai, kas yra pagimdoma šioje realybėje, vieną dieną turi sunykti ir numirti. Tik trečioji in ir jang integracija pagimdo kažką nemirtingo. Šiame susijungime toli pažengęs individas į visumą sujungia subtilias vidines in ir jang energijas, remdamasis dvasiniu nusimanymu. Per Vientisumo Kelio praktikas jis ištobulina savo grubią, tankią energiją į kažką eteriško ir skaidraus. Ši dieviška šviesa gali prasiskverbti į didžiulį dvasinės energijos vandenyną ir pilnutinę išmintį, kas yra Tao. Galutinės integracijos metu sukurta nauja energija yra pati-suvokianti, tačiau be ego, galinti gyventi kūne, bet nepririšta prie jo; ji vadovaujasi greičiau išmintimi, negu jausmu. Esanti visumoje ir tyra, ji niekada negali mirti.

<...>

Norėdamas pasiekti gyvenimo aukštumas, žmogus turi nuolatos sujungti naujus in ir jang lygmenis. Gamtoje vyrišką energiją galima rasti tokiuose šaltiniuose kaip saulė ir kalnai, o moterišką – tokiuose kaip žemė, mėnulis ir ežerai. Bestudijuojantys šiuos dalykus, apie kuriuos čia tik užsimenama, įgaus neišmatuojamą naudą. Kadangi aukštesnio gyvenimo pradėjimui reikalingi vis aukštesni ir aukštesni in ir jang susijungimai, kai kurie studentai gali būti apmokyti dvilypio lavinimosi meno, kurio metu in ir jang yra tiesiogiai integruojami į lytinio akto tai Či. Jei studentas nėra tikrai doras ir jei nurodymai nėra iš tikro mokytojo, dvilypis lavinimasis gali turėti griaunamąjį poveikį. Jei tikra dorybė ir tikras meistriškumas papildo vienas kitą, praktika, vis dėlto, gali atnešti visišką studento grubių ir subtilių energijų pusiausvyrą. To pasekmė yra pagerėjusi sveikata, harmonizuotos emocijos, troškimų ir impulsų pradingimas, ir aukščiausiame lygmenyje, viso energijos kūno nepaprasta integracija.

<...>

Aistros ir troškimo virvės apie jus rezga suvaržantį tinklą. Žemiška konfrontacija padaro jus sustabarėjusiais ir nelanksčiais, o dualybės žabangai yra klampūs. Apriboti, sustabarėję ir įkalinti jūs negalite patirti išsilaisvinimo. Pasitelkus dvilypį lavinimąsi įmanoma išraizgyti tinklą, suminkštinti sustabarėjimą, išardyti spąstus. Ištirpindami savo in energiją visuotinės gyvybės šaltinyje ir iš ten pat pritraukdami jang energiją, jūs užnugaryje paliekate individualybę ir jūsų gyvenimas tampa tyra esme. Laisvi nuo ego, paprastai gyvendami, dorai dirbdami, jūs esate pripildomi neišsenkančiu gyvybiškumu ir visam laikui išlaisvinami nuo mirties ir atgimimo ciklo. Kaip nieką kitą supraskite tai: dvasinė laisvė ir vienybė su Tao nėra atsitikinai suteiktos dovanos, o apdovanojimai už sąmoningą savęs transformaciją ir savęs vystymą.“

 

- Ištrauka iš knygos „Hua Hu Ching“, pagal Brian Walker

 


  „Nekelk kojos ant   nedorų žmonių tako,   neik nedorėlių keliu.   Venk jo! Neženk juo,   sukis nuo jo, eik savo   keliu.“

   - Patarlės 4:14-15

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos