Pirmas Puslapis

 Įžanginė Informacija
 Ego
 Kursai
 Ištraukos Iš Raštų
 Paskaitos
 Alchemija
 Meilės Erdvė
 Kiti Straipsniai
 Knygos
 Mantros
 Audio Paskaitos
 Gnostiškas Menas
 Naujienos
 Nuorodos
 Forumas


Ilgo Gyvenimo Eliksyras


- Ištrauka iš knygos „The Revolution of Beelzebub“:


Mokytojas Zanonis savo chaldėjišką Iniciaciją įgijo labai senais laikais. Todėl jis išsaugojo savo jaunystę tūkstančius metų. Mežnoras, Zanonio draugas, taip pat gyveno ištisus amžius. Šie Mokytojai buvo nepažeidžiami; mirtis jiems nieko negalėjo padaryti. Jie buvo dabar jau išnykusios senovinės šalies (Chaldėjos) piliečiai. Kokia buvo jų paslaptis? Kokia buvo jų galia?

Pasiekę esamą šios knygos skyrių, daugelis neišsilavinusių okultinės medicinos chirurgų mus pasmerks. Užjaučiančiais gestais jie pasišaipys iš „Ilgo Gyvenimo Eliksyro“ ir šiuos mokymus laikys beprasmiais, kadangi, kaip jie jaučia, tai jiems yra nepasiekiama.

Žmonės niekada nesuvokė, nei jie kada nors norėjo pripažinti, jog Ilgo Gyvenimo Eliksyras, Filosofinis Akmuo, Amžinojo Judėjimo Raktas randami vyro sėklidėse ir moters įsčiose.
Mes jau sakėme ir nepavargsime kartoti, kad Iniciacija yra intensyviai nugyventas pats gyvenimas, o žmogaus atpirkimas išimtinai slypi lytiniame akte.

Kai pasirodė mūsų knyga „The Perfect Matrimony“, tada, kaip mes ir tikėjomės, atsirado daug kritikų, kurie apibūdino mus kaip pornografijos propaguotojus. Taip nutiko todėl, kad knyga buvo parašyta paprastai ir visi ją galėjo suvokti, ir taip pat todėl, jog joje buvo pateiktas Seksualinės Magijos raktas.

Vis dėlto, mes žinome, jog tyriems, viskas yra tyra; tačiau nepadoriems, viskas yra nepadoru.
Štai kaip „išminties pagyrūnai“, liguisti mistikai, per savo nesveikus apmąstymus (kurių pagalba jie manosi esą ypatingai pakilę), įvertino mus esant materialistais.

Tokie individai visiškai ignoruoja, jog be materijos pagalbos niekas negali egzistuoti, netgi Dievas.

Kai kurie seni nedorėliai, pilni išsekimo ir paskendę aistringoje kopuliacijoje, ir kai kurios šventeiviškos, seksualiai nepatenkintos senyvos moterys, pasibaisėją išmetė minėtą knygą, pavadindami ją skandalinga ir pornografija. Taip vyksta todėl, kad žmonija nemyli gėrio, o tik blogį.

Taip pat buvo ir haliucinuojančių mistikų, kurie teisinosi absurdiško tipo skaistumo nauda, kurią propaguoja, tačiau nepraktikuoja, tam tikros religinės Sektos. Jie ignoruoja, kad gamta priešinasi žalingai abstinencijai, kuri sukelia naktines poliucijas ir organizmo dekalcifikaciją per šlaplę. To pasekmė yra liga.

Vyrai buvo sukurti moterims, o moterys – vyrams, kadangi gamta yra išmintinga savo sumanymuose. Vyrui ir moteriai reikia išmokti džiaugtis vienas kitu, neskaudinant vienas kito, o atsakymas tam yra Seksualinė Magija.

Meilės akto metu, valdydama lytinį aktą, gnostikų pora transmutuoja savo sėklą į atominę energiją. Tada ši energija per tam tikrus sėklinius kanalus kyla aukštyn link galvos. Taip žmogus virsta dievu.

Šiuolaikinės medicinos pseudoapaštalai to nesupranta, negali suprasti nei gali tai paaiškinti paprasčiausiai todėl, kad jie nežino žmogaus septynių kūnų anatomijos. Kaducėjus

Jie nežino apie okultinę chemiją ar apie žmogaus vidinių organizmų, kurie yra esminis pagrindas hormoninei ir endokrininių liaukų veiklai, ultra-biologiją.

Induistai sėkliniams kanalams, per kuriuos seksualinė energija viduje kyla link galvos, suteikė pavadinimą „Ida ir Pingala“. Jie yra nerviniai kanalai, susiję su nervo klajoklio ir simpatine sistemomis. Šie kanalai yra apsiviję stuburą simboline forma, vaizduojama Merkurijaus Kaducėjumi.

Žmogaus organizme egzistuoja kanalai sėklos išliejimui, tačiau jame taip pat slypi sėkliniai kanalai, per kuriuos sėkla, kai ji yra transformuojama į energiją, iš lytinių liaukų kyla link galvos. Taip yra dėl to, kad masė (sėkla) visada yra transformuojama į energiją, kaip tai jau įrodė išmintingas ir sumanus Einšteinas. Šis procesą mes vadiname transmutacija.

Žmonės šiais aukštyn kylančiais sperminiais kanalais naudojosi senovinėse epochose. Medicinos gydytojai tarp Siera Nevada de Santa Marta (Kolumbija) indėnų šiais kanalais naudojosi nuo labai senų laikų. Štai kodėl jie gyvena labai ilgai, išlikdami ypatingai šviesaus supratimo, išlaiko juodus plaukus ir sveikus dantis.

Šių indėnų tarpe mes dažnai matome jų vaikus, perkopiančius aštuntą ir dešimtą dešimtį, kai tuo tarpu mūsų dabartinėje civilizacijoje žmogus nusensta nepasiekęs septyniasdešimties.

Egzistuoja tūkstančiai tokių įrodymų pavyzdžių, kurie civilizuotą ir mokslišką asmenį priverstų susimąstyti konkrečiai apie šį dalyką.

Pavyzdžiui kūdikis, kurio Seksualinė Energija dar nėra sutelkta jo liaukose, šią potencialią energiją turi visame savo organizme. Štai kodėl, jei šis kūdikis susižeis, jo kūnas atsistatys daug greičiau nei suaugusiojo, kadangi suaugusysis savo seksualinę energiją švaistė nuo pat lytinio subrendimo. Be to, suaugusysis nežino kaip reikia elgtis su savo seksualinėmis energijomis, priešingai nei kūdikis.

Paaugliai daro didžiulę klaidą, kaip ir jų tėvai, kurie leidžia vaikams švaistyti savo seksualinę jėgą malonumuose ir šlykščiuose įpročiuose. Juos reikia mokyti, jog šioje galingoje jėgoje slypi gyvybinis principas.

Tiesa, kaip teigia visų pripažintas mokslas, kad Lytiniai Santykiai yra biologinė funkcija. Tačiau Dekalogas, šeštuoju savo įsakymu, mus moko, jog mes neturėtume švaistyti savo seksualinės jėgos, kadangi ji teturėtų pasitarnauti konstrukcinei ar kūrybinei funkcijai.

Taigi tėvų suteikiama laisvė vaikams, kad jie visiškai išpildytų savo biologines funkcijas, praktiškai yra nusikaltimas prieš jaunimą.

Seksualinė Magija turi sekančius privalumus:

  1. Vyras ir žmona myli vienas kitą visą gyvenimą ir jų meilė tik stiprėja, lyg jie būtų neseniai susipažinę įsimylėjėliai.  
  1. Sutuoktinės gyvenimas netampa perpildytas vaikais.
  1. Moteris atjaunėja, kiekvieną dieną ji tampa vis gražesnė ir patrauklesnė, kadangi ji kasdien yra pakraunama galingomis jėgomis.
  1. Senyvas vyras atjaunėja ir niekada nepasensta, nes jam suteikiamas gyvenimas jų kūrybinės jėgos dėka. Taigi juos visur lanko laimė ir sėkmė.
  1. Juose abiejuose pabunda Aiškiaregystė, taigi nuo jų akių nukrinta šydas, slepiantis nematomus pasaulius.
  1. Viduje juos nušviečia Šventosios Dvasios šventa ugnis.
  1. Jie susijungia su savo pačių Slaptuoju (vidiniu Dievu). Taip jie paverčia save kūrinijos karaliumi ir karaliene, turėdami galias valdyti keturias gamtos stichijas: žemę, vandenį, orą ir ugnį.
  1. Jie įgyja Ilgo Gyvenimo Eliksyrą, kuris slypi Kundalini.
  1. Daugiau mirties nebebus.

Visa tai yra faktas, nepaisant gydytojų, kuriuos „pašventino“ materialistiniai universitetai.

Dangus yra paimamas šturmu, nes dangus yra narsiesiems.

 


Samael Aun Weor


 „Mylėkit vienas kitą,  bet meilės nepaverskit  pančiais:
 Tegu geriau ji būna  jūra, banguojanti tarp  jūsų sielos krantų.“ 

   - Chalilis Džibranas

__________________

Kontaktai | Pirmas Puslapis | Naujienos